Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131266 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #70 : 20 Mays 2019, 06:01:57 »
Amacým aþaðýlamak veya dalga geçmek deðil ama güzide bir savunma forumumuz var . Bu sitede kendilerini savunma sanayi uzmaný ilan etmiþ bir çok arkadaþ var. Hala ciddi ciddi Siper için orta menzilli füze olabilir, hisar-o'nun radar güdümlüsü mü acaba, G-40 siperdir, s-400 le birlikte açýklandý diye s-400 sandýk falan diye kafa patlatýyorlar. Yav arkadaþ hadi erindiniz infografik falan aramayý geçtim; açýn abi cumhurbaþkanýnýn projeyi açýkladýðý videoyu adam üstüne basa basa Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemimiz SÝPER diyor. 2021'de ilk teslimat diyor. Bundan daha açýðý var mý ?

Zaten Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ve 2021'demek Boosterla güçlendirilmiþ kara radarlarýyla güçlendirilmiþ Bozdoðan demek. Baþka çýkar yolu yok. Bence Eurosam konsorsiyumu üyeliðimizide bu minvalde deðerlendirmek lazým. Çünkü kendileri de Mica RF'yi boosterla güçlendirip kara radrlarýyla konuþturup bazý modifikasyonlarla Aster'i yarattýlar. O yüzden Asterli bir formül beklememek, Siper için teknik destek beklemek lazým. BENCE.

Zaten BANA GÖRE nike hercules'in arkadaki 4 roket booster'ýndan 1 tanesinin ucuna bile bozdoðan'ý baðlasak rahat 120-140 km'lere füzenin gidebileceðini düþünüyorum. 60 sene öncesinin teknolojisi m-42 katý yakýtlý boosterlarýný nikeden alýp tersine mühendisle kopyalayamadýysak zaten bu ayýp. Þimdiye kadar çoktan kopyalamýþtýrýz.

Þimdi nasýl 120-140 km gider diyorsunuz. Ben sözelci bir insaným ama kendi kafamda bir mantýðým var. Tam tersini kanýtlayabilecek bir sayýsalcý arkadaþ varsa buyursun. Ben Aim-7 sparrow F füzesi ve 1 adet booster taþýyan ki bu booster'da bizim tersine mühendislik yapacaðýmýz m-42 olan nike ajax'ý kullanarak yapacaðým.

Aim-7F Sparrow Nike ajax'ýn füze kýsmýnýn yarýsý aðýrlýðý ve 130 kn civarý bir motorla 70 kilometre gidiyor. Peki motoru 130 deðilde 13 kn olsaydý bu motor onu 7 kilometre itecekti. birde Sparrow füzesi olduðundan iki katý aðýr olsaydý 3.5- 4 km itebilecekti. Bu bir kenarda dursun.

Ajax füzesinin füze kýsmý yani 2. aþamasý 13 kn'lik bir roket motoruna sahip ve Sparrowdan 2 kat aðýr yukarýdaki hesaba göre ajax'ýn füze motoru ona 4-5 km itki saðlýyor. Oda büyük ihtimal son manevralar amaçlý. Füzenin toplam menzili 48 km .  Yani buradan þunu anlýyoruz. Booster füzeye 40 km temiz itki saðlýyor.

Þimdi dönelim Siper'e , Bozdoðan muhtemelen Aim-120F'e benzer aðýrlýkta ve menzilleri de yakýn olduðundan üç aþaðý beþ yukarý benzer itkide motor kullanacaklar. Þimdi hercules veya Ajaxtaki booster'ý tersine mühendisle alýp bozdoðana eklediðimizde ve bu booster'ýn 2 katý aðýrlýðýnda bir füzeyi 40 km'ye taþýdýðýný düþündüðümüzde bozdoðaný 80 km'ye yerden taþýyacaktýr. Booster füzeden ayrýldýktan sonra o menzil ve irtifada Bozdoðan kendi motorunu devreye soktuðunda zaten 65 km de kendi gidebildiðinden füzenin menzili direkt olarak 145 km'ye ulaþýr.

