Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73406 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« : 22 Haziran 2010, 16:09:41 »
Alnt
3238 Sayýlý Kanun kapsamýnda aþaðýda detaylandýrýlan Özel Maksatlý Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç ve Silah Taþýyýcý Araçlarýn tedarikine yönelik ihale duyurusudur. K.K.K.lýðý envanterinde bulunan TOW, MILAN ve Bomba Atar silahlarý ile SSM tarafýndan Orta Menzilli Tanksavar Silahý (OMTAS) Projesi kapsamýnda tedarik edilecek olan OMTAS’larýn Araç üzerinde kullanýmýný saðlayabilmek için 1075 adet STA’nýn, ilgili dokümanlarýn, Entegre Lojistik Destek kapsamýndaki gereksinimlerin ve hizmetlerin tedariki planlanmaktadýr.STA Projesi kapsamýnda tedarik edilecek Araç sayýlarý aþaðýda verilmiþtir.

STA  Araç Grubu :

a. 344 adet MILAN Taþýyýcý Araç
b. 229 adet Bomba Atar Taþýyýcý Araç
c. 350 adet TOW Taþýyýcý Araç
d. 152 adet OMTAS Taþýyýcý Araç

Silah Taþýyýcý Araç Projesi’ne Teklif Veren Firmalar

BMC Sanayi ve Ticaret A.Þ.
FNSS Savunma Sistemleri A.Þ.
HEMA Endüstri A.Þ.
NUROL Makine ve Sanayi A.Þ.
OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayi A.Þ.


Yukarýdaki firmalarýn baþvuruda bulunduðu projede Hema,Ukraynalý Morozov firmasýnýn desteði ile tasarladýðý aracýnýn görüntüsü ortaya çýktý.Daha önce 6x6 ÖMTTZA projesi içinde birlikte çalýþýlan firma ile STA projesine yönelik olarakta aþaðýda resmi görülen araç üzerinde çalýþýlmýþ.Projede en önemli rakibi þüphesiz Otokar Kobra olan araç hakkýnda henüz net bilgiler olmasada görünüþe göre Morozov üretimi Dozor aracýndan esintiler taþýyor.

Fotoðraf defenceturk dergisinin son sayýsýnda yayýnlanmýþ.Sevgili orko_8 aracýlýðýyla bize ulaþtý.
« Son Dzenleme: 22 Haziran 2010, 16:16:42 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #1 : 22 Haziran 2010, 16:16:07 »

Dozor ha. Hýmm. Bunlar Otokarýn Akrep aracýyla ayný boyutlarda gibi.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #2 : 22 Haziran 2010, 16:24:08 »
bana akrepten çok cobrayý anýmsattý. çevik kuvvetin önünde bir akrep var  boyutu bu araca oranla birazdaha küçük gibi akrepin
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

evrimd Doruk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 8
 • 0
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #3 : 22 Haziran 2010, 16:26:51 »
Umarým Iveco LMV gibi bir araç çýkar bu proje sonrasýnda.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #4 : 22 Haziran 2010, 16:33:06 »
bana akrepten çok cobrayý anýmsattý. çevik kuvvetin önünde bir akrep var  boyutu bu araca oranla birazdaha küçük gibi akrepin


Cobra da bu araca göre büyük kalýyor. Akrep ayný sýnýfta gibi.

ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #5 : 22 Haziran 2010, 16:47:01 »
Technical characteristics

Description Value
Combat weight 6300 kg
Crew (troops) 11 (3+8) 
Wheel arrangement 4х4
Maximum speed 90-105 km/h (depending on the power pack)
Engine
Type turbocharged intercooled diesel
Number of cylinders 4 4 6
Power 90 kW
122 hp 100 kW
136 hp 145 kW
197 hp
Transmission mechanical mechanical mechanical,
automatic
Special and additional equipment
Armament
Type of machine gun NSBT-12.7
Control remote
Traverse and elevation
•elevation
 from -3° to+68°
•traverse
 360
Ammunition 450
NBC system filtering and ventilating mount
Navigation system satellite SN-3003 Bazalt
Air cooling system capacity 4.4 kW
Maximum vision range of infra-red night vision device 180 m
Radio ultra-short wave communication range 20 km
WARN XD 9000i winch towing force 41 000 N
...

