Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055762 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6000 : 25 ubat 2024, 21:48:44 »
TRMotor'un KAAN için tasarladýðý motorun nozzle þekline bakarsanýz F-35'in neredeyse aynýsý.


evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6001 : 25 ubat 2024, 22:21:01 »
https://twitter.com/kitapdaolmasa/status/1761676667389378749

Temel Kotil F-16 boyutlarýnda bir uçak yapma planýmýz var demiþ. Bu neredeyse hiç dikkat çekmedi ama benim yýllardým söylediðim F-16 - F-35 boyutlarýnda tek motorlu 5. nesil bir uçakta planlanýyor demek ki.

Özellikle uçak gemisi artýk resmiyet kazanmýþken bir uçaða ihtiyaç var. KAAN teknolojisine sahip, tek TF35000 motorunu kullanan bir 5. nesil uçak daha yapýlacak büyük ihtimalle 2030'lardan itibaren.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6002 : 25 ubat 2024, 22:51:19 »
Bu yüzden Kaan arkadan görünecektir fakat gerek bvr füzesi düþmaný vurduktan sonra gerek stand off mühimmatlarý yarýyolda yada hedefi vurduktan sonra Kaan geriye dönüp radar ekosu verse ne olacak vermese ne olacak

Bu, tehlikeli bir varsayým olur. (Kozan Selçuk Erkan gibi bir uzman bile bu varsayýmda bulundu ki asýl ona çok hayret ettim.  :o Gerçi ayný þahýs, uzmaný olduðu denizcilik alanýnda çok daha büyük bir gafa imza atmýþtý: "Kamikaze deniz dronlarý iþe yaramaz" demiþti!  :o :o Neyse, geçelim...)

Müþterek ve anlýk radar resmi oluþturabilen bir hasým, bu zaafý gayet de güzel kullanacaktýr. F110'lar Kaan'da operasyonel olsalar bile, hiç olmazsa radar-siliklik açýsýndan, nozullarýnýn elden geçmesi þart.

Sn.Hocam

Takdir edersiniz ki f110 motorunun stealth nozzle'a sahip olmayýþý kronik problemi yada baþka deyiþle zaafý...

Bazen senaryo vermekde fayda var ..

Örnek Atina'ya taarruz edicez ve atinada varsayýyorum groundmaster400 radarý var biz bunu biliyoruz ve Dalaman üzerinden kalkan Kaan uçaðýný düz bir rotada yapýyoruz .bu esnada güzergah üzerinde bir freem fýrkateyni ve seamaster radarý var.

Böyle durumda takdir ederseniz freem fýrkateyni kendisini geçtikten sonra Kaan'ý nozzle'dan ötürü yüzde yüz uzun menzilden farkedecektir buna yapcak birþey yok..

Fakat böyle bir olay yaþanmýyacaktýr çünkü Kaan gerek radarý gerek eots ile freem'i çok uzun menzillerden tespit ve teþhis edip sýnýflandýrcaktýr gerek yazýlým gerek bilgi veren arayüz pilota hedefin kendisini tespit etmemesi için dolaþacaðý rotayý ve uzaklýðý pilota veri olarak sunacaktýr yada pilota radara yakalanmamak için inmesi yada alçalmasý gereken irtifayý söyleyecektir

Takdir ederseniz ki Kaan'ýn þu anki hali f35 gibi heryerde her alanda kýsýtsýz ve limitsiz bir þekilde stealth þekilde kullanabilceðimiz bir uçak olmadýðýnýn farkýndayýzdýr.

Ayný þekil bir F16 ve rafale'yi 1m2lik radar kesit alanýndan ötürü 200 km ve üzeri menzillerde tespit edecektir bu durumda hava hava muhaberisinde neden düþmana f110 motorunun nozzle'ýný göstersinki ..bu özelliðinden ötürü boþu boþuna Kaan'a siper blok2 veya dahili istasyondan taþýnan 200 km menzilli bir hava hava füzesinde ýsrar etmemin sebebi bu...

Ayný þekil f110 nun nozzle'ýný radar absorbe eden þekilde tasarlanan al sana 5. Nesil için uygun motor olmuþ oluyor zaten süperseyir iþi uçaðýn aðýrlýðý ve airframe 'i ile alakalý...

