Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273871 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #90 : 09 Mays 2018, 14:31:35 »
Bu hat engellenmeli.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #91 : 09 Mays 2018, 16:52:26 »
Bu hat engellenmeli.

Bu hat baþta kendini engelleyecektir. Ekonomik olarak ne kadar rantabl olaçaðýný düþündülermi o üç gerizekalý
Planörler?

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #92 : 09 Mays 2018, 17:06:31 »
Bu hat engellenmeli.

Þam'da cuma namazi kildiktan önce mi sonra mi?
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Tepegöz

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 84
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #93 : 09 Mays 2018, 17:10:28 »
O rantabl olmayan hatta, kuzey ýrak, Suriye petrolü birde katar gazýný ekleyince rantabl hale geliyor.

Yýllar önce Suriyeyi karýþtýrmayýn diye çok uyardýk. Vatan haini ilan edildik. Artýk þu makarnacýlar ne halleri varsa görsünler.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #94 : 09 Mays 2018, 22:54:14 »
O rantabl olmayan hatta, kuzey ýrak, Suriye petrolü birde katar gazýný ekleyince rantabl hale geliyor.

Yýllar önce Suriyeyi karýþtýrmayýn diye çok uyardýk. Vatan haini ilan edildik. Artýk þu makarnacýlar ne halleri varsa görsünler.

Doðru YPG ’ ye dokunmasaydýk ve managementi Tahran ve Telaviv’e býraksaydýk.

evrimd Tepegöz

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 84
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #95 : 10 Mays 2018, 13:54:16 »
O zamanlar ortalýkta ypg yoktu. Suriyede ki olaylar yeni baþlýyordu. Haþmetlimiz þamda cuma namazý kýlma rüyasýndaydý. Ýþid kuzey ýrakta musula ilerliyordu.

Barzani gelip bizden yardým istemiþti. Ben diðer sitede mutlaka yardýma gidip iþinde karþý savaþýlmalý yazmýþtým.
Ama üstad olarak bilinen birkaç kiþinin o yýllarda yazdýklarýný yazýyorum.

Biri. Kürtler artýk bitmiþtir. Diye yazýp son cümlesinde tanrý kürdü korusun yazmýþtý. Bir baþka üstad. O katar gazý bize gelecek. Yazmýþtý.

Akabinde musulun düþmesinden sonra abd iþidi bombalamaya baþladý. Kara gücü olarak ta ypg ortaya çýktý.

Hayýr efendiler. Bu ypg yi siz ülkeyi yönetenler yarattýnýz. Hata üstüne hata yaptýnýz. En salakça hatalarýnýzdan biri de süleymanþah türbesini korkakça kaçýrmanýz oldu.

Bu vebal Bütün AKP lilerindir. Hiçte yok fetö, yok þu tarafýndan kandýrýldýk demeyin. Sizin salak dýþ politikalarýnýzýn cezasýný çekiyor ülke.

Neyse kestim. Söylenecek çok þey varda. Sürekli dýþ güçler, fetö, bakkal emmiye atýyorsunuz suçu.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #96 : 10 Mays 2018, 15:15:45 »
Yav millet belki yer diye bir günah keçisi yarattilar. Tüm suçu ona yikip esas adamlarini kurban/kahraman yapmaya kalktilar. Þimdi seçimden sonra genel af var zaten. Ama bu sefer de ekonomi dikiþ tutmadi. 2008 krizinin klonu geliyor. Ortada "fetö" de yok. Mecbur erken seçime gidildi.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #97 : 10 Mays 2018, 15:33:19 »
O zamanlar ortalýkta ypg yoktu. Suriyede ki olaylar yeni baþlýyordu. Haþmetlimiz þamda cuma namazý kýlma rüyasýndaydý. Ýþid kuzey ýrakta musula ilerliyordu.

Barzani gelip bizden yardým istemiþti. Ben diðer sitede mutlaka yardýma gidip iþinde karþý savaþýlmalý yazmýþtým.
Ama üstad olarak bilinen birkaç kiþinin o yýllarda yazdýklarýný yazýyorum.

Biri. Kürtler artýk bitmiþtir. Diye yazýp son cümlesinde tanrý kürdü korusun yazmýþtý. Bir baþka üstad. O katar gazý bize gelecek. Yazmýþtý.

Akabinde musulun düþmesinden sonra abd iþidi bombalamaya baþladý. Kara gücü olarak ta ypg ortaya çýktý.

Hayýr efendiler. Bu ypg yi siz ülkeyi yönetenler yarattýnýz. Hata üstüne hata yaptýnýz. En salakça hatalarýnýzdan biri de süleymanþah türbesini korkakça kaçýrmanýz oldu.

Bu vebal Bütün AKP lilerindir. Hiçte yok fetö, yok þu tarafýndan kandýrýldýk demeyin. Sizin salak dýþ politikalarýnýzýn cezasýný çekiyor ülke.

Neyse kestim. Söylenecek çok þey varda. Sürekli dýþ güçler, fetö, bakkal emmiye atýyorsunuz suçu.

