Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131371 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd salimc

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 69
 • 5
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #440 : 27 Ocak 2023, 20:07:47 »
Dörtlü atýma uygun uygun benim bildiðim iki füze var:
Birincisi ESSM (Raytheon, ABD), menzilli 50 km (bizdekiler için 25 km)
Ýkincisi  CAMM (menzil 25 km), CAMM-ER (menzil 45 km). CAMM Tip 23 firkateynlerinde bulunan Sea Ceptor ile ayný füze.
Bazý kaynaklarda ESSM füzesinin 80 km'yi bulabileceði ileri sürülmüþ ancak resmi olarak doðrulanmamýþ.
Daha uzun menzilli füzeler tekli atým þeklinde Örneðin SM-2, SM-3, Aster 30). Bu arada ilginç olan 30 km menzilli Aster 15'de tekli atým þeklinde (Aster 15 de de Aster 30'a göre daha küçük bir booster olduðu için).
Hisar RF füzesi kimi kaynaklara göre 25 kimilerine göre ise 35 km menzilli. TCG Ýstanbul boyutlarýnda küçük bir firkateyn için yeterli sayýlabilir.

Burada menzilden çok daha önemli olanýn gemisavar/seyir füzelerinin vurabilme  yüzdesi olduðunu düþünüyorum. Zira yoðun bir füze saldýrýsýnda geminin isabet almamasý çok önemli. Çok merak ediyorum. Atmaca envantere girmek üzere olduðuna göre eski Harpoon lar ile böyle denemeler yapýlýyor mu?

Bu arada NSM gemisavar füzesinin son aþamada rastgele 'random' hareketler yaptýðý ve bunun da füzenin vurulma þansýný azalttýðý unutulmamalý. Sýð sularda NSM kara üzerinde uçabildiði için Harpoon'a göre daha baþarýlý. Batý ülkelerinin donanmalarý (ABD kýyý koruma gemileri - littoral- dahil) artýk Harpoon yerini NSM'ye býrakýyor.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #441 : 27 Ocak 2023, 21:40:48 »
Dörtlü atýma uygun uygun benim bildiðim iki füze var:
Birincisi ESSM (Raytheon, ABD), menzilli 50 km (bizdekiler için 25 km)
Ýkincisi  CAMM (menzil 25 km), CAMM-ER (menzil 45 km). CAMM Tip 23 firkateynlerinde bulunan Sea Ceptor ile ayný füze.
Bazý kaynaklarda ESSM füzesinin 80 km'yi bulabileceði ileri sürülmüþ ancak resmi olarak doðrulanmamýþ.
Daha uzun menzilli füzeler tekli atým þeklinde Örneðin SM-2, SM-3, Aster 30). Bu arada ilginç olan 30 km menzilli Aster 15'de tekli atým þeklinde (Aster 15 de de Aster 30'a göre daha küçük bir booster olduðu için).
Hisar RF füzesi kimi kaynaklara göre 25 kimilerine göre ise 35 km menzilli. TCG Ýstanbul boyutlarýnda küçük bir firkateyn için yeterli sayýlabilir.

Burada menzilden çok daha önemli olanýn gemisavar/seyir füzelerinin vurabilme  yüzdesi olduðunu düþünüyorum. Zira yoðun bir füze saldýrýsýnda geminin isabet almamasý çok önemli. Çok merak ediyorum. Atmaca envantere girmek üzere olduðuna göre eski Harpoon lar ile böyle denemeler yapýlýyor mu?

Bu arada NSM gemisavar füzesinin son aþamada rastgele 'random' hareketler yaptýðý ve bunun da füzenin vurulma þansýný azalttýðý unutulmamalý. Sýð sularda NSM kara üzerinde uçabildiði için Harpoon'a göre daha baþarýlý. Batý ülkelerinin donanmalarý (ABD kýyý koruma gemileri - littoral- dahil) artýk Harpoon yerini NSM'ye býrakýyor.

Mica Vl'nin de dörtlü atýmý vardý sanýrým.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #442 : 27 Ocak 2023, 21:51:16 »
Bu arada NSM gemisavar füzesinin son aþamada rastgele 'random' hareketler yaptýðý ve bunun da füzenin vurulma þansýný azalttýðý unutulmamalý. Sýð sularda NSM kara üzerinde uçabildiði için Harpoon'a göre daha baþarýlý. Batý ülkelerinin donanmalarý (ABD kýyý koruma gemileri - littoral- dahil) artýk Harpoon yerini NSM'ye býrakýyor.
NSM ayný zamanda JASSM gibi stealth bir füze ve aktif arayýcý sensör içermediði için de kandýrmasý hayli zor. Atmacanýn olmasý gereken füze aslýnda.

evrimd salimc

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 69
 • 5
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #443 : 27 Ocak 2023, 22:34:24 »
Mica Vl'nin de dörtlü atýmý vardý sanýrým.
[/quote]
Evet haklýsýnýz Mica da 'booster'siz bir Aster aslýnda.

