Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73414 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #60 : 14 Temmuz 2016, 01:38:10 »
Sayin Destiny,

Ben zaten SSM'nin tanimlamalarini baz almadim, benimkisi daha cok duz mantik ve dunya genelindeki gelismeler. Simdi binlerce M113'u cok pahali bir sistemle degistirmek mumkun degil gibi geliyor bana, ustelik buyuk sayida APC'lerin transportunu da dusunmek gerek. Onun icin buyuk sayilar icin daha cok kompakt ve ucuz tasarimlar secilir varsayimindan ilerliyorum. Bakinca zaten Kaplan-10 bir evrim gecirmis M-113'e benziyor, dogal olarak M-113 selefi gibi duruyor.

ACV-lerin selefi Kaplan-20 olabilir ve IFV'lerin selefi Kaplan-30 veya Tulpar.

Herneyse bunlar hepsi fikir uretmekten ibaret, bekleyip gorecegiz TSK'nin secimlerini
Yukardaki röportaja göre kuvvetin hangi araçlarý ne tarz bir araçla deðiþtireceði ortada zaten üstadým. M113 tarzýnda bir araç günümüzde ön cephede kuvvetin ihtiyacýný asla karþýlayamaz bu tarz araçlarýn koruma seviyesi artalý çok oldu kuvvet 20 tonluk bir aracý bile yetersiz görmüþ olmuþki Kaplan-20 tarzý bir araçtan Kaplan-30 tasarýmý çalýþmalarýna baþlanmýþ. Sonuçta burada binlerce adedi kapsayan Yeni Nesil ZMA projesinden söz ediyoruz bunlar Tekerlekli ve Paletli tipte olacak. Yani 8x8 ve 30 Tonluk Paletli tipte. Günümüzdeki ihtiyaçlarada ancak bunlar cevap verebiliyor zaten. Ön cephede yani asla M113 hatta ACV tonajýnda araçlar göreceðimizi sanmýyorum þekillenen modern Türk Kara Kuvvetlerinde. Zaten geçen bir asya ülkesi adýný hatýrlayamadýðým M113'leri 30 tonluk bir araçla deðiþtiriyordu. Dünya çoktan kaydý bile bu noktaya.

He þu olabilir daha ilerde eldeki diðer ZPT-ZMA'larýnda deðiþmesi gündeme gelir ve bence ön cephede görev alacak binlerce adetlik ZMA temini bir kenara konulup arkada kuvvet intikalini saðlayacak zýrh koruma seviyeside ortalamalarda 20 tonluk Kaplan-20 tarzý araçlarda görmeliyiz envanterde burdaki maksatda nicelikdir tabiki. Aðýr ve Hafif ZMA olarak ayrýlabilir bence bu durum.

Yav aðýr bir araçmý istiyorsunuz STA'da yoksa hafifmi ben hiç bir þey anlamadým ne demek istiyorsun. Ayrýca IFV ile STA'nýn görevlerini karþýlaþtýrýyorsunuz. Bu yüksek kalibreli silahlara ATGM ekleme furyasý yeni yeni türemeye baþladý o konseptler aslýnda tam olarak STA konsepti deðilki zaten.

Bu araçlar vur kaç yapacaklar manevra kabiliyetleri yüksek olmak zorunda, hýzlý olmak zorundalar, tasarýmlarýda zor tespit edilebilir olmak zorunda mesela motorlarý IR ize karþý arkada bulunmasý, boyutlarý bir insan boyutu kadar ancak olmasý, atýþ sonrasý hýzlýca yer deðiþtirme hatta sutre gerisi atýþlar yapma indirekt atýþlar yani. Bu sistemler kaldýki tek baþýna dolaþmayacakda STA takýmlarý halinde düþman birliklerine hýzlýca saldýrýp yokedecekler. Mesela 4 STA takýmý 16 lançer eder. Gelen mekanize birliði uygun bir ortamda pusuya düþürüp menzil dýþýndan hatta belki indirekt atýþlarla daha tanklar nerede olduðunu saptayamayýp devamlý yer deðiþtirerek saldýrdýðýný hayal edin. Bunlarýn taþýnmasý durumu var, intikali vs.. vs.. kuvvet neler neleri göz önünde bulundurmuþtur tabiki. Ayrýca bu araçlardan çok fazla meskun mahale girip çatýþmasýný beklemeyelim ha girmezmi girerler zaten meskun mahalde tank savaþlarý dönücek aþamaya gelirse iyi bir durumsal farkýndalýk bu araçlar direkt ve indirekt atýþlarla manevra kabiliyetleri ve ölçülerinide kullanarak oynarlar o tanklarla, bundan daha yakýný dost mekanize unsurlardýr zaten. Tank ve ZMA'lar.
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2016, 01:39:03 Gnderen: Destinyy »

