Gnderen Konu: Türkiye Ekonomisi  (Okunma says 84247 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #40 : 08 Nisan 2018, 12:35:35 »
Siz hangi devirde yaþýyorsunuz sanayide 18 yaþýnda iþ öðretilecek çýrak gibi adammý kaldý sizin 18 yaþýnda dediðiniz adamlar 1 senedir staj yapama CNC de progra myazan bilgisayarda teknik resim çizen gençlar artýk
Yahu serkan bende biliyorum tabi ki. Yabgu bu þekilde konuþuyor bende ona cevap veriyorum. Yabgu çocuk diyor, bende çocuðu 30 yaþýnda ki iþçi gibi çalýþtýrýyorlar diyorum.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #41 : 08 Nisan 2018, 12:49:23 »
18 yaþýnda adamlara asgari ücreti çok görüyorsun ondan dedim. Sen annesi hastaneye yatana izin de vermezsin 18 yaþýnda dediðin meslek lisesini bitirmiþ iþe girmiþ adam asgari ücreti niye hak etmesin iki plastiði bir birine takan ilk okul mezunlarý alýyor o parayý
Serkan günlerden pazar diye algýlarýný mý kapadýn ? yoksa ne var ne yok baþkasýna kiraya mý verdin ? Ben kimseye birþeyi çok görmediðimi 30 defa yazdým ama anlamamakta ýsrar edene baþka birþey demiycem. Benim burda asýl anlatmak istediðim nokta o rahatlama hissi yahu. O rahatlamaya engel olup cocugu yada genci her ne haltsa ustalýga götürebiliyorsan alkýþlarým seni. Bunun asgari ücretle alakasý yok diyebiliyorsan fikir sun. Yok personel müdürymüþüm falan filan amaan serkan ya cidden.

Mermi güzel kardeþim yoruyorsun beni :)) ne amerikasýndan bahsediyorsun ne guatemalasýndan dostum :)sanayide 5-10 kiþilik yerler vardýr ve burda çýraklar tuvalette temizler çayada bakar etrafýda temizler. Kimse çýraða usta iþide yaptýrmaz neyin kafasýný yaþýyorsun. 30 yaþýndaki kiþinin iþi demiþsinde neyi kastettin anlamadým. Sen yaþýn küçük oldugundan birde yaz aylarýnda çalýþtýgýndan belki dolusundur ama sanayinin iþleyiþi budur. En basit kaportacýda çýraða ne yaptýracaklar. Zýmpara yapar çaya bakar. Bu budur. Türkiye budur. Ben sana þuan o zýmpara yapacakçýraðý bulamýyorsun diyorum , bulduklarýnda ustalaþamýyor. Çünki asgari ücret zamlarýndan dolayý her yýl +200 alacagýný biliyor. Bu rahatlýk var. Bu rahatlýk ilerlemelerini engelliyor diyorum sen hala amerika diyorsun cart diyorsun curt diyorsun. Güzle kardeþim sanayiyi iyi bilirim. Bu sorun varsa var oldugundandýr çýraklara karþý husumetimden falan deðil. Bunu anlatmaya çalýþýyorum anla artýk da.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #42 : 08 Nisan 2018, 12:55:17 »
Bir þey bilmiyorsun konuþma fabrikalar iþyerleri hakkýnda. Ne rahatlamasý ne rehaveti herkes hayat mücadelesi veriyor kafandan uydurma bilip bilmeden yok otomatik 200 tl alýrsaymýþ da gevþermiþte. Kafandan bir dünya yaratma uydurup uydurup. Bugün sanayide yeni iþe girenle emekliliði gelen arasýndaki maaþ farký bir kaç yüz tl herkes asgari ücretle çalýþýyor bu ülkede sen rehavetten bahsediyorsun. Sanayi dediðimde koca fabrika yani kaportacý deðil. Birde çok biliyor gibi konuþuyor hayatýnda bir fabrika imalathane içi gördünmü acaba gözlerinle.  Çýraklar tuvalet temizlermiþ. Çýrak kaldýmý Türkiye'de lise eðitimi mecburi oldu haberin yokmu. Türk filimlerinden aklýnda kalanlarý bize satma artýk sanayide öyle minik çocuklar çalýþmýyor hepsi okulda çünkü
« Son Dzenleme: 08 Nisan 2018, 12:58:30 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #43 : 08 Nisan 2018, 13:11:57 »
Bir þey bilmiyorsun konuþma fabrikalar iþyerleri hakkýnda. Ne rahatlamasý ne rehaveti herkes hayat mücadelesi veriyor kafandan uydurma bilip bilmeden yok otomatik 200 tl alýrsaymýþ da gevþermiþte. Kafandan bir dünya yaratma uydurup uydurup. Bugün sanayide yeni iþe girenle emekliliði gelen arasýndaki maaþ farký bir kaç yüz tl herkes asgari ücretle çalýþýyor bu ülkede sen rehavetten bahsediyorsun. Sanayi dediðimde koca fabrika yani kaportacý deðil. Birde çok biliyor gibi konuþuyor hayatýnda bir fabrika imalathane içi gördünmü acaba gözlerinle.  Çýraklar tuvalet temizlermiþ. Çýrak kaldýmý Türkiye'de lise eðitimi mecburi oldu haberin yokmu. Türk filimlerinden aklýnda kalanlarý bize satma artýk sanayide öyle minik çocuklar çalýþmýyor hepsi okulda çünkü
