Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195572 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #620 : 13 Ekim 2022, 20:31:53 »
Ýngilizlerin elindeki uçaklarý ikinci el alacaksak bunlarýn kalan ömrü ne kadar acaba? T1ler 2040a kadar kullanýlýr muhtemelen. T3lerin daha uzun ömrü kalmýþtýr ama ne kadar yoðun kullanýldýklarýna da baðlý. Bu mesele alimin ne kadar ara çözüm ne kadar uzun vadeli dönüþüm olacaðýný belirler.
6000saatlýk ömrün %41’i kullanýlmýþ.

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #621 : 13 Ekim 2022, 20:57:49 »
Yýlda 200 saatten 18 yýlý daha var yani... Biz bide terminatör yenilemesi yaparýz o olur 28-38 yýl olur...

evrimd SATURN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 40
 • 8
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #622 : 13 Ekim 2022, 22:03:03 »
Ýbrahim sünnetçi nin dediðine göre Ýngilizlerden ikinci el alýrsak alman engeline takilmayabiliriz https://twitter.com/BRAHMSNNETC1/status/1578739155026464768

Ýkinci el alýrsak Almanya engeline takýlmayabiliriz( ya takýlýrsa - kesinliði var mý?)

Hadi 2.eli geçtim 60 tane de sýfýr Trench 4 Eurofigter bunlarý nasýl alacaksýnýz Almanya'yý geçip? Adamlar RAM sisteminin iskeletinie bile ambargo koymuþ sana EF verir mi hiç?

Sayfalar önce yazdým daha bu olay çýkmadan "Almanya ikna edilmeden bu iþ OLABÝLEMEZZZZ...."
T4 ucaklar once ingiltere envanterine girer sonra Turkiye ye devredilirse almanya bir sey yapamaz diye dusunuyorum..

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #623 : 14 Ekim 2022, 10:07:49 »
Ýbrahim sünnetçi nin dediðine göre Ýngilizlerden ikinci el alýrsak alman engeline takilmayabiliriz https://twitter.com/BRAHMSNNETC1/status/1578739155026464768

Ýkinci el alýrsak Almanya engeline takýlmayabiliriz( ya takýlýrsa - kesinliði var mý?)

Hadi 2.eli geçtim 60 tane de sýfýr Trench 4 Eurofigter bunlarý nasýl alacaksýnýz Almanya'yý geçip? Adamlar RAM sisteminin iskeletinie bile ambargo koymuþ sana EF verir mi hiç?

Sayfalar önce yazdým daha bu olay çýkmadan "Almanya ikna edilmeden bu iþ OLABÝLEMEZZZZ...."
T4 ucaklar once ingiltere envanterine girer sonra Turkiye ye devredilirse almanya bir sey yapamaz diye dusunuyorum..

Bu ancak  Almanya göz yumarsa olur

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #624 : 14 Ekim 2022, 11:46:03 »
Sn Serkan1976 ,


Bu soruyu sorma nedenim konu genelinde hakli olarak surekli olarak ulkemizin karsilasmasi muhtemel  olasi engeller ve Risk leri on plana getirmeniz yatiyor.

THK bunyesinde bulundurdugu F-16 ucaklarinin  ust seviyeye cikarilmasi + yasi ilerlemis olan F4 lerin yerinin yeni platformlar ile yenilenmesi. Sizce en az risk icermek yaninda en hizli sekilde THK bunyesine hangi sekilde yapilmasi gerekir?

Ben kisisel olarak olasi engellerin  neler olabilecegini bizler gibi devletimizin de gordugunu ve hesaplayip bir karar verecegine inaniyorum.
Ancak malesef tum olasi seceneklerimizin Risk icerdiginin farkindayiz . Hal bu durumda iken alinmasi gereken kararin her sekilde F-16  upgrade konusunda mecburiyet.  Ek ucak aliminda ise Risk + ZAMAN  faktorunun on planda olacagi dusuncesindeyim

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #625 : 14 Ekim 2022, 12:00:17 »
Ýbrahim sünnetçi nin dediðine göre Ýngilizlerden ikinci el alýrsak alman engeline takilmayabiliriz https://twitter.com/BRAHMSNNETC1/status/1578739155026464768

Ýkinci el alýrsak Almanya engeline takýlmayabiliriz( ya takýlýrsa - kesinliði var mý?)

Hadi 2.eli geçtim 60 tane de sýfýr Trench 4 Eurofigter bunlarý nasýl alacaksýnýz Almanya'yý geçip? Adamlar RAM sisteminin iskeletinie bile ambargo koymuþ sana EF verir mi hiç?

Sayfalar önce yazdým daha bu olay çýkmadan "Almanya ikna edilmeden bu iþ OLABÝLEMEZZZZ...."
T4 ucaklar once ingiltere envanterine girer sonra Turkiye ye devredilirse almanya bir sey yapamaz diye dusunuyorum..

Bu ancak  Almanya göz yumarsa olur
Böyle bir þey olamaz.
Ýngiltere böyle dolambaçlý mal kaçýrma iþine girmez bu kadar büyük uçak alým projesinde. Almanya’da diðer 3 ortaðý ile iyice bozuþmak istemiyorsa Ýngiltere’nin satýþýný yaptýðý iþe çomak sokmakta biraz geri durur.
Ha! Bizimkiler gene Kuzey Suriye’de BM’den ayrý bir harekat düzenlerler ya da Kaþýkçý cinayeti gibi bir iþe karýþýrlar, o zaman diðer ortaklarýn da söyleyecek bir sözü kalmaz.
Tabii bu arada þýmarýk oðlan Yunanlý, AB’den bir karar çýkartýp Türkiye’ye silah satýþýný engelletirse, gene ambargo ile boðuþuruz.
Bu kadar büyük 120 uçaklý bir projenin zaten Türkiye’de üretilmesi þart. O bakýmdan RR/Kale  TEÝ’den de destek alarak, mutlaka motoru lisans altýnda ayrý bir isimle (TJ-200-Kale gibi - T700-TEI-701D’de olduðu gibi) burada üretir. Uçaðýn kendisi de peyder pey yerlilik oraný arttýrýlarak, BAE denetiminde , Tusaþ tesislerinde üretilir.