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #61 : 30 Eyll 2016, 16:23:21 »
Aselsan KAP'a yaptýðý açýklamada, FNSS Savunma ile 34 milyon euroluk sözleþme imzaladýðýný ve teslimatlarýn 2017-2020 yýllarý arasýnda yapýlacaðýný duyurdu.

Aselsan'ýn KAP'a yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN A.Þ. ile FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. arasýnda Kara Kuvvetleri Komutanlýðýnýn ihtiyacýna yönelik olarak, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý tarafýndan yürütülen Silah Taþýyýcý Araçlar Projesi kapsamýnda, Komuta Kontrol ve Haberleþme Sistemleri tedariði amacýyla, toplam bedeli 34.000.200,- EURO olan bir sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu sözleþme kapsamýnda teslimatlar 2017-2020 yýllarýnda gerçekleþtirilecektir."

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1924827-aselsan-34-milyon-euroluk-sozlesme-imzaladi

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #62 : 20 Mays 2018, 01:32:11 »


ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #63 : 21 Mays 2018, 23:32:20 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #64 : 07 Haziran 2018, 14:32:52 »Güzel tasarým eðer optronik  yükseltilebilirse ve 8-12 km civarý umtaslar takýlýrsa çok etkili bir sistem olur. Omtaslarýnda zma'lara eþ eksenli çýkýlmasý daha mantýklý olur.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #65 : 20 Eyll 2018, 13:16:49 »
Boyle bir varyant olsa nasil olur?
4'lu CIRIT lanceri mevcut sadece tasiyici araca uyarlamak gerek

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #66 : 20 Eyll 2018, 14:22:46 »
Özel kuvvetler için olabilir lakin diðer birlikler için zaten aracýmýz var
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #67 : 20 Eyll 2018, 14:29:02 »
Ozel birliklerden ziyade Kirpi ve Ejder gibi araclarin ustunde diye dusunmustum.

Birliklerin ates gucunu gayet basit gudumlu roketlerle artirmak gibi

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #68 : 20 Eyll 2018, 14:43:40 »
Bence harika bir fikir. Bunu kolaylýkla sökülüp takýlabilir þekilde yaptýðýmýzý düþünün. Farklý görevler için araç üzerinden kolaylýk çýkarýlabilir. Çatýþma riski olan görevler için de takýlabilir. Aracýn ateþ gücünü müthiþ artýrýr.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #69 : 20 Eyll 2018, 14:50:32 »
Ne kadar pratik bir þey. LAzer iþaretleyiciside yerdeki askerde bulunan bizim Engerek benzeri taþýnabilir lazer iþaretleyicisi.
Biz yapýnca bunu yapýyoruz onlar ise bu kadar basit bir þeyle ayný iþi yapmýþlar. Mühendislik iþte hatta mühendislikte deðil minimalizim anlayýþý. Mühendislik ne kadar basite indirebilirim meselesidir bunu biz tam daha anlayamýyoruz yýðýyoruz ne varsa makineye. Halbuki ne kadar basit çalýþabilirse o þekilde olmalý.
Þu iki aracýn ayný iþi yapmasý çok üzücü. Birinde lazer iþaretleyici bile yok öbüründe maskýn üstünde özel optikler iþaretleyiciler filan masraf üstüne masraf yani. Aselsan Roketsan iyi güzel ama nasýl daha çok para kazanýrým derdinde basiretli tüccar olarak tabi. Bu yüzden bu silahlarý tasarlarken askerde fikir üretmeli bana bunu yapýn demeli en azýndan sistem entegrasyonunda sözü olmalý hazýr ürün beklememeli.

Bu bizim araç ortaya çýktýðýnda bunda stabilizasyone ne gerek var demiþtim bir sürü laf duydum ama bakýn adamlar motor bile takmamýþ býrak stabilizasyonu. Niþan almak yok çünkü yönü biraz dönsün yetiyor

« Son Dzenleme: 20 Eyll 2018, 14:58:32 Gnderen: serkan »
beðen