Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273872 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #80 : 14 Mart 2018, 16:51:39 »
Birazda suçu kendimizde arayalým. Ne zaman rumlar doðalgaz aramaya baþladý bizimkiler apar topar gemi alýp aramaya baþladýlar. Daha önce neredeydin? Madem hak iddia ediyorsun parsellerde rum arayýnca mý aklýna geldi oranýn sana ait olduðu? MarineTraffic ten bakarým ara ara bizim Barbaros gemisi Akdenize gittiði günden beri ayný yerde dönüp duruyor ne daha  ileri ne daha geri hep ayný lokasyonda çoook büyük gaz yataðý buldu herhalde. Sonra Rumlar gaz buldu bizim bürokratlar hemen DEEPSEA METRO II gemisini aldýlar o da 4 aydýr Gebze de demirli bekliyor güya adý deðiþip sondaj a baþlayacak bizim bürokrasi iþleyiþine göre 2 yýla adý deðiþmez onun. Özet olarak biz anca biri birþey yapýnca harekete geçiyoruz ama iþ iþten geçmiþ oluyor.
« Son Dzenleme: 14 Mart 2018, 16:57:30 Gnderen: Destroyed »

evrimd Afþar1

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 450
 • 30
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #81 : 14 Mart 2018, 17:47:43 »
Maalesef haklýsýnýz :(

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #82 : 14 Mart 2018, 18:25:40 »
Valla çok sinir oldum artýk. Emin olun bugün gürcistan gaz bulduk desin  hemen orada biteriz hakkýmýýzý yedirmeyiz diye. Elimde olsa Barbaros gemisin arayýp noldu kardeþim daha magma ya ulaþamadýnýz mý? az biraz bulunduðunuz yerin saðýna soluna kayýn diyeceðim. Þayet buldularsa  sondaj gemisini gönder bari.. Rum deli gibi gemi yýðmýþ oraya  bizim bir tane gemi yok hakkýmýz olan parsellerde.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #83 : 20 Mart 2018, 18:44:05 »
YouTube de ekte linkini paylaþmakta olduðum 3.5 saatlik HaberTurk tarafýndan Nedir Ne Deðildir - 16 Mart 2018 (Akdeniz'de Enerji Kaynaklarý) adlý programý izledim , ilgilenen ve vakti olan arkadaþlarýn izlemesini öneririm. 

! No longer available


« Son Dzenleme: 20 Mart 2018, 20:06:13 Gnderen: SKYWOLF »

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #84 : 28 Mart 2018, 18:14:56 »
silinebilir.
« Son Dzenleme: 28 Mart 2018, 18:15:53 Gnderen: Destroyed »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #85 : 08 Mays 2018, 17:41:56 »
Türkiye iç meselelerine yoðunlaþmýþken ,doðu Akdeniz deki  hitro karbon ortaklarý çalýþmalarýna devam ediyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/dogu-akdenizde-turkiyeye-karsi-dogalgaz-hamlesi-40830142

evrimd The.Turk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 50
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #86 : 08 Mays 2018, 18:39:52 »
Valla çok sinir oldum artýk. Emin olun bugün gürcistan gaz bulduk desin  hemen orada biteriz hakkýmýýzý yedirmeyiz diye. Elimde olsa Barbaros gemisin arayýp noldu kardeþim daha magma ya ulaþamadýnýz mý? az biraz bulunduðunuz yerin saðýna soluna kayýn diyeceðim. Þayet buldularsa  sondaj gemisini gönder bari.. Rum deli gibi gemi yýðmýþ oraya  bizim bir tane gemi yok hakkýmýz olan parsellerde.
Bu iletiyi gözde kaçýrmýþým. Buyur usta sorularýna ben cevap vereyim.

Barbaros Hayreddin Paþa ekibi olarak son 1.5 yýlda Akdeniz'de 3 proje bitirdik, 4. projeye devam ediyoruz. 3 senedir gemideyim,biten tarama projesi sayýsýný hatýrlamýyorum artýk. Biz bu gemide ayný yerde dolanýp durmak gibi bir eylem içinde deðiliz. Eðer bir ais takip programýndan gemiyi takip ediyorsan ve ona istinaden yazdýysan,belirlenen proje alanlarýnýn taramasý uzun ve dar elipssel hareketler þeklinde yapýlýyor ve öyle kafana göre parsel arayamýyorsun,ruhsat olaylarý var. Ayrýca,Barbaros Hayreddin Paþa rumlar arama yaptý diye alýnmadý,çok daha öncesinde alýndý bu gemi ve ilk projeleri Karadeniz de yapýldý. Karadeniz-Marmara-Akdeniz'de birçok proje sonuçlandý.

Ham verinin iþlenebilir dataya dönüþmesi-iþlenmesi ve yorumlanmasý biraz uzun süren bir iþlem ve bizimle paylaþýlan bir bilgi deðil proje sonuçlarý.Fakat mantýk biz birþeyler bulduk ki sondaj gemisi alýndý diyor.

Sondaj gemisi þu an personel donatýmý tamamlanmak üzere,malum ülkemizde off-shore ve drilling konusunda tecrübeli insan sayýsý aþýrý sýnýrlý. Yakýnda baðlý olduðu limandan kalkmasý ve Akdeniz'e gelmesi bekleniyor. Kuyu anlaþmalarý yapýldý ve  inþallah yakýnda ilk sondaj yapýlacak.