Varsayalým 145 deðil 120 olsun. Olur mu çok güzel olur. Ýlk 60 km'de ister çafraddan ister teirs ve akr'lerden güdümlersin geri kalan 60 km'de zaten bozdoðan tam aktif radar güdümlü bir füze o iþini halleder. Zaten aþaðýda vereceðim resmi infografikte siper füzesi kuyruðunda herculesinkilere benzer bir booster olan bir bozdoðan'a benziyor.
Bana göre proje bozdoðan ilk düþünüldüðünden beri var 2021 biraz çafrad ve/veya teirs radarlarýnýn tamamlanma süresidir. En mantýklý yolda bu.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #71 : 20 Mays 2019, 10:42:27 »
Amacým aþaðýlamak veya dalga geçmek deðil ama güzide bir savunma forumumuz var . Bu sitede kendilerini savunma sanayi uzmaný ilan etmiþ bir çok arkadaþ var. Hala ciddi ciddi Siper için orta menzilli füze olabilir, hisar-o'nun radar güdümlüsü mü acaba, G-40 siperdir, s-400 le birlikte açýklandý diye s-400 sandýk falan diye kafa patlatýyorlar. Yav arkadaþ hadi erindiniz infografik falan aramayý geçtim; açýn abi cumhurbaþkanýnýn projeyi açýkladýðý videoyu adam üstüne basa basa Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemimiz SÝPER diyor. 2021'de ilk teslimat diyor. Bundan daha açýðý var mý ?

Zaten Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ve 2021'demek Boosterla güçlendirilmiþ kara radarlarýyla güçlendirilmiþ Bozdoðan demek. Baþka çýkar yolu yok. Bence Eurosam konsorsiyumu üyeliðimizide bu minvalde deðerlendirmek lazým. Çünkü kendileri de Mica RF'yi boosterla güçlendirip kara radrlarýyla konuþturup bazý modifikasyonlarla Aster'i yarattýlar. O yüzden Asterli bir formül beklememek, Siper için teknik destek beklemek lazým. BENCE.

Zaten BANA GÖRE nike hercules'in arkadaki 4 roket booster'ýndan 1 tanesinin ucuna bile bozdoðan'ý baðlasak rahat 120-140 km'lere füzenin gidebileceðini düþünüyorum. 60 sene öncesinin teknolojisi m-42 katý yakýtlý boosterlarýný nikeden alýp tersine mühendisle kopyalayamadýysak zaten bu ayýp. Þimdiye kadar çoktan kopyalamýþtýrýz.

Þimdi nasýl 120-140 km gider diyorsunuz. Ben sözelci bir insaným ama kendi kafamda bir mantýðým var. Tam tersini kanýtlayabilecek bir sayýsalcý arkadaþ varsa buyursun. Ben Aim-7 sparrow F füzesi ve 1 adet booster taþýyan ki bu booster'da bizim tersine mühendislik yapacaðýmýz m-42 olan nike ajax'ý kullanarak yapacaðým.

Aim-7F Sparrow Nike ajax'ýn füze kýsmýnýn yarýsý aðýrlýðý ve 130 kn civarý bir motorla 70 kilometre gidiyor. Peki motoru 130 deðilde 13 kn olsaydý bu motor onu 7 kilometre itecekti. birde Sparrow füzesi olduðundan iki katý aðýr olsaydý 3.5- 4 km itebilecekti. Bu bir kenarda dursun.

Ajax füzesinin füze kýsmý yani 2. aþamasý 13 kn'lik bir roket motoruna sahip ve Sparrowdan 2 kat aðýr yukarýdaki hesaba göre ajax'ýn füze motoru ona 4-5 km itki saðlýyor. Oda büyük ihtimal son manevralar amaçlý. Füzenin toplam menzili 48 km .  Yani buradan þunu anlýyoruz. Booster füzeye 40 km temiz itki saðlýyor.

