Gnderen Konu: SEYÝT Kamyon  (Okunma says 10898 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
SEYÝT Kamyon
« : 04 Ekim 2018, 12:25:39 »
SEYÝT Kamyon'Seyit' TSK'nýn yükünü taþýmaya hazýr

Anadolu Isuzu, savunma sanayisine yönelik 8x8'den 20x20'ye kadar özel lojistik kamyonlarýn geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar yürütüyor.

Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarýndan Seyit Onbaþý'nýn adý, savunma sanayisinde taþýyýcý araç ihtiyacýný karþýlamak amacýyla Anadolu Isuzu tarafýndan tasarlanan 8x8 araçlarýyla yaþatýlacak.

Kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs ve pikap gibi ticari araçlar üreten ve satýþýný yapan Anadolu Isuzu'nun ürünleri arasýnda 3,5 ile 15 ton arasýnda deðiþen aðýrlýk kapasitelerinde kamyon ve kamyonet, 7 metreden 12 metreye kadar uzunluða sahip midibüs ve otobüs bulunuyor.

Geçen yýl savunma sanayisine yönelik giriþimlerde bulunan Anadolu Isuzu, jeopolitik gereklilikler, Türkiye'nin büyüme vizyonu ile þirketin yetkinlikleri, mühendislik kabiliyetleri ve üretim kapasitesiyle bu alanda yüksek yerlilik oranýna sahip özgün araçlarý Türkiye'de üretmeyi hedefliyor.

Þirket, bu vizyona paralel olarak savunma sanayisine yönelik 8x8'den 20x20'ye kadar özel lojistik kamyonlarýn Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilmesi ve üretimi konusunda geçen yýlýn sonlarýnda Çekya'da yerleþik Tatra grubu ile iþ birliðine gitti.

Yeni ürün grubuna iliþkin þasi altyapýsýnýn Tatra'dan tedarik edilmesi, þasi ve araç üstyapýsýnýn þirket bünyesinde tamamlanmasý ve üretilen araçlarýn aðýrlýklý olarak Türkiye pazarýna satýlmasý planlanýyor.

Þirket bu iþ birliði sonrasýnda 8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taþýyýcý, Konteyner Taþýyýcý ve Kurtarýcý Araç Projesi ile ilgili teklif dosyasýný nisanda Savunma Sanayii Baþkanlýðýna sundu.

Savunma sanayisine yönelik çalýþmalar kapsamýnda ortaya çýkan 8x8 kamyon tasarýmý için sýrtýnda taþýdýðý top mermisiyle akýllara kazýnan Çanakkale Zaferi kahramanlarýndan Seyit Onbaþý'nýn adý seçildi. Tasarým, "Seyit" ismiyle tescillendi.

Seyit'in, Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK) her türlü lojistik ihtiyacýný karþýlayacak þekilde kullanýlmasý hedefleniyor.

Þirket, savunma sanayisinde her türlü lojistik amaçlý taktik lastik tekerlekli ürün gruplarýnda yer almayý amaçlýyor. (AA)

http://www.milliyet.com.tr/seyit-tsk-nin-yukunu-tasimaya-otomobil-2754230/
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #1 : 04 Ekim 2018, 14:55:49 »
beðen

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #2 : 04 Ekim 2018, 15:48:06 »
Malum bir firmada teklif vermiþti bu projeye ... Yani iþi çok zor Seyit onbaþýnýn.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #3 : 04 Ekim 2018, 15:52:55 »
Motor açýkta sanýrým. Modüler bir tasarýma benziyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #4 : 04 Ekim 2018, 16:45:04 »
Ýþte bu abi ya. Ýþte bu. 8x8 dediðin böyle olur. Biraz daha görselliði iyileþtirilse on numara.

Bende merak ediyordum bizde böyle bir araç varmý diye.

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #5 : 04 Ekim 2018, 17:15:22 »
Tasarýmý 10 numara olmuþ.

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #6 : 04 Ekim 2018, 19:15:03 »
Güzel tasarým balistik füzeleri taþýmak için araç alýyorduk bu tasarým iþ görür gibime geliyor
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #7 : 04 Ekim 2018, 21:34:05 »
Muhtemelende alýnacak çünki ssmden görüþ vs almýþlar tasarýmda deðiþiklikler olmuþ o sebepten diye þeyler okudum

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #8 : 04 Ekim 2018, 21:54:40 »
O ssm birak gorus verdigi kamyonu almayi, 400 milyon dolar verip tasarlattirdigi tanki urettiremedi.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: SEYÝT Kamyon
« Yantla #9 : 05 Ekim 2018, 00:21:18 »
O ssm birak gorus verdigi kamyonu almayi, 400 milyon dolar verip tasarlattirdigi tanki urettiremedi.
:))) Birde SAABtan otomobil platformu almýþtýk ne olduysa oda yalan oldu. Ýkinci bir Ýlhan Ýrem sorunsalý oluþtu millette öldü mü yaþýyor mu belli deðil. Unutmadan SSM deðil SSB.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?