+1

Benzer feryatlarý ben de burada yapmýþtým. Ýçeride Iþid Pkk uzantýlarýyla çatýþýrken zil takýp oynayanlar vardý. Ben ise bizim için "hem pkk, hem de Iþid tehdit. Her ikisiyle birlikte mücadele etmemiz gerekli" demiþtim defalarca. Karþý çýkanlar olmuþtu. Hatta Iþidi müslüman sanýp övenler bile vardý. Üzerine basa basa söylemiþtim: "Bütün dünyada bu Iþid canilerinin vahþetine karþý büyük bir tepki oluþmakta. Bu tepki karþýsýnda önde gelen batý ülkeleri Iþide karþý mücadeleye giriþecekler. Bunu yaparken de kendi askerlerinden çok o bölgedeki pkk uzantýlarýný kullanacaklar. Pkk uzantýlarýný silahlandýracaklar. Iþid bir anda ortaya çýktý. Kýsa sürede büyük bir alaný ele geçirdi. Ele geçirdiði yerlerde insanlarý katlediyor. Ýnsanlar ya ölüyor ya da kaçýyorlar. Yani Iþid birileri tarafýndan bölgeyi temizlemek için ortaya çýkarýlmýþ bir örgüt. Birden ortaya çýktýðý gibi bir kaç sene sonra bir anda ortadan kaybolursa þaþýrmayýn! Ayný zamanda o kaybolduðunda yeni bir komþumuz olduðunda da þaþýrmayýn".

Bugün bu dediklerimin hepsinin gerçekleþtiðini görebiliyoruz. Ben o tarihlerde bu tehdite karþý avaz avaz baðýrarak uyarýda bulunurken, iþin acý yaný; ortalýkta dolanan, ekranlarda boy gösteren, kendilerini savunma ve strateji uzmaný sanalarla, devleti yöneten siyasetçi ve bürokratlarýn bu kadar ciddi bir tehditi görememeleri. Bunu fark ettiklerinde malesef geç kalýndý. Fýrat kalkaný ve Zeytindalý operasyonlarý bu kötü gidiþatý þimdilik yavaþlattý.

Ancak bu baþlýkta da belirtilen durum ortaya çýktý. Bize fayda saðlayacak enerji hatlarý, bizim üzerimizden çok daha az maliyetle taþýnabilecekken, þimdi bizi devre dýþý býrakan bir yoldan taþýnmak istiyor.
« Son Dzenleme: 10 Mays 2018, 17:52:54 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #98 : 10 Mays 2018, 16:32:45 »


O zamanlar ortalýkta ypg yoktu. Suriyede ki olaylar yeni baþlýyordu. Haþmetlimiz þamda cuma namazý kýlma rüyasýndaydý. Ýþid kuzey ýrakta musula ilerliyordu.

Barzani gelip bizden yardým istemiþti. Ben diðer sitede mutlaka yardýma gidip iþinde karþý savaþýlmalý yazmýþtým.
Ama üstad olarak bilinen birkaç kiþinin o yýllarda yazdýklarýný yazýyorum.

Biri. Kürtler artýk bitmiþtir. Diye yazýp son cümlesinde tanrý kürdü korusun yazmýþtý. Bir baþka üstad. O katar gazý bize gelecek. Yazmýþtý.

Akabinde musulun düþmesinden sonra abd iþidi bombalamaya baþladý. Kara gücü olarak ta ypg ortaya çýktý.

Hayýr efendiler. Bu ypg yi siz ülkeyi yönetenler yarattýnýz. Hata üstüne hata yaptýnýz. En salakça hatalarýnýzdan biri de süleymanþah türbesini korkakça kaçýrmanýz oldu.

Bu vebal Bütün AKP lilerindir. Hiçte yok fetö, yok þu tarafýndan kandýrýldýk demeyin. Sizin salak dýþ politikalarýnýzýn cezasýný çekiyor ülke.

Neyse kestim. Söylenecek çok þey varda. Sürekli dýþ güçler, fetö, bakkal emmiye atýyorsunuz suçu.

Söyleyin  icinizde kalmasin. Burasi demokratik ve acik bir platform. Ancak siraladiginiz sacmaliklari okurken daha fazla yorulurum. PKK `nin uzantilari Suriyede daha 70´lere dayaniyor silahi ve techizaat onlarda herzaman mevcuttu. Ayni Güneydoguda mevcut oldugu gibi. YPG herzaman vardi onlar isid gibi laburatuardan aniden cikmadi.
Esat onlardan hicbirzaman vazgecmedi taaki Amerikanlara sokulasiya kadar.


 
Alnt
Hayýr efendiler. Bu ypg yi siz ülkeyi yönetenler yarattýnýz. Hata üstüne hata yaptýnýz. En salakça hatalarýnýzdan biri de süleymanþah türbesini korkakça kaçýrmanýz oldu

Bu vebal Bütün AKP lilerindir. Hiçte yok fetö, yok þu tarafýndan kandýrýldýk demeyin. Sizin salak dýþ politikalarýnýzýn cezasýný çekiyor ülke.

Siz hangi millettensiniz sormasi ayip olmasin?

« Son Dzenleme: 10 Mays 2018, 16:34:22 Gnderen: Tigerfish »

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #99 : 10 Mays 2018, 16:40:01 »
Þekil A da gördüðünüz gibi ne yazsanýz anlar ne çizseniz anlar bir toplum oluþtu. Sorgulamadan uzak, putlaþtýrdýklarý siyasi insanlara(her kesim için) tapan, iki düþman gruba bölünmüþ bir toplum. Kim söylemiþse çok güzel söylemiþ. Bu milletin ensesinden tokatý eksik etmeyeceksin. Kim ne derse desin yanlýþ politikalarýn kurbaný oluyoruz þuan.