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #626 : 14 Ekim 2022, 12:41:10 »
Almanya bize tank motoru satmadý diye enseyi karartmak doðru deðil,  bize tank motoru satmayan Almanya,  bize denizaltý satan da Almanya.
F35 konusuyla bunu  doðrudan ayný kefeye koymak gerçekçi bir yaklaþým deðil.
biz F35  iþine girerken sözleþmemizde baðlayýcý birçok madde vardý,  bu yüzden  pek bir hareket alaný bulamadýk.
EF bir ortaklýk ve biz bu uçaðý bir þirketten alacaðýz.
sözleþmeye þirket açýsýndan baðlayýcý bazý maddeler koyarak sipariþ verirsin.

örneðin "þirket ortaklarýnýn baðlý olduðu ülkelerin,  savaþ,  ambargo,  salgýn,  deprem gibi özel  durumlarý,   müþteriyi  ve teslimat sürecini etkileyemez,  bu tür bir durumdan dolayý teslimatlar yapýlamaz veya gecikirse,  þirket müþteriye on  milyar Euro tazminat ödeyeceðini kabul eder.  þirket bu tazminatý  tahkime götürmek için müþterinin onayýný almak zorunda olduðunu  taahhüt eder"
gibi bir maddeyle sözleþme yaparsýn,  yapmýyorlarsa    almazsýn.
önemli olan sözleþmedir,  sözleþmeleri  ticari olarak ve hukuken baðlayýcý  bir þekilde yapmak gerekir.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #627 : 14 Ekim 2022, 13:08:45 »
Almanya bize tank motoru satmadý diye enseyi karartmak doðru deðil,  bize tank motoru satmayan Almanya,  bize denizaltý satan da Almanya.
F35 konusuyla bunu  doðrudan ayný kefeye koymak gerçekçi bir yaklaþým deðil.
biz F35  iþine girerken sözleþmemizde baðlayýcý birçok madde vardý,  bu yüzden  pek bir hareket alaný bulamadýk.
EF bir ortaklýk ve biz bu uçaðý bir þirketten alacaðýz.
sözleþmeye þirket açýsýndan baðlayýcý bazý maddeler koyarak sipariþ verirsin.

örneðin "þirket ortaklarýnýn baðlý olduðu ülkelerin,  savaþ,  ambargo,  salgýn,  deprem gibi özel  durumlarý,   müþteriyi  ve teslimat sürecini etkileyemez,  bu tür bir durumdan dolayý teslimatlar yapýlamaz veya gecikirse,  þirket müþteriye on  milyar Euro tazminat ödeyeceðini kabul eder.  þirket bu tazminatý  tahkime götürmek için müþterinin onayýný almak zorunda olduðunu  taahhüt eder"
gibi bir maddeyle sözleþme yaparsýn,  yapmýyorlarsa    almazsýn.
önemli olan sözleþmedir,  sözleþmeleri  ticari olarak ve hukuken baðlayýcý  bir þekilde yapmak gerekir.

Doðru. Zaten Almanya, denizaltý iþinden gecikme cezasýný yedi. Kontratý yerine getirmezse daha aðýr cezalarý vardý o iþin.
Almanya, ayný zamanda bizim savaþ gemilerimiz için MTU’dan devamlý dizel motor ve jeneratör isteklerimizi yerine getiriyor.
Suriye kuzeyinde kullanabileceðimiz tanklar için ambargo uyguluyor diyoruz ama bunun arkasýnda asýl Altay tankýnýn, kendisinin tank satmak istediði ya da isteyeceði piyasalarda rakip olacaðý gerçeði yatýyor.

evrimd Barbatos

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 287
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #628 : 14 Ekim 2022, 13:21:00 »
Doðu Akdeniz konusunda diþimizi gösterdikçe bu Almanlarýn deniz platformlarýnda da sýkýntý çýkaracaðý aþikar.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #629 : 14 Ekim 2022, 15:12:52 »
Doðu Akdeniz konusunda diþimizi gösterdikçe bu Almanlarýn deniz platformlarýnda da sýkýntý çýkaracaðý aþikar.
Orasý öyle!
Almanlar körü körüne AB’nin imajýný korumak için, doðru olup olmadýðýna bakmadan Yunan’a sorgusuz sualsiz destek vermeye devam ediyor.
AB’nin ana kuruluþ nedeni; Politik ve Ekonomik bir ortaklýktýr. Askeri bir ortaklýk deðildir. Bunun için NATO vardýr.
AB’nin kuruluþ þartlarý arasýnda askeri dayanýþmasý konusunda da ibareler olmasýna raðmen bu, sözden öteye gitmez. Zaten Ýsveç ve Finlandiya’nýn NATO’ya katýlma arzularý da bu askeri dayanýþmanýn altýnýn boþ olmasýndan kaynaklanýr.
AB’nin elindeki en büyük silah ekonomik yaptýrýmlardýr.