Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131348 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #410 : 01 Ocak 2023, 14:29:22 »
Hisar sizin abarttýðýnýz kadar sinsi ve pasif bir sistem deðil dostum,  füzenin  yapýsý  buna  uygun deðil  bir defa;  ama  tabiki  iþin  büyük kýsmýný  Hisar  yapacak zaten,  o  konuda  farklý düþünmüyoruz.
bu  baðlamda  Hisar A  projesinin   tekrar canlanmasý ve Korkut  projesini  tamamlamasý  önemli.
Hisar A  bizde yanlýþ anlaþýldý,  adý  Hisar;  ama A  füzesi Korkut  projesinin tamamlayýcýsý aslýnda.
eðer gemiler için  Sungur temelli deðil de SAGE  füzeleri  seçilirse,  o  füzelerden yeni bir Hisar A  yapmak þart; küçük bir araçla taþýnabilmeli.

önüne s400 mü?  Hisar mý?  tercihi  koyulmaz sanýrým;
ama  galiba  önüne  uçak  mý?  Siper mi?  tercihi  koyulabilir.
o  anda aklýn yolu bir de,  akýl  ve  imkan  birbirine  uymuyorsa  iþte o zaman kötü  olur.
koyunun  olmadýðý yerde  keçiye  çelebi denilir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #411 : 01 Ocak 2023, 15:22:55 »
Sizi anlamýyorum
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #412 : 01 Ocak 2023, 15:36:40 »
korsan kardeþ senin kurduðun mantýða göre hisar araçlarýnýn tespiti ve vurulmasý için hava gücümüzün 0 lanmasý hava savunma þemsiyemizin kalmamasý yada çok azalmýþ olmasý lazým gelir. yoksa uydu ile noktasal tespit takip  hedef belirleme ve o hedefi atýþ altýna alma becerisi abd isriail biraz rusya ve çinde var bizde ucundan artýk sahibiz. yani kýçý kýrýk yunanlý izmir de ki üste bulunan hisar radarýnýn yerini tespit edecek uçakla gelecek füze atacak biz hik teirs kalkan ve f 16 uçaklarýndaki radarlarla görmeyeceðiz ve hatta alçak menzil savunma radarlarýda görmeyecek ve ve hatta o hisar radarýda görmeyecek ve vurulacak öylemi. yunan uçaklarý kalktýklarý anda hikler tarafýndan tespiti yapýlýyor ve hikler 7/24 havadalar asla egede boþluk býrakmýyorlar. yani bir senaryo kurarken mevcut durumu göz önüne alacaðýnýz daha mantýklý ve olasýlýk dahilinde bir senaryo kursanýz bence daha anlamlý olur
« Son Dzenleme: 01 Ocak 2023, 15:37:13 Gnderen: selcukkocak78 »

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #413 : 01 Ocak 2023, 15:39:16 »
burda asýl mesele hava savunma sistemlerinin nasýl korunacaðý ise korkut bu iþ için biçilmez kaftandýr. som türevleri kamikaze ihalar yada güdümlü bombalar için korkut þahane koruma kalkaný saðlýyor.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #414 : 01 Ocak 2023, 17:34:54 »
S400 maksimum hedef bulma menzili 600km.
Hava hedeflerine maksimum angaje menzili 380 km.
Maksimum irtifa 30km.

Bizim S400'e yakýn bir sisteme sahip olmamýz için EN AZ bir 5 yýla ihtiyacýmýz var gibi gözüküyor. Ýsmail Demir'de 2028 gibi bir þeyler demiþti sanýrým.

En son test atýþýmýz 100km menzil ve 7km irtifa.

