Gnderen Konu: AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache  (Okunma says 29624 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #10 : 15 Eyll 2010, 22:09:30 »
King Cobra kullaným olarak Apache'den çok daha verimlidir. Bakýmý daha kolaydýr, hazýrlýk seviyesi daha yüksektir. Ayrýca 3 namlulu 20mm makineli topuyla piyadeye ve insan hedeflerine karþý daha baþarýlýdýr. Apache'de ise tank vurmak için yapýlmýþ 30mm tek namlulu top vardýr.

AH-1Z yükseltme paketi AH-1W Super Cobra'larýn teknolojik olarak Apache seviyesine getirilmesi için yapýlmýþtýr. Asýl görevi çýkartma yapan abd deniz piyadelerine hava desteði vermek olduðu için AH-1 de öncelik piyadeye karþý özelliklerdir. Bu nedenle görüþ sistemleri geliþtirilmiþ ama apache deki longbow cinsi bir radar düþünülmemiþtir. Buna gerek yoktur.

Her iki helikopter kendi uzmanlýk alanlarýnda birbirlerinden daha iyidir. Antitank görevlerinde apache þüphesiz dünyanýn en iyi helikoperidir. Ama Cobra'nýn uzmanlýk alaný olan asimetrik savaþta kullanýlýnca afganistan ve ýrakta görüldüðü gibi patýr patýr düþürülmektedir. Çünkü silueti çok büyük ve Cobra ya göre çok daha kolay bir hedeftir. Cobralar ise daha süper cobra olarak ýrak'ta tüm askerlerin beðenisini kazanmýþtýr. Yakýn hava desteði isteyen deniz piyadelerine hemen çok sayýda super cobra gönderilmiþ ve görevlerini baþarýyla tamamlamýþlardýr. Ama kara kuvvetleri hava desteði istediðinde bakým süresinin uzunluðu nedeniyle daha az sayýda apache gönderilebilmiþtir. Yabancý askeri forumlarý takip ederseniz terörle mücadele görevlerinde en baþarýlý helikopterin super cobra olduðu söylenir. Bunun üstüne king cobra modernizasyonuyla çok daha iyi bir helikopter olacaktýr. Apache de antitank olarak en iyi helikopterdir.
AH-64 ün bakýmý vs daha fazla gerekiyorsa o zaman ya kullanmayacaksýn ya da fazla miktarda alacaksýn.Ayrýca AH-64 ün tanklar için yapýldýðý vurgulanarak personele karþý etkisiz gösterilmesi çok yanlýþ göz var  AH-1 den personele karþýda 10 kat daha iyidir ikisinin de kokpit görüntüleri var AH-1 insanlarý karýnca gibi görebiliyor ama AH-64 ile yerdeki hedef personelin elindeki silahýn modeli bile belli oluyor.
   Patýr patýr düþmek mi neden düþmüþler bu helikopterler onlarýn yerinde kobralar olsaydý onlarda düþecekti hatta uçuþ süreleri ayný olsaydý emin ol daha az Apache düþerdi.Tek problemi bakým vs süresinin kobradan uzun olmasýdýr.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #11 : 15 Eyll 2010, 22:48:06 »
King Cobra kullaným olarak Apache'den çok daha verimlidir. Bakýmý daha kolaydýr, hazýrlýk seviyesi daha yüksektir. Ayrýca 3 namlulu 20mm makineli topuyla piyadeye ve insan hedeflerine karþý daha baþarýlýdýr. Apache'de ise tank vurmak için yapýlmýþ 30mm tek namlulu top vardýr.

AH-1Z yükseltme paketi AH-1W Super Cobra'larýn teknolojik olarak Apache seviyesine getirilmesi için yapýlmýþtýr. Asýl görevi çýkartma yapan abd deniz piyadelerine hava desteði vermek olduðu için AH-1 de öncelik piyadeye karþý özelliklerdir. Bu nedenle görüþ sistemleri geliþtirilmiþ ama apache deki longbow cinsi bir radar düþünülmemiþtir. Buna gerek yoktur.

Her iki helikopter kendi uzmanlýk alanlarýnda birbirlerinden daha iyidir. Antitank görevlerinde apache þüphesiz dünyanýn en iyi helikoperidir. Ama Cobra'nýn uzmanlýk alaný olan asimetrik savaþta kullanýlýnca afganistan ve ýrakta görüldüðü gibi patýr patýr düþürülmektedir. Çünkü silueti çok büyük ve Cobra ya göre çok daha kolay bir hedeftir. Cobralar ise daha süper cobra olarak ýrak'ta tüm askerlerin beðenisini kazanmýþtýr. Yakýn hava desteði isteyen deniz piyadelerine hemen çok sayýda super cobra gönderilmiþ ve görevlerini baþarýyla tamamlamýþlardýr. Ama kara kuvvetleri hava desteði istediðinde bakým süresinin uzunluðu nedeniyle daha az sayýda apache gönderilebilmiþtir. Yabancý askeri forumlarý takip ederseniz terörle mücadele görevlerinde en baþarýlý helikopterin super cobra olduðu söylenir. Bunun üstüne king cobra modernizasyonuyla çok daha iyi bir helikopter olacaktýr. Apache de antitank olarak en iyi helikopterdir.


