Gnderen Konu: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER  (Okunma says 37099 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimii Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #110 : 07 Haziran 2022, 17:59:56 »
...Cok merak ettirip kendime bir DNA testi yaptim. %7 dogu avrupa cikti ornegin...

Ýnsan kendi kendine DNA testi yapabiliyor mu (?)

Yaptirdim daha dogru...yapan ben degilim tabii ki :)

« Son Dzenleme: 07 Haziran 2022, 18:07:28 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #111 : 07 Haziran 2022, 18:59:27 »
Türk olmak (veya baþka bir millet) ýrk meselesi deðil; kültür ve aidiyet meselesidir. Mustafa Kemal’in bahsettiði Milliyetçilik-Türklük kavramý da buna atýfla “Ne Mutlu Türküm Diyene” þeklinde gider. Her ülke kendisini o ülkenin samimi bir paydaþý olarak kabul eden ve kültürüne, diline, çýkar ortaklýðýna sahip olan kiþilere kapýsýný açar.

Ýþte bu sebeple siyahi sporcumuz Elvan Abelygese’yi bu ülkenin vatandaþlýðýna layýk görüyor; Geldikleri yerdeki hayat tarzýný bize zorlayýp Arapçýlýk yapan Suriyelileri ve Fanatik dini kurallarýný býrakmayan Pakistan ve Afganlarý içimiz kabul etmiyoruz.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #112 : 07 Haziran 2022, 19:01:18 »
Türk olmak (veya baþka bir millet) ýrk meselesi deðil; kültür ve aidiyet meselesidir. Mustafa Kemal’in bahsettiði Milliyetçilik-Türklük kavramý da buna atýfla “Ne Mutlu Türküm Diyene” þeklinde gider. Her ülke kendisini o ülkenin samimi bir paydaþý olarak kabul eden ve kültürüne, diline, çýkar ortaklýðýna sahip olan kiþilere kapýsýný açar.

Ýþte bu sebeple siyahi sporcumuz Elvan Abelygese’yi bu ülkenin vatandaþlýðýna layýk görüyor; Geldikleri yerdeki hayat tarzýný bize zorlayýp Arapçýlýk yapan Suriyelileri ve Fanatik dini kurallarýný býrakmayan Pakistan ve Afganlarý içimiz kabul etmiyoruz.
+1
Ama ek yapacaðým. Yüce lider Atatürk’ün sözleri ile:

"Türkiye Cumhuriyetini kuran halka Türk milleti denir"
« Son Dzenleme: 07 Haziran 2022, 19:04:56 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #113 : 07 Haziran 2022, 19:18:05 »
Kendini Türk hisseden herkes Türktür...

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #114 : 31 Aralk 2022, 00:01:17 »
Ortalama Göktürk geni halen ortalama Anadolu Türküne, Moðollardan daha yakýn;
evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #115 : 31 Aralk 2022, 08:39:40 »
Bu dna gen iþlerini yapan kuruluþlarýn baþýndaki siyonistler Türklerin kafasýný karýþtýrmak için gen kriterlerini aleyhimizde tasnif ederek gen çýkarýmlarý yapýyorlar. Kim tükürük örneðini bu firmalara yollasa Türk'ten çok Yunanlý çýkýyor Ermeni çýkýyor. Parametreleri öyle tasnif etmiþler muðlak kriterleri Yunan tanýmlamýþlar mesela. Arnavut'u Hititliyi Asurluyu Babilliyi Makedon'u Bulgarý hepsini Yunanlý çýkarýyor. Milli bir tasnif filan mýdýr neyse öyle enstitü kurmak lazým yoksa bu siyonist firmalar bizim meraktan DNA mýza bakýnca kafamýzý karýþtýracaklar. Ben böyle düþünüyorum bu firmalara güvenmiyorum sonuçta bu tasnif bir istatistiki veriye dayanýyordur o veride yoruma açýktýr

Türk gen þeylerini Yunan geni gibi göstermeye çalýþan bir maksat var.Tuðrul % 70 Yunan çýkmýþ adam o yaþa kadar kendini Türk sanýyordu. DNA testi kriterleri nasýl yorumlanýyor o önemli. Kafasý karýþtý artýk. 20 yýl sonra DNA sýný merak edip analiz ettirmeyen dünyada kimse kalmaz. Milli bir otorite lazým bu konuda araþtýrma tasnif yapacak

