Gnderen Konu: AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache  (Okunma says 29625 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #20 : 16 Eyll 2010, 12:26:02 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BLACKHAWK

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 506
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #21 : 16 Eyll 2010, 14:22:52 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #22 : 16 Eyll 2010, 17:36:06 »
Muhimmat çeþidi ve kullandýðý elektronik sistemler olarak ikisi de hemen hemen ayný. AH-64D de kamerayý uzaklaþtýrýrsan karýnca gibi gözüküyor ama AH-64D çok yük taþýyor. Ben ABD ordusunun izlediði politikayý merak ediyorum. Çünkü 3. dünya ülkelerinde savaþýyorlar hep. Bence Afganistan'da Irak'da apache bir halta yaramaz. Talibanda öyle tank falan yok, ABD kaçar adet kullanýyor bunlardan?

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #23 : 16 Eyll 2010, 20:06:51 »
ABD deniz piyadeleri toplam 226 Cobraya sahip ve bunlarý AH-1Z King Cobra'ya dönüþtürüyor. Bu halikopterlere ayný zamanda apache'de de kullanýlan AN/APG-78 longbow radarý takýlabilecek.

Körfez savaþýnda abd deniz piyadelerine ait 78 sea cobra 1273 sortide 97 tank 104 zýrhlý araç ve 2 hava savunma bataryasý imha etmiþ ve hiç vurulmamýþ, 3 tanesi kaza sonucu kaybedilmiþ.

2001'de baþlayan afganistan operasyonunda düþen 10 apache'ye karþýlýk sadece 2 super cobra kaybý var. Bunlarýn ilki 2009 yýlýnda bir uh-1 helikopteriyle çarpýþarak düþmüþ, diðeri de geçtiðimiz temmuz ayýnda vurularak düþmüþ.

2003'te baþlayan ýrak operasyonunda ise düþen 27 apache'ye karþýlýk 8 cobra kaybedilmiþ. Vurularak düþürülen 12 apache'ye karþýlýk sadece 3ü vurularak düþürülmüþ.

ABD den sonra en yoðun AH-1W kullanan Türkiye aldýðý 10 AH-1W'den çok memnun kalmýþ, yaklaþýk 20 yýl 4000 metrenin üzerinde irtifalarda yoðun olarak kullanýlan gece gündüz uçurulan bu 10 helikopter hiç kaza yapmamýþ, sadece 2 tanesi sa-7 füzesiyle vurularak düþmüþtür. Koþumuz yunanistanýn daha yeni aldýðý apachelerden 2 tanesini hiçbir operasyon yapmadan kaybettiðini düþünürsek verimlilik açýsýndan AH-1W nin baþarýsý anlaþýlýr.

Bu kýyaslamayý yapan arkadaþlara son sözüm; Apache ve Super Cobra ayný sýnýf helikopter deðildir. Biri hafif diðeri aðýr saldýrý helikopteridir. Daha basit anlatmak gerekirse super cobra UH-! helikopterine denk, apache ise UH-60 helikopterine denktir. Apache tank avlamak için en iyi helikopterdir fakat yumuþak hedeflere karþý apache, super cobra gibi bir alternatif varken gereksiz kaçar. 
ruhumuz var teslim etmeden önce

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #24 : 17 Eyll 2010, 01:29:05 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.
Apachenin 30 mm lik topuyla yaptýðý atýþlarýn mesafesi 3km olarak hesaplanmýþtý.Hatta atýþlarýna bakarsan ateþ açýldýktan yaklaþýk 5 saniye sonra hedefe ulaþýyor 30 mm lik mühimmatlarý.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd skywalker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 78
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #25 : 17 Eyll 2010, 20:24:08 »
3 km gibi mesafeden yapýlan atýþta o merminin sapma olmadan hedefi vurmasý pek mümkün deðil büyük boyutlu zýrhlý araçlar biraz sapmayla vurulabilir. Ancak bizim daðlarda 3 km mesafeden terörist avlamaya kalkarsanýz daðý taþý tararsýn. 30mm'lik top fazla güçlü olduðu için atýþ sýrasýnda sarsýntýya neden oluyor bu açýdan bakýlýrsa Ah-1 serisinde kullanýlan m197 topu yüksek atýþ hýzý düþük titreþimi nedeniyle çok daha isabetli atýþlar yapýyor. Varsýn 3 km den zýrhlý araç vurmasýn agm 114 kullansýn.

