Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055798 defa)

0 ye ve 4 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6020 : 26 ubat 2024, 08:37:00 »
f 110 un egzos çýkýþ ýsýsý 1400-1500 derece arasý. f35 in motorunun egzos çýkýþ ýsýsý 2000 derecelerde.

Burada bir kafa karýþýklýðý olmuþ, sanýrým. Bahsettiðiniz deðerler, yanma odasýnýn hemen arkasýndaki HP türbinlere giren gazýn ýsýsý. Motorun nozullarýndan atýlan havanýn ýsýsý deðil.
+1
Cok doðru.
LP türbin çýkýþ ýsýsý HP türbin giriþ ýsýsýna oranla çok daha düþüktür.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6021 : 26 ubat 2024, 10:53:09 »
yanma odasýnda 1400 dereceyi bulan motorun egzos ýsýsý 900 derecelerde iken yanma odasýnda 2000 dereceleri bulan motorun egzos çýkýþý 1500 derece ee ne fark edecek. ýrst için en az 50 km mesafe fark ettirecek bir durum

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6022 : 26 ubat 2024, 12:09:06 »
yanma odasýnda 1400 dereceyi bulan motorun egzos ýsýsý 900 derecelerde iken yanma odasýnda 2000 dereceleri bulan motorun egzos çýkýþý 1500 derece ee ne fark edecek. ýrst için en az 50 km mesafe fark ettirecek bir durum

Orasý öyle. Gerçi deveden ne kýl kopartsak kârdýr. Ýtki kaybetmeden ve ard yakýcýyý yakmadan, olabildiðince soðuk havayý nozullardan dýþarý atmak lazým.

Test filoda olsa bile böyle podlar yapmalýyýz yetenek ve kabiliyet öðrenimi için ihtiyaç olursa seri üretime geçilir ...

Maksat bize bu tarz podlarýn ne kazandýrdýðýný görmek.

+1. Yapmamalýyýz demedim zaten. Hangi uçaklar için yapýlacaðýný ve nerede test edileceðini söyledim.
« Son Dzenleme: 26 ubat 2024, 12:10:00 Gnderen: Merzifonlu »

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6023 : 26 ubat 2024, 12:11:09 »
KAAN'ýn ilk uçuþundan sonra arkasý alev alev yanan Ýngiltere'de yaþayan bir Hintli Wikipedi'den 5. Nesil Savaþ Uçaðý sayfasýndaki ülke listesini kaldýrmýþ.  :D



Aslýnda boyle þeyler gayet normal ,biz bile geçmiþi unutuyoruz ..

Ýlk 2010 yerli savaþ uçaðý kararý alýnýnca ve sonrasýnda neler yaþandý hatýrlýyor musunuz?

Bu bizim askeri forumlarda neler konuþuldu neler söylendi neler yazýldý,çizildi hatýrlayanýnýz var mý?

Ben hatýrlýyorum bazýlarýna deyinicem

-Biz uçak muçak üretemeyiz kardeþim yaptýðýmýz en kral iþ F16 montajý

- Göreceksiniz bu yerli savaþ uçaðý projesi iptal olacak ,biz bu iþin altýndan kalkamayýz

- yapsak yapsak F16 nýn çift motorlu olanýný yaparýz

-bizimkiler ne içmiþ neyin kafasýný yaþýyor ki çift motorlu uçak seçildi.

- Ooo biz kim f22 nin benzerini yapmak kim

-Hava kuvvetleri oldukça yüksekten uçuyor bu proje baþarýsýz olursa onlarýn yüzünden baþarýsýz olacak.

- Arkadaþ ilk defa uçak yapýyoruz f22 istemek nasýl bir absürdlüktür.

- göreceksiniz bu isterler yüzünden bu uçak 2040'larý bulucak

- Biz uçak motoru falan üretemeyiz bunu sadece dünyada 3-5 ülke yapabiliyor hakký ile yapan ABD Ýngiltere ve Fransa sonra Rusya bunlarý izliyor çin bile devasa para harcadý yapamadý (ws15 zaten maket)

- bu uçak f35 in gerisinde olur kendimizi kandýrmayalým



Ne oldu bu vb yazan Arkadaþlar mors oldunuz mu?

Hava kuvvetlerine yatsýnlar kalksýnlar dua etsinler mükemmelliyetçi ve kusursuz ve burnundan kýl aldýrmayan dirayet ve isterleri sayesinde havacýlýða belki 50 yýl damga vuran uçak olacak, geleceðin harekat isterlerini karþýlayacak para çöpe atýlmamýþ olacak.