« Son Dzenleme: 31 Aralk 2022, 08:50:19 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #116 : 03 Nisan 2023, 21:48:37 »
X
« Son Dzenleme: 03 Nisan 2023, 21:57:02 Gnderen: mehmet05 »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #117 : 03 Nisan 2023, 22:00:59 »


Sonunda oldu, J2 istemiþlerse burada iþte.
Yunanda da J2 vardýr, ama genelde J2b, bizde genelde J2a vardýr. Orta Asya asýllý olarak  J2b sýnýrlýdýr. Bizde Ýzmir, Balýkesir, Trakya tarafýnda da bir miktar J2b vardýr, ama önemli sayýda Arnavut kökenli vatandaþýmýz olduðunu da unutmayalým.

Diðer taraftan asýl önemli mesele, Yunan veya Batý istediði kadar Anadolu'daki Türk geni , Türkiye'de Türk yok,a sýl Ermeni Yunan var  vs desin. Asýl olarak Yunanlýlarýn Anadolu'daki genetik etkisi 1071 öncesi sadece %3-4 civarýndadýr. Biz eski Anadolu insanýna Rum, Yunan Yarýmadasýndan olanlara ise Yunan deriz. Rum, Romalý, Yunan, Ýyonyalý anlamýnda olup, son derece isabetli bir isimlendirmedir. Zira Anadolu'da olan Roma, Bizans etkisidir. Yunan ise eski Yunan yarýmadasý ile kýsmen eski Ýzmir çevresidir. Genetik araþtýrmalar da bunu  destekler.   

Bu da Anadolu insaný ile antik Göktürk genetiðinin karþýlaþtýrmasý;Bu Putty'e gelsin, Antik Ýskit N1b geni (Pazarýk/Altaylar/Rusya)  ve günümüzün insanlarý ile paylaþýmý (Türk, Azerbeycan Türkü ve Tatar Türklerinde, ilginç biraz da tam Macaristan'da deðil de daha çok Slovakya'da var) ;Bu da Anadolu Türklüðüne laf edenlere kapak olsun;
Error 404 (Not Found)!!1
ç.Dr.ErenKarakoç
« Son Dzenleme: 12 Mays 2023, 09:27:28 Gnderen: mehmet05 »

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #118 : 03 Nisan 2023, 22:04:16 »
Bu dna gen iþlerini yapan kuruluþlarýn baþýndaki siyonistler Türklerin kafasýný karýþtýrmak için gen kriterlerini aleyhimizde tasnif ederek gen çýkarýmlarý yapýyorlar. Kim tükürük örneðini bu firmalara yollasa Türk'ten çok Yunanlý çýkýyor Ermeni çýkýyor. Parametreleri öyle tasnif etmiþler muðlak kriterleri Yunan tanýmlamýþlar mesela. Arnavut'u Hititliyi Asurluyu Babilliyi Makedon'u Bulgarý hepsini Yunanlý çýkarýyor. Milli bir tasnif filan mýdýr neyse öyle enstitü kurmak lazým yoksa bu siyonist firmalar bizim meraktan DNA mýza bakýnca kafamýzý karýþtýracaklar. Ben böyle düþünüyorum bu firmalara güvenmiyorum sonuçta bu tasnif bir istatistiki veriye dayanýyordur o veride yoruma açýktýr

Türk gen þeylerini Yunan geni gibi göstermeye çalýþan bir maksat var.Tuðrul % 70 Yunan çýkmýþ adam o yaþa kadar kendini Türk sanýyordu. DNA testi kriterleri nasýl yorumlanýyor o önemli. Kafasý karýþtý artýk. 20 yýl sonra DNA sýný merak edip analiz ettirmeyen dünyada kimse kalmaz. Milli bir otorite lazým bu konuda araþtýrma tasnif yapacak


Hangi uyduruk þirket bu, þaka gibi. Yunanistan'daki en Yunanlýda bile böyle sonuç çýkmaz ;D

23andMe, AncestryDNA, Family Tree DNA veya MyHeritage mi? hangisi?
« Son Dzenleme: 03 Nisan 2023, 22:06:36 Gnderen: baryshx »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #119 : 03 Nisan 2023, 22:50:04 »
Bu arkadaþ baba tarafýndan muhtemelen Boþnak. Anadolu Türk genetiði ile ilgili editlerle yukarýda detaylý yazdým.