Gnderen Konu: HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ  (Okunma says 17087 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd terazi68

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 15
 • 0
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« : 19 Aralk 2012, 21:39:40 »
ENVANTERÝMÝZDE 500 ADET HARPY ÝNSANSIZ HAVA SÝSTEMÝ OLDUÐU GÖRÜNÜYOR.NE ÝÞE YARADIÐI KONUSUNDA BÝR BÝLGÝSÝ OLAN VARMI ÝSRAÝLDEN ALINDIÐI YAZIYOR ACABA BÝZE ÝÞE YARAMAZ BÝ SÝSTEMMÝ SATTILAR NEREDE KULLANILIYOR RADAR SÝSTEMLERÝNÝ YOK ETMEK ÝÇÝN KULLANILDIÐINI YAZIYOR AMA SANKÝ ÝSRAÝLÝN BÝZE ATMIÞ OLDUÐU BÝ KAZIK GÝBÝ BÝR ÞÜPHE VAR ÝÇÝMDE.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #1 : 19 Aralk 2012, 22:51:57 »
Hangi envanterde 500 adet görünüyor? 107 adet görünüyor bizde. 500km menzili. Etrafýmýzda hýzla artan (özellikle Yunanistan'da) hava savunma sistemlerini etkisiz kýlmak için alýndýlar. Ýþe yaramaz bir sistem deðil. Her hava þartýnda, gece-gündüz  kullanýbilen at-unut tipindeki bir silahtýr. Düþman radarlarýný tespit eder ve yok eder. 
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd terazi68

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 15
 • 0
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #2 : 19 Aralk 2012, 23:13:35 »
viki den baktým israilden 500 adet alýndýðý yazýyor .yunanistan bizim için tehdit bir ülkemi zaten ekonomik olarak batmýþ bir ülke hangi radar sistemlerini vuracak.bence bu sistemlerin hiç bir caydýrýcýlýðý yok.düþman bizi artýk uzaydan izliyor bu sistem uzaya çýkýyormu ordaki uydularýmý vuracak geçin bunlarý bizim artýk kendi teknolojimiz olan yüksek hava savunma ve en az 1500 km taktik füze sistemlerine ihtiyacýmýz var.elin almaný hollandalýsý bizim ülkemizi korumaya geliyor bu nasýl bir anlayýþ.hala harplerlemi bu ülkeyi savunacaðýz allah aþkýna....

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #3 : 19 Aralk 2012, 23:42:53 »
viki den baktým israilden 500 adet alýndýðý yazýyor .yunanistan bizim için tehdit bir ülkemi zaten ekonomik olarak batmýþ bir ülke hangi radar sistemlerini vuracak.bence bu sistemlerin hiç bir caydýrýcýlýðý yok.düþman bizi artýk uzaydan izliyor bu sistem uzaya çýkýyormu ordaki uydularýmý vuracak geçin bunlarý bizim artýk kendi teknolojimiz olan yüksek hava savunma ve en az 1500 km taktik füze sistemlerine ihtiyacýmýz var.elin almaný hollandalýsý bizim ülkemizi korumaya geliyor bu nasýl bir anlayýþ.hala harplerlemi bu ülkeyi savunacaðýz allah aþkýna....

Biz Harpyleri aldýðýmýzda Yunanistan batmamýþtý. askeri dengeler 1/3 iken o dönemde neredeyse eþit olmuþtu. Tabi o dönem sen muhtemelen çok daha küçük olduðun için askeri tehditleri belirleyip ona göre harcama yapanlarýn aklýna sana danýþmak da gelmemiþtir. Ege adalarýndaki radarlarý vurmasý için alýnan sistemin neden uzaya çýkmasý gerekiyor bir de açýklayýp bizleri o engin bilgilerinle aydýnlatýrsan çok memnun oluruz. Halen Harpylerle uzaya çýkmayý beceremeyen komþularýmýzýn radarlarýný vurabiliriz. Harpy kara araçlarý veya gemilerden hedef bölgeye fýrlatýlýr. Bir ÝHA gibi o bölgede uçarak radar sinyallerini takip eder. Sinyalleri yayan radarý bulur üzerinde patlar. Ha nedir bu radarlar? Mesela S-300 sisteminin radarlarý. Radarý olmayýnca sistem iþe yaramaz. Daha kolay bir hedef haline gelir. Düþmanýn radarlarý olmayýnca kör olur ve savunma sistemi çöker. Tabi artýk komþular uzay çaðýna geçtikleri için radarlarý kullanmýyorlar. Harpyleri çöpe atabiliriz deðil mi?  ;D ;D Peeeehhh...
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #4 : 19 Aralk 2012, 23:45:17 »
NOT: Wikipedia güvenilir bir kaynak deðildir. Çoðunluðu konunun uzmaný olmayan, kulaktan bilgileri gerçek sayan kiþiler tarafýndan oluþturulmuþ amatör bir çalýþmadýr.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd terazi68