Þimdi dönelim Siper'e , Bozdoðan muhtemelen Aim-120F'e benzer aðýrlýkta ve menzilleri de yakýn olduðundan üç aþaðý beþ yukarý benzer itkide motor kullanacaklar. Þimdi hercules veya Ajaxtaki booster'ý tersine mühendisle alýp bozdoðana eklediðimizde ve bu booster'ýn 2 katý aðýrlýðýnda bir füzeyi 40 km'ye taþýdýðýný düþündüðümüzde bozdoðaný 80 km'ye yerden taþýyacaktýr. Booster füzeden ayrýldýktan sonra o menzil ve irtifada Bozdoðan kendi motorunu devreye soktuðunda zaten 65 km de kendi gidebildiðinden füzenin menzili direkt olarak 145 km'ye ulaþýr.

Varsayalým 145 deðil 120 olsun. Olur mu çok güzel olur. Ýlk 60 km'de ister çafraddan ister teirs ve akr'lerden güdümlersin geri kalan 60 km'de zaten bozdoðan tam aktif radar güdümlü bir füze o iþini halleder. Zaten aþaðýda vereceðim resmi infografikte siper füzesi kuyruðunda herculesinkilere benzer bir booster olan bir bozdoðan'a benziyor.
Bana göre proje bozdoðan ilk düþünüldüðünden beri var 2021 biraz çafrad ve/veya teirs radarlarýnýn tamamlanma süresidir. En mantýklý yolda bu.

Ya ben ayakta uyuyorum ya da senin algýn biraz hatalý. Bu bahsi gecen uzmanlara ben rastlayamadým. Artý bu HSS projeleri biraz kafa karýþýklýðýna yol açtý.

Ama bir bilgilenme açýdan haklýsýn. Hazreti Google ne güne duruyor?

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #72 : 20 Mays 2019, 12:44:51 »
G40 ESSM muadili deniyor. Siper baþka birþey.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #73 : 21 Ekim 2019, 17:50:09 »
G40 ESSM muadili deniyor. Siper baþka birþey.

Hocam kusuruma bakma ama þu yorum ben üstteki entry'i çok üstün körü okudum demek. Ben  zaten G-40'ýn essm eþdeðeri birþey olduðunu söyledim.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #74 : 21 Ekim 2019, 19:09:12 »
Sürekli isim deðiþtirmeyi çok seviyoruz nedense bu da zaten halkta olmayan savunma sanayi bilgisini iyice karýþtýrýyor....

Hisar A-Hisar 0-Hisar U  ; Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi deyip geçilse olmaz mýydý sanki? Hisar U'ya Siper deyince benim de kafam karýþýyor...

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #75 : 21 Ekim 2019, 19:43:49 »
Sürekli isim deðiþtirmeyi çok seviyoruz nedense bu da zaten halkta olmayan savunma sanayi bilgisini iyice karýþtýrýyor....

Hisar A-Hisar 0-Hisar U  ; Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi deyip geçilse olmaz mýydý sanki? Hisar U'ya Siper deyince benim de kafam karýþýyor...

Bazý arkadaþlarýn tersini demesine raðmen Siper, Hisar-U deðil. Siper Tübitak Sage ana yükleniciliðinde roketsanýn alt yüklenici olduðu bir proje. Buraya kadar yazdýðým resmiyet kazanmýþ kýsmý. Zaten eðer siper hisar-u olsaydý eðer biz siper g-40 füzesini idef 2019'da roketsan standýnda görürdük.

Eyvallah som roketsan tarafýndan üretiliyor ancak sage'nin bir üretim fabrikasý olmadýðýndan. Biz hisar-A ve Hisar-O 'nun hiç tübitak sage ile bir baðlantýsýný gördük mü ? Hayýr.

Çünkü siper projesi esasýnda esasýnda bozdoðan tabaný bir projedir. (Benim görüþüm)
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #76 : 21 Ekim 2019, 20:11:46 »
Hisar O ile Siper ; her ikisi de uzun menzilli hava savunma füze sistemi ama farklý firmalarýn ürettikleri sistemler öyle mi?  Doðru mu anladým?

Peki bu sistemlerden birinin hava soluyan , atmosfer içi hedeflere yönelik ; diðerinin atmosfer dýþý katmanda müdahale yeteneði olan sistemler olma ihtimali var mý?