Herkez deniz kuvvetleri projeleri için mükemmelliyetçi der ama  esas mükemmelliyetçi ve vizyoner olan oldukça titiz davranan aslýnda hava kuvvetlerinin.denin kuvvetlerinin projeleri aksamaz olmasý en iyi tercihleri yaptýðý anlamýna gelmiyor .


Ne oldu ýrst eots ve GAN tabanlý aesa ile en iyi sensör grubuna sahip sensör füzyon yetenekli uçak bizde olacak o isterler sayesinde kötümü oldu ..
F22 yi F35 i geride býrakmasý yanlýþ mýydý? Öngörüzsüzlük müydü

F22 gaas tr
F35 gaas tr
Kaan GAN tr

Geriden gelmenin avantajýnýda kullandýk


Ayný þekil hani sadece F16 monte etmiþ olan tai'nin yaptýðýna bak hani altýndan kalkamazdý kendi gözünüzle gördünüz f35 kalistesinde iþçilik yaptýðýný perçinler,pürüssüz düz yüzeyler vesaire.


Eee yapamaz edemez derken çok yüksekten uçtuk derken

Ortaya çýkan t129,hürkus,hürjet,gökbey, Tayfun,Kaan,som,atmaca ,kale motorlarý,tei tf6000,tei tf10000,cenk-s ,eirs ve sayýlý yüzlerce proje sonrasý irade ve yeteneðimizin,teknolojimiz in olduðunu kavradýnýz..

Þimdi kimse olumsuz yapamayýz,edemeyiz çok yüksekten uçtuk demiyor.

Buda bizim nerelerden nerelere geldiðimizi gösterir.

Yani iþin özü sn.archangel bizde bir zamanlar bu hintlilerden bir farkýmýz yoktu ...

O yüzden yabancýlarý fazla garipsememek lazým.

Bu forumda da vardý birisi. 5-6 sene önce tartýþmýþtým hatta. Biz uçak falan yapamayýz bu tamamen propaganda diyordu.

Her MMU konusunda sürekli negatif konuþup bizi kandýrýyorlar diyordu. Sonra yasaklandý. Þimdi nerede bilmiyorum belki farklý bir isim alýp yeniden gelmiþtir.
« Son Dzenleme: 26 ubat 2024, 12:11:44 Gnderen: Archangel99 »

evrimd SH

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6024 : 26 ubat 2024, 12:16:10 »
Ýlk uçuþta finalde olmasý beklenen hangi parçalarýn tamamlanmýþ olduðu yazýlýp çizildi mi? Bazý bileþenler hazýrdý ama yine de kullanýlmamýþ olabilir.

evrimd Efes

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 283
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6025 : 26 ubat 2024, 12:46:29 »
KAAN'ýn ilk uçuþundan sonra arkasý alev alev yanan Ýngiltere'de yaþayan bir Hintli Wikipedi'den 5. Nesil Savaþ Uçaðý sayfasýndaki ülke listesini kaldýrmýþ.  :D



Aslýnda boyle þeyler gayet normal ,biz bile geçmiþi unutuyoruz ..

Ýlk 2010 yerli savaþ uçaðý kararý alýnýnca ve sonrasýnda neler yaþandý hatýrlýyor musunuz?

Bu bizim askeri forumlarda neler konuþuldu neler söylendi neler yazýldý,çizildi hatýrlayanýnýz var mý?

Ben hatýrlýyorum bazýlarýna deyinicem

-Biz uçak muçak üretemeyiz kardeþim yaptýðýmýz en kral iþ F16 montajý

- Göreceksiniz bu yerli savaþ uçaðý projesi iptal olacak ,biz bu iþin altýndan kalkamayýz

- yapsak yapsak F16 nýn çift motorlu olanýný yaparýz

-bizimkiler ne içmiþ neyin kafasýný yaþýyor ki çift motorlu uçak seçildi.

- Ooo biz kim f22 nin benzerini yapmak kim

-Hava kuvvetleri oldukça yüksekten uçuyor bu proje baþarýsýz olursa onlarýn yüzünden baþarýsýz olacak.

- Arkadaþ ilk defa uçak yapýyoruz f22 istemek nasýl bir absürdlüktür.

- göreceksiniz bu isterler yüzünden bu uçak 2040'larý bulucak

- Biz uçak motoru falan üretemeyiz bunu sadece dünyada 3-5 ülke yapabiliyor hakký ile yapan ABD Ýngiltere ve Fransa sonra Rusya bunlarý izliyor çin bile devasa para harcadý yapamadý (ws15 zaten maket)

- bu uçak f35 in gerisinde olur kendimizi kandýrmayalým



Ne oldu bu vb yazan Arkadaþlar mors oldunuz mu?

