Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231530 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1660 : 15 ubat 2024, 19:16:31 »
   Yapýlan anlaþmalara da bakmakta fayda var. Güneyimizde bir sýnýr deðiþikliði/ülke deðiþikliði olursa ne gibi bir hakkýmýz var.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1661 : 15 ubat 2024, 19:24:27 »
Sinirlerinizi hoplatmak istemiyorum ama yýllardýr ara ara tekrar etiðim için eminim artýk yadýrgamazsýnýz bu düþüncemi. Ben Kuzey Irak daki Kürt devleti sayýlabilecek idareyi bizim Kürt terörü sorunumuzda bir çözüm saðladýðý kanýsýndayým. Kürtler bu yer kürede devletsiz halk olma onursuzluðundan Amerika sayesinde kurtulmuþlardýr bu bizim için altýn tepside tarihin bize sunduðu bir þanstýr. Düþünün Irak eski Saddam lý Irak Kürtler için özerk bile olsa hiç bir þekilde aidiyet hissini tatmin edecek idareleri geleceðe kürtlüðü devam ettirecek umutlarý yok olacaktý. O zaman eskiden olduðu gibi ikna olan her kürt yaþadýðý mahallede kürdistan kurmak için çalýþmaya uðraþacaktý. Biz körfez savaþýndan çok karlý çýkmýþ bir ülkeyiz ama bunu görmek için biraz pragmatik olmak gerek. Dünyada Kürtlerin aidiyet duygusunu tatmin eden bir devlet nüvesi olmasý bizim kürt sorunumuz açýsýndan tek çözüm þansýdýr. Kimse bize bunu tabi hediye etmedi sadece ABD ile Ýsrail ile menfaatlerimiz örtüþtü hiç bir þey yapmadan bu faydayý saðladýk. Pkk terör örgütü neden artýk duruldu bu yüzden iþte artýk devletsizlik travmasý kalmadý sýnýrlarýmýz dýþýnda baþka öncelikleri oluþtu. Bunlarý biz Amarikaya borçluyuz eðer körfez savaþý olmasa mazallah. Özal 1 koyup 3 alacaðýz diyordu aslýnda ölçülebilse 100 aldýk ama onu anlayacak akýl kimsede pek yok sadece devletin derin aklý farkýnda bunlarýn


Her ne kadar da konu basligi Türkiye - ABD Ýliþkileri olsada , Sn Putty nin paylasmis oldugu goruse katilmiyorum.

Oncelikle Ozal Irakin isgali konusunda  cok hatali bir siyaset izledigi kanisindayim . Ozal Irak ta Ulkemizin 1 koyup 3 kazanacagi gibi bir saplantisi vardi. Bu nedenledir ki o zamanin ABD baskanina sirin gorunmek ve savas sonrasi pastadan pay alabilmek icin Irak devletini parcalanmasi dahil vahim bir karari tek basina verip ABD ye soz vermistir. TSK G.kurmay baskanin tarihte ilk defa istifasi sonrasi ve TBMM  de tezkerenin kabul edilmemesi sonrasi zaten ulkemize karsin sasi bakmakta olan ABD nin kara defterine yazilmistik olduk.  Sonrasinda ise ucusa yasak bolge , K.Iragin guclendirilmesi Talabaninin Kerkuk uzerindeki planlari ve oyunlari . M.Barzanin kendisini guc sarhosluguna kapilarak Bagimsizlik Referandumuna kadar curret etmesi ve sonrasinda Basta ABD tarafindan caydirilmasi......  Sonrasinda ise Suriyenin aynen Irak benzeri sekilde bolunup parcalanma kurgusu basimiza gelen  sorunlarin bir devamidir. Bir sonraki adim  Kuzey Irak merkez olarak Suriyedeki kurtlerin de once bir federal yapi sonrasinda ise Kuzey Iraktaki Kurtler de dahil  yeni petrol zengini  ve bolgedeki su kaynaklarinin buyuk bolumune sahip bir devlet ortaya cikacagi asikar . Bu oyunun Turkiye parcasina deginmiyorum hem konu uzamis olur he de sizler oyunun ucunun nereye vardirilmak istenecegini sizlerde benim kadar gorebiliyorsunuz.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1662 : 15 ubat 2024, 19:29:13 »
Türkiye'nin menfaati gereði Kürtlere küçükte olsa bir devlet mutlaka olmalý bununda en görünen olmuþ hali Kuzey Irak özerk idaresidir. Tabi ki sýnýrlarýmýz dýþýnda. Bu yapý her an baðýmsýz devlet olabilir bu olursa eðer Türkiye bu devletin merkezi Irak yönetimince bastýrýlmasýna mani olup Kürt devletini himayesi altýna almalý. Suriye deki olay ise pek geleceði var gibi görünmeyen bir kalkýþma ve bize düþen görev oradaki kalkýþmanýn denize ulaþmasýna mani olmaktýr onu da yaptýk gerisini Suriye kendi düþünsün.

