Gnderen Konu: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi  (Okunma says 103027 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Cirit Fuze Proresi....
« Yantla #160 : 21 Ekim 2016, 17:11:43 »

fn ile roketsanýn ortak çalýþmasý 50 cal makineli tüfek ve altýnda yerli cirit lazer güdümlü füze podu  imis.
Bugun bir forumda gordum. Ýse yararmi bu alet.

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=5302647#5302647

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #161 : 24 Ekim 2016, 07:27:09 »
Ýdef 2015 roketsan standýnda ortada duruyordu,þimdi keþfedilmesi ilginç.Atak vb helikopterler ile Hürkuþ gibi uçaklarda verimli olarak kullanýlabilir.En azýndan dört cirit taþýyan o hantal lançerden iyidir üç cirit ve 50 cal makinalý tüfek.

evrimd Tuco

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1482
 • 21
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #162 : 24 Ekim 2016, 19:48:40 »
FN Herstalin ayný makinelik tüfek+3 roket'li podunun Raytheon Talonlu versiyonu da var,Suudi Arabistan MD 530F'lerinde kullanýyorlar...

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #163 : 24 Ekim 2016, 21:57:09 »
Genel maksat helikopterlerini veya hafif keþif helicopterlerini çok güzel teçhiz eder bu kombinasyon...

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #164 : 18 Kasm 2016, 15:21:52 »
S&H 176

Alnt
Roketsan’ýn yeni projeleri konusunda bilgi veren ALPMAN, CÝRÝT Füzesinin küçük hava platformlarýndan atýþ için planlanan MAM-C versiyonunun çalýþmalarýnda sona gelinmekte olduðunu ve yeni Füzenin 2o17 içinde hazýr olacaðýný belirtti. Tasarým olarak CÝRÝT ile ayný, yalnýz boyutlarýna göre küçük olacak MAM-C 8-1okm menzile sahip olacak. Diðer yandan CÝRÝT Füzesinin termobarik harp baþlýklý konfigürasyonunun geliþtirme çalýþmalarýnda da son aþamaya gelindiðini açýklandý.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #165 : 17 Mays 2018, 03:32:27 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #166 : 10 Haziran 2018, 09:26:50 »


Cirit'i Lazer güdümlü deðilde Isý güdümlü bir versiyonunu yaparsak Javelinin yapabildiði gibi hava hedeflerine de angajman saðlayabiliriz sanýrým .

Böylece hem kara araçlarýnda hemde hava araçlarýmýzda hem have hem kara hedeflerine (lazer güdümlülerle tandem kullanýlarak ) low cost etkin vuruþ kabiliyeti saðlayabilir gibi.

Resimdeki podlardan birini ;

1x Cirit Isý güdümlü
1x Cirit Lazer güdümlü
1x Omtas Koysak
1x 35mm Aselsan Atom (Kara ve hava hedeflerine parçacýklý saldýrý kabiliyeti) ile eþ eksenli olsa.

Uygun bir komutan optroniði ve tulpar, kaplan vs. ile tanklarýmýza eþlik edebilecek piyade, zýrhsýz, hafif zýrhlý, tank, hava aracýna uzun menzilden etkin müdahele yapabilecek müthiþ bir performans canavarýna sahip oluruz.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: CÝRÝT: Roketsan 2.75" Lazer Güdümlü Roket Projesi
« Yantla #167 : 07 Temmuz 2018, 11:15:41 »


Alnt
Sikorsky menþeli Black Hawk helikopterinin Roketsan menþeli Cirit füzesi kullanabilmesi için Sikorsky ve Roketsan'ýn ortak bir çalýþma baþlattýðý bildirildi. Þu anda Tiger helikopterine entegrasyonu için çalýþmalarýn devam ettiði Cirit, yakýnda Black Hawk'a da entegre edilecek.

https://twitter.com/TAHSAVUNMA/status/1015507721968340992
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Kara Kuvvetleri’ne YALMAN Kuleli KMC
« Yantla #168 : 03 Kasm 2021, 20:00:13 »
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Roketsan’ýn YALMAN Kulesi ile teçhiz edilen Kaideye Monteli CÝRÝT (KMC) Aracý’ndan tedarik edecek. YALMAN Kuleli KMC’nin testleri, halihazýrda devam ediyor.

Roketsan, CÝRÝT Lazer Güdümlü Füze Sistemi’nin kara platformlarýndan da atýlmasý amacýyla geliþtirdiði Kaideye Monteli CÝRÝT (KMC) Aracý’ný uzun süre önce kullanýma sunmuþtu. KMC aracýndan UMTAS ve L-UMTAS tipi anti-tank füzelerinin de atýlmasý hedefiyle Roketsan, YALMAN Kulesi’ni geliþtirdi. Adý halen KMC olarak anýlsa da CÝRÝT Füzesi’ne ek olarak YALMAN Kulesi ile L-UMTAS ve UMTAS füzelerini de atabilir hale gelen KMC’nin test faaliyetleri devam ediyor.YALMAN Kulesi ile teçhiz edilen KMC; azami 8 adet CÝRÝT Füzesi veyahut 4 adet L-UMTAS/UMTAS Füzesi taþýyabiliyor. Karma konfigürasyonda ise KMC, 4 adet CÝRÝT Füzesi ile 2 adet L-UMTAS/UMTAS Füzesi yüklü þekilde görev yapabiliyor. YALMAN Kuleli KMC Aracý için FNSS tarafýndan geliþtirilen KAPLAN-10 platformu tercih edilmiþ durumda. Ancak YALMAN Kulesi, istenildiði takdirde Türk Kara Kuvvetleri Komutanlýðý envanterindeki diðer platformlara da entegre edilebilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre YALMAN Kuleli KMC ile þu faaliyetler hedefleniyor: “Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi ile orta ve uzun mesafede (0,5 km – 8 km) zýrhlý, hafif zýrhlý/zýrhsýz araçlarý, personel, kritik bina ve silah mevziilerini yüksek olasýlýk ile imha edilerek dost birliklere etkili bir ateþ desteði yeteneði kazanýlmasý hedeflenmektedir.”

SavunmaSanayiST.com tarafýndan edinilen bilgiye göre; KCM Silah Sistemi ile 9-11 Mart 2021 tarihleri arasýnda çeþitli testler icra edildi. Konya’nýn Karapýnar ilçesinde bulunan atýþ sahasýnda gerçekleþtirilen testler esnasýnda KMC Silah Sistemi; CÝRÝT, UMTAS ve L-UMTAS Füzeleri’ni ateþledi.

Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hýza kadar hareket halindeyken atýþ kabiliyeti saðlayan KMC Silah Sistemi, kullanýcýya 8 kilometre menzile kadar da yüksek vuruþ kabiliyeti sunuyor. Bu sistem, ayrýca, üzerinde taþýdýðý yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keþif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor. KMC Silah Sistemi’ne, 7,62 mm Makineli Tüfek Entegrasyonu için de çalýþmalar devam ediyor.

https://www.savunmasanayist.com/kara-kuvvetlerine-yalman-kuleli-kmc/

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
YALMAN silah kulesi.
« Yantla #169 : 12 Mays 2022, 23:57:44 »
Alnt
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na teslim edilen Roketsan KMC aracý bugün operasyonda kullanýldý. UMTAS füzesi kullanan YALMAN silah kulesi ve mastý.

youtu.be/YZD6G_YhaZ0
https://mobile.twitter.com/Saffet_Uyanik/status/1524840264182943766?cxt=HHwWrMCy3YWJqakqAAAA