Gnderen Konu: OMTAS PROJESÝ  (Okunma says 42452 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd fatihvskamil

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 117
 • 6
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #40 : 18 ubat 2019, 01:09:20 »
Serkan bey ne yaptýnýz 2 dk da hiç ettiniz omtas ý. Datalink yapan kuvvet isterse kablo da yapar.Kuvvetin ihtiyaçlarýný bilemeyiz.Belki omtasý sadece asimetrik savaþ ortamýnda kullanacaklar.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #41 : 18 ubat 2019, 01:17:54 »
OMTAS ý hiç sevmiyorum çok yanlýþ buluyorum. Asimetrik filan da deðil bildiðin savaþ için yapýlýyor. Düþmana güvenmiyorum bizim yegane tanksavarýmýzý boþa çýkartýrlarsa çok kötü olur savaþýn baþýnda bunla yüzleþirsek. En iyisimi biz eþeði saðlam kazýða baðlayalým fiberoptik yapalým


Bakýn MBDA nýn kendi OMTAS ý fiberoptik. Bizden sonra baþladýlar 

« Son Dzenleme: 18 ubat 2019, 01:18:34 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #42 : 18 ubat 2019, 02:11:15 »
OMTAS ý hiç sevmiyorum çok yanlýþ buluyorum. Asimetrik filan da deðil bildiðin savaþ için yapýlýyor. Düþmana güvenmiyorum bizim yegane tanksavarýmýzý boþa çýkartýrlarsa çok kötü olur savaþýn baþýnda bunla yüzleþirsek. En iyisimi biz eþeði saðlam kazýða baðlayalým fiberoptik yapalým


Bakýn MBDA nýn kendi OMTAS ý fiberoptik. Bizden sonra baþladýlar Sutre arkasýndan saldýrýlar ve top attack için uygunmudur bu fiberoptik güdüm ?
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #43 : 18 ubat 2019, 02:32:41 »
OMTAS ý hiç sevmiyorum çok yanlýþ buluyorum. Asimetrik filan da deðil bildiðin savaþ için yapýlýyor. Düþmana güvenmiyorum bizim yegane tanksavarýmýzý boþa çýkartýrlarsa çok kötü olur savaþýn baþýnda bunla yüzleþirsek. En iyisimi biz eþeði saðlam kazýða baðlayalým fiberoptik yapalým


Bakýn MBDA nýn kendi OMTAS ý fiberoptik. Bizden sonra baþladýlar Sutre arkasýndan saldýrýlar ve top attack için uygunmudur bu fiberoptik güdüm ?
Deðil kablo sýkýntý oluþturuyor
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #44 : 18 ubat 2019, 08:19:50 »
Tamam ya ayný füzenin fiberoptik olanýný da yapar, orta yolu buluruz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Omtas Projesi.
« Yantla #45 : 28 Haziran 2020, 18:29:41 »
Alnt
« Son Dzenleme: 04 Ocak 2021, 23:33:09 Gnderen: カメせ »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Roketsan OMTAS'ýn kafile kabul testleri devam ediyor.
« Yantla #46 : 04 Ocak 2021, 23:35:05 »

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
TSK’ya yüksek miktarda OMTAS teslimatý
« Yantla #47 : 16 ubat 2021, 15:44:43 »
Roketsan, kabul faaliyetlerine müteakiben Türk Silahlý Kuvvetleri’ne yönelik olarak yüksek miktarda Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füze Sistemi teslimatý gerçekleþtirdi.

Edinilen bilgiye göre; Türk Silahlý Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarý doðrultusunda Roketsan tarafýndan geliþtirilen tanksavar füze ailesinin üyeleri, seri üretim aþamasýna geçerek envantere girmeye baþladý. Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS’ýn ikinci seri üretim kafile kabul faaliyeti sonucunda; yüksek miktarda silah sistemi ve mühimmat, Türk Silahlý Kuvvetleri envanterine kazandýrýldý.Asýl görevi olan tank avcýlýðýnýn yaný sýra karada ve su üstünde ortaya çýkabilecek diðer hedeflere karsý da etkili olmasý için tasarlanan OMTAS, kýzýlötesi görüntüleyici arayýcý baslýk sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koþulunda görev yapabiliyor. OMTAS Silah Sistemi; fýrlatma sistemi (füze, atýþ platformu, atýþ kontrol ünitesi), taþýma sandýklarý ve eðitim simülatöründen oluþuyor.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, 4 kilometre menzile sahip OMTAS Füzesi’ni hem üç ayak üzerinden hem de KAPLAN/PARS Silah Taþýyýcý Araçlar (STA) üzerinden ateþlenecek þekilde kullanmakta.

https://www.savunmasanayist.com/tsk-yuksek-miktarda-omtas-teslimati/

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #48 : 16 ubat 2021, 23:59:29 »
Omtas ve Umtas’ýn kesinlikle güven vermesi için zorlu testlere tabii olmasý lazým. Olasý bir karasal Yunan savaþýnda bu mühimmatlar çok fark yaratacaktýr.
Gözden çýkarýlan tanklara akkor ve pulat takýlýp diðer taraftan da bu füzelerle bol bol test yapmak lazým. Her iki ürünü de mükemmelleþtirmek adýna. Hatta ileride lazerli önleyici sistemler vs.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #49 : 16 Mart 2022, 23:57:01 »