Bizim için asýl büyük sorun Irak ýn 4. Murat ile Sünni kýlýnan yapýsýnýn artýk en nihayetinde tekrar Þii bir ülke haline gelmiþ olmasýdýr. Türkiye için bu namus meselesidir orayý biz Sünni yaptýk ve Araplar ellerinden tekrar þia ya kaptýrdýlar. Bizim asýl meselemiz Baðdat ýn Þia dan geri alýnmasýdýr. Güneyimiz bu yüzden Ýran dan Akdeniz'e Þii hilali ile kapandý Suriye de Nusayri bir ülke folklorik þia yani onlarda. Ýran artýk yürüyerek Akdeniz'e ulaþabiliyor Þii topraklar üzerinden. Tabloya böyle bakýnca Kürt ler hala Sünni kalabildiler Irak özelinde yani bizim davamýz yanýndalar
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 19:35:48 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1663 : 15 ubat 2024, 19:39:08 »
Kürt denilen barzani ve talabani aileleri savaþmadan ülke sahibi oldular. Birde petrol zengini oldular.

Saddam'ýn uyduruk saldýrýsý bahane edilerek hayallerindeki devleti orada kurdular. Ýkinci Mahabad Cumhuriyeti, bu sefer Ýran deðil Irak'ta.  Abd ve Ýsrail her zamanki gibi baþardý.

Þimdi bizim Hükümetimiz ve iþadamlaýmýz ile orayý kalkýndýrma ve geliþtirme projelerinde beraberliklerimiz var.

Troller, cahiller sosyal medyada Atatürk üzerinden Misaký Milli'den dem vura dursunlar, adamlar orada ülke kurdu. Orasý yetmedi Suriye'de de kurdular.

Mýsýr ve Sisi'den sonra Suriye ve Esat ile de iyi olacaðýz diye düþünüyorum. Yüzlerce þehidimizin ailesi ne düþünür bilemiyorum.
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 19:40:24 Gnderen: baryshx »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1664 : 15 ubat 2024, 19:44:44 »
Pragmatik bakýþ farký o iþte herkes ayný þeyleri göremez konuya ayda bir gazetede tv de haber düþtükçe kafa yoranla sürekli kafa yoran bir olmaz. Ben boþuna mý yýlýn üyesi oldum

Yýlýn üyesi sayýn Putty hocam ; eðer dedikleriniz  ÝRA , ETA gibi örgütler için olsaydý yani Britanya-Ýspanya gibi bolluk-refah içinde yaþayan ülke insanlarýný içerseydi tabiki Ýngiltere-Ýspanya'ya karþý daha geniþ bir toprak talebinde bulunmak istenmeyebilirdi...

Ama kastettiðiniz bu dandik coðrafyadaki insanlar ; fakfakir , eðitimsiz ,dinsel-ýrksal motivasyonla çok kolay manipüle edilebilecek insanlar...Böyle bir topluluðu "Bakýn K.Irak'ta bir Kürt devleti var artýk devlet özleminiz tatmin olmuþtur ,rahat ve bolluk içinde bulunduðunuz ülkelerin içinde yaþýyorsunuz , zaten devlet olunca da pek birþey deðiþmiyor" diyerek ikna edemezsiniz...Adamlarýn yarýsý 500 dolar aylýkla bize karþý düþman ülkelerin desteðiyle bize karþý savaþýyor sadece kürt devleti kuralým motivasyonuyla da deðil...

Ben sizi çok iyi anlýyorum .30 milyon insaný devletsiz bu coðrafyada tutmak zor , tabiki bu iþi çözmeliyiz ama "Kürtleri kendilerini tatmin edecek özerk bir devlet ile kandýrayým-tatmin edeyim" düþüncesi bu coðrafyada iþe yaramaz...Çünkü sadece radikal kürt gruplar deðil Yunanlýlar,Ermeniler,Almanlar,Fransýzlar,ABD'liler de bu kozu bize karþý kýþkýrtmak için bekliyor...