NSM ayný zamanda JASSM gibi stealth bir füze ve aktif arayýcý sensör içermediði için de kandýrmasý hayli zor. Atmacanýn olmasý gereken füze aslýnda.
[/quote]
Katýlýyorum. Zaten Roketsan' da bunun üzerinde çalýþýyor anladýðým kadarý ile. TR3700 motorlu kara konuþlu Atmaca kara üzerinde seyir yapma özelliðine, hibrid (IIR/RF) baþlýða ve daha uzun menzile (yüksek irtifalara çýkabildiði için) sahip olacaktýr. NSM füzesinin alçak alçak seyirde menzili 185 km iken yüksek yüksek seyirde 555 km'ye çýkabiliyor. Kara konuþlu Atmaca çok sayýda adanýn olduðu  Adalar Denizinde çok daha etkin olacaktýr diye düþünüyorum..

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #444 : 27 Ocak 2023, 22:47:05 »
Benim anladýðým kadarýyla, Dz Kuvvetleri 4’lü atým üzerinde duruyor ve bunun dýþýnda bir sistemi istemiyor. Onun için Hisar-O+ füzesinin Hisar-D versiyonu yapýlýyor. Bu versiyon 4’lü paketlemeye uygun olacak. Hatta bir yerde okuduðuma göre MIDLAS’tan hem ESSM hem de Hisar-D atýmýný istiyor kuvvet.
Siper için nasýl bir çözüm bulurlar onu ileriki tarihlerde göreceðiz. O koca booster ile 4’lü paket olmaz. Sn Battlestar’ýn geçmiþte önerdiði 2’li paket belki düþünülebilir.

evrimd salimc

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 69
 • 5
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #445 : 27 Ocak 2023, 23:07:42 »
32 Hisar D (4*8) + 8 Siper iyi bir çözüm olabilir.

evrimd Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #446 : 27 Ocak 2023, 23:17:49 »
Benim anladýðým kadarýyla, Dz Kuvvetleri 4’lü atým üzerinde duruyor ve bunun dýþýnda bir sistemi istemiyor. Onun için Hisar-O+ füzesinin Hisar-D versiyonu yapýlýyor. Bu versiyon 4’lü paketlemeye uygun olacak. Hatta bir yerde okuduðuma göre MIDLAS’tan hem ESSM hem de Hisar-D atýmýný istiyor kuvvet.
Siper için nasýl bir çözüm bulurlar onu ileriki tarihlerde göreceðiz. O koca booster ile 4’lü paket olmaz. Sn Battlestar’ýn geçmiþte önerdiði 2’li paket belki düþünülebilir.
daha ince bir booster yapamazlar mý?

evrimd keenan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 28
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #447 : 28 Ocak 2023, 03:00:20 »
Tübitak SAGE'nin geliþtirdiði G40 füzesi vardý. Sanýrým Siper üzerinden yürünmesi sebebiyle bu proje bir nevi öldü. Sahip olduðu yapý sebebiyle 4'lü atýma daha uygun gibi duruyordu. Ben hala Siper gibi kocaman booster kullanan bir füzenin nasýl 4'lü paketleneceðini anlayamýyorum.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #448 : 28 Ocak 2023, 03:23:26 »
Benim anladýðým kadarýyla, Dz Kuvvetleri 4’lü atým üzerinde duruyor ve bunun dýþýnda bir sistemi istemiyor. Onun için Hisar-O+ füzesinin Hisar-D versiyonu yapýlýyor. Bu versiyon 4’lü paketlemeye uygun olacak. Hatta bir yerde okuduðuma göre MIDLAS’tan hem ESSM hem de Hisar-D atýmýný istiyor kuvvet.
Siper için nasýl bir çözüm bulurlar onu ileriki tarihlerde göreceðiz. O koca booster ile 4’lü paket olmaz. Sn Battlestar’ýn geçmiþte önerdiði 2’li paket belki düþünülebilir.
daha ince bir booster yapamazlar mý?
Bu ikinci yazýþým. Nedense “gönder” dememe raðmen yazdýðým paylaþýmlar gitmiyor son 4-5 defadýr.

Tabiiki daha ince booster yapýlabilir. Ancak basitçe yazarsam; kalýn kýsa booster daha çok itkiyi daha çabuk verir. Nozül boyu uzatýlarak itki miktarý arttýrýlabilir. Ama VLS’e sýðacak bir roket yapmak lazým ayný zamanda. Booster’ý incelttiðinizde, nozülü ve booster’ýn kendisini uzatmanýz gerekecektir.
Ýtki formülünde, nozül çýkýþ alaný deðeri itki ile doðru orantýlýdýr. Yani bu alan büyüdükçe itki de yükselir.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #449 : 28 Ocak 2023, 18:54:03 »
gemini vls büyütülebilir ikincisi gemini radarin arkasina  yüksek vls yerlestirile bilir ücüncüsü önüne ise hisar rf  vls

planlama olabilir