Gönderen Konu: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri  (Okunma sayısı 40320 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #10 : 26 Ocak 2015, 13:23:38 »
Roketsan dergisi son sayýsýndaki makaleye göre SLV roketi ön tasarýmý tamamlanmýþ.


Çevrimdışı SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #11 : 26 Ocak 2015, 20:27:49 »
Uzaya uydu göndermek için roket motoru mu üreteceðiz acaba?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

Çevrimdışı AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3211
 • 36
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #12 : 27 Ocak 2015, 11:23:36 »
Ýki yolu var zaten ya katý yakýt yakan senin deyiminle roket motoru yada sývý yakýtlý bir motor kullanmak gerekiyor.Dünyada bu iþleri yapanlarda böyle yapýyorlar.Þu aþamada sanýrým uydu fýrlatma sistemi ön tasarýmý yapýlmýþ durumda lakin motor konusuna karar verilmemiþ görünüyor.Her iki sistemin avantaj ve dezavantajlarý deðerlendirilip karar verilecek.Bunun için son sayýda yukarýdaki alýntýnýn bulunduðu makaleyiþ okumanýzý tavsiye ederim.

Çevrimdışı tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #13 : 27 Ocak 2015, 12:15:31 »
2015 yilindayiz daha 2023  ne kaldiki

Çevrimdışı TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 366
 • -23
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #14 : 27 Ocak 2015, 19:44:14 »
Fýrlat at sistemleri eskidi geri kullanýlabilen roketler üzerinde çalýþýlmalý, bazý video sitelerinde iniþ kalkýþ yapan roket çalýþmlarý hakkýnda videolar var. Uydu atmosfer dýþýna býrakan roket geri dönüþ yapabilirse maliyetler düþer. Tekrar tekrar ayný roketler kullanýlabilinir.

Çevrimdışı TR(B)

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 366
 • -23
« Son Düzenleme: 27 Ocak 2015, 22:58:28 Gönderen: TR(B) »

Çevrimdışı tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #16 : 27 Ocak 2015, 22:44:30 »
yederki uzaya cikalim sonra   o söyledigin  geri kullanýlabilen roketler üzerinde çalýþýlmalý

israil bile bu isi  yapan ülke

Çevrimdışı Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 802
 • 4
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #17 : 28 Ocak 2015, 22:58:20 »
Büyük ihtimal maliyetler, zaman, etkinlik, itiþ gücü gibi etkenlerden katý yakýt seçeneði üzerinde durulacaktýr. Roket 2023'e kadar çoktan ortaya çýkmýþ olur zira katý yakýt olursa. 8 sene yeterli bu iþ için baþlangýç için diyelim veya. Gözlem uydularýnýn yörüngesine eriþebilecek bir roket çýkar ortaya.

Çevrimdışı azarax

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 295
 • 0
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #18 : 31 Ocak 2015, 13:07:55 »
29 Ocak 2015 Perþembe
Milli gözetleme uydularý için "katlanan reflektör anten" geliþtiriliyor
29.01.2015 A.A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknik Eðitim Fakültesi Makine Eðitimi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ömer Soykasap baþkanlýðýndaki ekip tarafýndan Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) ile imzalanan sözleþme kapsamýnda geliþtirilen ve Savunma Sanayii Müsteþarlýðýnca desteklenen "Yapay Açýklýklý Radar Üzerine Katlanýp Açýlabilir Kompozit Reflektör Anten Projesi"nin yýl sonuna kadar tamamlanmasý hedefleniyor.

