Gnderen Konu: AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache  (Okunma says 29640 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« : 15 Eyll 2010, 17:15:47 »
Benim kafama þöyle bir þey takýldý. AH-64D Longbow'lar canavar gibi çalýþýyorlar, en geliþmiþ özelliklere sahipler ama çok büyük helikopterler (savaþ donanýmýyla yaklaþýk 9 ton galiba). Bu helikoptereri hazýrlamak nerdeyse bir jeti hazýrlamak gibi bir þey oluyor. Tabi savaþ alanýna girdi mi iþi bitirmesi pek sürmüyor. Öte yandan AH-1Z'ler kendini tüm þartlarda gayet iyi kanýtlamýþ AH-1 lerin modernize edeilmiþ halleri. Apache'lere göre incelik, manevra gibi yönden avantajlarý var ve kullandýðý silah sistemleri açýsýndan gayet iyi. Þimdi bu helikopterleri karþýlaþtýrýrsak hangisini kullanmak daha mantýklý olur. Çünkü U.S.M.C bu Cobralarý seviyorlar ve gerçekten de çok dayanýklý helikopterler. Peki fiyat açýsýndan hangisi daha ucuz, performans ölçüleri tam olarak ne, ABD ordusunda bunlardan kaçar adet var. Bu bilgileri de  öðrenmek istiyorum. Defence Ansiklopedi deki anladýðým anlamadýðým her þeyi okudum, bence bunlarýn ikisinin de aþaðý kalýr yanlarý yok.

evrimd darkranger

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 102
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #1 : 15 Eyll 2010, 18:01:54 »
AH-1Z genelde terörle mücadele için kullanýlmakta roketlere karþý zayýf olduðundan manevrasýnýn ekstra getirisi var Silah taþýma kapasitesi Apache ye göre azdýr ama Apache daha çok tanksavar görevli karrþý tarafýn zýrhlý gücünü sindirmek ve düzenli ordu savaþlarý için üretilmiþtir daha çok silah taþýr eðer savaþan iki ülkeninde güçleri birbirine yakýnsa Apache'ler Cobra'lara göre daha etkin olur. Fiyat açýsýndan ise Cobra'lar daha ekonomiktir.

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #2 : 15 Eyll 2010, 18:13:18 »
Evet AH-1Z'ler tasarýmlarý dolayýsýyla zýrh olarak daha hafifler ama AH-64D'lerin daha destek için kalkamdan iþ iþten geçebilir, hava desteði açýsýndan Vietnam'daki jet yerine hýzlýca destek görevini yerine getirmede bence Süper ve King Cobra'lar hala zirvede. Peki bu Longbow radarýný özel kýlan tam olarak ne? Ansiklopedide saniyede düþman tehtitleri algýlýyýp 30 saniyede iþini bitirip gider diyordu. Ben bizim T-129'lara baktýðýmda F-4'lere bir ara takýlan radar mý ne takýlacakmýþ diye anladým.

evrimd BLACKHAWK

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 506
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #3 : 15 Eyll 2010, 18:22:08 »
Forumda konularda vardý sanýrým.
Bana göre gereksiz bir radar. ;D
Konuda mevcut Longbow radarý hakkýnda bilgi.
http://www.defenceturk.com/index.php?topic=13.0
« Son Dzenleme: 15 Eyll 2010, 18:26:04 Gnderen: BLACKHAWK »

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #4 : 15 Eyll 2010, 18:46:43 »
Gereklilik sýrasýna göre sýraladýktan sonra hedefleri manuel mi yok ediyorsu yoksa otomatik mi vuruyor? Bence de radarýn tek özelliði insan yükünü hafifletmek :)

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #5 : 15 Eyll 2010, 20:08:33 »
Gereklilik sýrasýna göre sýraladýktan sonra hedefleri manuel mi yok ediyorsu yoksa otomatik mi vuruyor? Bence de radarýn tek özelliði insan yükünü hafifletmek :)

Doðrudur. Sistem sadece uyarýyor. Hedefleri vurmak silah operatörüne kalan birþey. Otomatik olarak hedefleri imha edebilecek kadar geliþmiþ bir yapay zeka henüz geliþtirilmedi sanýrsam.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #6 : 15 Eyll 2010, 21:22:45 »
Longbow radarý King Cobralara da takýlabiliyor. Bence AH-1Z daha iyi gibi.

