Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73415 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #30 : 25 Haziran 2013, 12:56:03 »
HEMA neden dahil edilmemiþ acaba enteresan adamlarýnda projeleri vardý bu konuda...

Tulpar biraz büyük kaçmazmý bu iþ için..? Yada fazlalýk diyeyim, Kaplan'ýn aðýrlýklý bastýðýný düþünüyorum.


evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #31 : 27 Haziran 2013, 14:40:31 »
Ýlk baþlardaki ihtiyaç 1075 adetmiþ þimdi neden 4'e 1 oranýnda düþmüþ acaba...

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #32 : 04 Ekim 2014, 00:29:03 »
Alýnacak 260 adet STA için Daðýlým þu þekilde verilmiþ.

80 Kornet ve 104 MIZRAK-O için 180 paletli araç.(Muhtemelen FNSS Kaplan)
76 Mýzrak-O için ise 4x4 zýrhlý araç.(Otokar Cobra veya Cobra II) olarak seçilmesini bekliyorum.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #33 : 27 ubat 2015, 08:00:25 »
FNSS STA Projesi için geliþtirdiði paletli ve tekerlekli araçlarý IDEF'de sergileyecekmiþ.

Alnt
IDEX 2015: FNSS designing two ATGW vehicles


FNSS has begun conceptual design and technical feasibility work on wheeled and tracked anti-tank guided missile (ATGM) carrier vehicles for the Turkish Army, the company has revealed.

A spokesperson from the company told Shephard at the IDEX exhibition in Abu Dhabi that FNSS is designing a tracked vehicle and a 4x4 vehicle to carry the Russian Kornet-E ATGM and the Mizrak-O ATGM from Roketsan.

According to the spokesperson, Kornet-E and Mizrak-O have already been selected by the Turkish Army – although this was not confirmed by Roketsan – and the service needs 260 vehicles on which both ATGM systems can be mounted.

The 260 vehicles will comprise 184 tracked and 76 wheeled vehicles and approval for the programme is expected in Q4 of this year.

Similar to the Special Purpose Vehicles (SPV) programme the Weapon Carrying Vehicle programme will pit FNSS against Turkish rival Otokar. FNSS said its 4x4 and tracked designs will be completely new, and the 4x4 design could be displayed at the IDEF exhibition in Istanbul in May.

Detailed specifications for what the Turkish Army requires were released last year, and both FNSS and Otokar responded to the RFQ, which was completed in December 2014.

Mizrak-O is a medium-range ATGM that has an imaging infra-red (IIR) seeker with tandem warhead and a range of 4km. A spokesperson from Roketsan told Shephard that the Mizrak-O missile is designed to be fired from a tripod, a launch tube on a vehicle or by a soldier, and that its weight of 35kg reflects the desire for it to be manportable. He added that testing of the system has been completed.

Mizrak-O is similar to its sister air-launched missile system, the Mizrak-U (formerly known as the Turkish Anti-tank Missile, or TAM-LR) and designated as UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Projesi), which is available with an IIR seeker or a laser designator and can hit targets out to a range of 8km.


http://www.shephardmedia.com/news/landwarfareintl/fnss-designing-two-atgw-vehicles/


Daha öncelerden adýnýn Kurt olduðu belirtilen ama ortaya çýkmayan Fnns 4x4 aracý.


evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Silah Taþýyýcý Araç Projesi...
« Yantla #34 : 01 Nisan 2016, 23:26:40 »
Silah Taþýyýcý Araç.

Amaç   :   Proje kapsamýnda, KKK envanterinde bulunan yeni nesil tanksavar silahlarý ile SSM tarafýndan Orta Menzilli Tanksavar Silahý (OMTAS) Projesi kapsamýnda tedarik edilecek olan OMTAS'larýn Araç üzerinde kullanýmýný saðlayabilmek için gerek duyulan Silah Taþýyýcý Araç (STA)'larýn yurtiçi imkanlarla geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr.
 
Kapsam   :   Proje ile envanterinde orta menzilli tanksavar silahý bulunan / tedarik edilmesi planlanan birliklerin muharebe etkinliklerini arttýracak tekerlekli ve paletli tip STA'larýn tedariki amaçlanmaktadýr. Tedariki planlanan 260 adet STA'nýn 184 adedi paletli tipte, 76 adedi tekerlekli tipte olacaktýr.
 