Soykasap, yaptýðý açýklamada, AKÜ bünyesinde 10 yýldan bu yana katlanýp açýlabilir kompozit uzay yapýlarýyla ilgili çalýþma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrmalarý Kurumu (TÜBÝTAK) ve AKÜ destekli pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Soykasap, þöyle devam etti:

"Katlanýp açýlabilir uzay reflektörleri konusunda da bir tecrübeye sahip olduk. Hala yürütülmekte olan bir proje üzerine çalýþýyoruz. 2013 yýlýnda, 'Keþif-Gözetleme Sentetik Açýklýklý Radar Uydu Sistemi Projesi' kapsamýnda uydu platformlarýnda kullanýlmak üzere 'Yapay Açýklýklý Radar Üzerine Katlanýp Açýlabilir Kompozit Reflektör Anten Projesi' için ASELSAN ile sözleþme imzaladýk. Proje, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý tarafýndan destekleniyor. Teknoloji kazanýmý ve yükümlülüðü olarak AKÜ'de, 'yapay açýklýklý radar' üzerine katlanýp açýlabilir kompozit bir reflektörün konsept çalýþmalarýný yapýyoruz. Büyük ölçek ve ebatlardaki yapýlar, uzaya katlanarak gönderilmek zorundadýr. Bu konuda çalýþmalarýmýza baþladýk. Çok farklý konseptler var. Katý yüzeyli, membran yüzeyli ve kabuk yüzeyli reflektörlerin teknik deðerlendirme çalýþmalarý yapýldý. Ayrýca uzay kalifiye malzemelerin karakterizasyonu konusunda da çalýþmalar yapacaðýz."

Tasarruf saðlayacak

Soykasap, uzay sanayisinin çok pahalý ve uydularýn uzaya taþýma maliyetlerinin de çok yüksek olduðuna dikkati çekerek, çalýþtýklarý proje ile uzaya fýrlatýlan uydularýn aðýrlýk, montaj, imalat ve uzaya taþýnmasýnda önemli ölçüde tasarruf saðlanacaðýný bildirdi.

TÜRKSAT uydularýnýn da genellikle büyük olduðunu hatýrlatarak, çanak anten kýsmýnýn katlanarak gönderilmesinin aðýrlýklarda yüzde 50 tasarruf saðlayacaðý bilgisini veren Soykasap, "Uzaya fýrlatýlan uydulardan kilogram baþýna da 10 ila 15 bin dolar arasýnda rakamlar isteniyor. Geliþtirdiðimiz antenin katlanabiliyor ve tek parça halinde üretiliyor olmasý, pahalý bir teknoloji maliyetinden, aðýrlýk, maliyet, montaj, iþçilik maliyetlerinden önemli tasarruf saðlayacak" dedi.

Ömer Soykasap, özellikle katlanýp açýlabilir elastik hafýzaya sahip kompozit malzemelerle ilgili çalýþmalarýnýn sürdüðünü dile getirerek, bunlarýn kullanýlmasýnýn en büyük avantajýnýn, çok hafif ve rijit bir yapýsý bulunmadýðý olduðunu belirtti.

Geliþtirdikleri teknolojinin baþlangýçta uzayda kullanýmýnýn mümkün olmayacaðýný ifade eden Soykasap, "GÖKTÜRK-3 için belki olmasa da ilerleyen yýllarda benzer projelerde kullanýlmasý söz konusu olabilecek çünkü uzayda kullanýlabilmesi için yeni bir teknolojinin tarihçe kazanmasý, uzayda baþarýlý bir þekilde görevini yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda teknoloji geliþtiriyoruz. Ýlerleyen yýllarda belki daha deðiþik keþif gözetleme uydularýnda kullanýlmasý söz konusu olabilecek" diye konuþtu.
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/28067655.asp?mnID=28067655

Çevrimdışı selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Uydu Fýrlatma Teknolojileri Ve Uzay Sistemleri
« Yanıtla #19 : 26 Nisan 2015, 11:22:57 »
2015 yilindayiz daha 2023  ne kaldiki


http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_Yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1#Zaman_.C3.A7izelgesi
nemi kaldý burdaki tarihleri iyi incelemeni öneririm.daha bilgisayar diyebileceðimiz teknolojik geliþim emekleme aþamasýndaydý düþün bakalým kaç sene sürmüþ o teknolojik yetersizliðe raðmen
1945 birinci dünya savaþý bittikten 12-13 sene sonra uzaya ilk basit uydu gönnderiliyor.teknoloji maðara devrinden az ileride nerdeyse.bizim önümüzde 8 sene var neden yapamayalým
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2015, 11:26:09 Gönderen: selcukkocak78 »