Haberler

  • <a href="http://www.youtube.com/watch?v=I0erh4pb6R8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=I0erh4pb6R8</a>
  • <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2TouRdvW--A" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=2TouRdvW--A</a>

DEFENCETURK

Yeni ileti yok Forum Kurallarý ve Duyurular

Duyurular

1420 İleti
85 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: 19 Mayýs Atamýzý...
19 Mayıs 2024, 12:38:37

Yeni ileti yok Hoþgeldiniz, Sizleri Tanýyalým

Üyelerimiz için tanýþma alanýdýr

967 İleti
124 Konu

Son İleti Gönderen: Yasar
Ynt: HOÞGELDÝNÝZ
22 Ocak 2024, 21:47:30

Yeni ileti yok Ýstekleriniz, Önerileriniz ve Merak Ettikleriniz

1673 İleti
191 Konu

Son İleti Gönderen: serkan1976
Ynt: F-4 Phantom II
14 Mayıs 2024, 21:42:29

TÜRK SAVUNMA SANAYÝ

Yeni ileti yok Türk Savunma Sanayinden Genel Haberler

Türk Savunma Sanayindeki Genel Haberlerin Paylaþýldýðý Bölüm

Moderatör: Falcon

3772 İleti
123 Konu

Son İleti Gönderen: mehmet05
Ynt: Milli Savunma Sanay...
03 Haziran 2024, 22:11:25

Yeni ileti yok Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler

21353 İleti
100 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: T625 GÖKBEY ÖZGÜ...
08 Haziran 2024, 08:43:49

Yeni ileti yok Yerli Kara Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler

9705 İleti
114 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: Tank Modernizasyonu
05 Haziran 2024, 22:38:59

Yeni ileti yok Yerli Deniz Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler

9179 İleti
70 Konu

Son İleti Gönderen: カメせ
Ý SINIFI FIRKATEYN
06 Haziran 2024, 10:28:05

Yeni ileti yok Yerli Roket, Füze, Mühimmat Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler

9732 İleti
114 Konu

Son İleti Gönderen: Efes
Ynt: iha-230--supersonik...
05 Haziran 2024, 22:05:23

Yeni ileti yok Yerli Elektronik Sistemler ile Ýlgili Geliþmeler

1936 İleti
99 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: Milli AESA uçak ü...
06 Haziran 2024, 12:38:59

Yeni ileti yok Türk Savunma Sanayi Firmalarý

2707 İleti
196 Konu

Son İleti Gönderen: カメせ
TAI-TUSAÞ TÜRK HAVACIL...
05 Haziran 2024, 23:07:23

Alt Bölümler: ASELSAN & MÝKES, BMC, FNSS, GÝRSAN, HAVELSAN, MKE, NUROL MAKÝNA, OTOKAR, ROKETSAN, SARSILMAZ, TAÝ, TEÝ, TÝSAÞ, YONCA-ONUK, SARSILMAZ
Yeni ileti yok Kitap Dergi ve Site Tanýtýmlarý

Türk Savunma Sanayisi ile ilgili kitap,dergi ve linkler...

Moderatör: RekarnO

431 İleti
49 Konu

Son İleti Gönderen: defensdiary
Defense Diary
27 Mayıs 2024, 17:34:50

ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYÝ VE STRATEJÝK DEÐERLENDÝRMELER

Yeni ileti yok Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler

Uluslararasý savunma sanayinden geliþmeler, Ülkelerin ordularýndaki geliþmeler, askeri manevralar, ülkeler arasýndaki gerginlikler, stratejik deðerlendirmeler...

Moderatörler: Falcon, Destinyy

22664 İleti
332 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: Rusya-Ukrayna KýrÃ...
05 Haziran 2024, 23:20:25

Yeni ileti yok Yabancý Hava Sistemleri ile Ýlgili Haberler

Hava araçlarý(Helikopter, Savaþ, Eðitim, Nakliye vb.. Uçaklar)'nýn incelendiði bölüm...

12516 İleti
384 Konu

Son İleti Gönderen: Gökbörü
Ynt: J 35
03 Haziran 2024, 11:45:06

Yeni ileti yok Yabancý Kara Sistemleri ile Ýlgili Haberler

Kara Araçlarý(Tank, ZPT, ZMA, IFV, Tüfekler, MRAP vb.. Araçlar)'nýn incelendiði bölüm...