Proje Modeli   :   Yurtiçi Geliþtirme
 
Ana/Alt Yüklenici   :   -
 
Sözleþme Ýmza Tarihi   :   -
 
Mevcut Durum   :   9 Mart 2016 tarihli SSÝK Kararý uyarýnca FNSS firmasý ile sözleþme görüþmelerine baþlanmýþtýr.
 
Son Güncelleme Tarihi : 30.03.2016 11:40
 
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=225

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #35 : 02 Nisan 2016, 13:54:50 »
Önemli haber,teþekkürler Maraþlý üstad.Bende þöyle bir katkýda bulunayým.Fnss'in 2013'te sergilediði paletli silah taþýyýcý araç prototipi.Açýkçasý Fnss'in deðerlendirilmesine sevindim...


evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #36 : 04 Nisan 2016, 07:36:27 »
Orko_8 in dediðine göre bu proje tamamý 4x4 tekerlekli araç olarak deðiþtirilmiþ ve fuarda sergilenen Pars aracý üzerinden sözleþme görüþmeleri yürütülüyormuþ.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Pars TSK Ýçin Tank Katili Olacak
« Yantla #37 : 28 Haziran 2016, 12:20:37 »
Pars TSK Ýçin Tank Katili Olacak

Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, ile FNSS Savunma Sistemleri A.Þ ile arasýnda imzalanan anlaþma ile PARS araçlara monte 260 adet tanksavar sistemi üretilecek.Savunma Sanayii Müsteþarlýðý (SSM), FNSS Savunma Sistemleri A.Þ ile "Silah Taþýyýcý Araçlar (STA) Projesi Sözleþmesi" imzaladý. Proje kapsamýnda paletli ve tekerlekli tipte toplam 260 adet tanksavar sistemi tedarik edilecek.

ÝMZALAR TAMAM

SSM'den yapýlan yazýlý açýklamada, Savunma Sanayii Ýcra Komitesi'nin 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýsýnda alýnan karar uyarýnca FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. ile yürütülmekte olan sözleþme görüþmelerinde sona gelindiðini ve 27 Haziran 2016 tarihinde, Müsteþarlýkta düzenlenen törenle STA Projesi Sözleþmesi'nin imzalandýðý bildirildi.260 ADET TANKSAVAR

Projeye iliþkin bilgilerin verildiði açýklamada, "Ýhale süreci proje kapsamýnda; Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn envanterinde bulunan ve yurtiçinde geliþtirilmiþ olan tanksavar füzeleri, muharebe etkinliðini arttýracak þekilde, projeye özel geliþtirilecek tanksavar kuleleri ile zýrhlý araçlara entegre edilecektir. Proje ile paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 adet Tanksavar sistemi tedarik edilecektir.

TANK KATÝLÝ PARSLARIN ÖZELLÝKLERÝ

Modern Atýþ ve Komuta Kontrol yeteneklerine sahip olarak geliþtirilecek olan tanksavar silah sistemi kuleleri, atýþa hazýr tanksavar füzesinin yaný sýra, 7.62 mm makineli tüfek ile teçhiz edilecektir. FNSS, KAPLAN araç ailesinin en hafif üyesini, STA projesi kapsamýnda paletli tip ve PARS 4x4 aracýný ise tekerlekli tip tanksavar aracý olarak üretmeyi planlamaktadýr. STA projesi kapsamýnda geliþtirilecek olan amfibi özellikteki paletli ve tekerlekli araçlar, balistik ve mayýn korumasýna sahip olacak, zýrhlý birliklerle ortak harekat icra edebilecek, modüler mekanik ve elektronik altyapýlarý ile ilerde doðabilecek ihtiyaçlara çabuk uyum saðlayabileceklerdir. Tanksavar silah sistemi taþýmaya yönelik olarak geliþtirilecek araçlar, dünya ordularýndaki benzerleri arasýnda en moderni olmakla birlikte, zýrh korumalý hafif yapýsýyla farklý görevlerde de kullanýlabilecek platformlar olarak tasarlanmýþtýr" denildi.2020'DE ENVANTERE GÝRECEK

