Gönderen Konu: Nükleerde sona geldik  (Okunma sayısı 40044 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #120 : 30 Eylül 2022, 00:07:22 »
https://www.haberturk.com/mersin-haberleri/90193549-guney-Kore'nin-nukleer-hikayesi-turkiyenin-gelecegine-isik-tutuyorseul-ulusal-universitesi

yukarýda ki linkte  güney Kore'nin nasýl nükleer santral de geliþtiði bahsediliyor. baþka kaynaklarda da buna benzer þeyler okumuþtum. ilk santrali anahtar teslim ihale ediyolar. sonra ki santrallerde parça parça iþe dahil oluyop kendi kendilerine yeten güç oluyorlar. ama batý ve abd bize bunu biizm þartlarda saðlar mý?? kiþisel kanaatim zor.
Hangi ülke veriyorsa ondan alacaðýz, bu kadar basit, çünkü hayati bir konu. Rus ayýsý, Çin þeytaný demeden

Çevrimdışı putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2975
 • 300
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #121 : 30 Eylül 2022, 13:14:37 »
Sibirya gazý alýp evlere kadar boru döþüyoruz görende o evlerde seramik kap kacak üretiyoruz zanneder altý üstü yemek piþiriyoruz duþ alýyoruz kýþýnda ýsýnýyoruz. Bunlarýn üçüde taðð Sibirya'dan hortumla eve gaz taþýmaya deðecek zorunluluklar deðil. Yemeði de duþu da kaloriferi de evde zaten var olan elektrik ile halledebiliyoruz ne gerek var Sibirya'ya kadar hortum döþemeye mantýken. Ama biz elektriði de Sibirya gazý ile ürettiðimiz için gazdan elektrik üretip o elektrikle tekrar ýsýnmak yerine gazý yakýp ýsýnmak enerjinin dönüþümündeki verim kayýplarý açýsýndan daha mantýklý oluyor. Doðru olan evdeki iþleri gaz yerine elektrik ile yapmaktýr bunun içinde verimli bir maliyette elektriði üretmek lazým buda en iyi nükleer santral ile olur.

Bu yüzden Türkiye nin Türk tipi nükleer santral üretmesi gerekiyor. Tübitak mega proje olarak bunu mutlaka ele almalý dünyadaki bir kaç tip nükleer santral modelinden uygun olaný seçip üzerine çalýþmalý. Bize daha en az 20 tane Akkuyu daha lazým.

Bu alman yemek tarifinde neden yemeði elektrikli ocakta yapýyor onlarda sibirya gazý alýyor bizim gibi.
 
<a href="http://youtu.be/VPIJ5zFJNqI?t=289" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/VPIJ5zFJNqI?t=289</a>
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2022, 13:15:11 Gönderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #122 : 30 Eylül 2022, 13:51:17 »
40 nükleer santrali mi?
Nüfus ve Sanayi geliþimimize göre dedim, mübalaða yapýyorum biraz da.

Japonya'da 54 vardý kaza ile 33'e indirdiler, Fransa'da 56, G. Kore'de 24, Almanya'da 17 tane  reaktör vardý mesela.

Akkuyu ile bizde 4 tane reaktör olacak, oradan hesaplayalým. Küçüklü büyüklü toplam 10-20 tane santral gerekli en az. Uranyum için Kazakistan ile iyi iliþkilerimizde var
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2022, 14:18:57 Gönderen: baryshx »

Çevrimdışı korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #123 : 30 Eylül 2022, 13:54:48 »
biz nükleere ekmek kadar, su kadar muhtacýz.
barajlardaki su kapasitesi düþüyor ve ülkenin elektrik  ihtiyacý da  çok  ciddi artýyor,  buna bir de elektrikli otomobil devrini eklediðimizde,  ihtiyaç katlanýyor.

geçenlerde Rusya  ile bir sorun yaþanmýþ sanýrým,  konu neydi acaba?

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #124 : 30 Eylül 2022, 14:22:38 »
biz nükleere ekmek kadar, su kadar muhtacýz.
barajlardaki su kapasitesi düþüyor ve ülkenin elektrik  ihtiyacý da  çok  ciddi artýyor,  buna bir de elektrikli otomobil devrini eklediðimizde,  ihtiyaç katlanýyor.

geçenlerde Rusya  ile bir sorun yaþanmýþ sanýrým,  konu neydi acaba?
Doðru, elektrikli otomobil olayý var birde, diðer ülkelerde santral sayýsýný arttýracaktýr.

Güneþ ve rüzgar enerjisi yatýrýmlarýný da arttýrmalýyýz.

Çevrimdışı Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 2286
 • 198
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #125 : 30 Eylül 2022, 15:56:15 »
40 nükleer santrali mi?
Nüfus ve Sanayi geliþimimize göre dedim, mübalaða yapýyorum biraz da.

Japonya'da 54 vardý kaza ile 33'e indirdiler, Fransa'da 56, G. Kore'de 24, Almanya'da 17 tane  reaktör vardý mesela.

