Gnderen Konu: Milli Ýstihbarat Teþkilatý  (Okunma says 14768 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Milli Ýstihbarat Teþkilatý
« : 11 ubat 2012, 14:45:40 »
MÝT’e çok aðýr suçlama

Arda AKIN/ÝSTANBUL
09.02.2012
Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý-vekilliðinin yürüttüðü KCK soruþturmasýnda MÝT’in üst düzey yöneticilerinin ifadeye çaðýrýlmasý, 13 Ocak 2012’de BDP Diyarbakýr Ýlçe Baþkanlýðý’na yapýlan operasyon sonrasý gündeme geldi.
12 ses kaydý, 19 mektup

Aramalarda Oslo görüþmelerini tamamlayýcý nitelikte olduðu ileri sürülen ve yine MÝT-PKK’nýn üst düzey yöneticileri arasýnda geçtiði iddia edilen 12 ses kaydý ve teröristbaþý Öcalan’ýn kaleme aldýðý 19 mektup ele geçirildi.

Mutabakat taslaðý

Baskýnda ele geçirilen evraký inceleyen savcýlýk, KCK ile MÝT arasýnda 12-13 Mayýs 2011 tarihlerinde Oslo’daki görüþmeler üzerine yapýldýðý ileri sürülen bir mutabakat taslaðýna ulaþtý. Söz konusu mutabakatta PKK’nýn eylemlerine son vermesi karþýlýðýnda, Kürt sorunun çözümünde adýmlar atýlmasý, bazý tutuklularýn serbest býrakýlmasý, askeri ve siyasi operasyonlarýn durdurulmasý, KCK operasyonlarý adý altýnda tutuklananlarýn serbest býrakýlmasý gibi bazý taleplerin yer aldýðý belirlendi.

Öcalan’ýn avukatlarý

Operasyonlarda tutuklanan ve Öcalan’ýn avukatlýðýný da yapan bazý kiþiler, bu belgelerle ilgili MÝT yetkililerinin haberi olduðu iddiasýnda bulununca savcýlýk harekete geçti. Soruþturmayý yürüten savcýlar, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ile Oslo görüþmelerini yürüten eski ve yeni ekipten MÝT’çilerin bilgisine baþvurmaya karar verdi.

Vahim iddialar

- MÝT heyeti, istihbarat toplama ve bilgi edinme görevinin dýþýnda örgütün yönetilmesine aracýlýk etti.
- Silahlý faaliyet yürütmesi en baþtan beri öngörülen KCK yapýlanmasý MÝT heyetinin gözetiminde tamamlandý.
- MÝT gerek doðrudan temaslarýnda gerekse örgüt içindeki ajanlarý aracýlýðýyla elde ettiði saldýrý ve eylem talimatlarýnýn önlenmesi ve engellenmesine yönelik harekete geçmedi.
- Ýstihbarat toplama vazifesi aþýlarak devletin bütünlüðü ve anayasal düzene karþý anlaþma noktasýna gidildi.
- Örgütün silahlý eylemlerine ve yapýlanmasýna göz yumuldu.
- Öcalan’la örgütün üst yönetimi arasýndaki mektuplaþma trafiði saðlandý.
- MÝT, örgüte verdiði taahhütler kapsamýnda güvenlik güçlerinin operasyonlarýný engellemek için çalýþma yürüttü ve örgüte geri bildirimde bulundu.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=19876900
« Son Dzenleme: 14 Haziran 2023, 13:38:18 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #1 : 11 ubat 2012, 14:46:29 »
Bugünlerde gündemi saran bu iddialar doðruysa ergenekondan çok daha vahim bir durumla karþý karþýyayýz demektir bence.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd AYDIN

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • 0
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #2 : 11 ubat 2012, 17:32:25 »
Bunlar doðru ise bunun cezasýz kalmamasý lazým ve bu susçun cezasý vatana ihanettir gereðinin yapýlmasý lazým.

evrimd Mizan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 112
 • 2
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #3 : 11 ubat 2012, 19:25:01 »
Valla bu konu çok karmaþýk. Sanýrým kimse ne olduðunu ve olacaðýný bilmiyor... Hayýrlýsý olsun...

evrimd MagneTo

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 27
 • 0
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #4 : 12 ubat 2012, 02:46:48 »
Konu çok karýþýk gerçekten inþallah bu iddaalar doðru deðildir..Biraz daha bekleyelim dumanlar biraz daðýlsýn ortalýk sakinleþsin yavaþ yavaþ ortaya çýkar herþey..