2 firma , farklý katmanlarda tehdit önleme görevlerini üstlenmiþ olabilir mi?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #77 : 21 Ekim 2019, 22:22:43 »
Arkadaþlar bugün tezim ve mülakat egzersizimi býrakýp sizler için bayaðý bir kaynaða göz attým. Bir baþarý duasý ederseniz yeter.

Þimdi arkadaþlar Siper projesi hakkýnda daha önce aster projesi, mica ve kara konuþlu amraam projeleri üzerinden bir kaç deðerlendirme yapmýþtým.

Bugün size biraz Amerika'nýn Sm-1/Sm-2 füzesi macerasý üzerinden Siper ve G-40 üzerine bir kaç saptama yapacaðým.

Þimdi arkadaþlar ilk olarak þu ana kanunu unutmayalým karadan havaya ve havadan havaya füzelerin çoðu benzer parça ve altyapýlara sahiptirler.

Þimdi sizleri 1950 lerin sonuna götüreceðim. Abd Sparrow füzelerini ilk 1958'lerde göreve aldý. Ayný yýl sparrow ile benzer altyapýyý taþýyan terrier füzesi yapýldý. Aslýna bakýlýrsa terrier füzesi sea sparrow füzesinin bizdeki nike herculeslerdeki 4 lü booster'ýn teki ile tahriklendirilmiþidir. Ana terrier füze ile sea sparrow ayný menzildedir. Bir kaç sene sonra da tartar füzesi çýkýyor. Bu füzede Terrier'in üstte bahsedilen boostersýz hali diyebiliriz.

E o zaman Tartar ve Sea Sparrow'un ayný füze olmasý gerekir menzilleride benzer diyebilirsiniz. Farklarý þu Tartar sea sparrow'un iki katý (muhtemelen daha fazla yakýt sahibi) daha yüksek irtifalara çýkabilen bir versiyonu. Size bir füzeyi anlatmýyor mu ? Menziller ve üretime giriþ sýralarý kafanýzý karýþtýrmasýn.

Sparrow : Bozdoðan , Sea Sparrow : Bozdoðan'ýn kara testlerinde kullanýlmýþ versiyonu, Tartar : Daha aðýr ve yakýt haznesi geniþ Bozdoðan olan  G-40 Füzesi ,  Terrier: Siper füzesi .

Birde görünüþlere bakalým ;

Tartar Füzesi ve G-40 ;
Kanatlarý katlý vls içinde g-40 füzesiTerrier Füzesi Ve Siper Füzesi ;


 


Çok benziyorlar deðil mi ? Tabiki biz bu füze bu füzelerdir demiyoruz. Sadece Göktuð ve Siper ailesinin geliþiminin hangi modele benzediðini ve belki örnek alýndýðýndan bahsettim.

Þimdi hikayemize devam edelim . Birazda oradan Siper füzesinin  muhtemel kabiliyetlerine dem vuralým. Amerikalýlar bu seferde 1968'de Sm-1 füzesini Tartar füzesi üzerinden geliþtiriyorlar. Menizili mk 27 mod 4 motoruyla 46 km .  Daha sonra Mk-56 motoru takýlýp menzili 67 km'lere kadar menzili yükseltilsede bizdede olan daha sonraki versiyonlarda menzili 46 km ye düþürülüp mk-27'li haline göre çok daha yüksek irtifalara çýkabilen ve harp baþlýðý farklý sm-1 mr block výa 'lar çýkýyor.

Tabi bu iþin Sm-1 Mr kýsmý Yani orta menzil medium range kýsmý. Bizi ilgilendiren kýsmý ise Sm-1Er serisi bu füzede de Tartar'daki mk-27 mod 1 motorunun üzerinden geliþtirilmiþ mk-30 motorunu kullanýyor. Buna ek ise füzede mk 12 terrier booster'ý varki bu da terrier füzesindeki booster. Füzenin menzili 74 km.  Mk-30 motorlu standart füzesi Terrier LEAP projelerindeki denemelerde standart füzesini 30 km'lere yolluyor.