Ben bu geminin bir senior zabiti olarak artýk emeklerimin karþýlýðýný görmek istiyorum,sizede hak veriyorum ama bu iþler bizim gibi yeni girenler için, hizmet satýn alanlara kýyasla biraz daha uzun süren iþler. Çok sýkýþýrsak eskiden olduðu gibi Shell-BP'den hizmet alýnýr ama amaç kendi göbeðimizi kesmek.Az daha sabýr,inþallah arzulananlar gerçek olacak.
« Son Dzenleme: 08 Mays 2018, 18:44:20 Gnderen: The.Turk »
Yaþam ne kadar güzel olsa da, ''Ölüm'' yaþamdan daha güzeldir; Layýkýyla öldükten sonra...

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #87 : 08 Mays 2018, 19:06:20 »
Valla çok sinir oldum artýk. Emin olun bugün gürcistan gaz bulduk desin  hemen orada biteriz hakkýmýýzý yedirmeyiz diye. Elimde olsa Barbaros gemisin arayýp noldu kardeþim daha magma ya ulaþamadýnýz mý? az biraz bulunduðunuz yerin saðýna soluna kayýn diyeceðim. Þayet buldularsa  sondaj gemisini gönder bari.. Rum deli gibi gemi yýðmýþ oraya  bizim bir tane gemi yok hakkýmýz olan parsellerde.

Ben bu geminin bir senior zabiti olarak artýk emeklerimin karþýlýðýný görmek istiyorum,sizede hak veriyorum ama bu iþler bizim gibi yeni girenler için, hizmet satýn alanlara kýyasla biraz daha uzun süren iþler. Çok sýkýþýrsak eskiden olduðu gibi Shell-BP'den hizmet alýnýr ama amaç kendi göbeðimizi kesmek.Az daha sabýr,inþallah arzulananlar gerçek olacak.

Ýnþallah dediðiniz gibi olur. Madem sektörün içindensiniz, size ayrý bir merakýmý sormak istiyorum. MTA ORUÇ REÝS bildiðim kadarýyla ayný görev için inþa edildi. Onun nerede olduðu yada arama yaptýðý hakkýnda bilginiz var mý?

evrimd The.Turk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 50
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #88 : 08 Mays 2018, 19:37:53 »
MTA Oruç Reis þu an Karadeniz'de çalýþmakta. Birbirinden farklý 2 kurumun gemileri olduðu için pek birbirimizden haberimiz yok. Biz hidrokarbon aramasý yapýyoruz onlar daha çok su altý madenlerine yönelik sanýrým.
Yaþam ne kadar güzel olsa da, ''Ölüm'' yaþamdan daha güzeldir; Layýkýyla öldükten sonra...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #89 : 09 Mays 2018, 14:31:12 »
Türkiye'yi bypass eden haritaya çok sert tepki!KKTC Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Ýsrail, Yunanistan ve Kýbrýs Rum yönetimi liderleri, Binyamin Netanyahu, Aleksis Çipras ve Nikos Anastasiadis’in gerçekleþtirdikleri zirvede, doðu Akdeniz’deki doðalgaz kaynaklarýnýn Türkiye by-pass edilerek Akdeniz’in ortasýndan geçecek boru hattýyla AB’ye ulaþtýrma projesine sert tepki gösterdi. Akýncý, East-Med adý verilen boru hattý projesinin Kýbrýs’ta barýþ çabalarýna büyük zarar vereceðini ve bölünmüþlüðe hizmet edeceðini söyledi.
Kýbrýs Rum yönetiminde önceki gün yapýlan 3’lü zirvede, boru hattý konusunda somut kararlar alýndýðýna dikkat çeken Akýncý, “Güney Kýbrýs’ta bir araya gelen Anastasiadis-Çipras ve Netanyahu Doðu Akdeniz doðal gazýnýn Güney Kýbrýs-Girit-Yunanistan ve Ýtalya güzergâhýndan Avrupa’ya ulaþtýrýlmasýný öngören proje konusunda bu yýl anlaþma imzalayacaklarýný açýkladý. Bunun ötesinde AB’nin bu projeye finansman desteði saðladýðý da bilinmektedir. Daha önce de defalarca açýkladýðým gibi, bu bir barýþ rotasý deðildir” dedi.
Doðu Akdeniz’de ve Kýbrýs açýklarýndaki doðalgaz kaynaklarýnda Kýbrýslý Türklerin de hakký olduðunu belirten Akýncý, gazýn en ucuz ve en hýzlý Türkiye üzerinden AB pazarlarýna ulaþtýrýlmasýnýn akýl yolu olduðuna dikkat çekti.

Akýncý, “Ekonomik akla uygun, barýþ ve istikrara hizmet edecek, Kýbrýs’ta çözüme katký saðlayacak yol budur. 14 yýl önce Güney Kýbrýs’ý AB’ye tek baþýna almakla iþlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir. Bu geliþme, Kýbrýs’ta bölünmüþlüðe hizmet etmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr” diye konuþtu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkiyeyi-bypass-eden-haritaya-cok-sert-tepki-40830701
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com