Gnderen Konu: Ýran - Ýsrail Gerilimi  (Okunma says 61443 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #100 : 07 Mart 2012, 21:11:38 »
Ýsrail o bombayý istediNetanyahu, Obama yönetiminden 'Bunk Buster' füzesinin satýþýna izin verilmesini talep etti
07 Mart 2012 Çarþamba, 17:58:09

HABERTURK.COM DIÞHABERLER SERVÝSÝ

Washington'da bulunan Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu'nun, ABD'den güçlendirilmiþ yeraltý sýðýnaklarýný vurmak için kullanýlan GBU-28 füzesi istediði ileri sürüldü.

Ýsrail'in Haaretz gazetesi, bu iddiasýný ismi verilmeyen üst düzey bir Amerikalý yetkiliye dayandýrdý. Yetkili, 'bunker buster' olarak da adlandýrýlan füzenin satýþ izni verilmesinin, Netanyahu ile ABD Savunma Bakaný Leon Panetta arasýndaki görüþmede gündeme geldiðini belirtti. Ýsrail Baþbakaný ayrýca ABD'den tanker uçak satýþýna da izin verilmesini istedi.

BUSH ÝSRAÝL'Ý REDDETMÝÞTÝ
Tel Aviv yönetimi, Bush döneminde de ABD'den bunk buster füzesi satýn almak istemiþ ancak bu talep, "füzelerin Ýran'ýn nükleer tesislerinin vurulmasýnda kullanýlabileceði gerekçesiyle reddedilmiþti.

ÝLK KEZ KÖRFEZ SAVAÞI'NDA KULLANILDI
2268 kilogram aðýrlýðýndaki, lazer güdümlü GBU-28 füzeleri, güçlendirilmiþ yeraltý sýðýnaklarýnýn imhasýnda kullanýlýyor. Ýlk olarak, 1991'deki Körfez Savaþý sýrasýnda kullanýlan bunk buster füzeleri B-2, F-117 ve F-15 uçaklarýndan atýlabiliyor.

Ýsrail'in elinde bu füzeleri taþýyabilecek F-15 I uçaklarý bulunuyor.

Ýsrail ve Güney Kore, ABD dýþýnda hiç bir ülkede bulunmayan bu füzelerden edinmek istiyor. Füzelerin 2014 yýlýna kadar Güney Kore'ye satýþýna daha önce izin çýkmýþtý, ancak henüz teslimat yapýlmadý.

PANETTA "TESÝSLERÝ VURACAK SÝLAHIMIZ YOK" DEMÝÞTÝ
ABD basýnýnda daha önce bu füzelerin, Ýran'ýn yeraltýndaki nükleer tesisleri tahrip edip edemeyeceði konusunda farklý analizlere yer veriliyor. ABD Savunma Bakaný Panetta ise Ocak ayýnda yaptýðý açýklamada, ellerinde nükleer tesisleri vuracak techizatýn bulunmadýðýný, bu tür silahlarý geliþtirmeye çalýþtýklarýný açýklamýþtý.
http://www.haberturk.com/dunya/haber/722617-israil-o-bombayi-istedi
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #101 : 07 Mart 2012, 21:15:34 »
Bombayý füze diye yazan elleriniz kýrýlsýn emi.  >:(
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ice

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 165
 • 0
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #102 : 07 Mart 2012, 22:43:53 »
Tipik Türk gazetecilik hatalarýndan biri iþte.

Sonuçta T-155 e tank diyenleride gördük.

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #103 : 08 Mart 2012, 11:39:07 »
Amerikanýn  bu bombayý  israile vermemesine  þaþýrdým,  demekki  amerika  sadece  localar tarafýndan yönetilmiyor , tuhaf.

evrimd hopeful73

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 95
 • 0
 • TÜRK KENDÝNÝDE MAZLUMUDA KORUR.
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #104 : 08 Mart 2012, 13:25:21 »
Ýsrailin bu tip bombalarý vardýr herhalde... Bence amaçlanan; Olasý saldýrýnýn amerikan bombalarý ile yapýlmasý. Bu sayede bu intibayý hem dünya hem iran kamuoyunda oluþturmuþ, amerikayý olaya dahil etmiþ olacak. Amerikanýn yanaþmamasý normal çünkü bu iþ hava saldýrýsýyla neticelenecek gibi görünmüyor, amerikanýn anakarasýnda baþlayabilecek terör ayaðý/korkusu da var.