Mesela S400 füzelerinden 9M96E2 füzesi için 120km menzil ve 30km irtifa deniliyor.

evrimd Türkay

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 308
 • 26
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #415 : 01 Ocak 2023, 19:31:20 »
    Burada menzilden önce merak ettiðim Siper in baþlýðý. Hisar Rf in baþlýðýný mý kullanýyor yoksa farklý bir baþlýk mý geliþtirildi? (Ayný baþlýða daha fazla menzil saðlayýnca Siper Ürün 2 mi olacak)

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #416 : 01 Ocak 2023, 20:06:10 »
tabi s400'ü  yapanlarýn da Patriot'u  yapanlarýn da  uçak  alma dertleri yoktu.
bu sistemler bu ülkelerin gerçeklerine  uygun kurgulanmýþ,  bizim sistemler de doðal olarak   bizim özel gerçeklerimize uygun kurgulanýyor.
þimdilik  milli s400  deðil de,  milli s300  diyorum ben.
ama 150km  menzil ile kimse yetinmez,  bizim  özel gerçeklerimiz  bize böyle bir lüks tanýmayacak gibi  görünüyor.
son zamanlarda ortaya çýkan  ramjet hava savunma sistemini de  biraz  bu açýdan deðerlendiriyorum ben.
25km  için ramjet hava savunma füzesi yapacak deðiller ya,  tahminen epeyi uzun menziller için düþünülüyor  ramjet füze.
200 ve 300km arasý menziller için 5mach  yeterli  olabilir  belki.
%85  vuruþ  olasýlýðýný  kim beðenmeyecek  sanki?


arayýcý baþlýða gelince,  blok 1  zaten hisar-rf  olduðundan tahminen yeni bir arayýcý yapmaya gerek yoktur.
blok  2  içinse,  o  kaynaklarý bulamýyorum;  ama epeyi eski zamanlarda  bu  sistemdeki füzelerden birisinin hem  iir  hem rf  "çift arayýcý"  ile  oluþturulacaðý  iddia  ediliyordu.

evrimd Ýbrahim

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 335
 • 41
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #417 : 01 Ocak 2023, 20:24:41 »
    Burada menzilden önce merak ettiðim Siper in baþlýðý. Hisar Rf in baþlýðýný mý kullanýyor yoksa farklý bir baþlýk mý geliþtirildi? (Ayný baþlýða daha fazla menzil saðlayýnca Siper Ürün 2 mi olacak)

Siper Ürün-1, Hisar-RF'nin fýrlatma motoru eklenmiþ halidir. Tabii Roketsan füzeyi öylece býrakmamýþtýr, geliþtirmeler de mutlaka yapýlmýþtýr. Bu da RF arayýcý baþlýða sahip, zaten 30 km menzilden sonra kýzýlötesi arayýcý baþlýk kullanmak mümkün deðil. Mecbur RF baþlýk olacak.

Siper Ürün-2 ise Tübitak Sage'nin geliþtirdiði bambaþka bir füze. Bir de 1000 km altý menzile sahip, yani orta menzilii balistik füze (OMBF) engellemek için geliþtirilen Ürün-3'ten bahsediliyor. Benim Ýsmail Demir'in açýklamalarýndan anladýðým kadarýyla bu füzeyi 2026'da göreceðiz.
Görselin kaynaðý:https://twitter.com/aniIsahin/status/1495084398018011142?s=20

Soldan saða sýrasýyla
Hisar-O+ kýzýlötesi arayýcý baþlýk/ Hisar-RF/ Siper Ürün-1 Atmaca füzesinin fýrlatma motorunun Hisar-RF'ye takýlmýþ hali.« Son Dzenleme: 01 Ocak 2023, 20:41:14 Gnderen: Ýbrahim »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #418 : 01 Ocak 2023, 21:03:21 »
4. sýradaki üründe yani sýradaki üründe (Siper-2 füze) PÝF teknolojisi de olacaktýr herhalde...Ýþin içine SAGE girince baþlýktan önce PÝF geliyor benim aklýma atmosferin dýþ katmanlarý da hesaplanýyor ... Balistik füze savunmasý vs....
« Son Dzenleme: 01 Ocak 2023, 21:03:56 Gnderen: serkan1976 »

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #419 : 01 Ocak 2023, 21:09:35 »
Daha Siper ortaya çýkmadý, bu en son füzede boosterli Hisar-U/RF.

Arkadaþ S300 muadili diyor ama baktýðýmýz zaman Buk-M3 Viking'in, yani BUK hava savunma sisteminin muadili veya bir týk üstü.

Esas uzun menzilli hava savunma sistemi iþine bundan sonra gireceðiz.
« Son Dzenleme: 01 Ocak 2023, 21:10:39 Gnderen: baryshx »