Hava kuvvetlerine yatsýnlar kalksýnlar dua etsinler mükemmelliyetçi ve kusursuz ve burnundan kýl aldýrmayan dirayet ve isterleri sayesinde havacýlýða belki 50 yýl damga vuran uçak olacak, geleceðin harekat isterlerini karþýlayacak para çöpe atýlmamýþ olacak.

Herkez deniz kuvvetleri projeleri için mükemmelliyetçi der ama  esas mükemmelliyetçi ve vizyoner olan oldukça titiz davranan aslýnda hava kuvvetlerinin.denin kuvvetlerinin projeleri aksamaz olmasý en iyi tercihleri yaptýðý anlamýna gelmiyor .


Ne oldu ýrst eots ve GAN tabanlý aesa ile en iyi sensör grubuna sahip sensör füzyon yetenekli uçak bizde olacak o isterler sayesinde kötümü oldu ..
F22 yi F35 i geride býrakmasý yanlýþ mýydý? Öngörüzsüzlük müydü

F22 gaas tr
F35 gaas tr
Kaan GAN tr

Geriden gelmenin avantajýnýda kullandýk


Ayný þekil hani sadece F16 monte etmiþ olan tai'nin yaptýðýna bak hani altýndan kalkamazdý kendi gözünüzle gördünüz f35 kalistesinde iþçilik yaptýðýný perçinler,pürüssüz düz yüzeyler vesaire.


Eee yapamaz edemez derken çok yüksekten uçtuk derken

Ortaya çýkan t129,hürkus,hürjet,gökbey, Tayfun,Kaan,som,atmaca ,kale motorlarý,tei tf6000,tei tf10000,cenk-s ,eirs ve sayýlý yüzlerce proje sonrasý irade ve yeteneðimizin,teknolojimiz in olduðunu kavradýnýz..

Þimdi kimse olumsuz yapamayýz,edemeyiz çok yüksekten uçtuk demiyor.

Buda bizim nerelerden nerelere geldiðimizi gösterir.

Yani iþin özü sn.archangel bizde bir zamanlar bu hintlilerden bir farkýmýz yoktu ...

O yüzden yabancýlarý fazla garipsememek lazým.
+1

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6026 : 26 ubat 2024, 13:38:20 »
En garip tepkilerden biri Korelilerden gelmiþ, Endonezyalýlarý KF-21 sýrlarýný Türkiye'ye aktarmakla suçlayýp, Kaan'ýn bu þekilde gerçekleþtirildiðini,  Endonezya'nýn Kaan projesine katýlacaðýný iddia etmiþler.

Gördüðünüz gibi torba deðil büzesin...

evrimd Ýbrahim

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 335
 • 41
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6027 : 26 ubat 2024, 14:08:27 »
Bir uçaðýn aerodinamik ve yapýsal tasarýmý, sistem tasarýmý, mühendislik detaylarý, malzeme seçimi, üretim süreçleri ve testler gibi pek çok karmaþýk ve tek bir yerde toplanmayan bilginin tamamýný kopyalamak veya doðru bir þekilde yeniden oluþturmak sadece birkaç "sýr" ele geçirerek yapýlabiliyor muymuþ ? Yani ne bileyim dedikodunun da mantýklýsý olur. G^t yanýðý neler yaptýrýyor insana.
« Son Dzenleme: 26 ubat 2024, 14:09:03 Gnderen: Ýbrahim »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6028 : 26 ubat 2024, 14:20:08 »
En garip tepkilerden biri Korelilerden gelmiþ, Endonezyalýlarý KF-21 sýrlarýný Türkiye'ye aktarmakla suçlayýp, Kaan'ýn bu þekilde gerçekleþtirildiðini,  Endonezya'nýn Kaan projesine katýlacaðýný iddia etmiþler.

Gördüðünüz gibi torba deðil büzesin...

Kim demiþ bunu? Nerede demiþ?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6029 : 26 ubat 2024, 15:11:51 »
En garip tepkilerden biri Korelilerden gelmiþ, Endonezyalýlarý KF-21 sýrlarýný Türkiye'ye aktarmakla suçlayýp, Kaan'ýn bu þekilde gerçekleþtirildiðini,  Endonezya'nýn Kaan projesine katýlacaðýný iddia etmiþler.

Gördüðünüz gibi torba deðil büzesin...

O da bir þey mi... Halen "Kaan'ýn bir savaþ uçaðý olmadýðýný" iddia eden çok ünlü anlý þanlý Türk gazeteciler var bu ülkede... Kaan'ý havada görünce  beyin gitti milette...  ;D

Yani anlayacaðýnýz Kaan milletin ayarýný iyice bozdu... hem ülke içinde, hem ülke dýþýnda... diyeceðim o ki Korelilere çok görmeyin, bizde daha tuhaf iddiada bulunanlar var  ;D