Gnderen Konu: Milli Piyade Tüfeði Projesi  (Okunma says 424972 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 321
 • 0
Milli piyade tüfeðimiz kullanýma hazýr
« Yantla #160 : 09 Ocak 2011, 18:41:00 »
Aslýnda Mke yi bölmek lazým.Yapýlanmasýna baktým 40 yýldýr ayný hikaye kendi arge birimini kurmalý ve yeniden yapýlanmalý.
Uçak bombasý yapar,tank mermisi yapar,obüs mermisi yapar,roket yapar,tüfek mermisi yapar,av tüfeðine mermi yapar,tabancaya yapar,tabanca-tüfek üretir,sivillere silah satar,obüs namlusu yapar,tank namlusu yapar,makineli türef yapar yapar oðlu yapar...

Ne iþ olsa yaparým diyip aslýnda hiçbir iþi tam yapamayan iþçi misali...

Mke birimlere bölünmeli ve yeniden yapýlanmalýdýr...

----------
Asparuk dostum;Mke elinde yetiþmiþ  personeli,atölyesi, fabrikasý olan bir kurum.

Siyaset parmak attýp içine ettiði için bu halde.Aselsan da siyasi müdahaladen uzak olduðu için baþarýlý.

Durum bu...

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #161 : 31 Ocak 2011, 14:16:42 »
Off yeni haber varmý ya ha bugün ha yarýn diye bizi atlatmaya getiriyorlar býktým artýk ya. Yaþlandým bu tüfeði beklerken. Bu kadar bekletipte karþýmýza kopya biþey çýkarýrlarsa yiyecekleri laflarý düþünmek bile istemiyorum.


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #162 : 31 Ocak 2011, 15:22:01 »
Ne kadar sabýrsýzsýnýz. Herþeyi o kadar çabuk oluyor sanmayýn.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #163 : 31 Ocak 2011, 15:54:26 »
Ne kadar sabýrsýzsýnýz. Herþeyi o kadar çabuk oluyor sanmayýn.
aklýma  cem yýlmazýn  reklamý  geldi  hani ''yýl 2053''  diye  baþlýyordu  parkta  koþan  ajda pekkan  için  ''hiç deðiþmedi'' diyordu   ;D  yýl 2053  mke  hala  piyade  tüfeði yapmaya  çalýþýyor ;D

yýl 2053  deðiþmeyen 2 þey var  birisi ajda pekkan  diðeri  mke...

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #164 : 31 Ocak 2011, 15:56:24 »
Ne kadar sabýrsýzsýnýz. Herþeyi o kadar çabuk oluyor sanmayýn.

proje 2006 civarý baþladý hesap edelim 5 yýl oo evet çok sabýrsýsýz 6 yýlda atay tankýný yapýyorlar be sen ne diyorsun kardeþim.

Ya varya paint çizimini görsem bir 2 yýl daha beklerim.
« Son Dzenleme: 31 Ocak 2011, 15:58:53 Gnderen: hawkerx »


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #165 : 31 Ocak 2011, 21:29:49 »
Projede belli bir aþamadan sonra herþeye baþdan baþlandý. Bakkala gidip yumurta almaya benzemiyor bu iþler kardeþim. Önceki fiyaskodan sonra bu sefer daha ciddi çalýþýyorlar bana göre. Bekleyeceðiz ve göreceðiz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #166 : 31 Ocak 2011, 21:34:50 »
Projede belli bir aþamadan sonra herþeye baþdan baþlandý. Bakkala gidip yumurta almaya benzemiyor bu iþler kardeþim. Önceki fiyaskodan sonra bu sefer daha ciddi çalýþýyorlar bana göre. Bekleyeceðiz ve göreceðiz.

Bende biliyorum olayý 4 prototip yapýlmýþ birinin modülerliði kullanýþlýlýgý tipi tarzý beðenilmiþ diðerininde atýþ mekanizmasý vuruþ hassasiyeti etkisi felan çok ilgi toplamýþ. Onlarda bu iki prototipi birleþtirip tek prototip yapmýþlar atýþ testleri felan en son ama en azýndan bir tipini gösteren fotoðraf felan olsa.


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 366
 • -23
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #167 : 31 Ocak 2011, 22:07:51 »
Eninde sonunda mke yola girecek, baþka yolu yok...

evrimd Hawkerx

 • Yarbay John Sheppard
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 543
 • 1
 • Baþarýlarýný gizlemek, en büyük baþarýdýr. La Roch
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #168 : 03 ubat 2011, 14:23:01 »
Eninde sonunda mke yola girecek, baþka yolu yok...

Ama ne zaman yok yok kesin artýk bunlar proton silahý felan yapýyorlar 2011'in baþlarýnda açýklanacak atýþ testleri bitti felan diyorlardý bir ay geçti hatta 1.5 ay ama týk deðil T bile yok


ELLER YUKARI HERÞEY AJAN SHEPPARDIN KONTROLU ALTINDA. [SGA 5X19-VEGAS] (STARGATE ATLANTÝS CSI VERSÝON EPÝSODES)

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
Milli Piyade Tüfeði Projesi
« Yantla #169 : 03 ubat 2011, 14:35:14 »
Scar tüfeðinin tasarýmý, prototip, üretim ve hazýr hale gelmesi aþaðý yukarý 6 yýl gibi bir zaman almýþ yanlýþ hatýrlamýyorsam. Bizim mke de nereden baksak bu konular konuþulmaya baþlanalý 5-6 yýl oldu ve ortada henüz piyasaya çýkacak bir tüfek lafý dolanýyor. Gerçi mke 30 yýldýr bu silahla uðraþýyor ama yapamýyor :D.
 Mehmetcik-1 olayýndan sonra geçen zaman 2 yýl civarý. O zamandan beri projenin ve isteklerin sýfýrlandýðýný ve herþeyin yeniden baþlandýðýný varsayarsak mke aslýnda çok yavaþ kalmadý. Belkide derin darbe yapýp bizleri þok edecek bir makine çýkaracak ortaya.

Mke ye aslýnda çok zaman verdik, bu iþlerden anlayan az bir kesim olarak. ve verdiðimiz zamanýn sonuna geldik. Bence mke de bunu biliyor ve ortaya güzel birþey çýkarmaya hazýrlanýyor. Bekleyip görelim.

Ama tutarlarda m4 tarzý veya g-36 türü birþey çýkarýrlarsa bence yaptýkalrý son iþ olur. bu þansý iyi deðerlendirmeleri gerekir bence. ya tamam ya devam durumuna getirirler adamý :D