Gönderen Konu: Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti  (Okunma sayısı 19199 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
« Yanıtla #90 : 08 Kasım 2022, 00:10:38 »
Bunda pek bilinmeyen yok ki, sadece katliam ve enosis yanýnda detay kalýyor. Yoksa Rumlar anayasayý ihlalden Anayasa mahkemesi tarafýndan mahkum da edildiler ama sonrasýnda Alman Hakimi öldürünce veya adadan kaçýrýnca ( tam olarak hatýrlayamadým) mahkemesinin de bir önemi kalmadý

Sn mehmet05,
Belki gozunuzden kacmistir ben de zaten paylasimimin basinda. "Paylasimi bilmeyenler icin yaptigimi belirtmistim"

Anayasa mahkemesi ile ilgili olayi ben size hatirlatiyim.
Makarios Anayasa Mahkemesi’nin Türkler lehine vereceði kararý tanýmayacaðýný bildirerek karþý çýktý ve kendisinin daha önce kabul etmediði Bölge Geliþme Komitesi Kanunu’nu uygulamaya koydu. Anayasa Mahkemesi Türkler lehine karar verdi ama Rumlar bir karþý kampanya baþlattý ve hatta Anayasa Mahkemesi Baþkaný Alman Prof.Dr. E.Forsthoff ve Sekreteri Dr.Heinze istifa etmek zorunda kaldýlar.
Böylece 1960 anayasasýnýn maddeleri altýndaki hükümet çalýþamaz duruma geldi.

Benim islemek istedigim mesaj ise daha degisik.
Bir gurup da vardir ki " kibrisli sol gorusun radikal kismi" 1960 kibris Cumhuriyetinden Kibrisli Turklerin kopma nedenin Kibrisli Turkleri iki esit kurucu halk statusunden toplum  "Dolayli olarak azinlik " statusune indirgeme nedenini ana kopus oldugunu kabul etmezler ." Iste burada "kizilyuregin paylasimi  hem kibrisli Rum ve Turk sol gorus icin onemlidir"


Metin Bey,
Sizin mesajýnýzý yerinde buluyorum. Asýl olarak bizim Türkiye'de ana öðretimiz, gördüðümüz, öðrendiðimiz de bu yönde. Rumlarýn ki ancak yaptýklarýnýn sorumluluðunu karþýlayan bir çocuk ruh hali olmalý. Üzüntü verici olan ancak Türkler onlara katýlýyorsa bu olabilir.

Diðer taraftan bu çocuk ruh halini irdelersek, Rumlarýn bakýþ açýsý, "aslýnda biz biraz yaramazlýk yaptýysak bunlar kabul edilemez þeyler deðil, ama siz bizi Sovyetlere yaklaþýp, Ýngiliz'den uzaklaþtýk diye cezalandýrdýnýz" okumasý karþýlýðý olabilir muhtemelen. Hayýr, biz Türkler olarak, soydaþlarýmýza neler yapýyorlar güdüsü, duygularý ile hareket ediyorduk. Þahsen bizim yöneticilerimizin Kýbrýs'ýn stratejik konumunu deðerlendirip deðerlendirmediklerinden bile emin deðilim. Dolayýsýyla o dönem için Rumlar belki de dikkate almadýlar ama, bizim bam telimize bastýlar. Hatta bekledik de  gelmedin aymazlýðý, þýmarýklýðý da, belki her zamanki dayýlarýna güvenen proxy þýmarýklýðý olabilir. Biz bu Rum/Yunan þýmarýklýðýný bir de Ermenilerde görüyoruz. Batýyý arkasýna alýp her türlü haltý yemeye çalýþan, ama , dayak yediðinde de yediði haltlarý görmezden gelip, bize toplu kýyým yapýyorlar, soykýrým yapýyorlar aymazlýðý.

Ýþte bu ki, aslýnda, Proxy bu takýmýn , bizleri hak, yaþama hakký sahibi insanlar olarak görmeyip, her türlü kötü muameleye layýk görmeleri, her seferinde Batý'daki abilerinin arkasýna saklanýp, türlü ahlaksýzlýklar ile kazanýmlarý yerinde ve zafer olarak görüp, Batý'daki abilerinin  elinde olmayan sebeplerle, dayak yedikleri anda ise, bu saldýrgan takýmýn, saldýranlarýn kendileri olduðunu inkar edip, bizi soykýrýmcý ilan etmeleri oyunu karþýsýnda, neden bizi savunmadýnýz  veryansýnýdýr aslýnda bu kifayetsiz, þahsiyetsiz takýmýn emperyalistleri suçlamasý.

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Gambiya temaslarý.
« Yanıtla #91 : 30 Kasım 2022, 21:02:49 »
Alıntı
Gambiya Baþkan Yardýmcýsý Badara Joof, KKTC Cumhurbaþkaný Ersin Tatar'ý ziyaret etti: Ýki ülke iliþkilerine dikkat çekti.

 Joof ayrýca Tatar'ý #Gambiya'ya davet etti.

 Ziyaret sýrasýnda ilk kez ulusal bayraklar kullanýldý.


 #KKTC #kýbrýs #diplomasi

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KKTC'ye iniþ yapan ilk SÝHA.
« Yanıtla #92 : 07 Aralık 2022, 22:37:29 »
Alıntı
KKTC Cumhurbaþkaný Ersin Tatar: KKTC'ye iniþ yapan ilk SÝHA.

▪️ Geçitkale Havaalaný'nda ÝHA, Ýskele-Gazimaðusa bölgesinde de deniz üssü kurma çalýþmalarý devam ediyor. Geçitkale, TSK'ya ÝHA konuþlandýrýlmasý için verilmiþtir.


https://mobile.twitter.com/siyah_ordu/status/1600539659595137026?cxt=HHwWhIC-seSVobYsAAAA

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti...
« Yanıtla #93 : 27 Şubat 2024, 14:45:52 »
Alıntı
Kuzey kibris a Arap ve Israil ilgisi artti.


https://www.trhaber.com/dunya/israil-kuzey-kibrisi-satin-aldi-25-bin-donum-iddiasi-ortaligi-karistirdi-h418360.htmlForbes Dergisine göre Dünya da yatirim yapilacak Ada ülkeleri icinde K, K, T, C 1. Sirada gösterildi.

https://www.instagram.com/p/C3xubzMRm-K/?igsh=MXRjaDhyNWhia25ibw==