Yani iþin özü zaafýmýzý biliyoruz ve ona göre hareket edeceðiz çünkü buna mecburuz.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6003 : 25 ubat 2024, 22:53:02 »
https://twitter.com/kitapdaolmasa/status/1761676667389378749

Temel Kotil F-16 boyutlarýnda bir uçak yapma planýmýz var demiþ. Bu neredeyse hiç dikkat çekmedi ama benim yýllardým söylediðim F-16 - F-35 boyutlarýnda tek motorlu 5. nesil bir uçakta planlanýyor demek ki.

Özellikle uçak gemisi artýk resmiyet kazanmýþken bir uçaða ihtiyaç var. KAAN teknolojisine sahip, tek TF35000 motorunu kullanan bir 5. nesil uçak daha yapýlacak büyük ihtimalle 2030'lardan itibaren.

Bunu hep savunmuþumdur ayný þekil umarým fx5 seçilir (delta kanat ve canard'lý) versiyon..

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6004 : 25 ubat 2024, 23:07:14 »
Putty nozul çýkýþ üclarý gördüðün gibi minik üçgenlerden oluþuyor. Yine duyduðum kadarýyla RAM kaplama da varmýþ...
+1

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6005 : 25 ubat 2024, 23:08:00 »
üzerinde oynama hakký ile birlikte lisansýný almazsan vidasýný deðiþtiremezsin F-110 motorunun.

F-16 Blok 70 ve Kaan Blok 10 yedekleri ile yaklaþýk 140-150 F-110 motoru alýnacak, ihraç potansiyeli hariç.

Hürjet için ise yaklaþýk 100 F-404 motor ihtiyacýndan bahsediliyor.

Ben olsam her iki motorun da 10 yýllýðýna üretim ve üzerinde deðiþiklik yapma hakkýný satýn alýr, iki motoru da blisk vb teknolojilerle %10-20 güç artýracak þekilde modifiye eder, böylelikle yerli motora kadar etkin alternatif ortaya koyardým.  Hatta mümkün ise alýnacak Blok 70leri de radarsýz alýp, Murad kullanýrdým.
+1

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6006 : 25 ubat 2024, 23:18:49 »
üzerinde oynama hakký ile birlikte lisansýný almazsan vidasýný deðiþtiremezsin F-110 motorunun.

F-16 Blok 70 ve Kaan Blok 10 yedekleri ile yaklaþýk 140-150 F-110 motoru alýnacak, ihraç potansiyeli hariç.

Hürjet için ise yaklaþýk 100 F-404 motor ihtiyacýndan bahsediliyor.

Ben olsam her iki motorun da 10 yýllýðýna üretim ve üzerinde deðiþiklik yapma hakkýný satýn alýr, iki motoru da blisk vb teknolojilerle %10-20 güç artýracak þekilde modifiye eder, böylelikle yerli motora kadar etkin alternatif ortaya koyardým.  Hatta mümkün ise alýnacak Blok 70leri de radarsýz alýp, Murad kullanýrdým.
Bir küçük bilgi vereyim:
ABD'den alýnacak V70 uçaklarýnýn SABR radarý, özel olarak V70 aviyonik ve elektronik sistemlerine hem güç kullanýmý hem de elektronik açýdan uygun olarak imal edilmiþtir. O bakýmdan, sistemlere dýþarýdan baþka bir radar entegre etmeniz mümkün deðil. Ya bizim kendi özgür modernizasyonumuzu uygulayýp Murad takabiliriz, ya da SABR ve ABD menþeli aviyonikler.

Dýþarýdan kendi sistemlerimizi entegre etmemize LM ne ölçüde izin verir? Bu buyuk bir soru isaretidir.
LM, V70 leri orijinal haliyle satacaktýr.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 23:25:56 Gnderen: Yasar »

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6007 : 25 ubat 2024, 23:22:08 »
üzerinde oynama hakký ile birlikte lisansýný almazsan vidasýný deðiþtiremezsin F-110 motorunun.