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #5 : 13 ubat 2012, 15:18:28 »
Ulkenin civisi cikmis, mide bulandirici. Hayatini ulke savunmasina adamis askerler etten puften, bazilari ayan beyan sahte kanitlarla iceri atilmis. Askerler sozde cete kurma, teror orgutu kurmak ile suclana dursun gercek ceteyi kuran teroristlerle icli disli olan MIT'i hukumet nasil koruyacagini, nasil savci harcayacagini sasirmis durumda. Icisleri bakan soylemiyormuydu "devlet teroristle gorusuyor diyen serefsizdir" diye? Kim mis serefsiz?


En gulunc suclama da ne biliyormusunuz? Genelkurmay baskani hukumeti devirmek icin teror orgutu kurmus, bre gafil adamin elinde NATO'nun 2inci buyuk ordusu 700.000 silahli adami var emrinde niye cete, orgut kursun ki? Neymis oraya buraya birkac silah gomulu bulunmus birkac torba mermi bulunmus. Asker bunu niye gomsun ki, sanki silah depolarinin anahtarlari kimde eger boyle niyetleri olsa bile?

Vallahi ulkenin durumu icler acisi, kurtlar vadisi dizisine dondurduler.

evrimd kara4915

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 73
 • 0
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #6 : 13 ubat 2012, 18:09:46 »
     bu ülkenin en büyük krizi 21 krizidir bence peki neden çýktý bir kitap yüzünden asýl krizi kimlerin hangi ülkelerin çýkardýðýdýr.o krizi kimler çýkardý ise bu gün hükümeti kuranlarda onlardýr bence benim korkum özellikle abd nin 1965 lerden beri Türkiyeyi bölme planlarý olduðu özellikle nato toplantýlarý ve güneri civaoðlunun açýklamalarýnda öðrenildi.
     eðer bu günkü durum ve sonraki 5 yýllýk planlama abd israil ve hükümet tarafýndan planlandý ise bunlarýn zorla yaptýramadýklarý þeyleri böyle cesur bir hükümet tarafýndan alýþtýra alýþtýra yaptýrmakta ise bundan 10 sene önceki kýrmýzý çizgilerimizi hatýrlayalým. eðer ki inþallah bir varsayýmdan öte degildir bu yaþadýklarýmýz abd israil ve hükümetin bir kürt devleti kurma planlarýnýn çok derin bir dip akýntýsý ese (kürtlerin daha dün baðýmsýzlýklarýný ilan edecekleri söylsnde) hay bu ülkenin haline herkese iyi akþanlar

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #7 : 13 ubat 2012, 18:46:25 »
görelim mevlam neyler , neylerse güzel eyler  :) 

evrimd çiðil42

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 151
 • 1
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #8 : 14 ubat 2012, 13:06:58 »
medyaya yansýdýmý bilmiyorum ama geçen yaz diyarbakýrda imam hatip yurduna moltof atmýþlardýr.molotof atan iki kiþi mit mensubuydu
« Son Dzenleme: 14 ubat 2012, 13:07:38 Gnderen: çiðil42 »

evrimd AYDIN

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • 0
MÝT’e çok aðýr suçlama
« Yantla #9 : 14 ubat 2012, 21:59:28 »
Türkiyede ÝDAM ÞART Cezalar caydýrýcý olmalý vatana ihanetin cezasý idam olmalý kamu malýný zimmetine geçirenin 1.dereceden akrabalarýda dahil olmak üzere mallarýna el koyucaksýn.Teröristin 1.dereceden akrabalarýnýn bütün mallarýna el koyup vatandaþlýktan çýkartýp sýnýr dýþý ediceksin ihbar eden veya piþman olanlarýnki hariç ayný zamanda yardým ve yataklýk yapanlarýda.