Gnderen Konu: TÜBÝTAK-SAGE’nin Yeni Güdüm Kitleri: GÖKÇE ve GÖZDE  (Okunma says 4174 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
AKINCI TÝHA'dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atýldý.
« Yantla #10 : 22 Aralk 2022, 21:27:02 »
Alnt
AKINCI TÝHA'dan GÖKÇE Güdüm Kiti Atýldý.


youtu.be/56zI3JG3f0c
https://mobile.twitter.com/siyah_ordu

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Yeni Güdüm Kitleri: GÖKÇE ve GÖZDE
« Yantla #11 : 11 Mays 2023, 19:59:41 »
Alnt
GÖZDE Mühimmatý ile Ýlk Atýþ ASELSAN veTÜBÝTAK SAGE ile ortak olarak geliþtirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. sýnýfýnda MK-82 genel maksat bombalarýný INS/GPS ve Lazer Arayýcý Baþlýklý (LAB) güdümlü mühimmata dönüþtürerek sabit ve yüksek hýzlý hareketli (50-120 km/s) hedeflerin hassas vurulmasýný saðlýyor.GÖZDE mühimmatýnýn uçuþ testleri tamamlanmasýnýn ardýndan, ilk atýþlý testleri F-16 ve AKINCI SÝHA platformlarýndan gerçekleþtirildi. F-16 sertifikasyon testleri kapsamýnda atýþlar Konya Karapýnar Atýþ Sahasýnda baþarýyla icra edildi.

ASELSAN YKB & GM Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN “Yapýlan ilk atýþlý testlerde 28.500 feet yükseklikten 0.9 Mach hýzla atýlan GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçaðý tarafýndan lazerle iþaretlenen 13 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu."

GÖRGÜN: "F-16 sertifikayon testleri kapsamýnda devam eden faaliyetlerde 40 bin feet yükseklikten 0.9  Mach hýzla atýlan bir diðer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçaðý tarafýndan lazerle iþaretlenen 21 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu."

GÖRGÜN: "GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlý bombalarý ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup F-16 uçaklarýndan 40 bin feet irtifadan atýldýðýnda 28 km menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabilme özelliðine sahip.”
https://twitter.com/BRAHMSNNETC1