Projede geliþtirilen sistemlerin tasarým, geliþtirme faaliyetleri ve prototip kalifikasyon süreçlerinin 2018 yýlýnda tamamlanacaðý belirtilerek, takip eden 2 yýl içerisinde 260 adet STA sisteminin "milli ve yerli" üretimin örnekleri olarak KKK envanterine gireceði bildirildi.

http://www.sondakika.com/haber/haber-savunmaya-milli-ve-yerli-260-adet-tanksavar-8566773/
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #38 : 28 Haziran 2016, 13:42:05 »
Acaba omtas ne durumda

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
'Milli ve yerli' 260 tanksavar geliyor
« Yantla #39 : 28 Haziran 2016, 14:20:46 »
'Milli ve yerli' 260 tanksavar geliyor

Savunma Sanayii Müsteþarlýðý (SSM), FNSS Savunma Sistemleri A.Þ ile "Silah Taþýyýcý Araçlar (STA) Projesi Sözleþmesi" imzaladý. Proje kapsamýnda KAPLAN paletli ve PARS tekerlekli tipte toplam 260 adet tanksavar sistemi tedarik edilecek. Bu projede geliþtirilen sistemlerin, tasarým, geliþtirme faaliyetleri ve prototip kalifikasyon süreçleri 2018'de tamamlanacak ve takip eden 2 yýl içerisinde 260 STA Sistemi "milli ve yerli" üretimin örnekleri olarak Kara Kuvvetleri Komutanlýðý envanterine girecek.
AA28 Haziran 2016 - 11:40:00
1 / 13
'Milli ve yerli' 260 tanksavar geliyorKAPLAN; muharebe aðýrlýðýna baðlý olarak 22-25 Bg/ton güç aðýrlýk oranýnda, otomatik þanzýmanlý, ana muharebe tanklarý ile ortak hareket yeteneðine sahip yeni nesil zýrhlý muharebe aracýdýr. Araç farklý alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak saðlayan platform tasarýmýna sahiptir.KAPLAN, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniði ile birleþtirilerek imal edilir. Gövde; su sýzdýrmaz olup, kapaklar ve tapalar su sýzdýrmaz contalýdýr. Güç grubu kabini ile geniþletilmiþ sürücü bölmesi aracýn ön kýsmýnda yer alýrken; niþancý ve komutan mahalleri aracýn orta kýsýmda bulunur. Geriye kalan arka kýsýmda ise personel taþýyýcý versiyonunda 8 kiþilik, silah kuleli versiyonun da ise 6 kiþilik personel (manga) bölümü yer alýr.Sürücüye, araç içerisinden dýþarýyý izleme ve çepeçevre görüþ imkaný saðlayan lazer korumalý cam periskoplar mevcuttur. Sürücü için karanlýkta araç kullanýmýna imkan saðlayan entegre gece görüþ sistemleri, kullanýcýnýn isteði doðrultusunda temin edilebilmektedir.PARS 4X4; Ýleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlý görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmýþ bir araçtýr. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek þekilde kurgulanmýþtýr.PARS 4X4, 25-30 Bg/ton gücündeki araç 1.9 m’lik düþük bir siluete ve amfibi özelliðe sahiptir. 5 kiþilik mürettebatý bulunan araç hiçbir hazýrlýk gerektirmeden derin ve akýntýlý suda operasyon yapabilir. Aracýn sudaki arttýrýlmýþ manevra kabiliyeti ise, arkasýnda konumlandýrýlan iki adet su jeti ile saðlanmaktadýr. Araç, suda nokta (Pivot) dönüþü yapabilmekte ve ayný zamanda arzu edildiðinde suda geri istikamete doðru hareket edebilme kabiliyetine sahiptir.Pars, mayýnlara ve el yapýmý patlayýcýlara karþý korumalý olan aracýn gövdesi, balistik malzemeden üretilmiþtir. CH-47 Chinook aðýr yük helikopteri dahil her türlü askeri kargo uçaðý ile taþýnabilmektedir. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/galeri-40123253
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com