Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195771 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #560 : 23 Ocak 2022, 14:12:08 »
Rusya þu gergin ortamda ne der bu iþe?

F-16V'ler gelsin diye  yaptýðýmýz bir jest mi ,  Ukrayna'dan aldýðýmýz motorlarýn karþýlýðý  mý yoksa sadece para kazanma arzusu mu?

NOT:Ukrayna dýþýnda satýþýn Katar veya Azerbaycan'a da yapýlmýþ olabileceði söyleniyor...
« Son Dzenleme: 23 Ocak 2022, 14:29:29 Gnderen: serkan1976 »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #561 : 23 Ocak 2022, 15:01:24 »
Rusya þu gergin ortamda ne der bu iþe?

F-16V'ler gelsin diye  yaptýðýmýz bir jest mi ,  Ukrayna'dan aldýðýmýz motorlarýn karþýlýðý  mý yoksa sadece para kazanma arzusu mu?

NOT:Ukrayna dýþýnda satýþýn Katar veya Azerbaycan'a da yapýlmýþ olabileceði söyleniyor...
Olabilir. Bu dönemde Ruslarý daha da karþýmýza almak, bilhassa arabuluculuk için soyunmuþken, normal olmaz. Ama Akýncý’nýn motorunu veren Ukrayna, kendisinin gibi görüyor bu uçaklarý. Satýn alýyor olmasý normal. 3 Aralýkta Ukrayna büyükelçisi tarafýndan paylaþýlan aþaðýdaki resimdeki kuyruk amblemlerine bakýn.

 

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #562 : 23 Ocak 2022, 15:23:50 »
Tamam olay açýklýða kavuþtu... Akýncýlar Ukrayna'ya gitti...

Biz Ukrayna'yý böyle silahlarla donatmaya devam edersek 1-2 aya kadar ABD býrakýn F-16V vermeyi F-35'leri bile gönderir Türkiye'ye...


evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #563 : 27 Ocak 2022, 22:14:29 »
Alnt

Ahmet Melik Türkeþ @amelikturkes
@BaykarTech tarafýndan üretilen "AKINCI Taarruzi Ýnsansýz Hava Aracý"nýn ilk müþterisinin Ukrayna olduðu iddialarý doðru deðil.

#SAVUNMA

@amelikturkes Ragýp Soylu, (MEE) iddiasýna göre Ukrayna ama Mete Yarar'a göre daha önce bizden yüklü alým yapan, beðenen ve üst modeline geçmek isteyen bir devlet. Avrupalý deðil. Ayrýca Koral türü bir sistem de bir yere satýlmak üzereymiþ.
https://mobile.twitter.com/EdwardN78/status/1486758308463751181

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
950 HP motora sahip AKINCI C.
« Yantla #564 : 02 Mart 2022, 19:52:05 »
Alnt
DEFENCE TURK@Defence_Turk
🛡️🇹🇷 AKINCI TÝHA'nýn 2 ülke ile ihracat sözleþmesi tamamlandý.
 
🔸2 adet 950 HP motora sahip AKINCI C yakýnda göklerde olacak.
youtu.be/ne_mln8W4Rk
@BaykarTech
https://defenceturk.net/artik-daha-guclu-akinci-b-yeni-motorlari-ile-ilk-ucusunu-yapti
« Son Dzenleme: 03 Mart 2022, 09:47:09 Gnderen: カメせ »

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #565 : 03 Mart 2022, 14:00:25 »
PT 6 motorlarý hangi ülkenin ?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #566 : 03 Mart 2022, 14:25:54 »
PT 6 motorlarý hangi ülkenin ?

Yukarýda ve aþaðýda yazýyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #567 : 03 Mart 2022, 15:31:24 »
Genel Müdür Haluk Bayraktar : “PD-222 ile birlikte AKINCI, çok daha fazla süre boyunca havada kalabilecek ancak tabi ki kalkýþ aðýrlýðý 6 ton olmayacak. AKINCI-C’nin ilk uçuþu, 2022 yýlý içerisinde gerçekleþtirilecek. PD-222 gayet iyi bir motor, TB3’te de kullanacaðýz PD-170 olarak." (20 Eylül 2021)

AKINCI-C için 2x220hp motorlar kullanýlacaðý açýklanmýþtý ama forumlarda AKINCI-C'nin 2x900hp yabancý bir motorla uçacaðý yönünde bilgiler de vardý 2018'lerden kalan.

6 tonluk uçaðýn 220hp maximum güçlü motorla nasýl uçacaðýna þüpheyle yaklaþýyorum...Görev yükü az olsa bile . yurtiçinde kullanýlýr dense bile bu güç yetersiz gibi ... 222 hp maximum güç sadece birkaç dakika sürekli kullanýlýr...

Akýncý C ile ilgili kesin bir bilgi var mý?

Bence TS-1400'ü bi an önce turboþaft motora çevirecek ve daha güçlü bir ÝHA motoru üretmeliyiz...evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #568 : 03 Mart 2022, 18:54:05 »
Genel Müdür Haluk Bayraktar : “PD-222 ile birlikte AKINCI, çok daha fazla süre boyunca havada kalabilecek ancak tabi ki kalkýþ aðýrlýðý 6 ton olmayacak. AKINCI-C’nin ilk uçuþu, 2022 yýlý içerisinde gerçekleþtirilecek. PD-222 gayet iyi bir motor, TB3’te de kullanacaðýz PD-170 olarak." (20 Eylül 2021)

AKINCI-C için 2x220hp motorlar kullanýlacaðý açýklanmýþtý ama forumlarda AKINCI-C'nin 2x900hp yabancý bir motorla uçacaðý yönünde bilgiler de vardý 2018'lerden kalan.

6 tonluk uçaðýn 220hp maximum güçlü motorla nasýl uçacaðýna þüpheyle yaklaþýyorum...Görev yükü az olsa bile . yurtiçinde kullanýlýr dense bile bu güç yetersiz gibi ... 222 hp maximum güç sadece birkaç dakika sürekli kullanýlýr...

Akýncý C ile ilgili kesin bir bilgi var mý?

Bence TS-1400'ü bi an önce turboþaft motora çevirecek ve daha güçlü bir ÝHA motoru üretmeliyiz...
Akýncý Tiha, yakýtýyla 4500kg aðýrlýðý olan bir uçak. Tam yüklü olarak üzerindeki motora göre MTOW deðeri 6000kg olarak geçiyor.
PD222-TS motoru ile bu kuþ rahatça kalkar ve uçar. Maximum hýzý, irtifasý ve faydalý yük miktarlarý farklý olacaktýr.
TEI-PD222ST; 200hp sürekli, 20 bin feet irtifada 180hp, 30 bin feet irtifada115 hp güç verebiliyorken TEI-PD222; 172hp sürekli, 20 bin feet irtifada 170hp, 30 bin feet irtifada 130hp güç verebiliyor.
2 x 450 HP , 2 x 750 HP ya da 2 x 950 HP turboprop motorlarýn hýz, MTOW ve irtifa seviyelerini yakalayamaz. Ama havada çok daha uzun süre kalabilir. Daha ekonomik olur.

« Son Dzenleme: 03 Mart 2022, 18:57:32 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #569 : 03 Mart 2022, 19:18:04 »
222-450-750-950 hp   

4 tip Akýncý olacak o zaman...

950hp'lik motor Ukrayna üretimi olmayacak deniliyor...Acaba ne motoru?