Gnderen Konu: Sýcak akþam çorbasý  (Okunma says 4550 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd kugos

  • DefenceTurk
  • *
  • leti: 160
  • 4
  • DefenceTurk.com
Sýcak akþam çorbasý
« : 05 Aralk 2015, 00:53:05 »
 Yýl Mart 1995, birlik Bolu komando tugayý, yer Pirinçeken sýnýr karakolu.Çukurca'dan  önce kamyon, sonra yürüyerek, Çaðlayan ve Uzundere yolu ile Pirinçeken karakoluna 1 gece ve 1 gündüz intikali ile ulaþtýk. Jandarmalar  bizlere sýmsýcak þehriye çorbasý ikram etti.Bol miktarda yapmýþlar isteyen istediði kadar içti. Gece yaðmur ve ayaz olduðu için, koðuþlarda alt alta, üst üste epey sýkýþýk konakladýk. Ertesi gün depo olarak kullanýlan taþ barakalarý koðuþ yapmaya karar verdiler. Çadýrlar kurulup erzak çadýrlara taþýnacak, bölüklerden biri (komutaný kýdemsiz olan) burada konaklayacak.Çadýrlarý jandarma kurdu, biz de erzak çuvallarýný taþýyacaðýz. Çuvalarý kaldýrýnca þok olduk. Tüm çuvallarýn içerisine fareler yuva yapmýþ,çuvallarý kaldýrdýkça her biri bir tarafa kaçýþýyor. Yavru fareler kýpkýrmýzý daha gözleri açýlmamýþ viyk viyk ötüþüyor.En çok da þehriye çuvallarýný tercih etmiþler. Bol keseden daðýtýlan çorbanýn sýrrý da böylece ortaya çýktý.  ;D ;D