Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1056277 defa)

0 ye ve 4 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd VLS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 127
 • 62
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3690 : 05 Mart 2023, 13:11:57 »
Merhaba,

Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn MMU ve Hürjet için son deðerlendirme toplantýsý sonrasýndaki taktirleri neticesinde bildiðiniz üzere MMU için Roll-Out töreni ileriki bir döneme ertelenmiþ durumdadýr.

Hürjet içinde durum ayný olarak teyit edilmiþtir.

Önümüzdeki süreçte motor çalýþtýrma ve hangardan çýkýþ görüntüleri sosyal medyada SSM tarafýndan kontrollü olarak paylaþýlmasý planlanmaktadýr.

Saygýlarýmla


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3691 : 05 Mart 2023, 14:16:56 »
Acaba diyorum Birleþik Arab Emirliklerine  80 tane GE-132 sipariþi verdirsek alsalar bize satsalar… GE-129 dan %10 güçlü en azýndan hayal benimkisi ya… neyse…
Sn Alp,
GE132'nin kuru itkisi yalnýzca 1000lbf daha fazla GE129'dan. Bize kuru itkisi en az 7000lbf daha fazla motor lazým.

Sonra ABD, sattýðý motorlarýn el deðiþtirmesine izin vermez.
Ayrýca bizim aldýðýmýz GE129E modeli çift motora uyumlu. GE132'nin çift motor kullanýmlýsý yok. Ayný nedenden dolayý Ej200 motorundan uzak durulmustu.

Sayýn Yaþar ben bildiðinize eminim ki teknik zorluklar çok kolay çözülür ... Esas sorun ABD ambargosu ...

Ben görüþümün aynen arkasýndayým ... MMU ve Hürjet projesi motor konusunda hýzla Altay akibetine doðru gidiyor...
Çözüm hýzla TF-6000 ailesi üzerinden motor ailesi yaratmak... RR veya ABD'den benim ümidim hiç yok...

Asýl mesele bu motor sorununun bizi uçak tasarlamamýzdan soðutmamasý ve hýzla MMU-Hürjet prototipleri için modern sistemler geliþtirmeye (AESA , BÜRFÝS , IRST , avionik sistemler vs) devam etmemiz... Çünkü motor bulsak bu sefer EO sistemlerde ambargo gelebilir...
« Son Dzenleme: 05 Mart 2023, 14:18:00 Gnderen: serkan1976 »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3692 : 05 Mart 2023, 17:34:30 »
Sn Serkan1976,
Motor konusu için ben her zaman bizim yumuþak karnýmýz tabirini kullanmýþýmdýr. MMU ve Hurjet motorlarý için ambargo bu projenin korkulu rüyasýdýr. Umarým ABD bu konuda engel çýkartmaz. Tabii, TF6000 ve TF35000 için aldýðýmýz yolda önemli burada. Bilirseki özgün motor 2035den önce hazýr olmayacak, o zaman bizimle Almanya'nin Altay motorunda yaptýðý gibi oynar durur. Kendi þartlarýný bize dayatýr.

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3693 : 05 Mart 2023, 23:13:26 »
Sn Yaþar,
Bilgilendirdiðiniz için teþekkür ederim…

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3694 : 05 Mart 2023, 23:20:59 »
Acaba diyorum Birleþik Arab Emirliklerine  80 tane GE-132 sipariþi verdirsek alsalar bize satsalar… GE-129 dan %10 güçlü en azýndan hayal benimkisi ya… neyse…
Sn Alp,
GE132'nin kuru itkisi yalnýzca 1000lbf daha fazla GE129'dan. Bize kuru itkisi en az 7000lbf daha fazla motor lazým


Sonra ABD, sattýðý motorlarýn el deðiþtirmesine izin vermez.
Ayrýca bizim aldýðýmýz GE129E modeli çift motora uyumlu. GE132'nin çift motor kullanýmlýsý yok. Ayný nedenden dolayý Ej200 motorundan uzak durulmustu.

