Gönderen Konu: Nükleerde sona geldik  (Okunma sayısı 40045 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #110 : 29 Eylül 2022, 21:07:22 »
Nükleer teknoloji atla deve deðil. O kadar para verilmez ona. Sittin sene önce keþfedilmiþ bir þey. Mesele siyasi iradede bitiyor. Ruslar beceriyorsa biz 50 defa beceririz.

Çevrimdışı Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #111 : 29 Eylül 2022, 21:34:30 »
Nükleer teknoloji atla deve deðil. O kadar para verilmez ona. Sittin sene önce keþfedilmiþ bir þey. Mesele siyasi iradede bitiyor. Ruslar beceriyorsa biz 50 defa beceririz.

Türkiye bir konuyu gerçekten öncelik hale getirip hedefin arkasýnda kilitlenirse , konu ne olursa olsun, baþaracak imkan ve kabiliyete sahiptir...
What is steel compared to the hand that wields it?

Çevrimdışı serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #112 : 29 Eylül 2022, 21:59:08 »
Nükleer teknoloji atla deve deðil. O kadar para verilmez ona. Sittin sene önce keþfedilmiþ bir þey. Mesele siyasi iradede bitiyor. Ruslar beceriyorsa biz 50 defa beceririz.

Türkiye bir konuyu gerçekten öncelik hale getirip hedefin arkasýnda kilitlenirse , konu ne olursa olsun, baþaracak imkan ve kabiliyete sahiptir...

Tüm sorun motivasyonda diyorsunuz yani... :D :D :D

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #113 : 29 Eylül 2022, 22:46:34 »
Hamgi zeka ile Rusya'ya nükleer santral kurdurdular bunlar.
Git Japonlara,Korelilere yaptýr...

Aslýnda hava savunma sistemi ihalesinde olan þey, bir bakýma Nükleer santral ihalesinde de oldu. Batýlý ülkeler çok saçma fiyatlar verdiler. Japonya da sanýrým ABD baskýsý ile öyle yaptý. Makul bir fiyatý sadece Ruslar verdiler. Ruslarsa sonradan saçmaladýlar. Ýnþaattaki Türk firmayý, Türkler teknolojiyi öðrenmesinler diye inþa sürecinden çýkarttýlar.
Ben de böyle biliyorum. Bildiðin nükleer santral yapmak istemediler bize, uyduruk bahaneler ile, bunun arkasýnda Abd var tabii ki, dolayýsýyla Ýsrail'de olabilir.

Bu konuda hükümet haklý, yani Rusya'ya yaptýrmakta.

Bize 30-40 nükleer santral lazým
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2022, 22:50:08 Gönderen: baryshx »

Çevrimdışı Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 2286
 • 198
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #114 : 29 Eylül 2022, 22:59:53 »
40 nükleer santrali mi?

Çevrimdışı Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #115 : 29 Eylül 2022, 23:12:34 »
Nükleer teknoloji atla deve deðil. O kadar para verilmez ona. Sittin sene önce keþfedilmiþ bir þey. Mesele siyasi iradede bitiyor. Ruslar beceriyorsa biz 50 defa beceririz.

Türkiye bir konuyu gerçekten öncelik hale getirip hedefin arkasýnda kilitlenirse , konu ne olursa olsun, baþaracak imkan ve kabiliyete sahiptir...

Tüm sorun motivasyonda diyorsunuz yani... :D :D :D

Biraz öyle...

Hiçbir kaynaktan yoksun deðiliz,  yeter ki akýllý kullanalým...

Ýngilizin dedigi gibi iradenin olduðu yerde bir yol vardýr..

Ya da Hanibalin dediði gibi ya bir yol bulacaðýz ya da bir yol yapacaðýz...

Ya da Atatürkun dediði gibi zafer, zafer benimdir diyebilenindir..

Ya da Tonyukuk'un dediði gibi .."Düþman çok diye niye korkuyoruz? Azýz diye niye yenilelim?... Korkmadýk, savaþtýk "

Neyse fazla dagitmayalim...insan yapabiliyorsa Türkiye en iyisini yapmaya talip olmalýdýr..


What is steel compared to the hand that wields it?

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #116 : 29 Eylül 2022, 23:44:29 »
Tüm sorun motivasyonda diyorsunuz yani... :D :D :D

Öncelikler sýrasý var burada. Ama doðru, ama yanlýþ, önceliklerimiz anladýðým kadarýyla þöyle: a) Baðýmsýz savunma sanayisi, b) cari açýk vermeyen ama bundan da öte kritik ürünlerde dýþarýya muhtaç olmayan bir ekonomi, c) Nükleer teknoloji.

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #117 : 29 Eylül 2022, 23:50:21 »
Bu tip teknolojik inceliði ve kapsamlý projeleri baþarýyla yapabilmek için o projenin eko sistemine de sahip olmanýz gerekir.
Hiç nükleer santral kurmamýþ bir ülkenin kalkýp nükleer santral kurmasý demek Amerika’yý yeniden keþfetmeye benzer.
Teknoloji olarak her türlü detayý biliyor, sistemin nasýl çalýþacaðýndan haberdar ve ne gibi malzemenin gerektiðinin farkýnda olabilirsiniz. Ama inþaatýnda bile kullanýlan betonun, demirin farklý olduðu bir santralin kurulmasý kolay bir þey deðildir. Reaktörlerin kendisini imal edebilmek ayrý bir uzmanlýk konusudur. Reaktörlerin üreteceði ýsýyý buhara çevirip elektrik enerjisi elde edeceðiniz türbin ve jeneratörlerin imalatýný yapacak firmalarýnýz olmasý gerekir. Tüm alt sistemlerin malzemesinden ekipmanýna kadar üretimini yapacak eko sisteminizin hazýr olmasý gerekir.

Küçük bir örnek vereyim:
Türkiye’de ham demir cevherinden yüksek fýrýn teknolojisi kullanarak çelik üretebilen 3 demir-çelik fabrikamýz var. Karabük (Ýngiliz), Ereðli (Amerikan) ve Ýskenderun (Rus). Bunlarýn hepsi ayrý ayrý ülkeler ve ayrý ayrý teknolojiler kullanýlarak inþa edilmiþ fabrikalardýr.
Bu kadar fabrika kurulmasýna raðmen hala böyle tesisleri sýfýrdan inþa edip, tüm malzemelerini ve ekipmanlarýný üreterek kurabilecek durumda olmadýðýmýzda bir gerçektir.

(Diðer tüm demir çelik tesisleri hurda demir kullanan, ya da yarý mamulü alýp iþleyen ark frýnlý haddane vasfýnda “Çelikhane”lerdir.)

Çevrimdışı ugurkarakaya25

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 335
 • 17
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #118 : 29 Eylül 2022, 23:56:51 »
https://www.haberturk.com/mersin-haberleri/90193549-guney-Kore'nin-nukleer-hikayesi-turkiyenin-gelecegine-isik-tutuyorseul-ulusal-universitesi

yukarýda ki linkte  güney Kore'nin nasýl nükleer santral de geliþtiði bahsediliyor. baþka kaynaklarda da buna benzer þeyler okumuþtum. ilk santrali anahtar teslim ihale ediyolar. sonra ki santrallerde parça parça iþe dahil oluyop kendi kendilerine yeten güç oluyorlar. ama batý ve abd bize bunu biizm þartlarda saðlar mý?? kiþisel kanaatim zor.

Çevrimdışı baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Nükleerde sona geldik
« Yanıtla #119 : 30 Eylül 2022, 00:04:35 »
70 yýldýr ülkeyi yönetenlere ne desek az bu nükleer konusunda, bu kadar mý aciz olunur. Gidip Pakistan'dan falan öðrenseydiniz veya dönem dönem aramýz iyi olan baþka ülkelerden alsaydýnýz/öðrenseydiniz bir þeyler.

Gerçi, Çekya ve Romanya otomobil üretirken biz üretememiþ ülkeyiz, normaldir. Birde montajcýlýðýmýz ile övünüyoruz.