Gnderen Konu: Türk Eðitim Sistemi  (Okunma says 13575 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #60 : 25 ubat 2024, 20:03:17 »
Etin kilosu 600 tl oldu ekmekle karýn doyurmaktan IQ mu kalýr çocuklarda.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 20:06:03 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #61 : 25 ubat 2024, 20:09:07 »
Etin kilosu 600 tl oldu ekmekle karýn doyurmaktan IQ mu kalýr çocuklarda.

Günün IQ seviyesi yüksek en doðru yorumu bravo👏

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #62 : 25 ubat 2024, 20:16:42 »
O açýdan bakarsak Uzak Doðu en düþük et tüketimi oraný, Zengin Arap ülkeleri de en fazla et tüketimi olanlardýr, buna karþýn uzak doðulular IQ ortalamasý en yüksek toplumlar iken Araplar en düþük IQ lular arasýnda yani çok da doðru deðil.

Madem konuyu açtýnýz bizim için ana gýda problemi zaten az olan etin yanýnda yoðurt ayran tüketimi ve yine aþýrý çay tüketimi. Demir düþüklüðü ve kansýzlýk IQ oranýný olumsuz etkiliyor.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 20:21:32 Gnderen: mehmet05 »

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #63 : 25 ubat 2024, 20:25:33 »
O açýdan bakarsak Uzak Doðu en düþük et tüketimi oraný, Zengin Arap ülkeleri de en fazla et tüketimi olanlardýr, buna karþýn uzak doðulular IQ ortalamasý en yüksek toplumlar iken Araplar en düþük IQ lular arasýnda yani çok da doðru deðil.

Madem konuyu açtýnýz bizim için ana gýda problemi zaten az olan etin yanýnda yoðurt ayran tüketimi ve yine aþýrý çay tüketimi. Demir düþüklüðü ve kansýzlýk IQ oranýný olumsuz etkiliyor.

Öyle demeyin sn Mehmet 05 adamlar gene bizden fazla et tüketiyordur.

Yazarken kusasým geldi adamlar böcek bile yiyiyor hatta fýrsatý olsa bizi bile yerler, köpek yiyorlar ,at yiyiyorlar vesaire vesaire
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 20:26:20 Gnderen: Denizci16 »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #64 : 25 ubat 2024, 20:31:30 »
Arkadaþlar IQ testinin felsefesi matematik mi? Bilmediðim için soruyorum yaptýrmadým ..

Hani þunun için söylüyorum bence bir insanýn zeki olduðunu gösteren baþka testlerde vardýr.baþka methotlar var,çalýþma dallarý vardýr?

Kiþinin neye yatkýn ve hangi yönlerinin geliþmiþ olduðunu bulabiliriz bence.

Çoklu zeka kuramý bahsettiðiniz...Her insanda tüm zeka türleri var ama bazý insanlarda bir zeka türü daha fazla olur...

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #65 : 25 ubat 2024, 20:32:34 »
Arkadaþlar IQ testinin felsefesi matematik mi? Bilmediðim için soruyorum yaptýrmadým ..

Hani þunun için söylüyorum bence bir insanýn zeki olduðunu gösteren baþka testlerde vardýr.baþka methotlar var,çalýþma dallarý vardýr?

Kiþinin neye yatkýn ve hangi yönlerinin geliþmiþ olduðunu bulabiliriz bence.

Çoklu zeka kuramý bahsettiðiniz...Her insanda tüm zeka türleri var ama bazý insanlarda bir zeka türü daha fazla olur...
+1

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #66 : 25 ubat 2024, 20:53:17 »
Yüz yýldýr IQ testleri geliþtiriliyor siz burada bir oturuþta tukaka yaptýnýz bir asýrlýk þeyi
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #67 : 25 ubat 2024, 21:11:56 »
O açýdan bakarsak Uzak Doðu en düþük et tüketimi oraný, Zengin Arap ülkeleri de en fazla et tüketimi olanlardýr, buna karþýn uzak doðulular IQ ortalamasý en yüksek toplumlar iken Araplar en düþük IQ lular arasýnda yani çok da doðru deðil.

Madem konuyu açtýnýz bizim için ana gýda problemi zaten az olan etin yanýnda yoðurt ayran tüketimi ve yine aþýrý çay tüketimi. Demir düþüklüðü ve kansýzlýk IQ oranýný olumsuz etkiliyor.

Öyle demeyin sn Mehmet 05 adamlar gene bizden fazla et tüketiyordur.

Yazarken kusasým geldi adamlar böcek bile yiyiyor hatta fýrsatý olsa bizi bile yerler, köpek yiyorlar ,at yiyiyorlar vesaire vesaire

Hani Çin'de et tüketimi arttý diyelim. K. Kore Vietnam'a ne diyeceðiz, adamlar karbonhidrat deposu pirinç ile besleniyor neredeyse tamamen, et tüketimi dipte, Uzak Doðu'nun IQ oraný yeni deðil, uzun zamandýr (istatistik tutulalý) bu þekilde, et ise son 10-20 senenin olayý.