Akkuyu ile bizde 4 tane reaktör olacak, oradan hesaplayalým. Küçüklü büyüklü toplam 10-20 tane santral gerekli en az. Uranyum için Kazakistan ile iyi iliþkilerimizde var

Tamam hocam ona bakarsanýz üzerine bir 30 nükleer santrali de benden olsun. Ne yazýk Ukrayna’da gözlemlediðimiz kadar bu nükleer santralleri ciddi askeri hedef oluyor. Ýlersi için hidrojen ve füzyon reaktörleri odaklanmamýz daha iyi olmaz mý? Bu belki seneler alýr ama bu benim þimdilik yaþadýðým bir beyin fýrtýnasý

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #126 : 30 Eylül 2022, 19:19:26 »
40 nükleer santrali mi?
Nüfus ve Sanayi geliþimimize göre dedim, mübalaða yapýyorum biraz da.

Japonya'da 54 vardý kaza ile 33'e indirdiler, Fransa'da 56, G. Kore'de 24, Almanya'da 17 tane  reaktör vardý mesela.

Akkuyu ile bizde 4 tane reaktör olacak, oradan hesaplayalým. Küçüklü büyüklü toplam 10-20 tane santral gerekli en az. Uranyum için Kazakistan ile iyi iliþkilerimizde var

Tamam hocam ona bakarsanýz üzerine bir 30 nükleer santrali de benden olsun. Ne yazýk Ukrayna’da gözlemlediðimiz kadar bu nükleer santralleri ciddi askeri hedef oluyor. Ýlersi için hidrojen ve füzyon reaktörleri odaklanmamýz daha iyi olmaz mý? Bu belki seneler alýr ama bu benim þimdilik yaþadýðým bir beyin fýrtýnasý
Öyle olsa güzel de biz daha teknolojik olarak klasik santrali geçemedik. Rahmetli Engin Arýk'ýn temelini attýðý Toryum reaktör projemiz de vardý, en son devam ediyordu ama baya yavaþtý.

Belki bu santral tiplerini halledebiliriz ortaklýklarla, olsunda nasýl olursa olsun durumundayýz. Enerjide dýþa baðýmlýlýkta savaþ kadar kötü.

Çevrimdışı Karga

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 81
 • 7
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #127 : 30 Eylül 2022, 23:50:00 »
Fransa gibi 70lerde ve 80lerde bol bol nükleer santral yapabilseydik çok iyi olurdu. Ama aradan geçen zamanda, özellikle son 10 yýlda güneþ ve rüzgar enerjisi çok ucuzladý. Bugün 10larca milyar dolarý yeni nükleer santrallere yatirmaktansa ayný parayý güneþ ve rüzgar enerjisine yatýrsak daha fazla elektrik üretiriz.

Deðiþik kaynaklardan elektrik üretim maliyetinin nasýl deðiþtiðini gösteren bir grafik: https://ourworldindata.org/uploads/2021/02/Price-of-electricity-new-renewables-vs-new-fossil-no-geo.png

Çevrimdışı putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2975
 • 300
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #128 : 01 Ekim 2022, 10:05:14 »
Nükleerde güvenlik sorunu var diyorlar haklýlar ama bu orman yangýný deðil ki Avrupa'daki tüm santraller bizim için ha Mersin ha Paris te çok bir farký yok, tek farký biz riskini paylaþýrken sefasýný baþkalarý istifade ediyor. Hidroeletrik de ise potansiyeli dibine kadar kullandýk bitirdik zaten artýk oradan artan talebe bir arz potansiyeli kalmadý gibi. Çevreci seçenekler zaten hýzla artýyor ama ihtiyacý karþýlamaktan uzaklar. Doðalgaz santrallerini zaten düþününce insanýn kusasý geliyor cayýr cayýr kazanda dolar yakýyoruz imtiyazý teþviki kapan dünyanýn en kolay santralinde Rusya'nýn gazýný yakarak devlete satýyor ilk yatýrýmý da devletin kredisi ile yapýyor bedava para kazanýyor ülkenin dövizini kazanda yakarak.

En ferahlatýcý seçenek nükleer santraldir ama ilk yatýrýmý çok maliyetli. Bu yüzden mutlaka milli santral üretmemiz lazým yaný sýrada yakýtý da zenginleþtirmemiz lazým. Bu tabi Ýran ýn þu anda baþýnýn derdi olan mesele aslýnda yani yakýt zenginleþtirme ve santral iþletme. Çünkü yakýtý enginleþtirmek yasal ama az daha zenginleþtirirsen bomba oluyor yada santralin yakýtý tükenince artýk malzeme biri alýp götürmez ise nükleer bomba oluyor. Bunlar tabi sorun deðil avantaj bir anlamda
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #129 : 14 Ekim 2022, 10:56:00 »
Alıntı
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yýlýn ilk yarýsýnda açýlmasý dünyada farklý bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili adým atýlabilirse daha farklý çarpan etkisi yapacaktýr.

Ýstanbul Mutabakatýný güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahýl ve gübresinin Türkiye üzerinden az geliþmiþ ülkelere naklini yapma konusunda kararlýyýz.

https://mobile.twitter.com/trthaber/status/1580509679834517505