Gnderen Konu: Deprem Dede'yi Kaybettik  (Okunma says 2343 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Deprem Dede'yi Kaybettik
« : 22 Ocak 2013, 08:47:44 »
Deprem Dede'yi KaybettikAhmet Mete Iþýkara vefat etti
Deprem Dede olarak da bilinen Ahmet Mete Iþýkara hayatýný kaybetti
Ahmet Mete Iþýkara vefat etti
21.01.2013 - 18:16

17 Aðustos depremi sonrasý hayatýmýza giren ve deprem Dede olarak bilinen dönemin Kandilli Rasathanesi Baþkaný Ahmet Mete Iþýkara vefat etti.

Iþýkara, 1999 Gölcük depremi sonrasý yaptýðý toplumu bilinçlendirme çabalarý nedeniyle özellikle dönemin çocuklarýnýn bilincine deprem dede, deprem amca gibi isimlerle yerleþmiþti.

Deprem Dede Ahmet Mete Iþýkara'nýn anýsýna..

KALBÝ ÝKÝ KERE DURDU

Göztepe Medical Park Hastanesi'nde yoðun bakýmda tutulan Iþýkara'nýn bugün iki kez kalbi durdu. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen Iþýkara kurtarýlamadý.

Prof. Iþýkara, 20 Kasým'da da yüksek tansiyon, yüksek tansiyona baðlý kalp yetersizliði ve kalp krizi þüphesiyle hastaneye kaldýrýlmýþtý.

Iþýkara, 3 Ocak 2012 tarihinde anjiyo olmuþtu.

Ahmet Mete Iþýkara AHDER (Afete Hazýrlýk ve Deprem Eðitim Derneði)'in yönetim kurulu baþkanlýðýný yapmaktaydý.

BÝR HAFTADA KAYBETTÝÐÝMÝZ 4. ÝSÝM

Iþýkara, Burhan Doðançay, Mehmet Ali Birand ve Toktamýþ Ateþ'ten sonra bir hafta içinde kaybettiðimiz dördüncü isim oldu.
AHMET METE IÞIKARA HAKKINDA?

1941'de Mersin'de doðan Ahmet Mete Iþýkara, 1954'te Mersin Lisesi'ni bitirdi. 1965 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü'nü bitirdi ve ayný bölüme asistan oldu.

1976 - 1983 yýllarý arasýnda Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliði Ulusal Jeomagnetizma ve Aeronomi Komisyonu Baþkanlýðý yaptý. 1979 - 1982 yýllarý arasýnda Avrupa Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalýþma Grubu'nda koordinatör olarak çalýþtý. 1980 - 1983 yýllarý arasýnda Türkiye adýna Avrupa Konseyi Deprem Uzmanlarý Komitesi'nde temsilcilik yaptý.

1985 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi'nde göreve baþladý. 1985 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrmalarý Enstitüsü'nde müdür yardýmcýsý oldu. 1991 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrmalarý Enstitüsü'nde müdür oldu.

Ahmet Mete Iþýkara, ayrýca AHDER (Afete Hazýrlýk ve Deprem Eðitim Derneði)'in yönetim kurulu baþkanlýðý da yaptý.

http://www.ensonhaber.com/ahmet-mete-isikara-vefat-etti-2013-01-21.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Deprem Dede'yi Kaybettik
« Yantla #1 : 22 Ocak 2013, 23:14:51 »
Bu ülkede deprem bilincinin yayýlmasýnda en yetklili kiþi olarak en büyük rolü oynayan deðerli bir insandý.
Allah rahmet eylesin.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com