Ben Türkiye düþmaný olsam ilk yapacaðým þey Kürtleri kýþkýrtmak olur ki zaten onlarýn yaptýklarý þeyde tam olarak bu...
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 19:46:12 Gnderen: serkan1976 »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1665 : 15 ubat 2024, 19:45:47 »
Ulkemizin izlemesi gereken politika  oncelikli olarak komus ulkelerin bolunmesi oyununa hic bir zaman paydas olmasidir. Buna K.Irak da dahil. K.Irak ilen olan tum iliskiler merkezi Irak hukumeti ile olan iliskileri bozmayacak sekilde olmalidir.  Suriyedeki olay bir kalkisma veya bas kaldiri degil artik o evreler gecti ulke resmi olmasa da fiilen bolunmustur. K.Iragin hamiligi gibi politika basimizi cok agritabilecegi gibi. K.Irak merkez olmak uzere Irak+Suriye dahil petrol +Su zengini bir Kurt devletinin hamileri ABD ve Israil olur .

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1666 : 15 ubat 2024, 19:59:30 »
Serkan bey bu bir pazarlýk ikna meselesi deðil Kürtlerin oturupta karar verecekleri bizim rica edip onlarýn kabul edeceði bir orta yol deðil dediðim þey. Devleti olan adamýn istekleri farklý olur bunu ondan rica etmemize gerek yok bu zaten o koþullarda olmak zorunda kalacaklarý bir realite. Tabi ki bende biliyorum her kez en büyük haritayý ister ama bunu devletsizken istemek ile devletin varken istemek arasýnda bir milyon kat fark vardýr. Kürtlere devletlerini istemeseler de vereceðiz (zaten verdik körfez savaþý ile) sonrada oturup bir pazarlýk yapmayacaðýz onlar zaten bizim istediðimiz gibi olmak zorunda kalacaklar. Duvarlarýna okullarýna büyük Kürdistan haritalarý asacaklarýný bende biliyorum ama kimin yok ki büyük haritasý etrafýmýzdaki tüm ülkelerin büyük megola idea haritalarý var. Büyük devlet haritasý romantik bir hayaldir amaç diri tutup gelecekteki bir fýrsatý kullanma ihtimalidir. Kimse bunun için iþleyen düzenini baþkentini komþusu ile iliþkisini silip atmaz.

Birde þu var. Mevzuya Amarika Ýsrail girince biz hep karþýsýnda olacak deðiliz. Bu olayda mesela yani Irak savaþýnda Kürtlere idare verme isteði Amerika Ýsrail iþiydi ve bizim iþimize yaradý bedavaya altýn tepside bize ödül gibi geldi bu oluþum. Tabi gönlü ümmetin derdi ile yanýp tutuþanlar için Türkiye'nin menfaatleri önceliðini yitirebiliyor bu yüzden her zaman kitlenin sesine kulak vermek doðru deðil
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 20:01:32 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Mehmet75

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 325
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1667 : 15 ubat 2024, 20:20:32 »
Musul ve kerkükü asaðýda maddelerini paylastýðým Ankara anlasmasý ile biz "ýraka" verdik. Baþka bir devlet kurulamaz. Orada bizim aleyhimize faaliyet gösterilemez maddesini de eklemiþiz. Zaten Takip eden ek ve ikili anlasmalarla müdahale hakkýmýz da mevcut. Irak kendisi düzeni saðlayamazsa  bize bu hakký da vermiþ. Haydar aliyevin vatan topraðý ile ilgili güzel bir sözü vardýr. Irak bayraðý altýnda federasyon mu olacaklar , konfederasyon mu, özerk mi bizi ilgilendirmez ama baðýmsýz olamazlar .1926 Ankara Antlaþmasý Maddeleri

