Gnderen Konu: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu  (Okunma says 5527 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« : 28 Nisan 2019, 10:31:17 »
FNSS, teknik özellikleri ve balistik korumasý ile kendi sýnýfýnda öne çýkan Uzaktan Komutalý Silah Sistemi UKSS’yi, ilk defa IDEF 2019’da sergileyecek. Kalifikasyon çalýþmalarý 2018 yýlýnýn Aralýk ayýnda tamamlanan ve seri üretimine baþlanan UKSS’nin ilk müþterisi ise bir yurt dýþý kullanýcý olacak.Uzaktan komutalý silah sistemleri, insansýz kullanýmlarý sayesinde, personel güvenliðini saðladýðý ve atýþ kontrol sistemi ile isabet oranýný önemli ölçüde arttýrdýðý için, dünya genelindeki silahlý kuvvetler tarafýndan yoðun olarak kullanýlýyor. Özellikle meskûn mahaldeki operasyonlar, bu sistemlerin balistik korumaya sahip olmasýnýn, görevin sürdürülebilirliði açýsýndan kritik öneme sahip olduðunu gösteriyor. Çünkü bu sistemler, hem düþman ateþinin hem de çatýþmada etrafa saçýlan enkaz ve yýkýntý parçalarýnýn hedefi olabiliyor ve görevini yerine getiremez hale gelebiliyor. UKSS ise NATO STANAG 4569 Seviye 2 balistik korumasý ile görevini, yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor.UKSS; M2 12,7 mm / .50 kalibre makinalý tüfek, Mk19 40 mm otomatik bombaatar, M240 7,62 mm makinalý tüfek ve FN MAG58 7,62 mm makinalý tüfek ile donatýlabiliyor. 12,7 mm makinalý tüfek ile donatýldýðýnda 300; 7,62 mm makinalý tüfekle donatýldýðýnda 750; 40 mm bombaatar ile donatýldýðýnda ise 64 mühimmat yüklenebilen UKSS, 4×4 araçlardan ana muharebe tanklarýna kadar farklý tipteki araçlara entegre edilebiliyor.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, UKSS ile FNSS’nin yenilikçiliðini bir kez daha gösterdiklerini vurguluyor: “Çok sayýda alternatifin olduðu uzaktan komutalý silah istasyonu pazarýna, UKSS gibi yenilikçi bir ürünle giriyoruz. UKSS’yi geliþtirmeden önce, kullanýcýlarýmýzý dinledik; pazardaki mevcut çözümlerin, ihtiyacý ne ölçüde karþýlayabildiðini analiz ettik ve rakiplerimizden üstün özelliklere sahip bir sistemi ortaya koyduk. UKSS ile ayný zamanda, kule sistemlerimizin alt segmentini de tamamlamýþ olduk. UKSS çözümümüzün, önümüzdeki dönemde aranan bir ürün olacaðýndan ve kýsa zamanda çok sayýda kullanýcýnýn envanterine gireceðinden eminiz.”

UKSS’nin Teknik Özellikleri

Yatay Eksende Hareket: 360° dönüþ
Dikey Eksende Hareket: -20° / +60°
Azami Dönüþ Hýzý: > 1 rad/s
Azami Ývmelenme: > 1,5 rad/s2
Soðutmasýz Termal Kamera Çözünürlüðü: 640×512
Gündüz Kamerasý Çözünürlüðü: 1280×720
Lazer Mesafe Bulucu Menzili: Azami 10 km
Mühimmat ve Balistik Koruma Olmadan Aðýrlýk: <200 kg
NATO STANAG 4569 Seviye 2 balistik koruma
Otomatik hedef takibi
Elektronik görüntü stabilizasyonu
Hareketli hedef tespiti
Görüntü içinde görüntü (Ayrý bir pencerede 8x elektronik yakýnlaþtýrýlmýþ görüntü)
MIL-STD-461E ve MIL-STD-810G ile uyumluluk
Acil durumlarda manuel operasyon

http://defenceandtechnology.com/2019/04/28/fnssin-uksssi-yurtdisi-yolcusu/

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #1 : 28 Nisan 2019, 11:34:55 »
FNSS dünyanýn en büyük silah sanayi guruplarýndan Ýngiliz BAE nin bir koludur arkadaþlar. Bir birinden güzel araçlar þeyler görüyoruz yok dozeri yok köprücüsü yok tekerleklisi yok uçaksavarýn aracý vs. Yada Malezyada hafif tank Suudiler ile modernizasyon vs. Bunlarýn hiç birisi bizim deðil hepsi Ýngiliz baþarýsý. Bazý iþlerde Türkiye deki kollarýný devreye alýyorlar bu onlarýn þirket içi çalýþma kararý Tofaþ ýn ticari araç yapmasý gibi. Türkiye dede tasarýma katý olabilir ama buda Türk demek deðildir
beðen

