Gnderen Konu: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi  (Okunma says 88556 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #70 : 03 Ekim 2016, 14:14:42 »
Kopmaz ancak durum ortada MKEK gibi firmalarimiz lisans uretimden reverse engineeringe gecti (bu da bir sinif atlamak elbet ama MKEK gibi koklu bir firma hala buralarda olmamaliydi)

evrimd bostancýbaþý

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 261
 • 17
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #71 : 03 Ekim 2016, 14:53:13 »
Kopmaz ancak durum ortada MKEK gibi firmalarimiz lisans uretimden reverse engineeringe gecti (bu da bir sinif atlamak elbet ama MKEK gibi koklu bir firma hala buralarda olmamaliydi)
+1

AMA O NALET KATNEM MEVZUATI,MANTIÐI VE HANTALLIÐI YOKMU AH ÝÞTE ONU MKEK EN SÖKÜP ATMAK ( VE O KAFADAKÝLERDÝ ORDAN ATMAK)
LAZIM YANÝ BÝR ASELSAN ROKETSAN TAÝ YE BAKIYORSUN BÝ DE MKEK YAHU HEPSÝ KAMU VEYA KAMU ÝÞTÝRAKLÝ AMA BU MKEK DE VAR BÝR ÞEY ANLAMAK MÜMKÜN DEÐÝL KAMU HANTALLIÐININ VÜCUTLAÞMIÞ HALÝ ADAMLAR
« Son Dzenleme: 03 Ekim 2016, 14:53:57 Gnderen: bostancýbaþý »

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #72 : 03 Ekim 2016, 14:56:47 »
Anladýk PKM ama bari NATO mayonu kullansalardý

NATO mayonu dediðin de yan tarafa dökülüyor, orada birikinti yapýyor sonra...
Yoðun çatýþma ortamýnda insana sýkýntý vermez mi?

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #73 : 23 Kasm 2018, 23:40:28 »
Bu iþ ne oldu? Hiç ses soluk çýkmýyor.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Yüzde yüz yerli! 3 yýl sürdü...
« Yantla #74 : 23 Austos 2019, 14:34:56 »
Yüzde yüz yerli! 3 yýl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasý'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeðin tasarým ve prototip çalýþmalarý tamamlandý.

Ar-Ge çalýþmalarýna 2016 yýlýnda baþlanan PMT-76 platform makineli tüfeði, 15 kalifikasyon testini baþarýyla geçti. MKEK Silah Fabrikasý Müdür Vekili Ali Gümüþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, makineli tüfeðin 7,62 kalibreli ve araç üzerine monte edilecek þekilde tasarlandýðýný söyledi.

Montaj süreci devam eden tüfeðin üretimi hakkýnda bilgi veren Gümüþ, "Tasarým çalýþmalarý yaklaþýk 3 yýl sürdü. Tüfeðin parçalarýnýn tamamý hiçbir destek alýnmadan fabrikamýzda üretildi.Ýlerleyen zamanlarda yoðun seri imalat sürecine baþlandýðý zaman da fabrikamýz imkanlarý ve alt yüklenici desteðiyle seri imalatý gerçekleþtireceðiz." dedi. Gümüþ, þu anda tüfeðin 4 adet prototipinin bulunduðunu anlattý.Etkili menzil 800 metre
PMT-76 platform makineli tüfeðin 15 testten baþarýyla geçtiðini ve mukavemet atýþýnda 18-20 bine kadar tek namluda atýþ yaptýðýný aktaran Gümüþ, þunlarý kaydetti: "Þu anda 10'a yakýn silah yapýyoruz. Bunlarý prototip olarak düþünebiliriz. Bu 10 tüfekle tekrar 35'e yakýn kalifikasyon testlerini icra edeceðiz. Bu testler bittikten sonra inþallah seri imalata geçmeyi planlýyoruz.

Silahýmýz, FN platform makineli tüfeðinin muadili bir silahtýr. Teknik özellikleri olarak tüfeðin aðýrlýðý 12 kilogramdýr. 100 metrede elde ettiðimiz daðýlým 15 santimetre civarýndadýr. Dakikada 600 ile 900 arasý ayarlanabilir atým yapma imkanýmýz mevcuttur. Namlu boyu 547 milimetredir. Bu tüfeðimizle etkili menzil olarak 800 metreye kadar atýþ yapabiliyoruz."

"Tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak"
Gümüþ, ilk etapta 500 ile 750 arasý üretim yapmayý planladýklarýný, talebe göre de miktarý artýracaklarýný ifade etti. Eylül ayýnýn sonuna kadar bu prototipleri tamamlayacaklarýný belirten Gümüþ, "35 kalifikasyon testi için Milli Savunma Bakanlýðý ve Cumhurbaþkanlýðý Savunma Sanayii Baþkanlýðý baþta olmak üzere yazýþmalarýmýzý yapacaðýz.

Onlar bir heyet olarak gelecekler ve bunlarla beraber eylül ayýnýn sonunda biz hazýrýz diyeceðiz. Onlar heyet olarak toplandýktan sonra biz testlerimize baþlayacaðýz.

Bizim tahminimiz 2 ay kadar test süreci olacak. Test sürecinin sonunda da seri imalat ve sipariþ süreçleri baþlayacak." diye konuþtu.

http://www.milliyet.com.tr/galeri/yuzde-yuz-yerli-3-yil-surdu-6021216
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #75 : 23 Austos 2019, 15:51:49 »
Birde ateþ halinde görseydik ne böyle demontaj halini gösteriyorlar

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #76 : 23 Austos 2019, 19:24:06 »
Bu MKEK bir silahý tanýtýrken neden hiç doðru düzgün bir görsel paylaþmaz. Þuraya bak bildiðin atölyedeki iþçi elinde bir kaç parça tutmuþ onu gösteriyor.

Tamirhanede rot deðiþtiren Tahsin usta fotoðrafý gibi...

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Milli Modern Makinalý Tüfek Projesi
« Yantla #77 : 23 Austos 2019, 19:44:46 »
Tamirhanede rot deðiþtiren Tahsin usta fotoðrafý gibi...

 ;D +1

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com

Ankhises

 • Ziyareti
Ynt: MKEK, 5 kýtaya silah sattý kar rekoru kýrdý
« Yantla #79 : 29 Austos 2019, 05:04:44 »
Geçen gün bir haber gördüm. MKEK yetkilileri milli makinalý tüfek 2 yýl sonra hazýr demiþ. Bunlar bizimle resmen kafa buluyor. 2011de imzalandý o anlaþma 9 yýl olacak nerdeyse... Savaþ uçaðý mý yapýyorlar ? Altý üstü makinalý tüfek ya. Birde 2 yýl sonra hazýr diyo beyfendiler.  E bi zahmet. Yýllardýr MHYZ bilmem kaç yýla , MTLDH bilmem þu yýla , MGCDV bilmem þu tarihe hazýr diye diye soytarý ettiler milleti. 9 yýlda prototip mi geliþtirmiþler ?. Bundan birkaç yýl önce MKEKnýn bahçesinde þerit takýp kuma þov yapýyordular ne oldu ? 2 yýl sonra çýkacagýnada inanmýyorum.  Bir gazeteci gidiyor kime ait oldugu bilinmeyen bir tüfeði çalýþana verip bir foto çektirip bilmem kaç yýla hazýr diyip postalýyolar.
« Son Dzenleme: 29 Austos 2019, 05:12:56 Gnderen: DonnieBrasco »