evrimd Ice

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 165
 • 0
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #105 : 08 Mart 2012, 15:39:24 »
Ýsrailin bu tip bombalarý vardýr herhalde... Bence amaçlanan; Olasý saldýrýnýn amerikan bombalarý ile yapýlmasý. Bu sayede bu intibayý hem dünya hem iran kamuoyunda oluþturmuþ, amerikayý olaya dahil etmiþ olacak. Amerikanýn yanaþmamasý normal çünkü bu iþ hava saldýrýsýyla neticelenecek gibi görünmüyor, amerikanýn anakarasýnda baþlayabilecek terör ayaðý/korkusu da var.

asýl sorun hava saldýrýsý ile tesislerin vurulmasý Ýranýn nükleer programýnda sadece gecikmeye sebeb olur.2015 de nükleer silahý olmazda 2020 de olur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #106 : 17 Nisan 2012, 08:04:35 »
Ýsrail kanalý savaþ planýný açýkladý
Channel 10, Ýsrail'in Ýran'a saldýrma planýný açýkladý. Baþrolde F-15'ler var, pilotlar belli
17.04.2012 - 04:23Ýsrail televizyonu Channel 10, ordu yetkilileri ile haftalarca görüþmeler yaparak nükleer müzakerelerin bir sonuca varamamasý durumunda Ýsrail'in Ýran'a karþý baþlatacaðý saldýrýnýn detaylarýný ortaya koydu. Kanalýn muhabiri Alon Ben-David'e göre Ýsrail, 23 Mayýs'ta Baðdat'ta gerçekleþecek ikinci tur müzakerelere kadar bekleyecek, müzakerelerin çökmesi durumunda orduya Ýran'ýn nükleer tesislerine saldýrý emri verilecek.

ÝÞTE O PLAN

Operasyonda onlarca saldýrý uçaðý, eskort jetleri, havada yakýt ikmali saðlayan tanker uçaklar, elektronik savaþ uçaklarý ve kurtarma helikopterleri yer alacak. Ýsrail filosunun en uzun mesafe uçma kapasitesine sahip uçaðý olan F-15'ler ön cephede yer alacak. Hava Kuvvetlerinin 'Eitan' adlý insansýz uçaðý da Ýran'a gidecek. Þimdiden pilotlarýn ailelerini yerleþtirmeleri için üslerden uzakta yer alan güvenli bölgeler de oluþturulmuþ.

KAYIPLAR OLACAK

Ancak Ýsrail Hava Kuvvetleri'nin Ýran'ýn tüm nükleer programýný yok edebilecek kapasitesi bulunmuyor, bu nedenle 'kýsa ve profesyonel' bir saldýrý planlanýyor. Operasyonda kayýplar verileceði de kabul ediliyor. Gilad adlý bir subay "Bazýlarý görevden geriye dönemeyecek" diyor.

KAPSAMLI SAVAÞ BAÞLAYACAK

Ýsrail, operasyonun ardýndan baþta Lübnan Hizbullahý'ndan olmak üzere saldýrýlarýn baþlayacaðýný, ülkenin kuzeyinde 30 yýldýr görülmemiþ tam kapsamlý bir savaþ çýkacaðýný da kabul ediyor.

http://www.ensonhaber.com/sinirda-ileri-karakol-kurdular-2012-04-17.html
« Son Dzenleme: 22 Nisan 2012, 03:34:14 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Ati

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 71
 • 0
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #107 : 17 Nisan 2012, 19:58:13 »
F-15'lerin menzili kaç? F-16'larýn kaç? Bu uçaklarýn ana görevleri nedir? Hangisi daha iyi savaþ uçaðý sizce?

evrimd çiðil42

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 151
 • 1
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #108 : 25 Nisan 2012, 09:44:04 »
F-15'lerin menzili kaç? F-16'larýn kaç? Bu uçaklarýn ana görevleri nedir? Hangisi daha iyi savaþ uçaðý sizce?

yakýt tanklarý ile beraber 3500km menzili var f-15 in ana görevleri ise f-15 hava hedefleri f-16 yer hedefleri için tasarlanmýþtýr hangisi iyiye gelince f-15 daha iyi bir uçak ama maliyet/performans dersek f-16 dýr

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Ýran - Ýsrail Gerilimi
« Yantla #109 : 25 Nisan 2012, 11:45:17 »
Uçaktan beklenen özelliklere, görevine göre deðiþir hangisinin daha iyi olduðu.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com