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #2 : 28 Nisan 2019, 22:44:17 »
FNSS dünyanýn en büyük silah sanayi guruplarýndan Ýngiliz BAE nin bir koludur arkadaþlar. Bir birinden güzel araçlar þeyler görüyoruz yok dozeri yok köprücüsü yok tekerleklisi yok uçaksavarýn aracý vs. Yada Malezyada hafif tank Suudiler ile modernizasyon vs. Bunlarýn hiç birisi bizim deðil hepsi Ýngiliz baþarýsý. Bazý iþlerde Türkiye deki kollarýný devreye alýyorlar bu onlarýn þirket içi çalýþma kararý Tofaþ ýn ticari araç yapmasý gibi. Türkiye dede tasarýma katý olabilir ama buda Türk demek deðildir

Tofaþla alakasý yok. Alakasý olmasý için Tofaþýn Fiat'ýn yüzde 51'ine sahip olmasý lazým.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #3 : 29 Nisan 2019, 12:30:36 »
FNSS dünyanýn en büyük silah sanayi guruplarýndan Ýngiliz BAE nin bir koludur arkadaþlar. Bir birinden güzel araçlar þeyler görüyoruz yok dozeri yok köprücüsü yok tekerleklisi yok uçaksavarýn aracý vs. Yada Malezyada hafif tank Suudiler ile modernizasyon vs. Bunlarýn hiç birisi bizim deðil hepsi Ýngiliz baþarýsý. Bazý iþlerde Türkiye deki kollarýný devreye alýyorlar bu onlarýn þirket içi çalýþma kararý Tofaþ ýn ticari araç yapmasý gibi. Türkiye dede tasarýma katý olabilir ama buda Türk demek deðildir
Ýngiliz baþarýsý nasýl diyebiliriz ki yönetiminden mühendisine kadar hepsi Türk. Bir Ýngiliz savunma þirketi ileride kendisinden ayrýlýp kendisine rakip olma ihtimali olan bir þirkete baþlangýcýnda verdiði sermaye desteði haricinde öyle elle tutulur bir destek vereceðini zannetmem ki Tusaþ'ýn ortaðý Lm dahil bütün yabancý ortaklar, ortaðý olduðu þirketlerin kendi öz sermaye ve kendi imkanlarýyla bir þeyler geliþtirmesini beklerler.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #4 : 29 Nisan 2019, 12:48:56 »
FNSS dünyanýn en büyük silah sanayi guruplarýndan Ýngiliz BAE nin bir koludur arkadaþlar. Bir birinden güzel araçlar þeyler görüyoruz yok dozeri yok köprücüsü yok tekerleklisi yok uçaksavarýn aracý vs. Yada Malezyada hafif tank Suudiler ile modernizasyon vs. Bunlarýn hiç birisi bizim deðil hepsi Ýngiliz baþarýsý. Bazý iþlerde Türkiye deki kollarýný devreye alýyorlar bu onlarýn þirket içi çalýþma kararý Tofaþ ýn ticari araç yapmasý gibi. Türkiye dede tasarýma katý olabilir ama buda Türk demek deðildir
Ýngiliz baþarýsý nasýl diyebiliriz ki yönetiminden mühendisine kadar hepsi Türk. Bir Ýngiliz savunma þirketi ileride kendisinden ayrýlýp kendisine rakip olma ihtimali olan bir þirkete baþlangýcýnda verdiði sermaye desteði haricinde öyle elle tutulur bir destek vereceðini zannetmem ki Tusaþ'ýn ortaðý Lm dahil bütün yabancý ortaklar, ortaðý olduðu þirketlerin kendi öz sermaye ve kendi imkanlarýyla bir þeyler geliþtirmesini beklerler.