Yani G-40 temel füzesine en yakýn füze þu an için sm-1 er füzesinin boostersýz hali. Þöyle bir þey diyebiliriz. G-40 füzesini nike herculesten 1 booster alýp ucuna taksak bile füze muhtemelen 90 km menzillere ulaþabilen bir füze olacaktýr.  Tabi burada kafadan 60 senelik bir booster'dan bahsediyoruz. Daha iyisini yapabiliriz büyük ihtimal.  O nasýl olabilir bakalým .

sm-2 er serisi füzelerde mk-30 motoru kullanan ancak mk-70 denilen yeni bir booster kullanan bir füze. Öyle bir booster ki füzenin menzili 185 km (aðýrlýklar ve mod 4 etkisinede baðlý) çýkýyor. Yani eðer mk-70 benzeri bir booster olursa füze ciddi menzillere çýkabilir.  Daha fazlasý için ise daha mk 104 gibi bir motor ve mk-72 gibi kýsa ve geliþmiþ bir booster'a ihtiyacýmýz var. Týpký SM-2ER Block IV gibi. 240 km menzili var.

-----------------------------
Tabiki bu iþin birde sensör kýsmý var . Onlarýnda menzil kapasitesi ve kabiliyeti önemli. Þu an için 215 km'ye füze güdümleyebileceðimizi biliyoruz. Nasýl ?

Elimizde 150 km menzile füze güdümleyebileceðimiz radarlar var (çafrad). Tabi füzede radar olmayan vuruþ hassasiyeti düþük bu yönteme yarý aktif güdüm . Semi active radar homing deniliyor. Yani Sarh. Sm-2 ve Sm-1'lerin çoðu böyle. Birde tam aktif radar güdümlüler var. Füzede radar taþýyan tarzda daha çok bvr füzeler bozdoðan gibi.(aster serisi ve bazý sm serileride buna dahil)

Tabi birde þöyle bir yöntem var. Sm-6 füzesi vuruþ hassasiyetini kullanmak için bunu kullanýyor. Amerikalýlar Aim-120c amraam füzesi radarýný buna takmýþlar ve füze ilk 120-140 km menzile gemi konuþlu radarla yarý aktif radar güdümlü þekilde gidip son 120 km'de kendi radarýný açýyor sarh/aktif güdüm denilen yöntem oluyor. Bunun anlamý nedir biz þu an siper'e bozdoðan'ýn 65 km menzilli radarýný bile taksak 150+65 = 215 km'ye füze güdümleyebiliriz.


Sonuç


Sonuç olarak sensör konusunda pek bir sýnýr yok. Bana göre siper füzesinin kaderini geliþtirilecek olan booster'a baðlý . Ben minimum 120 km menzilli ancak 150 kmlerde olursada þaþýrtmayacak bir füze bekliyorum. Güdüm olarak sm-6'daki gibi sarh/aktif karýþýk olabilir.


Bakalým hayýrlýsý....
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #78 : 21 Ekim 2019, 22:28:09 »
Hisar O ile Siper ; her ikisi de uzun menzilli hava savunma füze sistemi ama farklý firmalarýn ürettikleri sistemler öyle mi?  Doðru mu anladým?

Peki bu sistemlerden birinin hava soluyan , atmosfer içi hedeflere yönelik ; diðerinin atmosfer dýþý katmanda müdahale yeteneði olan sistemler olma ihtimali var mý?

2 firma , farklý katmanlarda tehdit önleme görevlerini üstlenmiþ olabilir mi?

Hisar-O deðil U . Olabilir .Hisar-u tek aþamalý 80-90 tam aktif radar güdümlü kara konuþlu bir çözüm olma ihtimali yüksek. Tabi böyle bir taban füze daha sonra yukarýdaki iletide bahsettiðim yöntemlerle güçlendirilip 200-250 km menzilli yarý aktif/aktif güdümlü bir füzeye dönüþebilir. Buna da Hisar-Gums denilebilir ha ne dersin. Hani bazý kitlelerin s-300- muadili yerli füze dediði.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #79 : 21 Ekim 2019, 22:34:05 »
Güzel olmuþ elinize saðlýk. Özel olmazsa ne için hazýrlýyorsunuz bu tezleri Dergi veya Sitede yayýnlýyormusunuz ?