Kesinlikle katýlýyorum. Cobralar  esas olarak Vietnam Savaþýnda piyadeye destek amaçlý olarak tasarlanmýþlardýr. Apache'ler ise soðuk savaþ yýllarýnda yoðun rus zýrhlý birliklerini imha etmek amacýyla tasarlandýlar. Cobra'nýn 3 namlulu 20mm'lik topu asimetrik operasyonlarda düþmana kan kusturacak kadar kabiliyetlidir. Üç namlulu olduðu için ýsýnma ve tutukluk yapma gibi bir sorunu yoktur. Apache'nin 30 mmlik topu ise tek namluludur ve bu büyüklükte bir top özellikle hafif zýrhlý araçlar için etkilidir.  Ýnce yapýsý nedeniyle Apache'ye göre Cobra'yý vurmak çok zordur. O ndenle Cobra kayýplarý daha az olur.

Longbow radari otomatik olarak dost dusman ayrimi yapip, eger istenirse bu hedeflere otomatik olarak Hellfire fuzelerini atesleyebiliyor.

Ote yandan Longbow radari Apache helikopteri icin gelistirildi: Ah-1Z'lere takilmasi mumkun degil.


Longbow International (a joint venture of Lockheed Martin and Northrop Grumman) is developing the Cobra Radar System for the AH-1Z, based on the Longbow millimetre wave radar on the AH-64D Apache. Cobra is a pod-based radar that can be mounted on a wingtip or in a stores position. Cobra can automatically search, detect, classify and prioritise multiple moving and stationary targets. It has a range of 8km against moving and 4km against stationary targets.
AH-64 ün bakýmý vs daha fazla gerekiyorsa o zaman ya kullanmayacaksýn ya da fazla miktarda alacaksýn.Ayrýca AH-64 ün tanklar için yapýldýðý vurgulanarak personele karþý etkisiz gösterilmesi çok yanlýþ göz var  AH-1 den personele karþýda 10 kat daha iyidir ikisinin de kokpit görüntüleri var AH-1 insanlarý karýnca gibi görebiliyor ama AH-64 ile yerdeki hedef personelin elindeki silahýn modeli bile belli oluyor.
   Patýr patýr düþmek mi neden düþmüþler bu helikopterler onlarýn yerinde kobralar olsaydý onlarda düþecekti hatta uçuþ süreleri ayný olsaydý emin ol daha az Apache düþerdi.Tek problemi bakým vs süresinin kobradan uzun olmasýdýr.
Apache'den Apache'ye fark olduðu gibi, Cobra'dan Cobra'ya da fark var. Özellikle King Cobra 3. nesil FLIR ile oldukça net hedef görüntüsü saðlar.


ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #12 : 15 Eyll 2010, 22:58:39 »
Ýnce olmasý ýsý güdümlü bir füzeden kurtulmak için hiçbir fayda saðlamaz ki düþen apacheler hep bu tarz füzelerle vuruldu + ince olmasý artýk hiçbir fayda saðlamayacak noktaya gelmiþtir günümüzde helikopterler hedeflerini kmlerce uzaktan vurabilecek þekilde görüþ sistemleriyle donatýlmýþ bu da inceliðinin hiçbir fayda saðlamayacaðýnýn ve kobranýnda ne kadar eskimiþ bir tasarým olduðunun göstergesidir ayrýca apachenin zýrhýnýn kobradan çok daha üstün olduðu biliniyor.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #13 : 15 Eyll 2010, 23:51:16 »
AH-1 serisinin sayýsýnýn ABD ordusunda Apache'lere karþý düþük olduðunu biliyorum. Ýnsan biçmek için geliþtirilen bir helikopter zaten ama dandik, eski demek yersiz çünkü hemen hemen Apache'nin taþýdýðý tüm silah türlerini AH-1Z taþýyor. Tek farký biraz daha hafif olmasý. Bu helikopterlerin sayýlarýný bilen var mý?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #14 : 16 Eyll 2010, 00:42:22 »
Ýnce olmasý ýsý güdümlü bir füzeden kurtulmak için hiçbir fayda saðlamaz ki düþen apacheler hep bu tarz füzelerle vuruldu + ince olmasý artýk hiçbir fayda saðlamayacak noktaya gelmiþtir günümüzde helikopterler hedeflerini kmlerce uzaktan vurabilecek þekilde görüþ sistemleriyle donatýlmýþ bu da inceliðinin hiçbir fayda saðlamayacaðýnýn ve kobranýnda ne kadar eskimiþ bir tasarým olduðunun göstergesidir ayrýca apachenin zýrhýnýn kobradan çok daha üstün olduðu biliniyor.

