Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195833 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #610 : 09 Haziran 2022, 01:08:57 »
Alnt
Batman’dan kalkýþ, Ýzmir’de atýþ.

EFES 2022
youtu.be/GkrVSqjRrGM
https://mobile.twitter.com/Keremhok

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AKINCI, KGK ilk atýþ testini baþarýyla tamamladý
« Yantla #611 : 15 Haziran 2022, 12:58:51 »
AKINCI, KGK ilk atýþ testini baþarýyla tamamladý

Error 404 (Not Found)!!1


Savunma Sanayii Baþkanlýðý liderliðinde yürütülen AKINCI projesi kapsamýnda Baykar tarafýndan milli ve özgün olarak geliþtirilen Bayraktar AKINCI TÝHA (Taarruzi Ýnsansýz Hava Aracý), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aþamayý daha baþarýyla tamamladý.

14 Haziran 2022 Salý günü Çorlu’dan TÜBÝTAK SAGE tarafýndan geliþtirilen KGK-SÝHA-82 (Kanatlý Güdüm Kiti) mühimmatý ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açýklarýnda deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleþtirdiði ilk atýþ testini baþarýyla tamamladý. AKINCI’nýn üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kg. aðýrlýðýndaki mühimmatýn 30 km. uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduðunu teyit etti.

ÝRTÝFA REKORU SAHÝBÝ

Geçtiðimiz günlerde Roketsan tarafýndan geliþtirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik baþarýlý bir atýþ testi gerçekleþtiren Bayraktar AKINCI, ayný zamanda milli havacýlýk tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi. Test uçuþlarýna devam eden Bayraktar AKINCI B TÝHA, 11 Mart 2022’de gerçekleþen test uçuþunda 40.170 feet yüksekliðe çýkarak havacýlýk tarihimizin irtifa rekorunu kýrmýþtý.OPERASYONEL GÖREVDE

29 Aðustos 2021’de Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn katýldýðý törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TÝHA’lar hâlihazýrda güvenlik güçlerimiz tarafýndan aktif olarak operasyonel görevlerde kullanýlýyor. Þu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TÝHA girdi.

ÜÇ ÜLKE ÝLE ÝHRACAT SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI

Bayraktar AKINCI TÝHA için þimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleþmesi imzalandý. Yapýlan sözleþmeler kapsamýnda Bayraktar AKINCI TÝHA ve yer sistemlerinin 2023 yýlýndan itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Ýlk milli ÝHA ihracatýný 2012'de gerçekleþtiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlýk S/ÝHA sistemi ihracatýný tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasýný ihracattan elde etti. Milli TÝHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüþmeler devam ediyor.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/akinci-kgk-ilk-atis-testini-basariyla-tamamladi-42084596
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA ihraç edilen ülke sayýsý dörde çýktý.
« Yantla #612 : 23 Haziran 2022, 00:59:35 »
Alnt
Akýncý-B TÝHA Anadolu Kartalý-2022'ye katýlmak için Konya'da.

Dost ve müttefik ülkelerin katýlýmýyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlýðýnda gerçekleþtirilen Anadolu Kartalý-2022 Eðitimi’nde ilk kez Baykar üretimi Akýncý TÝHA da görev yapýyor.

Akýncý-B henüz resmi olarak teslim edilmedi. Akýncý-A'dan daha güçlü motorlara sahip ve daha yüksek irtifada görev yapacak.https://mobile.twitter.com/gurselkursunat1/status/1539278326493241345?cxt=HHwWgoCz0fDeztwqAAAA


Bayraktar Akýncý TÝHA 45.118 ft yüksekliðe çýkarak kendi rekorunu egale etti


Bayraktar Akýncý TÝHA ihraç edilen ülke sayýsý dörde çýktý.

Bayraktar TB2 SÝHA ihraç edilen ülke sayýsý 22 oldu.

Ýhracat için farklý ülkelerle de görüþme süreçleri devam ediyor.
youtu.be/2otCiBaxgxA
https://mobile.twitter.com/Action1041

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý B Hava Kuvvetleri icin Havalandý.
« Yantla #613 : 30 Haziran 2022, 01:01:10 »
Alnt
AKINCI B, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý kabul uçuþu kapsamýnda dün Çorlu'dan havalandý.