Hocam bende Fnss'e gidip görmesem serkan gibi düþünebilirdim ama böyle bir durum yok. Ama Fnss'in Bae'den þöyle bir avantaj veya dezavantajýna rastladým. Genelde Fnss Bae nin girdiði projelere girmiyor. Bae'de Fnss için uygun görülenlere girmiyor. Bae ciddi bir rakip açýkcasý onun olmamasý mantýklý benim için. Fnss'in olmadýðý bir projeye de muhtemelen Otokar gireceðinden olumlu ülke için.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #5 : 29 Nisan 2019, 13:07:21 »
FNSS dünyanýn en büyük silah sanayi guruplarýndan Ýngiliz BAE nin bir koludur arkadaþlar. Bir birinden güzel araçlar þeyler görüyoruz yok dozeri yok köprücüsü yok tekerleklisi yok uçaksavarýn aracý vs. Yada Malezyada hafif tank Suudiler ile modernizasyon vs. Bunlarýn hiç birisi bizim deðil hepsi Ýngiliz baþarýsý. Bazý iþlerde Türkiye deki kollarýný devreye alýyorlar bu onlarýn þirket içi çalýþma kararý Tofaþ ýn ticari araç yapmasý gibi. Türkiye dede tasarýma katý olabilir ama buda Türk demek deðildir
Ýngiliz baþarýsý nasýl diyebiliriz ki yönetiminden mühendisine kadar hepsi Türk. Bir Ýngiliz savunma þirketi ileride kendisinden ayrýlýp kendisine rakip olma ihtimali olan bir þirkete baþlangýcýnda verdiði sermaye desteði haricinde öyle elle tutulur bir destek vereceðini zannetmem ki Tusaþ'ýn ortaðý Lm dahil bütün yabancý ortaklar, ortaðý olduðu þirketlerin kendi öz sermaye ve kendi imkanlarýyla bir þeyler geliþtirmesini beklerler.

Hocam bende Fnss'e gidip görmesem serkan gibi düþünebilirdim ama böyle bir durum yok. Ama Fnss'in Bae'den þöyle bir avantaj veya dezavantajýna rastladým. Genelde Fnss Bae nin girdiði projelere girmiyor. Bae'de Fnss için uygun görülenlere girmiyor. Bae ciddi bir rakip açýkcasý onun olmamasý mantýklý benim için. Fnss'in olmadýðý bir projeye de muhtemelen Otokar gireceðinden olumlu ülke için.
Tusaþta çalýþan bir mühendis arkadaþýma Locked Martin'in Tusaþ'a katkýlarýný sormuþtum. Kendisinin cevabýna göre baþlangýçta mali destek ve F-16 üretiminde faydalarý olmuþ devamýnda alýnan yardýmlar öyle çok büyük bir þey deðilmiþ. Tusaþ'ýn kendi çabalarý ve birikimiyle halledilebilir þeylermiþ.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #6 : 29 Nisan 2019, 13:16:14 »
FNSS in yarýsý BAE iþte onu diyorum ben. Gönlünüze siniyorsa baðrýnýza basýn yerli ürün diye.
beðen

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #7 : 29 Nisan 2019, 13:22:40 »
FNSS in yarýsý BAE iþte onu diyorum ben. Gönlünüze siniyorsa baðrýnýza basýn yerli ürün diye.
Farklý þeyler diyoruz sayýn serkan,
Geliþtirilen ürünler, Türk mühendislerinin, Türk teknikerlerinin, Türk iþçilerinin baþarýsý olduðunu vurguluyorum. Sen Ýngiliz baþarýsý diyorsun. FNSS bugünkü sermayesine, teknolojik gücüne Türkiye'ye borçlu, eðer baþta silahlý kuvvetler olmasaydý. Silahlý kuvvetlerin referansýyla ve dost bir ülke olmasýndan ötürü Malezya olmasaydý FNSS bugünkü gücüne ulaþamazdý. Mesajýnýza cevap olarak verdiðim kýsým bu baþarýnýn Ýngiliz Bae baþarýsý olarak nitelendirdiðiniz kýsýmdýr.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #8 : 29 Nisan 2019, 14:27:52 »
Nerden biliyorsunuz o ürünlerin Türk olduðunu. Fabrikada o kadar yabancý mühendis yok diyelim. ARGE ofisinde CATIA çizim programlarý ile proje ortak geliþtiriliyor internet üzerinden gidiyor geliyor bu çizimler iþ emirleri proje kýsýmlarý siz nereden bileceksiniz fabrikadaki adam bile bilmez proje ekibinin sýrrý bu iþler. Kaldýki hepsini Türkler çizse ne olur patronun yabancý olunca yine ayný hesap. Ben inanmýyorum vesselam bu araçlarýn Türklüðüne o kadar.
beðen

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: FNSS’in UKSS’si yurtdýþý yolcusu
« Yantla #9 : 29 Nisan 2019, 17:38:51 »
Nerden biliyorsunuz o ürünlerin Türk olduðunu. Fabrikada o kadar yabancý mühendis yok diyelim. ARGE ofisinde CATIA çizim programlarý ile proje ortak geliþtiriliyor internet üzerinden gidiyor geliyor bu çizimler iþ emirleri proje kýsýmlarý siz nereden bileceksiniz fabrikadaki adam bile bilmez proje ekibinin sýrrý bu iþler. Kaldýki hepsini Türkler çizse ne olur patronun yabancý olunca yine ayný hesap. Ben inanmýyorum vesselam bu araçlarýn Türklüðüne o kadar.

Babasý Türk(%51),  Annesi Ýngiliz (%49) iþte. Çocuk Türk.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;