Akrep ZPT
Type APC
Place of origin  Turkey
Service history
In service 1994
Wars Turkey-PKK conflict - War in North-West Pakistan - Iraq War
Production history
Designer Otokar
Designed 1990
Manufacturer Otokar
Produced 1994
Specifications
Weight 3,600 kg
Length 4.19 m
Width 1.91 m
Height 2.563 m
Crew 6+2

--------------------------------------------------------------------------------
 
Primary
armament 7.62mm or .50 cal machine gun on remote weapon station

6300kg mýþ bu araç akrep ise 3600kg.  akrepi  gördüm  bu araca oranla daha küçük görünüyor
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

evrimd darkranger

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 102
 • 0
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #6 : 22 Haziran 2010, 17:12:12 »
Bence STA Projesi için 8x8 Araçlar düþünülmeli FNSS Pars Aracý+25mm'lik Kule ve yanýna ek Anti-Tank Silahlarý zaten FNSS Kazanýrsa Pars'a gitmeyecekmi proje?

evrimd es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #7 : 22 Haziran 2010, 17:22:00 »
 8x8 araçlar manevra kabiliyetleri nedeniyle  bizim coðrafyamýzda pek kullanýþlý deðiller  bu nedenle  8x8 tercih edilmiyordur
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!

evrimd DedeKorkut

 • DedeKorkut
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 93
 • 0
 • Ay gökte kaldýkça ulukocalarýn duasý üzerine olsun
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #8 : 22 Haziran 2010, 17:44:14 »
Arkadaþlar bu araçlarýn bir MRAP ,Akrep veya Cobra gibi araçlardan ne farký var?

evrimd es[ape

 • es[ape
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 362
 • 0
 • Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!
Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #9 : 22 Haziran 2010, 17:57:00 »
Arkadaþlar bu araçlarýn bir MRAP ,Akrep veya Cobra gibi araçlardan ne farký var?

kýsaca þöyle diyebiliriz  MRAP  diðerlerine oranla daha aðýr zýrhlandýrýlmýþ personel ve malzeme  naklinde kullanýlýyor STA için uygun deðiller. akrep iç güvenlik aracýdýr  polis birimi kullanýyor  arazide kullanmaya pek elveriþli sayýlmaz.  Cobra ise  yukarýdaki araçla örtüþüyor gibi  ön kaput biraz daha kabarýk görünüyor birde çamurluklar var bu araçta  onun dýþýnda  cobraya baya benziyor  aðýrlýklarýda birbirine yakýnmýþ

otokar Cobra

Teknik Veriler [deðiþtir]
Mürettebat : 2 + 11

Görünüþ : 4 × 4

Muharebe aðýrlýðý : 6,000 kg

Boþ aðýrlýk : 4,800 kg

Güç-aðýrlýk oraný : 31 hp/t

Uzunluk : 5.316 m

Geniþlik : 2.156 m

Yükseklik : 1.9 m (kulesiz)

Yerden yükseklik : 0.365 m

Ýz (ön) : 1.819 m (arka) : 1.819 m

Akslar arasý uzunluk : 3.302 m

Yaklaþma/uzaklaþma açýsý : 62º/57º

Azami hýz : 110 km/h

Yakýt kapasitesi : 145 litre

Menzil : 550 km

Meyil : %70

Yan eðim : %40

Dikey engel aþma : 0.32 m

Sudan geçme : 1 m

Dönüþ yarýçapý : 7.6 m

Motor : General Motors V-8 su soðutmalý turboþarj dizel (190 hp / 3,400 rpm)

Þanzuman : 4 hýzlý otomatik

Transfer kutusu : Sürekli 4 tekerlek çekiþli, 2 hýzlý

Akslar : Baðýmsýz, hýz azaltan diferansiyelli çift A-çatýlý

Süspansiyon : Helisel yaylý, hidrolik amortisörlü

Lastikler : 37 × 12.5 × 16.5 radyal (patladýðýnda bile üzerinde gidilebilir)

Frenler : Power yardýmlý, ön ve arka disk

Direksiyon : Power yardýmlý

Elektrik sistemi : 24 V, kapalý sistem

Alternatör : 200 A

Akümülatör : 2 × 12 V, 100 Ah

Donaným (opsiyonel) : 1 × 7.62 mm veya 12.7 mm makineli tüfek

Stabilizer (dikey) : Hayýr (yatay) : Hayýr

NBC korumasý : Opsiyonel

Gece görüþ teçhizatý : Opsiyonel

Üretici : Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. Þ.
Mevzu Bahis Vatansa Gerisi Teferruattýr..!!!