Gnderen Konu: (Hisar A-O)Alçak-Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projeleri  (Okunma says 249221 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Gürkan Bey çok merak ettim, kimler bu sitede ne zaman x kiþiye veya hükümete ne gibi iftiralar atmýþlar? Gösterebilir miniz?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Anlaþýlan bu teslimatlar yapýlmayacak bizi kandýrýyorlar :)

Aselsan ve Roketsan mühendisleri TSK’nin Alçak ve Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ihtiyacýný karþýlayacak HÝSAR-A ve HÝSAR-O Hava Savunma Füze Sistemleri üzerindeki çalýþmalarýna devam etmektedirler. Ýlk HÝSAR-A Sisteminin Ekim 2o2o’de, ilk HÝSAR-O Sisteminin ise Mayýs 2o21’de envantere alýnmasý planlanmýþtýr.S&H 175.

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
10 seneye Uzun menzilli hava savunma yapýyorlardý noldu.? Konuþmakla oluyormuymuþ bu iþler.? Rakamlar uçuk bence çok uzamýþ proje. Ekstradan 5 seneden bahsediyoruz cidden bu kadar uzak ne gibi bir problemle karþýlaþmýþlar merak etmedim deðil. Ben o tarihlerede inanmýyorum ama neyse.

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Hisar-O atis testleri önemli yukaridaki

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Sn Maraþlý Hocam, çok baktým ekran fotoðrafýna ama göremedi cahil gözlerim, samimi soruyorum açýklamada olmadýðý için soruyorum; fotoðrafta var mý enteresan bir ayrýntý 'Vay be' dedirtecek? Neyi kaçýrýyorum ben?

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Hava savunma sisteminin nirvanasýný yapmaya çalýþýyoruz bu yüzden sýkýntý yaþamamýz normal. Çok daha basit bir baþlangýç seçebilirdik mesela aktif radar güdümlü yani yerde bir radar olacak füzeyi ve hedefi ekranda görecek aptal füzeyi telsiz le hedefe doðru yönlendirecek. Bu güdüm sistemi yakýn döneme kadar doðu batý en geliþmiþ hava savunma sistemi idi aslýnda. HAWK yada Rapier ler böyle mesela yada Rusya nýn S300 öncesi tüm füzeleri. Ýran hava savunma füzesi yaptým diyor oda böyle. Bizim füze ise IIR füze ve dünyanýn ulaþtýðý son nokta. Hiç bir þeyini yapamýyorken bu iþe giriþtik ve yapmaya çalýþýyoruz. Tarayýcýsý olan termal kamera tam bir bela iþ mesela. Yüksek hýzdan dolayý sürtünmeden ýsýnýyor gelde çöz çözebilirsen bu derdi mesela. Adamlara neden en zorundan baþladýnýz diye kýzacak halimizde yok kendilerine güvenip baþlamýþlar Allah yollarýný açýk etsin zihin açýklýðý versin ne diyelim. Eninde sonunda olur tabi ama zor iþ yani bu uðraþtýklarý iþler. 2021 filan makul hedefler bence.
Bizim yaþadýðýmýz sorun aslýnda Aselsan ýn uzun zamandýr gece görüþ sistemleri ile uðraþýyor olmasýndna ve radar iþlerinde çok yeni olmasýndan dolayý ilk füzede IIR güdümü tercih etmesidir bence. bunun yerine AMRAAM gibi tarayýcýsý radar olan bir füze ile iþe baþlayabilirdik bence. Þimdiki düzeyi ile olsa bence aselsan IIR yerine radar güdümlü füze isterdi. Sonra IIR de yaparsýn boþ vaktik olunca ama önce bir hava savunma füzen olsun. Radar ile güdümlemek (yerdeki radar ile deðil füzenin burnundaki radar ile) bence teknolojik olarak çok daha güvenli ve kolay. Ama yarý aktif olmasý biraz dert tabi yani çalýþýrken ben geliyorum der mecburen uçaða. Tabi bir gün bu IIR füzeyi yaptýðýmýzda korkunç bir þeye sahip olacaðýz oda var. Düþman için kabus gibi bir silah bu sinsiliði ile. Tamamen pasif olarak çalýþabilecek seçeneðe sahip. Yani hedefin tespiti füzenin ateþlenmesi hedefin vurulmasýna kadar hiç bir sinyal yaymýyor ancak termal olarak görürsen görürsün füzeyi. Stinger kadar sinsi bir silah bu yüzden çok avantajlý olacak. Düþünün düþman pilotu þehrimizi bombalýyorken altýnda bu silah varsa yanmýþtýr yani. Bir arama radarý var ama çok sinsi olmak isterse radarsýzda termal kamerasý ilede hedefi vurabilir. Hedef bilgisini að merkezli olarak baþka yerden aýr ve hedefi o yöne odaklanýp bekler gelince vurur. Çok sinsi bir silah olacak öbür hava savunma sistemlerinin hepsi ben burdayým diye cayýr cayýr sinyal yayan sisitemlerdir. Mesela S300 e bir antiradyasyon füzesi yollayabilirsin yada som un anti radyasyon tipini yaparsan yada Ýsrailden aldýðýmýz Harpy yi yada zaten yeri belli füzenin SOM u at olsun bitsin ama bizimki öyle deðil sakla bir köþeye kimse fark edemez 

Buradan þu tahminimi eklemek istiyorum. Bizim füze þu anda IIR güdümlü gibi görünüyor ama bence Aselsan ýn bu geçen süre zarfýnda milimetrik radarlardaki artan yetkinliði ile ve Atmaca gibi sistemlerde ve hiç haberini almadýýmýz ama aklýn yolu gereði tahmin ettiðimiz Ammram muadili bir hava hava füze çalýþmasý olmasý gereðinden yola çýkarak hava savunma füzesinde belkide yarý yolda bir deðiþiklik olabileceðini ve IIR yerine yarý aktif radar tarayýcýsý ortaya çýkabileceðini düþünüyorum. (bu iðrenç uzunluktaki bitmeyen cümle için özür dilerim oldu bir kere)
« Son Dzenleme: 10 Ekim 2016, 02:41:23 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Sn Maraþlý Hocam, çok baktým ekran fotoðrafýna ama göremedi cahil gözlerim, samimi soruyorum açýklamada olmadýðý için soruyorum; fotoðrafta var mý enteresan bir ayrýntý 'Vay be' dedirtecek? Neyi kaçýrýyorum ben?

Yahu neyi anlamadýn ki,adam hava savunma füzesi ile deniz hedefine angaje olmuþ iþte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Sn Maraþlý Hocam, çok baktým ekran fotoðrafýna ama göremedi cahil gözlerim, samimi soruyorum açýklamada olmadýðý için soruyorum; fotoðrafta var mý enteresan bir ayrýntý 'Vay be' dedirtecek? Neyi kaçýrýyorum ben?

Yahu neyi anlamadýn ki,adam hava savunma füzesi ile deniz hedefine angaje olmuþ iþte.

:) Ýyi de ne diye kýzýyorsun! S300 bile yeri geldiðinde yer hedeflerine kullanýlabiliyor. Hisar neden kullanýlmasýn!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Onu gördüm tamam, ne bileyim bu kamerayla bir nesneye bakmak gibi birþey benim için, oysa ayrýntý onu farkettim :)