1.Musul ve Kerkük vilayetleri Irak’a verilecektir.
Irak sýnýrý Milletler Cemiyeti’nin 29 Ekim 1924 yýlýndaki aldýðý kararla kesin olarak belirtilmiþtir.
Milletler Cemiyeti’nin belirttiði sýnýr kararýný iki devlet de kabul edecek ve bozmak için herhangi bir eylem hazýrlýðýna girmeyecektir.
Türkiye ve Irak arasýnda sýnýr Brüksel hattý olduðu kararlaþtýrýldý.
Irak Musul’dan elde ettiði petrolün %10’unu 25 yýllýk süre boyunca Türkiye’ye verecektir.
Türkiye bu parayý 4 yýl boyunca almýþtýr ancak kalan 21 yýllýk hakkýný ise 500.000 Sterlin’e Ýngiltere lehine vazgeçmiþtir.
Irak hükûmeti antlaþma imzalanana kadar kendi halkýndan Türkiye lehine konuþanlara genel af tanýyacaðýný söyler.
Türkiye ve Irak, dost devletler arasýnda yapýlan “suçlularýn iadesi“ için görüþmeye karar vermiþtir.
Antlaþmanýn 2. faslý yürürlüðe girdiðinden itibaren on sene müddetle yürürlükte kalacaktýr.
10 sene sonra taraflardan biri feshetme hakkýna sahip olabilecektir.
Maddeler taraflarca tasdik edilecek ve derhal Ankara’ya gönderilecektir.
Antlaþma tasdik edildikten sonra Lozan Antlaþmasý’ný imzalayan devletlere gönderilecektir.
1936 yýlýnda Irak ile Türkiye arasýnda 18 Temmuz 1936 gününden itibaren, 1926 Ankara antlaþmasýna getirilen bazý hükümler:

Sýnýr komisyonu 6 ayda bir toplanmaktadýr,
Sýnýr konularý gözden geçirilmektedir,
Antlaþmayý imzalayanlar, sýnýr bölgesinde diðer devlete karþý olan propagandalara izin vermeyecektir; ancak bu maddeye uyulmamaktadýr.
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 20:33:20 Gnderen: Mehmet75 »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1668 : 15 ubat 2024, 21:59:28 »
Benim fikrim halen sabit bazi arkadaslarin goruslerine katilmiyorum :)

Oncelikle Komsularimizin ic islerine karismaktan mumkun oldugunca imtima etmeliyiz. Komsularimizin toprak butunlugunun bozulmasina on ayak olmamak yaninda . Emperyalist devletlerin bu tur girisimlerine canak tutmamaliyiz.  " Bu gun komsuna yapilmaya calisilan  yarin basimiza gelir " Bolgedeki Kurt halki her ne kadar da 30M olsa da bu halk 4 ulke sinirlari icerisine dagilmaktadir . Bu nedenle ille de ayri bir bagimsiz devlet kurulmasi zorunlulugu yoktur . " Ayri bir devlet kurtlerin ruyasi olabildigi gibi emperyal devletlerin cikarlarina hizmet eder ancak" Bu oyunun benzeri 1900 lerin baslarinda bolgemizde B.kirallik tarafindan cok guzelce oynandi ,simdi bir benzeri de sahneleniyor. ABD nin Kurt politikasi  Kurt Askindan dolayi degil  bolgedeki enerji kaynaklari yaninda Iran karsi  Israilin guvenligi ile ilgilidir.

ABD +Israil ile tabii ki her zaman tepismeyecegiz ancak ulkelerimizin cikarlari kesistigi noktalarda ve cikarlarimiz bunu gerektirdigi alanlarda her zaman icin karsilikli tepinecegiz bu isin kuralidir. Ulkeler cikarlarini korumak zorundadir.

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1669 : 16 ubat 2024, 00:19:56 »
Beyler bizde KÜRT sorunu diye bir þey yoktur PKK sorunu vardýr.
Konuyu iyi anlamak için önce konunun kökenine inmek gerek KÜRT diye bir ýrk varmý Rus ANTROPOLOK'larýn araþtýrma ve incelemeleri sonucu KÜRT'lerin aslýnda TÜRK soyundan geldiðini KÜRT kelimesinin farsçada DAÐDA YAÞIYAN ÝNSANLAR VEYA daðlý insanlar olduðu (bu arada farsçada bu anlamý yazdýðýmda kürt kelimesi çýkmadý) kürtçe dilinin ise arapça ve farsçanýn karýþýmý bir dil olduðunu belirtmektedirler.

Gelelim asýl meseleye KÜRT'lerin devleti var zaten oda TÜRKÝYE dir türkiye ne kadar lazý çerkezi egelisi akdenizlinin is bu ülke onlarýndadýr.
Eðer bu ülkenin sahibinin kim olduðunu görmek istiyorsak ÇANAKKALE ÞEHÝTLÝÐÝNE bakmak gerek...