Bizde Güneydoðu, Doðu'u es geçsek bu eðitim seviyesi ile bile Avrupa'nýn çoðu yeri üzerinde olacaðýz. Buna karþýn politikayý güden, parayý bir þekilde dolduran gruplara bakýyorum, býrakýn IQ'yu vs diyorum, ....
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 21:17:12 Gnderen: mehmet05 »

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #68 : 25 ubat 2024, 21:13:26 »
Standart testlerin artýlarý eksileri ne ise, IQ testinin artýlarý eksileri ayný...sonuçta bir ölçü birimi, herkes eþit þekilde olculdugu sürece karþýlaþtýrmak için kullanýlan bir þey...sonucu beðenmedik diye kaldýr at diyemeyiz..

Genetik etkenlerden beslenmeye, stresten eðitim sistemine kadar onlarca etkenin IQ üzerinde etkisi var...aþýrý sosyal medya ve televizyon izlemenin, düzensiz uykunun hatta fazla þeker tüketimi gibi þeylerin bile IQ üzerinde olumsuz etki yaptýðý üzerine bulgular var...

Yalnýz eðitim sistemi çok iyi olan G.Kore, Japonya gibi ülkelerin sonuçlarý hep 100 kusurlarda çýkýyor o da bir tesadüf olamaz....

Ortalama IQsu çok yüksek olan ülkelerin refah seviyesi yuksek olur, dunyanin hakimi olur gibi bir kural da yok sonuçta...Belarus 7. Sýrada örneðin...ABDden de, Almanya'dan da Ýngiltereden de önde...sonuç?« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 21:34:59 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #69 : 25 ubat 2024, 22:14:56 »
Ben size bir durum tespiti yapacaðým þimdi inþallah

Ýnsanlarý eðittikçe siyasi görüþleri aþýrý saðdan uzaklaþýr eðitim azaldýkça aþýrý saða kayar. Dindar olurlar milliyetçi olurlar filan bu tüm dünyada böyledir. Eðitirsen solcu da olurlar saðcýda olurlar ikiside bir birine yakýn insan toplar hatta saðcýlar bir týk daha çok insan toplarlar ama bu merkez saðdýr. Türkiye de merkez sað nerdeyse kalmadý aþýrý sað var ya dindar aþýrý saðlar var ya milliyetçi aþýrý sað var. Bu partiler siyasi yelpazenin merkez saðý deðillerdir aþýrý saðýdýrlar. Aþýrý sað partiler eðitilen insan ile oy kaybederler bu tüm dünyada böyledir. Bu Türkiye dede böyledir ben size bunu istatistiklerle kanýtlayabilirim. Ýþte bu yüzden Türkiye de eðitimde hep ayak diretilmiþtir

Nasýl ayak diretiliyor mesela size sayayým.

Zorunlu eðitim utanç verici þekilde afrika ülkelerinde bile 1970 lerde lise eðitimi iken bizde ilk okuldu onda bile iþ sýký tutulmadý okuma yazma bilmeyen insnalar hala daha var ülkede.

Zorunlu eðitim yakýn dönemde önce orta okul a çýkartýldý ve sonra lise eðitimi 2013 de çok þükür Araplardan Afrikalýlardan bile çok sonra zorunlu hale geldi.

Lise eðitimi zorunlu oldu ama arka kapý býraktýlar cehalete ve dünyada eþi benzeri olmayan yaygýnlýkta açýk lise açýk orta okul eðitimi var 2 milyon kiþi yaklaþýk açýk liseye gidiyor yani örgün eðitim dýþýnda yine tutmayý baþardýlar nüfusu

Liselerde örgün eðitim gören gençler ise tam gün eðitim yerine yarým gün eðitim ile sözüm ona eðitiliyorlar buda bir kötü niyettir imkansýzlýk deðildir. Türkiye istese tam gün eðitimi okul seferberliði ile bir kaç yýlda halleder hepi topu beþ on milyar dolar ayýrsan tüm öðrenciler tam gün okula giderler.

Yarým gün eðitim den iþte bu IQ sorunu ortaya çýkýyor kimse aptal deðil ama sabah git öðlen evine dön dersen çocuk ne matematik öðrenir ne ingilizce öðrenir ancak okuma yazma bilir oda anca benim gibi de da larý mi leri ayýrmayarak olur.

Tam gün eðitime geçilse ne olur biliyor musunuz tüm gençler orta okulda ingilizce öðrenirler ondan sonrada dünya vatandaþý olurlar al baþýna belayý. Vallahide billahide bilerek tam gün eðitime geçilmiyor parasýzlýktan deðil.
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 22:22:29 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.