Sen ne tür bir oluþumsun serkan cidden. Çok biliyormuþumda la bildiðim mevzuyu konuþuyorum gevþiyoýlar mý evet gevþiyolar. Fabrika görmüþmüyüm senden çok gördüðüm üstüne yemin ederim serkan. Ne iþ yaptýgýmý dahi bilmiyorsun boþ boþ konuþma. Sanayii dediðinde fabrika olurmuþ kaportacý olmazmýþ bu bile cahilliðini ortaya cýkarýyor. Ostimde kaç tane fabrika var yada ivedikte. %90ý 5-10 kiþilik küçük sanayi iþletmeleridir.Daha büyük iþletmelerden bahsetmiyorum burda..Büyük fabrikalarýn çýrakla ne iþi olacak. Gelmiþ olmayan beyninle demogoji yapýyorsun burda. Kaç yaþýndaýsn ne ayaksýn bilmiyorum ama gel misafirim ol Ankarada gezidiriyim san ane nedir ne deðildir. Biliyorumki konuþuyorum bilmiyorsan sus boþ boþ laf kalabalýgý yapma adamýnda asabýný bozma da.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #44 : 08 Nisan 2018, 13:17:55 »
Çýrak diye bir þey yok sen bunu bilmiyorsun daha. Lise ve orta öðrenim mecburi artýk Türkiye de bir tane bile senin dediðin gibi çýrak kalmadý bundan bile haberin yok bize ahkam kesiyorsun. Yazýn bir iki ay eþin dostun dükkanda çalýþan varsa vardýr ama o bile yasak kimse yapmýyor pek. Berberde çýrak görüyormusun saç kestirmeye gidince artýk mesela eskiden her berberde yerleri süpüren bir çocuk olurdu varmý artýk. Aðrý ya git orada da yok hiç bir yerde yok daha bunu bilmiyon bize ahkam kesiyon. Ýçini dolduramadýðýn hakaretler etme neyse diyeceðin onu de. Kim sana 90 tane beðeni attý hiç inanmýyorum benim eksilerle senin artýlar kesin senin fake üyeliklerinden
Sen böyle çýraklar var zannediyon dimi hayalindeki sanayide hala.« Son Dzenleme: 08 Nisan 2018, 13:25:12 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #45 : 08 Nisan 2018, 13:21:16 »
Bu ülkenin sorunlarý bitmez. Birbirimizi kýrmaya gerek yok. Herkez ülkesini sevdiði için ortaya kendince bir düþünce atýyor. Karþýlýklý saygý çerçevesinde tartýþalým. Yabguya katýlmasamda söyledikleri neticede bir düþüncedir. Onunda kendine göre bir doðrularý vardýr.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #46 : 08 Nisan 2018, 13:29:19 »
Çýrak diye bir þey yok sen bunu bilmiyorsun daha. Lise ve orta öðrenim mecburi artýk Türkiye de bir tane bile senin dediðin gibi çýrak kalmadý bundan bile haberin yok bize ahkam kesiyorsun. Yazýn bir iki ay eþin dostun dükkanda çalýþan varsa vardýr ama o bile yasak kimse yapmýyor pek. Berberde çýrak görüyormusun saç kestirmeye gidince artýk mesela eskiden her berberde yerleri süpüren bir çocuk olurdu varmý artýk. Aðrý ya git orada da yok hiç bir yerde yok daha bunu bilmiyon bize ahkam kesiyon. Ýçini dolduramadýðýn hakaretler etme neyse diyeceðin onu de. Kim sana 90 tane beðeni attý hiç inanmýyorum benim eksilerle senin artýlar kesin senin fake üyeliklerinden
Güzel kardeþim gel Ankaraya misafirim ol. Sana nerde ne kadar kaç yaþýnda çýrak var göstereyim.Aileden gelen kaç yýllýk sanayiciyim la tabiki senden iyi bilcem Ankara sanayisinin durumunu adama bak. Fabrika görmüþmüymüþüm.. Þurda bi sorundan bahsediyoruz. Bilmiyorsan sus.Bilenin bir bildiði vardýr de bir karýþma herþeye maydanoz olma. Ben kendi vatanýmdan insanlar dururken suriyeli görünce sinir oluyorum. Nedne benim vatandaþým çalýþmýyor diye. Sebeplerinide sundum. Benim Türküm iþ begenmiyor. Kendini geliþtirmiyor. Ben nedeni asgari ücret diyorum sen baska þeye bagla. Neyin tribindesin. SKYWOLF þu artýlarý kimin attýgýný gösteren biþrþey varsa su arkadaþa göster artýk beni sinirt stres etmeye baþladý. yeter da kendin boþ boþ konuþarak 38 tane almýþsýn zaten neyin kafasýndasýn.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #47 : 08 Nisan 2018, 13:31:52 »
Ýnternet nedense çok yavaþ. Yorumlar kombo gelirse yaþadýðým sorundan kaynaklý olabilir.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #48 : 08 Nisan 2018, 13:33:15 »
Ayrýca çýrak diyince aklýna neden ufak çocuk geliyor.30 yaþýnda çýraklar var yahu. Bunu bile bilmiyorsun daha
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd wazz

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 16
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye Ekonomisi
« Yantla #49 : 08 Nisan 2018, 14:52:59 »
18 yaþýna kadar çýrak olarak çalýþtým ve hala devam eden yapan sanayiler var örneðin imes sanayi sitesinde çok