Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195834 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #600 : 28 Mays 2022, 20:27:10 »
Kökü bizde olduðu ve de teknoloji transferi yapýlmadýðý sürece ben de satýþlarýnda bir sakýnca görmüyorum.
Yalnýz Akýncý ve Anka gibi insansýz uçaklarýn bizim elimizde baþarýlý olmalarýnýn ana sebebi, pek açýklanmayan, EH kabiliyetimiz. Bunun ne kadarýný sattýðýmýz ülkelerle paylaþýyoruz? O önemli!
« Son Dzenleme: 28 Mays 2022, 21:25:32 Gnderen: Yasar »

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #601 : 29 Mays 2022, 15:07:51 »
Bu suudlar oldukça beceriksiz terlikli savaþmayý bilmeyen husiler karþýsýnda yakýn zamanda 18 tane siha kaybettiler.
Akinciyi alma sebepleri de eldeki sistemlerinin oldukça yavaþ ve kolay hedef olmasý. Akinci bu sistemlere göre oldukça hýzlý ve manevra kabiliyeti çok daha yüksek.
Her ne kadar sihalar düþük radar izleri sessiz olmalarý yüzünden önemli bir sistem olsa da gene belli bir uzmanlýk ve beceri isteyen sistemler. Bu beceriksiz suudlar ne yapar ne eder akinciyi da düþürür.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #602 : 29 Mays 2022, 15:27:21 »
Adamlar Tornado, F-15 düþürdü ; deðil Akýncý , RQ-4B bile düþürür bunlar... Terlikli deyip hafife almayýn Ýran destekli bu adamlarý...

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #603 : 29 Mays 2022, 16:09:08 »
Efendim denk geldikçe combat fooatage videolarýný izliyorum. Husiler eðitimsiz salla pati çatýþan adamlar ama karþýlarýndaki Suudlar ve paralel milisleri bu adamlardan beter.
F 15de olsa Akýncý da olsa belli bir beceri isteyen sistemler.
Ornegin bizim cobralar yillarca mapdas yoðun ucak savar ateþine raðmen pilotumuzun ve diðer askeri unsurlarimizin becerisi sayesinde 30 yýlda sadece 3 tane düþtü.
Ha keza diðer helikopter pilotlarimizda öyle koca orduyu havada taþýmamiza raðmen toplam terorle mucadele kaza kýrýmý 10u geçmiyor.
Ayrica bu Suudlar kadar elimizde silah yokkende boyledi þimdi de öyle.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #604 : 29 Mays 2022, 16:48:49 »
Husileri terlikli diye hiç hafife almayýn, en tehlikeli adam kaybedecek bir þeyi olmayan adamdýr. Dün Osmanlý'nýn baþýna bela olan da, acýlara sebep olup, türküler yakýlmasýna neden olanlar da o adamlarýn atalarýdýr. Çoðunluk 1. Dünya Savaþý ndaki Araplarla mücadele ile karýþtýrýr, ama Yemen acýsý, açlýktan, susuzluktan, gerilla savaþýndan kayýplar dünya savaþý öncesinde baþlar.  Toplumsal hafýzamýzda özel bir yeri vardýr. Yine o terliklilerin Suudi mevzilerine gündüz gözü nasýl sýzdýklarýnýn, nasýl el bombalarý sakladýklarýnýn videolarýný izlediðinizde, gerilla harbinin en temel derslerini verdiklerini görürsünüz. Suudi de ya mücadele etmeyi öðrenecek ya bu sevdadan vaz geçecek.

Akýncý özelinde ise akýncý muhtemelen TB-2 veya Vestel ÝHA kadar düþük radar izine sahip deðildir. Ama bir þekilde orta, yüksek irtifa hava savunmasý etkisizleþtirilir, imha edilir ise çok çok verimli bir sistem haline gelir.

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #605 : 29 Mays 2022, 19:26:15 »
Konuyu daðýtmak istemiyorum o yüzden Tarih kýsmýna girmeyeceðim (isterseniz özelden cevap verebilirim)
Ben gördüðümü söyleyim bu terliklerin catismalari ilk okul müsameresinden hallice askeri/gerilla harekat tarzlarý sifir düzeyinde buna raðmen Suudlara tarihi kayýplar verdiriyorlar. Buda Suud ordusunun beceriksizliði iki tarafta beceriksiz olunca savaþýn uzamasý oldukça normal tabi. Ama bu Suudlara siha satmak oldukça mantýksýz uçaðýn prestijini düþürür.
Ayrica Suudlarin elinde hss yok ki radar izi olsa ne olur olmasa ne olur.
Gene radar izi demiþken 3 tane de karayel düþürdüler.
« Son Dzenleme: 29 Mays 2022, 19:27:55 Gnderen: Bogü Alp »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #606 : 29 Mays 2022, 19:38:42 »
Adamlar , Suudi Arabistan sýnýrýný geçip karakollara bastýlar. Çok uzun videoyu +18 görüntüler vardý...

Ama hep baþka ülkelerden gelen askerleri kullanýyordu Suudi Arabistan. Adamlar da kendi vatanlarýný olmayýnca zoru görünce pýrrrrrrrr

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #607 : 29 Mays 2022, 19:52:48 »
Karakol baskini kadar kolay bir þey yok eline ilk defa silah verdiðin 50 tane adamla da Karakol basarsýn özellik bu Suud gibi askeri becerileri sifir göbekli subaylarýn olduðu bir ülkede. O karakollari max 1 2 milyona adam akýllý bir savunma kompleksine getirememeleri de Suud aymazlýði baþka bir þey deðil
Benzer videolarda da Husilerin yaptýklarý baskýnlarda yakýn görüþ mesafesinden kimseyi vurmadýðý videolarda var.

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #608 : 29 Mays 2022, 22:18:28 »
Suudi Ordusundaki askerler bu kadar beceriksizken Akýncý'yýda düþürür bu Husiler TB2'yi de. Daha o kadar eðitim almalarýna raðmen Amerikalýlardan, F-15'i Tornado'yu kullanmasýný beceremiyorlar. Husiler Karayel, Wing Loong dahil birçok ÝHA/SÝHA sistemini düþürdüler bu beceriksiz ordu sayesinde. Ýlk önce Suudiler ordularýndaki askerlerinin eðitimini sýkýlaþtýrmalý ve ellerindeki silah sistemlerinin nasýl kullanýlacaðýný iyi öðrenmek zorundalar.

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #609 : 31 Mays 2022, 14:27:07 »
Kökü bizde olduðu ve de teknoloji transferi yapýlmadýðý sürece ben de satýþlarýnda bir sakýnca görmüyorum.
Yalnýz Akýncý ve Anka gibi insansýz uçaklarýn bizim elimizde baþarýlý olmalarýnýn ana sebebi, pek açýklanmayan, EH kabiliyetimiz. Bunun ne kadarýný sattýðýmýz ülkelerle paylaþýyoruz? O önemli!

Buna ek olarak güncelleme kabiliyetimiz, savaþýn ilk günlerindeki deðiþenlere bile hemen müdahalede bulunan ekiplerimiz mevcut , böylece her koþula ayak uydurmak kolaylaþýyor