Sayýn Yaþar ben bildiðinize eminim ki teknik zorluklar çok kolay çözülür ... Esas sorun ABD ambargosu ...

Ben görüþümün aynen arkasýndayým ... MMU ve Hürjet projesi motor konusunda hýzla Altay akibetine doðru gidiyor...
Çözüm hýzla TF-6000 ailesi üzerinden motor ailesi yaratmak... RR veya ABD'den benim ümidim hiç yok...

Asýl mesele bu motor sorununun bizi uçak tasarlamamýzdan soðutmamasý ve hýzla MMU-Hürjet prototipleri için modern sistemler geliþtirmeye (AESA , BÜRFÝS , IRST , avionik sistemler vs) devam etmemiz... Çünkü motor bulsak bu sefer EO sistemlerde ambargo gelebilir...

Bu konuda 2035 bizim motor gelene kadar AL-41 deneme yapamaz mýyýz acaba! Çapý uyuyorsa bence olur… Uymasýna müteakip, Rusya da batýyla Papaz ken; bir Ortak Üretim Hakký veya yedeklerle 120 adet sorunsuz alým anlaþmasý çýkarsa; Çarþý pazar karýþýr… Cezayir, Malezya, Endonezya sar oradan 36 þar adet…

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3695 : 16 Mart 2023, 10:49:31 »
Roll out töreni ertelense bile TUSAÞ törene kadarki bu arayý mutlaka deðerlendireceðine göre, MMU yer testleri baþladý mý acaba merak ediyorum  8)

Ve hatta... (Tabi benimki bir hayal...) TUSAÞ bir sürpriz yapsa... Ve törende MMU ve Hürjet kol uçuþunda bizi selamlasa... Millet olarak deprem acýmýz bir nebze hafiflerdi doðrusu  :)


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3696 : 16 Mart 2023, 12:14:27 »
Rusya'dan uçak motoru almanýn maliyeti ( uluslararasý yaptýrýmlar vb) bize 3 tane motor geliþtirme maliyetine patlar...

Þu dönemde Rusya'dan iplik bile alýnmaz...

Uluslararasý ambargolarý da geçtim ne boyutu ne eni ne gücü ne yakýt tüketimi vb sýfýrdan MMU geliþtirmeyi geçer maliyeti....

Onun için ki bir uçak ; motor etrafýnda , motora göre dizayn edilir....

Öyle F-110 çýkarayým da Al-41 takayým iþi Astarý yüzünden pahalýya gelir...

evrimd keenan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 28
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3697 : 16 Mart 2023, 17:13:00 »
Anýl Þahin MMU'ya ait bir videonun el altýnda tutulduðunu söylemiþ. Umarým Nisan ayýna ertelenen roll out töreninden önce tadýmlýk olarak 18 Mart günü paylaþýlýr.

https://twitter.com/aniIsahin/status/1636052333707575296?s=20

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3698 : 16 Mart 2023, 18:02:38 »
Uçaðý gördük daha bu gizem nedir ki? Seçim yatýrýmýdýr saygý duyarým seçimden 1 hafta önce törenle çýkar hangardan þatafatla gösterin motoru çalýþýr halde pistte giderken ama hiç deðilse þu zamanlarda 3-5 farklý açýlardan resim atýn yahu...

evrimd VLS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 127
 • 62
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #3699 : 16 Mart 2023, 18:30:10 »
Anýl Þahin MMU'ya ait bir videonun el altýnda tutulduðunu söylemiþ. Umarým Nisan ayýna ertelenen roll out töreninden önce tadýmlýk olarak 18 Mart günü paylaþýlýr.

https://twitter.com/aniIsahin/status/1636052333707575296?s=20

Merhaba,

Planlama arasýnda yer almaktadýr.Özellikle Hürjet ve MMU için bir video paylaþýmý bir aksilik olmadýðý sürece 18 Mart günü yayýnlanýcaktýr.

Hangar çýkýþ görüntülerinde belirli süprizler minik detaylar bekleyebilirsiniz.

Saygýlarýmla