Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73416 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BLACKHAWK

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 506
 • 0
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #20 : 22 Ocak 2011, 13:59:54 »
Arkadaþlar buda Bmcnin 4X4 STA tasarýmý :Msi Dergisi Aralýk sayýsý.

Barýþ kardeþe Teþþekürler.


Çok güzel bir tasarým olmuþ þu BMC araçlarýn ön tasarýmý konusunda harika iþ çýkarýyor BMW gibi araç :D

evrimd fýrtýna86

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 56
 • 1
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #21 : 22 Ocak 2011, 14:21:18 »
sanýrým bu araçta israil hatelhof firmasýnýn tasarýmý

http://www.hatehof.co.il/

evrimd kanas

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 632
 • 0
 • Sevdanýn ligi olmaz
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #22 : 22 Ocak 2011, 17:23:39 »
sanýrým bu araçta israil hatelhof firmasýnýn tasarýmý

http://www.hatehof.co.il/


Ayný araç, bire bir araklama.

Yav arkadaþ bu BMC'de çinlileri geçti ha. Birde orjinal birþey çýkarsýnlar yahu.
Ne Mutlu Türküm Diyene. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

evrimd TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 366
 • -23
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #23 : 22 Ocak 2011, 19:42:20 »
Armasýný, ismini deðiþtirmekle savunma sanayimize hiç birþey kazandýramayýz.

Hatta bir videyo izlemiþtim vestelin ihasýda israil tasarýmý, vestelin oturup sýfýrdan iha yapmasýda aklýma yatmamýþtý... Maksat bayraktarýn önüne taþ koymak. O yüzdende vesteli araya soktular. 

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #24 : 22 Ocak 2011, 20:50:03 »
Acaba araklama mý, yoksa satýn alma mý?

Ýkisi arasýnda büyük bir fark var. Bizim firmalarýmýz Çinliler gibi kopyalama yapmýyorlar.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna86

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 56
 • 1
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #25 : 22 Ocak 2011, 21:11:15 »
cevap yazarken birþeyleri açýklamayý unutmuþum galiba aracýn tasarýmý israilli firmaya ait bmc tasarýmý satýn almýþ.Bu þirket firmalara araç tasarýmlarý yapan bir þirket siteyi gezerseniz kimlerle çalýþtýklarýný görürsünüz ortada araklama yok

evrimd kanas

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 632
 • 0
 • Sevdanýn ligi olmaz
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #26 : 23 Ocak 2011, 13:11:22 »
http://www.hatehof.co.il/product_riot.htm#

Evet bu linkte görülüyor. Hatta BMC logolu tuhaf bir araçta var bu sayfada :S
Ne Mutlu Türküm Diyene. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

evrimd shielt

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 260
 • 0
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #27 : 24 Ocak 2011, 10:45:14 »
Cahilliðime verin ama ben hala bu araçlarýn ne iþe yarayacaðýný anlamadým. Ne tür silah taþýyacaklar? destek ekibi gibi birþey mi yoksa büyük mühimmatlarý mý taþýyacaklar? nedir bunlarýn olayý?


Araç üzerinde de birþey dikkatimi çekti. Tasarým her ne kadar israil olsa da güzel birþeye benziyor ama üzerindeki boyanýn tescili TSK ya ait deðil mi? patern adý veriliyordu sanýrým bunlara ama kod unu bilemeyecem þimdi..Yani bu boyanýn tescili bizim bildiðim kadarýyla ama israillilerin sitesindeki aracýn resimlerinde bizim boya var ? nasýl oluyor bu?

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #28 : 24 Ocak 2011, 15:27:58 »
Cahilliðime verin ama ben hala bu araçlarýn ne iþe yarayacaðýný anlamadým. Ne tür silah taþýyacaklar? destek ekibi gibi birþey mi yoksa büyük mühimmatlarý mý taþýyacaklar? nedir bunlarýn olayý?


Araç üzerinde de birþey dikkatimi çekti. Tasarým her ne kadar israil olsa da güzel birþeye benziyor ama üzerindeki boyanýn tescili TSK ya ait deðil mi? patern adý veriliyordu sanýrým bunlara ama kod unu bilemeyecem þimdi..Yani bu boyanýn tescili bizim bildiðim kadarýyla ama israillilerin sitesindeki aracýn resimlerinde bizim boya var ? nasýl oluyor bu?

Bu araçlar omtas tow kornet ve bomba atar taþýyacaklar birde yanlarýnda destek için12,7mm eðer insansýz kule olursa süper olur þimdi siz hayal edin açýk alanda hýzla ilerleyen manevralar yapan vurulmasý zor bir anti tank yüklü küçük araç tanklara ne gibizorluklar yaratabilir ?


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #29 : 22 Haziran 2013, 15:42:41 »
Proje yeniden start aldý ve 260 adet STA’nýn alýmý planlanmýþ. Bunlarýn 184 adedi paletli tipte,76 adedi tekerlekli tipte olacakmýþ.Acaba 76 adet tekerlekli için 6x6 Pars'mý Arma'mý alýnýr.Ya da 184 adet paletli için Otokar Tulpar'mý yoksa Fnss Kaplan'mý olur ?

Alnt
Silah Taþýyýcý Araç

Amaç : Proje kapsamýnda, KKK envanterinde bulunan yeni nesil tanksavar silahlarý ile SSM tarafýndan Orta Menzilli Tanksavar Silahý (OMTAS) Projesi kapsamýnda tedarik edilecek olan OMTAS’larýn Araç üzerinde kullanýmýný saðlayabilmek için gerek duyulan Silah Taþýyýcý Araç (STA)’larýn yurtiçi imkanlarla geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr.

Kapsam : Proje ile envanterinde orta menzilli tanksavar silahý bulunan / tedarik edilmesi planlanan birliklerin muharebe etkinliklerini arttýracak tekerlekli ve paletli tip STA’larýn tedariki amaçlanmaktadýr. Tedariki planlanan 260 adet STA’nýn 184 adedi paletli tipte, 76 adedi tekerlekli tipte olacaktýr.
Proje Modeli : Yurtiçi Geliþtirme

Ana/Alt Yüklenici : -

Sözleþme Ýmza Tarihi : -

Mevcut Durum : Teklife Çaðrý Dosyasý (TÇD) hazýrlanmaktadýr.

Son Güncelleme Tarihi : 17.06.2013 10:34

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler ... rojeID=225