Akýncý yaklaþýk 1.500 kg faydalý yükle "uzun dayaným uçuþuna" devam ediyor.

Uçuþun bugün öðle civarýnda tamamlanmasý bekleniyor.


https://mobile.twitter.com/TRex_SSS/status/1540201730142601216https://mobile.twitter.com/ynhsb/status/1542195700422901760?cxt=HHwWgIC8nbK0_eYqAAAA

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
LGK-82 ilk defa bir ÝHA platformundan atýldý.
« Yantla #614 : 02 Temmuz 2022, 12:15:40 »
Alnt
LGK-82 ilk defa bir ÝHA platformundan atýldý.


2x 750 HP motorlu Bayraktar AKINCI B TÝHA  Aselsan LGK-82 muhimmatýyla baþarýlý bir atýþ testi gerçekleþtirdi.

LGK-82 ilk defa bir ÝHA platformundan atýldý.


Dün, Çorlu'dan havalanýp bulut üstünde uçan AKINCI’nýn ateþlediði LGK-82, bulut altýnda uçan Bayraktar TB2'nin iþaretlediði hedefi tam isabetle vurdu.

BaykarTech AKINCI, @aselsan LGK-82 test uçuþunda, sað kanat altýnda da, @SageTubitak tarafýndan geliþtirilen ve entegrasyon çalýþmalarý devam eden 500 lbs bombayý haiz GÖZDE Güdüm Kiti’ni taþýdý.


https://mobile.twitter.com/TyrannosurusRex

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #615 : 09 Temmuz 2022, 11:28:12 »
Alnt
Bayraktar AKINCI B, tüm silah istasyonlarý milli mühimmatlar ile dolu þekilde poz verdi.

-1 adet SOM Seyir Füzesi
-1 adet KGK-SÝHA-82
-1 adet TEBER-82
-2 adet MAM-T
-6 adet MAM-L ve 2 adet BOZOK Güdümlü Mühimmatý ile yüklendi.
@BaykarTech @roketsan @SageTubitak

youtu.be/6mUZKqM7pxE
https://mobile.twitter.com/miguyan2000
« Son Dzenleme: 09 Temmuz 2022, 11:59:30 Gnderen: カメせ »

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #616 : 09 Temmuz 2022, 12:06:14 »
Eldeki Akýncý'larla fil yürüyüþü yapmýþlar. Maþallah üzerindeki mühimmatlarla küçük bir savaþ uçaðýndan farksýz olmuþ.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #617 : 09 Temmuz 2022, 16:26:32 »
Eldeki Akýncý'larla fil yürüyüþü yapmýþlar. Maþallah üzerindeki mühimmatlarla küçük bir savaþ uçaðýndan farksýz olmuþ.

3'er tane SOM takip 50 tanesini Yunan hava üslerine güdümleyeceksin... Yunan hava kuvvetleri 1 saat içinde pert...

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #618 : 03 Austos 2022, 16:47:56 »
Alnt
“Çorlu Hava Meydan Komutanlýðýnda kabul faaliyetleri yapýlan 3 adet Akýncý ÝHA’mýz, 2-3 Aðustos 2022 tarihlerinde 14’üncü Ýnsansýz Uçak Sistemleri Üs Komutanlýðýna (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlýðýmýzýn envanterine girdi.”


youtu.be/JAGKOinRw68
https://mobile.twitter.com/ynhsb

evrimd tujue

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 56
 • 7
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #619 : 22 Austos 2022, 21:20:57 »
https://twitter.com/ssysfakb/status/1561777178009903104 

"Bayraktar Akýncý TÝHA dokuz silah istasyonu da dolu bir þekilde havalandý.

HGK, Teber 82, MAM -T, MAM-L ve MAM-C muhimmatlarý yüklü Akýncý TÝHA farklý hedeflere karþý etkili bir yakýn hava desteði unsuru olacaktýr."