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 15
 • 0
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #5 : 20 Aralk 2012, 13:20:10 »
BAK BÝRADER YAZILARIMIZI YAZARKEN KIRICI OLMAYALIM.NEYSE 107-500 HER NE KADARSA BU KADAR ETKÝLÝYSE NÝYE KUZEY IRAKTA KULLANMIYORUZ BULSUN TERERÝSTLERÝ TEPELERÝNDE PATLASIN O ZAMAN UÇAKLARIMIZI KALDIRIP DOLAÞTIRACAÐIMIZA BUNLARI KULLANALIM HA BÝ DE SURÝYE VAR .BEN 90 LI YILLARDA HAKKARÝNÝN DAÐLARINDA GEZERKEN SEN KISA PANTOLONLA MAHALLENDE ÇELÝK ÇOMAK OYNUYORDUN HERHALDE.BEN TAM BÝ VATANSEVERÝM BU ÜLKENÝN KAYNAKLARINI ÝSRAÝL GÝBÝ AMERÝKAN RUS FRANSIZ SÝLAH BARONLARINA GÝTMESÝN ÝSTÝYORUM.NE VARSA BÝZDE VAR ASELSAN TÜBÝTAK BU ÜLKENÝN BUNLARDAN DAHA ÝYÝSÝNÝ YAPACAK BÝLÝM ADAMLARIMIZ VARDIR ONU DEMEK ÝSTÝYORUM.DAHA BÝLGÝLENDÝRÝCÝ OLMAYA GAYRET EDELÝM

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #6 : 20 Aralk 2012, 13:51:28 »
BAK BÝRADER YAZILARIMIZI YAZARKEN KIRICI OLMAYALIM.NEYSE 107-500 HER NE KADARSA BU KADAR ETKÝLÝYSE NÝYE KUZEY IRAKTA KULLANMIYORUZ BULSUN TERERÝSTLERÝ TEPELERÝNDE PATLASIN O ZAMAN UÇAKLARIMIZI KALDIRIP DOLAÞTIRACAÐIMIZA BUNLARI KULLANALIM HA BÝ DE SURÝYE VAR .BEN 90 LI YILLARDA HAKKARÝNÝN DAÐLARINDA GEZERKEN SEN KISA PANTOLONLA MAHALLENDE ÇELÝK ÇOMAK OYNUYORDUN HERHALDE.BEN TAM BÝ VATANSEVERÝM BU ÜLKENÝN KAYNAKLARINI ÝSRAÝL GÝBÝ AMERÝKAN Rus FRANSIZ SÝLAH BARONLARINA GÝTMESÝN ÝSTÝYORUM.NE VARSA BÝZDE VAR ASELSAN TÜBÝTAK BU ÜLKENÝN BUNLARDAN DAHA ÝYÝSÝNÝ YAPACAK BÝLÝM ADAMLARIMIZ VARDIR ONU DEMEK ÝSTÝYORUM.DAHA BÝLGÝLENDÝRÝCÝ OLMAYA GAYRET EDELÝM

Yok birader merak etme kýsa pantolonla çelik çomak oynamýyordum o tarihlerde. Yeterince bilgilendirici yazdýðýma inanýyorum. Okuman varsa o silahýn radarlarý yok etmek amacýyla kullanýldýðýný yazdým. Pkk radar mý kullanýlýyor? Ýstersen savaþ gemileriyle terörist kovalayalým Hakkari'nin daðlarýnda! O kadar alakasýz yani. Biz o silahlarý aldýðýmýzda onlarý yapacak kadar teknolojimiz yoktu. Bu günlere gelmek öyle bazýlarýnýn iddia ettiði gibi iktidar deðiþikliðiyle bir günde olmadý. Kimsenin de bize birþey verdiði yoktu. Silah bile vermeyenler teknoloji mi verecekler? O dönem en uygun olan Ýsrail'den bu sistemin alýnmasýydý. Caydýrýcýlýðý oldukça iþe yaradý. Bugün epey yetiþmiþ insan var ülkemizde. Ama bunlar rüyalarýnda görerek öðrenmediler hiçbirþeyi. Dünya genelinde en yüksek teknoloji, askeri teknoloji oluyor genelde. Bir o kadar da gizli. O nedenle bilgi sahibi olmak kolay deðil ve zaman gerektiriyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Truman

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 244
 • 1
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #7 : 20 Aralk 2012, 14:17:32 »
viki den baktým israilden 500 adet alýndýðý yazýyor .yunanistan bizim için tehdit bir ülkemi zaten ekonomik olarak batmýþ bir ülke hangi radar sistemlerini vuracak.bence bu sistemlerin hiç bir caydýrýcýlýðý yok.düþman bizi artýk uzaydan izliyor bu sistem uzaya çýkýyormu ordaki uydularýmý vuracak geçin bunlarý bizim artýk kendi teknolojimiz olan yüksek hava savunma ve en az 1500 km taktik füze sistemlerine ihtiyacýmýz var.elin almaný hollandalýsý bizim ülkemizi korumaya geliyor bu nasýl bir anlayýþ.hala harplerlemi bu ülkeyi savunacaðýz allah aþkýna....
Kaç yýlýnda alýnmýþ ? Yunanistan 2008 Bankacýlýk krizine kadar bizim için büyük tehlikeydi ama savaþa gerek kalmadan ekonomik olarak yenildiler.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #8 : 20 Aralk 2012, 14:25:11 »

Kaç yýlýnda alýnmýþ ? Yunanistan 2008 Bankacýlýk krizine kadar bizim için büyük tehlikeydi ama savaþa gerek kalmadan ekonomik olarak yenildiler.

1999
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd terazi68

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 15
 • 0
HARPY SÝLAH SÝSTEMLERÝ
« Yantla #9 : 22 Aralk 2012, 10:54:41 »
SKYWOLF seninle tartýþmak istemiyorum.acaba bu silah sistemi hala etkin bi þekilde kullanýma hazýrmý yoksa depo seviyesindemi.