Tam tersine, ince olmasý çok fayda saðlýyor. Isý güdümlü füzeler çatapat deðil, öyle herkesin elinde olsun.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #15 : 16 Eyll 2010, 01:04:18 »
Sn. boxer

"AH-64 ün bakýmý vs daha fazla gerekiyorsa o zaman ya kullanmayacaksýn ya da fazla miktarda alacaksýn." Derken ne gibi bir mantýk kurduðunuzu anlamadým. Kullanmayacaksan helikoperi niye alýyorsun? Fazla miktarda almak iyi olur, güzel olur elbette ama apachenin en pahalý ve iþletme gideri en yüksek saldýrý helikopteri olduðundan haberiniz var mý?

Benim anlatmak istediðim son derece basit: Apache özzelliklerine ihtiyaç olmayan asimetrik savaþ, terörle mücadele gibi operasyonlarda King Cobra, teknik özellikleriyle deðil kullanýþlýýðýyla, daha iyi bir helikopterdir. Apache teknik olarak üstündür, ama King Cobradan 10 kat üstün deðildir. King cobra apache ile eþdeðer görüþ sistemleri taþýmaktadýr. Bu konuda eski super cobra görüþ sistemleriyle apache yi kýyaslamayýn lütfen. Patýr patýr düþme mevzusu ise apache nin zayýf yönüdür. Çok büyük olmasý sebebiyle afganistan gibi yerlerde eski rus füzeleriyle düþürülmektedir. Kaç tane düþürülme videosu var, resmen keklik gibi avlanýyorlar. Hele ýrak'ta apache lerin durumu çok vahimdi operasyonun ilk zamanlarýnda. Cobralar ise fazla vurulmamýþ ve teknik arýza sebebiyle düþme vakalrýnda da apache den çok daha geride kalmýþtýr.

ruhumuz var teslim etmeden önce

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #16 : 16 Eyll 2010, 01:15:03 »
Hele ýrak'ta apache lerin durumu çok vahimdi operasyonun ilk zamanlarýnda. Cobralar ise fazla vurulmamýþ ve teknik arýza sebebiyle düþme vakalrýnda da apache den çok daha geride kalmýþtýr.

Ek olarak daha az sayýda olan Süper Cobra helikopterleri Apache'lerden çok daha fazla uçmuþlardýr Körfez savaþýnda. Buna raðmen kayýplarý Apache'lere göre çok daha düþüktür.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #17 : 16 Eyll 2010, 10:48:33 »
terörle mücadele için sorarsan basit ah-1 ler iyi  ama ülke savunmasý açýsýnda ah-64 daha iyidir
bir ah1 e 2 tane tanksavar takarsýn yollarsýn  bir ah-64 e sanýrým 16 tane takýlýyor.
maddi açýdan sorarsan ah-1 çok daha ucuz ve bakýmý kolay
dayanýklýlýk açýsýndan sorarsan daima daha basit sistemler daha uzun ömürlü olmuþtur  ah-1 ler uzun yýllardýr uçuyor  ve uçmayada daha çok uzun yýllar devam ederler oysaki bir ah-64 ün kullaným ömrünü uzatmak 10 tane ah-1 e ödenecek yenileme maliyetini bulur  kýsacasý bize ah-64 yaramaz en güzeli milli olanýdýr oda t129

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #18 : 16 Eyll 2010, 11:05:36 »
terörle mücadele için sorarsan basit ah-1 ler iyi  ama ülke savunmasý açýsýnda ah-64 daha iyidir
bir ah1 e 2 tane tanksavar takarsýn yollarsýn 


AH-1Z 16 adet AGM-144 Hellfire tanksavar füzesi+2 AIM-9 havadan havaya füzeyi taþýyabilir.
AH-1W de 8 adet AGM-71TOW tanksavar veya AGM-144 Hellfire tanksavar füze taþýyabilir. (+2 AIM-9 havadan havaya füze)

ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #19 : 16 Eyll 2010, 12:23:27 »
Ýnce olmasý ýsý güdümlü bir füzeden kurtulmak için hiçbir fayda saðlamaz ki düþen apacheler hep bu tarz füzelerle vuruldu + ince olmasý artýk hiçbir fayda saðlamayacak noktaya gelmiþtir günümüzde helikopterler hedeflerini kmlerce uzaktan vurabilecek þekilde görüþ sistemleriyle donatýlmýþ bu da inceliðinin hiçbir fayda saðlamayacaðýnýn ve kobranýnda ne kadar eskimiþ bir tasarým olduðunun göstergesidir ayrýca apachenin zýrhýnýn kobradan çok daha üstün olduðu biliniyor.

Tam tersine, ince olmasý çok fayda saðlýyor. Isý güdümlü füzeler çatapat deðil, öyle herkesin elinde olsun.
Ýnce olmasý bizim doðuda kullandýðýmýz kobralar için geçerli hedefin üzerine yaklaþarak alçalarak atýþ yapýyorlar burada faydalý ama Apache nin donanýmý çok farklý ve güçlü km lerce öteden atýþ yapýyor o mesafede kalýnlýk incelik iþe yaramaz belkide helikopteri bile göremezler yanlýþ mý?
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye