Gnderen Konu: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.  (Okunma says 10680 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #20 : 11 Ekim 2022, 19:21:50 »
Alnt
8x8 Kuzgun Tasiyici Arac ve harekat senaryosu.https://mobile.twitter.com/gucluakpinar

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #21 : 11 Ekim 2022, 20:01:25 »
Ýsrail in spike füzesi atan M48 den uyarlanmýþ aracý var bu iþi yapan. Maksadý duraðan bir savaþta deðilde yardýrmýþ düþmaný iþgal eden bir mekanize piyade birliðinde hayal etmek gerekiyor. Bunlar tanklarla birlikte yardýra yardýra gidecek tehditleri çeþitli farkýndalýk araçlarý ile tespit edip vura vura mekanize piyade birliðinin önünü yumuþatacaklar. Tepede uçaklar helikopterler iha lar sihalar yerde mekanize birlikler tanklar  5 km geriden topçu roketleri kundaðý motorlu toplar takip ederek düþmaný kýra kýra 4. viteste düþman baþkentine doðru ilerleyecekler. Bu savaþta bu silah çok deðerli iþte.  Türkiye çok acayip bir ordu düzüyor en kendini adadýðý konuda cephe hattýndaki üstünlüðü tesis etme üzerine kurulu. Bu hazýrlýðý TSK leri zamanla tamamladýðýnda yýldýrým harekatý gibi iþgal gücüne ulaþýr kasýrga gibi ezer geçer düþmanýn cephe hattýndaki yýðýnaðýný baþkente kadar gümbür gümbür durdurulamaz. Daha bir kaç yýl önceye kadar cephe hattýnda görüþ ötesi tek silahýmýz kundaðý motorlu 155 mm toplardý 20 km ye kadar artýk ne kadar vurur ne kadar tespit eder siz düþünün. Þimdi ama güdümlü roketten füzeye sihaya kamikazeye omtas a TRLG 230 filan amarikada ya var ya yok bu kadar yetenek bu konuda.

« Son Dzenleme: 11 Ekim 2022, 20:06:43 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KUZGUN TJ.
« Yantla #22 : 31 Ekim 2022, 23:13:21 »
Alnt
KUZGUN Güdümlü Modüler Mühimmat Ailesi’nden KUZGUN TJ.
youtu.be/G3xQ2jMQ97s
https://mobile.twitter.com/SSDergilik

evrimd SH

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #23 : 26 Kasm 2022, 23:01:07 »
KUZGUN-TJ halen çek motoru kullanýyor deðil mi?

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KUZGUN Maliyet Etkin Muhimmat testleri basladý.
« Yantla #24 : 11 Ocak 2023, 21:37:49 »
Alnt


Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayii tarafýndan geliþtirilen AKSUNGUR insansýz hava aracýndan (ÝHA), TÜBÝTAK SAGE KUZGUN Modüler Müþterek Mühimmat ailesinin testleri gerçekleþtiriliyor. CÝRÝT lazer güdümlü füzenin de AKSUNGUR’a entegresi saðlandý.


📌 @TUSAS_TR @TubitakSage
https://mobile.twitter.com/SavunmaTR
« Son Dzenleme: 11 Ocak 2023, 21:39:53 Gnderen: カメせ »

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
KUZGUN-KY Füzesi’nin ilk atýþý gerçekleþtirildi
« Yantla #25 : 25 ubat 2023, 15:09:23 »
TÜBÝTAK SAGE tarafýndan geliþtirilen KUZGUN-KY Modüler Güdümlü Mühimmat’ýn ilk atýþ testi Sinop’tan baþarýyla gerçekleþtirildi.

2021 yýlýnda gerçekleþtirilen IDEF’21 Fuarý esnasýnda TÜBÝTAK SAGE, KUZGUN Modüler Güdümlü Mühimmat Ailesi’ni ilk kez tanýtmýþtý. Katý Yakýtlý (KY), Serbest Süzülen (SS) ve Turbojet Motorlu (TJ) olmak üzere 3 üyeye sahip KUZGUN Ailesi’nde test dönemi baþladý.SavunmaSanayiST.com olarak edindiðimiz bilgilere göre; KUZGUN’un katý yakýtlý versiyonu olan KUZGUN-KY’nin ilk atýþ testi, 24 Þubat Cuma günü Sinop Atýþ Sahasý’nda baþarýyla gerçekleþtirildi. Karadan denize doðru gerçekleþtirilen atýþ kapsamýnda füzeye iliþkin verilerin toplanmasý hedeflendiði için harp baþlýðý bulunmuyordu.

Mart 2022’de sorularýmýzý yanýtlayan TÜBÝTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuþ, “Bir ÝDA’dan (insansýz deniz aracý) Katý Yakýtlý (KUZGUN-KY)’nýn atýþlarýný yapacaðýz. Ýnsanlý hücum botlardan da atýþlarýn yapýlmasý yönünde talepler var.” ifadelerinde bulunmuþtu.Haziran 2022’de ise TÜBÝTAK SAGE ile SEFÝNE Tersanesi arasýnda, KUZGUN-KY’nin SÝDA’dan atýlmasý amacýyla anlaþma imzalanmýþtý. KUZGUN-KY’nin SÝDA’dan ilk atýþýnýn, gelecek ay içerisinde gerçekleþtirilmesi bekleniyor.

Öte yandan KUZGUN Ailesi’nin bir diðer üyesi olan KUZGUN-SS’in de AKSUNGUR SÝHA’dan ilk atýþýna yönelik çalýþmalar devam ediyor. Edindiðimiz bilgilere göre; bu atýþýn gerçekleþtirilmesi, artýk “an meselesi”.

https://www.savunmasanayist.com/kuzgun-ky-fuzesinin-ilk-atisi-gerceklestirildi/

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #26 : 25 ubat 2023, 18:11:19 »
Þekline bakýp yerli Hellfire gibi düþünmemek gerek. Kuzgun Hellfire nin iki katý aðýrlýkta bir füze
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #27 : 25 ubat 2023, 19:30:14 »
Þekline bakýp yerli Hellfire gibi düþünmemek gerek. Kuzgun Hellfire nin iki katý aðýrlýkta bir füze

Neyin müadili diyebiliriz Dünya'daki füzeler içinden?

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #28 : 25 ubat 2023, 21:13:25 »
Herkes GBU-53 muadili gibi benzetiyor ama bu kadar modüler olmasý karadan atýlmasý filan ben pek benzetemiyorum
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Bürküt

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 241
 • 27
 • DefenceTurk.com
Ynt: KUZGUN Moduler Musterek Maliyet Etkin Muhimmat.
« Yantla #29 : 25 ubat 2023, 21:51:47 »
Þekline bakýp yerli Hellfire gibi düþünmemek gerek. Kuzgun Hellfire nin iki katý aðýrlýkta bir füze

Neyin müadili diyebiliriz Dünya'daki füzeler içinden?

Spike nlos diyebilir miyiz