1380 İleti
193 Konu

Son İleti Gönderen: fýrtýna06
Rus ordusuna tank teslim...
20 Mayıs 2024, 19:34:01

Yeni ileti yok Yabancý Deniz Sistemleri ile Ýlgili Haberler

Deniz Araçlarý(Hücumbot, Korvet, Fýrkateyn, Destroyer, LST, LPD, Uçak Gemisi, vb.. Savaþ Gemileri)'nýn incelendiði bölüm...

1674 İleti
176 Konu

Son İleti Gönderen: fýrtýna06
Daily Mail: Ýngiliz Don...
01 Mart 2024, 22:16:59

Yeni ileti yok Yabancý Roket, Füze, Mühimmat Sistemleri ile Ýlgili Haberler

Roket, Füze, Mühimmat (ÇNRA, ASM, AAW, ASW, TBM, SRBM, MRBM, ICBM vb. Füzeler) Sistemlerinin incelendiði bölüm...

2287 İleti
245 Konu

Son İleti Gönderen: Efes
Ynt: Patriot Hava Savun...
26 Nisan 2024, 23:14:38

Yeni ileti yok Yabancý Elektronik Sistemler ile Ýlgili Haberler

ED, ET, Radar, SYS, vb.. elektronik ve yazýlýmsal konularýn iþlendiði bölüm...

89 İleti
36 Konu

Son İleti Gönderen: tumucin
Ynt: Çin, yeni radar te...
21 Nisan 2024, 16:03:22

Yeni ileti yok Yabancý Firmalar ve Ürünleri

Dünyadaki savunma firmalarý ve ürünleri...

66 İleti
12 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: XM982 EXCALÝBUR VE...
15 Mart 2024, 03:33:39

Alt Bölümler: Bell Helicopter, Eurocopter

SÝLAHLI KUVVETLER VE TERÖRÝZM

Yeni ileti yok Yabancý Ülkelerin Silahlý Kuvvetleri

Yabancý ülke ordularýnýn, envanter bilgisi ve tartýþma ortamý...

Moderatör: Falcon

2264 İleti
53 Konu

Son İleti Gönderen: カメせ
Japonya, Almanya ve Fran...
04 Haziran 2024, 11:44:42

Yeni ileti yok Türk Silahlý Kuvvetleri

Moderatör: Falcon

3703 İleti
284 Konu

Son İleti Gönderen: mehmet05
Ynt: Havacýlýk Kaza/KÃ...
04 Haziran 2024, 17:41:58

Alt Bölümler: TSK Ýlgili Kanun ve Talimatlar
Yeni ileti yok Terörizm ve Kaçakçýlýkla Ýlgili Haberler

Moderatörler: SÜVARÝ, Falcon

9566 İleti
77 Konu

Son İleti Gönderen: fýrtýna06
Japonya'dan PKK kararý!...
12 Mayıs 2024, 23:58:14

SÝLAH SÝSTEMLERÝ ANSÝKLOPEDÝSÝ (Defence Encyclopedia)

Yeni ileti yok Askeri Teknik Konular

146 İleti
24 Konu

Son İleti Gönderen: カメせ
Yerli ve milli savunma s...
04 Mart 2021, 02:16:28

FOTOÐRAF VE VÝDEO GALERÝSÝ / PHOTO AND VIDEO GALLERY

Yeni ileti yok Kara Araçlarý Galerisi/ Land Vehicles Galllery

Tanklar, Zýrhlý araçlar, taktik araçlar vs... Tanks, armored vehicles, tactical vehicles, etc.

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle

4915 İleti
215 Konu

Son İleti Gönderen: metin62
Aselsan YENER modern May...
27 Şubat 2024, 17:25:40

Yeni ileti yok Hava Araçlarý Galerisi/ Aerial Vehicles Gallery

Uçaklar, Helikopterler vs... Planes, helicopters, etc.

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle

16713 İleti
661 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: 5) Türk Savunma Sa...
10 Mayıs 2024, 19:36:01

Yeni ileti yok Deniz Araçlarý Galerisi/ Naval Vessel Gallery

Savaþ gemileri, denizaltýlar vs... Warships, submarines etc.

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle

2187 İleti
99 Konu

Son İleti Gönderen: serkan1976
Ynt: OHÝO SINIFI DENÝZ...
15 Ocak 2024, 14:06:54

Yeni ileti yok Silah Galerisi / Guns Gallery

Tabancalar, Tüfekler, Býçaklar vs... Pistols, rifles, knives, etc.