F-16 Blok 70 ve Kaan Blok 10 yedekleri ile yaklaþýk 140-150 F-110 motoru alýnacak, ihraç potansiyeli hariç.

Hürjet için ise yaklaþýk 100 F-404 motor ihtiyacýndan bahsediliyor.

Ben olsam her iki motorun da 10 yýllýðýna üretim ve üzerinde deðiþiklik yapma hakkýný satýn alýr, iki motoru da blisk vb teknolojilerle %10-20 güç artýracak þekilde modifiye eder, böylelikle yerli motora kadar etkin alternatif ortaya koyardým.  Hatta mümkün ise alýnacak Blok 70leri de radarsýz alýp, Murad kullanýrdým.
Bir küçük bilgi vereyim:
ABD'den alýnacak V70 uçaklarýnýn SABR radarý, özel olarak V70 aviyonik ve elektronik sistemlerine hem güç kullanýmý hem de elektronik açýdan uygun olarak imal edilmiþtir. O bakýmdan, sistemlere dýþarýdan baþka bir radar entegre etmeniz mümkün deðil. Ya bizim kendi özgür modernizasyonumuzu uygulayýp Murad takabiliriz, ya da SABR ve ABD menþeli aviyonikler.

Dýþarýdan kendi sistemleri izi entegre etmemize LM ne ölçüde izin verir? Bu buyuk bir soru isaretidir.
+1

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6008 : 26 ubat 2024, 00:22:59 »
f 110 un egzos çýkýþ ýsýsý 1400-1500 derece arasý. f35 in motorunun egzos çýkýþ ýsýsý 2000 derecelerde. þimdi tutupta f 110 a 5. nesil motorlarýn çýkýþ ýsýsýný örnek göstermek abesle iþtigal olmaktan baþka birþey deðildir. 5. nesil motorlar önce f 110 un çýkýþ ýsýsýný yakalasýnlar sonra kýzýlötesi uyarýyý dert etsinler. f 35 le yüksek irtifada hava -40-50 derecelerdeyken 2000 derecelik egzos çýkýþýyla resmen düþmana havai fiþek atýp ben burdayým diye bas bas baðýrmaktadýrlar. f 110 eski teknoloji olabilir ama bu motorun üretildiði dönemdeki kýzýlötesi sistemlerde ýr moddaydý ve flare sistemleriyle çok rahat aldatýlabilyorlardý. f 35 in motor ýsýsýný saklamak için flare atsan ne fayda flare deki magnezyumun yanarken çýkardýðý ýsý ile neredeyse egzos ýsýsý ayný neyi neyden saklayacaksýn.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6009 : 26 ubat 2024, 00:30:50 »
f 110 un egzos çýkýþ ýsýsý 1400-1500 derece arasý. f35 in motorunun egzos çýkýþ ýsýsý 2000 derecelerde. þimdi tutupta f 110 a 5. nesil motorlarýn çýkýþ ýsýsýný örnek göstermek abesle iþtigal olmaktan baþka birþey deðildir. 5. nesil motorlar önce f 110 un çýkýþ ýsýsýný yakalasýnlar sonra kýzýlötesi uyarýyý dert etsinler. f 35 le yüksek irtifada hava -40-50 derecelerdeyken 2000 derecelik egzos çýkýþýyla resmen düþmana havai fiþek atýp ben burdayým diye bas bas baðýrmaktadýrlar. f 110 eski teknoloji olabilir ama bu motorun üretildiði dönemdeki kýzýlötesi sistemlerde ýr moddaydý ve flare sistemleriyle çok rahat aldatýlabilyorlardý. f 35 in motor ýsýsýný saklamak için flare atsan ne fayda flare deki magnezyumun yanarken çýkardýðý ýsý ile neredeyse egzos ýsýsý ayný neyi neyden saklayacaksýn.

Isý deðil sn.selçuk koçak nozzle'ýn radar izini f35 gibi yapmak lazým yani f35 in nozzle'ý radar sinyalini f110 a göre daha iyi absorbe ettiði söylendi bildirildi ve kabul edildi...

Afterburner'ý açtýktan sonra her uçak rahat rahat tespit edilir,onda sorun yok.