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #7 : 15 Eyll 2010, 21:26:36 »
     AH-1 çok tutulmuþ ve sürekli yenilenmiþ bir helikopter AH-64 ise daha sonra yapýlmýþ büyük ihtimalle AH-1 den de yapým aþamasýnda tecrübe edinilmiþ her açýdan daha yüksek teknolojiye sahip bir helikopter bunlarýn ikisinin karþýlaþtýrýlmasý F-16 block 60 ile F-22 nin karþýlaþtýrýlmasý gibi birþey.
     AH-64 ün bakýmý vs daha fazla gerekiyorsa o zaman ya kullanmayacaksýn ya da fazla miktarda alacaksýn.Ayrýca AH-64 ün tanklar için yapýldýðý vurgulanarak personele karþý etkisiz gösterilmesi çok yanlýþ göz var  AH-1 den personele karþýda 10 kat daha iyidir ikisinin de kokpit görüntüleri var AH-1 insanlarý karýnca gibi görebiliyor ama AH-64 ile yerdeki hedef personelin elindeki silahýn modeli bile belli oluyor.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd orko_8

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 183
 • 3
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #8 : 15 Eyll 2010, 21:33:20 »
Longbow radari otomatik olarak dost dusman ayrimi yapip, eger istenirse bu hedeflere otomatik olarak Hellfire fuzelerini atesleyebiliyor.

Ote yandan Longbow radari Apache helikopteri icin gelistirildi: Ah-1Z'lere takilmasi mumkun degil.

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #9 : 15 Eyll 2010, 21:56:07 »
King Cobra kullaným olarak Apache'den çok daha verimlidir. Bakýmý daha kolaydýr, hazýrlýk seviyesi daha yüksektir. Ayrýca 3 namlulu 20mm makineli topuyla piyadeye ve insan hedeflerine karþý daha baþarýlýdýr. Apache'de ise tank vurmak için yapýlmýþ 30mm tek namlulu top vardýr.

AH-1Z yükseltme paketi AH-1W Super Cobra'larýn teknolojik olarak Apache seviyesine getirilmesi için yapýlmýþtýr. Asýl görevi çýkartma yapan abd deniz piyadelerine hava desteði vermek olduðu için AH-1 de öncelik piyadeye karþý özelliklerdir. Bu nedenle görüþ sistemleri geliþtirilmiþ ama apache deki longbow cinsi bir radar düþünülmemiþtir. Buna gerek yoktur.

Her iki helikopter kendi uzmanlýk alanlarýnda birbirlerinden daha iyidir. Antitank görevlerinde apache þüphesiz dünyanýn en iyi helikoperidir. Ama Cobra'nýn uzmanlýk alaný olan asimetrik savaþta kullanýlýnca afganistan ve ýrakta görüldüðü gibi patýr patýr düþürülmektedir. Çünkü silueti çok büyük ve Cobra ya göre çok daha kolay bir hedeftir. Cobralar ise daha süper cobra olarak ýrak'ta tüm askerlerin beðenisini kazanmýþtýr. Yakýn hava desteði isteyen deniz piyadelerine hemen çok sayýda super cobra gönderilmiþ ve görevlerini baþarýyla tamamlamýþlardýr. Ama kara kuvvetleri hava desteði istediðinde bakým süresinin uzunluðu nedeniyle daha az sayýda apache gönderilebilmiþtir. Yabancý askeri forumlarý takip ederseniz terörle mücadele görevlerinde en baþarýlý helikopterin super cobra olduðu söylenir. Bunun üstüne king cobra modernizasyonuyla çok daha iyi bir helikopter olacaktýr. Apache de antitank olarak en iyi helikopterdir.

ruhumuz var teslim etmeden önce