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle

653 İleti
86 Konu

Son İleti Gönderen: Barbatos
Ynt: Envanterime yeni da...
26 Aralık 2023, 18:47:00

Yeni ileti yok Füze, Roket ve Diðer Silah Sistemleri Galerisi / Missiles, Rockets and Other Weapons Systems Gallery

Roketler, füzeler, bombalar, mayýnlar, çeþitli silah sistemleri vs... Rockets, missiles, bombs, mines, various weapons systems, etc. ...

178 İleti
18 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: 3) Türk Savunma Sa...
07 Temmuz 2023, 17:37:14

Yeni ileti yok Fuarlar, Geziler ve Tatbikatlar / Expositions, Travel and Military Exercises

Fuarlar, Geziler ve Tatbikatlar, Konferans, Seminer, Çalýþtay ve Toplantýlar / Expositions, Travel and Military Exercises

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle

4229 İleti
183 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: Son Yýllarýn En B...
03 Haziran 2024, 00:56:03

Yeni ileti yok Diðer Fotoðraflar

Moderatörler: SÜVARÝ, Wild Eagle, Falcon

587 İleti
26 Konu

Son İleti Gönderen: fýrtýna06
Ynt: Hasarlý askeri ara...
08 Ekim 2023, 19:53:04

Yeni ileti yok Videolar

686 İleti
242 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: Güzel Bir Video :)
01 Haziran 2024, 08:39:35

HOBÝLERÝNÝZ, TASARIM VE DÝÐER KONULAR

Yeni ileti yok Tasarýmlar

Silah sistemleri üzerindeki kiþisel tasarýmlarýnýzý paylaþabileceðiniz bölüm

Moderatörler: RekarnO, Destinyy

632 İleti
58 Konu

Son İleti Gönderen: SKYWOLF
Ynt: YENÝLMEZ Silah Sis...
11 Ocak 2022, 10:17:56

Yeni ileti yok Modelcilik Ve Maket Yapýmý

Moderatör: SÜVARÝ

176 İleti
24 Konu

Son İleti Gönderen: カメせ
Ucak Maketleri...
23 Mayıs 2023, 00:26:36

Yeni ileti yok Bilgisayar Oyunlarý

Her çeþit Bilgisayar oyunlarý, simülasyonlar vs...

Moderatör: Warlord

334 İleti
30 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: DCS World F-16
19 Temmuz 2023, 18:59:24

Yeni ileti yok Havalý Silahlar

Havalý tüfekler,tabancalar ve bunlarýn ekipmanlarý,turnuvalar...

26 İleti
12 Konu

Son İleti Gönderen: kugos
Ynt: Peki Neden Havalý ...
13 Mayıs 2016, 13:25:59

Yeni ileti yok Genel Konular

Ekonomi, siyaset ve gündemle ilgili konular

Moderatörler: Reconnaissance, Falcon

4602 İleti
523 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: Yerli Otomobil
06 Haziran 2024, 16:18:16

Yeni ileti yok Sohbet

Üyelerin birbirleriyle kaynaþmalarý için sohbet edebilecekleri bölüm...

Moderatör: Reconnaissance

2552 İleti
166 Konu

Son İleti Gönderen: putty
Ynt: Sohbet odasý
07 Haziran 2024, 21:18:44

Yeni ileti yok Askerlik Anýlarýnýz

4 İleti
2 Konu

Son İleti Gönderen: Bogü Alp
Ynt: HÝKAYELERÝNIZ...
30 Ekim 2018, 13:54:26

ATATÜRK VE ASKERÝ TARÝH

Yeni ileti yok Atatürk

Moderatörler: Wild Eagle, Subutay

225 İleti
75 Konu

Son İleti Gönderen: Gökbörü
Ynt: 23 Nisan Ve Cumhuri...
04 Nisan 2024, 21:40:59

Yeni ileti yok Askeri Tarih

Moderatör: Subutay

351 İleti
68 Konu

Son İleti Gönderen: Denizci16
Ynt: Donanmamýzýn ilk ...
27 Ağustos 2023, 01:52:56