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #26 : 17 Eyll 2010, 21:51:27 »
3 km gibi mesafeden yapýlan atýþta o merminin sapma olmadan hedefi vurmasý pek mümkün deðil büyük boyutlu zýrhlý araçlar biraz sapmayla vurulabilir. Ancak bizim daðlarda 3 km mesafeden terörist avlamaya kalkarsanýz daðý taþý tararsýn. 30mm'lik top fazla güçlü olduðu için atýþ sýrasýnda sarsýntýya neden oluyor bu açýdan bakýlýrsa Ah-1 serisinde kullanýlan m197 topu yüksek atýþ hýzý düþük titreþimi nedeniyle çok daha isabetli atýþlar yapýyor. Varsýn 3 km den zýrhlý araç vurmasýn agm 114 kullansýn.

Bu videoyu izle merminin hýzý saniyede 800 metre ve 4 saniyeye yakýn bir süre sonra mermiler ulaþýyor hedefe yani en az 3000 metre mesafe ve oldukça isabetli demek ki daha uzaktan da atýþ yapabilir Apache.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&amp;has_verified=1" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&amp;has_verified=1</a>
« Son Dzenleme: 18 Eyll 2010, 13:35:50 Gnderen: boxer »
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #27 : 18 Eyll 2010, 13:51:11 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.

Bu videoyu izle merminin hýzý saniyede 800 metre ve 4 saniyeye yakýn bir süre sonra mermiler ulaþýyor hedefe yani en az 3000 metre mesafe ve oldukça isabetli demek ki daha uzaktan da atýþ yapabilir Apache.
Yani Apache , Kobra gibi çok riskli bir þekilde hedefin üstüne alçalarak ateþ etmiyor 3-4km den bile topunu kullanabiliyor bu da çok önemli olarak gösterdiðiniz kobranýn inceliðinin günümüzde hiçbir önemi kalmadýðýnýn göstergesidir.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&amp;has_verified=1" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&amp;has_verified=1</a>
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #28 : 18 Eyll 2010, 18:58:56 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.

Bu videoyu izle merminin hýzý saniyede 800 metre ve 4 saniyeye yakýn bir süre sonra mermiler ulaþýyor hedefe yani en az 3000 metre mesafe ve oldukça isabetli demek ki daha uzaktan da atýþ yapabilir Apache.
Yani Apache , Kobra gibi çok riskli bir þekilde hedefin üstüne alçalarak ateþ etmiyor 3-4km den bile topunu kullanabiliyor bu da çok önemli olarak gösterdiðiniz kobranýn inceliðinin günümüzde hiçbir önemi kalmadýðýnýn göstergesidir.
http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&has_verified=1


Ne alaka? Apache derin vadilere veya yüksek bilar arasýndaki hedeflere nasýl 3000 metre mesfaden ateþ edecek. Her zaman net olara görebilecek mi o karmaþýk yapýda.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd skywalker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 78
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #29 : 18 Eyll 2010, 20:33:06 »
Bizim güneydoðuda uzak mesafeden topuyla vuracak helikoptere deðil arazinin yapýsýndan dolayý yakýn mesafeden etkin þekilde ateþ desteði saðlacak helikoptere ihtiyacýmýz var, yoksa tak ah-1lere hellfire 8 km'den vursun. Asimetrik çatýþmaya uygun olduðu için 1. atak ihalesinde king cobrada bu kadar diretildi olmayýca da T-129 konfigürasyonun da yeniden tasarlanacak olan A-129I konsepti seçildi.