SÝVÝL UYGULAMALAR BÖLÜMÜ

Yeni ileti yok Sivil Havacýlýk ve Uzay

Moderatör: Destinyy

1541 İleti
312 Konu

Son İleti Gönderen: fýrtýna06
Ynt: Çin dünyanýn ilk...
25 Nisan 2024, 19:54:55

Yeni ileti yok Sivil Savunma Okulu

Moderatör: Destinyy

35 İleti
3 Konu

Son İleti Gönderen: Ankhises
KULELÝ ASKERÝ LÝSESÝ
14 Ağustos 2019, 14:51:14

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

DefenceTURK.com - Bilgi Merkezi

Son İletiler Son İletiler

Ynt: T625 GÖKBEY ÖZGÜN GENEL MAKSAT HELÝKOPTER PROJESÝ Gönderen: putty (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
08 Haziran 2024, 08:43:49
Ynt: HÜRJET Jet Eðitim Uçaðý Projesi Gönderen: putty (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
08 Haziran 2024, 08:37:01
Ynt: Sohbet odasý Gönderen: putty (Sohbet)
07 Haziran 2024, 21:18:44
Ynt: Yerli Otomobil Gönderen: putty (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 16:18:16
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: putty (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 15:36:32
Ynt: Milli AESA uçak üstü radar projesi Gönderen: putty (Yerli Elektronik Sistemler ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 12:38:59
Ynt: Milli AESA uçak üstü radar projesi Gönderen: mehmet05 (Yerli Elektronik Sistemler ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 11:01:01
Milli AESA uçak üstü radar projesi Gönderen: カメせ (Yerli Elektronik Sistemler ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 10:36:59
Ý SINIFI FIRKATEYN Gönderen: カメせ (Yerli Deniz Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 10:28:05
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: Gökbörü (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 09:48:19
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: marmara (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 07:14:02
Ynt: Türk Ýnsansýz Savaþ Uçaðý Projesi (MÝUS) Gönderen: mavi1991 (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 05:11:37
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: Yasar (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 02:48:13
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: kabardey (Genel Konular)
06 Haziran 2024, 00:38:46
Ynt: Anka3 Gönderen: tumucin (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
06 Haziran 2024, 00:14:38
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: putty (Genel Konular)
05 Haziran 2024, 23:35:38
Ynt: Rusya-Ukrayna Kýrým Krizi Gönderen: putty (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 23:20:25
ANKA III & HÜRJET. Gönderen: カメせ (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 23:13:34
Ynt: Türk Ýnsansýz Savaþ Uçaðý Projesi (MÝUS) Gönderen: HKY (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 23:10:41
TAI-TUSAÞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYÝ. Gönderen: カメせ (TAÝ)
05 Haziran 2024, 23:07:23
Ynt: Tank Modernizasyonu Gönderen: Denizci16 (Yerli Kara Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 22:38:59
Ynt: Rusya-Ukrayna Kýrým Krizi Gönderen: tumucin (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 22:25:17
Ynt: Türkiye Ekonomisi Gönderen: Denizci16 (Genel Konular)
05 Haziran 2024, 22:11:20
Ynt: iha-230--supersonik-fuze. Gönderen: Efes (Yerli Roket, Füze, Mühimmat Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 22:05:23
Ynt: BAYRAKTAR DÝHA Gönderen: marmara (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 20:57:30
Ynt: BAYRAKTAR DÝHA Gönderen: mavi1991 (Yerli Hava Sistemleri ile Ýlgili Geliþmeler)
05 Haziran 2024, 20:32:37
Ynt: Yemen Gönderen: mehmet05 (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 20:31:24
Ynt: Rusya-Ukrayna Kýrým Krizi Gönderen: marmara (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 19:21:57
Ynt: Yemen Gönderen: marmara (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 17:31:30
Ynt: Rusya-Ukrayna Kýrým Krizi Gönderen: Alp (Genel Askeri Konular Ve Stratejik Deðerlendirmeler)
05 Haziran 2024, 17:19:05

Takvim Takvim

Yaklaşan Doğum Günleri: Stryker (42), süvari (46)

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

163137 İleti 6369 Konu Gönderen: 3697 Üye. Son Üye: kabardey
Son İleti: "Ynt: T625 GÖKBEY ÖZGÜ..." ( 08 Haziran 2024, 08:43:49 )
En son gönderilen iletileri göster
[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Üyeler Çevrimiçi Üyeler

5 Ziyaretçi, 0 Üye

Bugün En Çok Çevrimiçi: 10. En Çok Çevrimiçi: 554 (16 Ocak 2020, 12:31:23)