Gönderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma sayısı 195829 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #530 : 12 Kasım 2021, 12:19:17 »
gerek var mý?

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #531 : 12 Kasım 2021, 14:14:27 »
gerek var mý?

Hem de çok gerek var. Ýnsansýz havadan erken ihbar uçaðý yapacaksan gerek var. Ýnsansýz yakýt ikmal uçaðý yapacaksan gerek var. Ýnsansýz Hava-Soj yapacaksan gerek var, vs vs. Örnekler çoðaltýlabilir.

Çevrimdışı korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • İleti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #532 : 12 Kasım 2021, 15:02:50 »
"Hem de çok gerek var. Ýnsansýz havadan erken ihbar uçaðý yapacaksan gerek var. Ýnsansýz yakýt ikmal uçaðý yapacaksan gerek var. Ýnsansýz Hava-Soj yapacaksan gerek var, vs vs. Örnekler çoðaltýlabilir."

bu dediklerinizi yapacaklar mý?
aklýmda uzun süredir bir konu var,  genelde hep çift motorlu uçaklardan bahsediyoruz;  ama çift motor diye bir kýsýtlama yok;  yani çift motorlu uçak yapýlacaðýna örneðin dört motorlu uçak yapýlamaz mý?
altý tane pd222 motoruyla  bir iha denemesi olabilir mi?
ya da, þu anki Akýncý motorundan iki tane deðil dört tane olan bir model olamýyor mu?

Ukrayna onlarca yýl önce þunu yapmýþ.
demekki pervaneli uçakta bile iki motordan fazlasý olabiliyor.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Antonov_An-22


Ukrayna'ya bu kadar yaslanmak  iyi de,  bunun bir alternatifi de kenarda olmalý.
altý adet pd222 motorlu bir iha  çalýþsak faydalý olabilir bence.

Çevrimdışı Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #533 : 12 Kasım 2021, 16:09:23 »
Ukrayna'ya bu kadar yaslanmak  iyi de,  bunun bir alternatifi de kenarda olmalý.

TS-1400'ün turboprop versiyonunu yap. Al sana alternatif.

Ancak þu anda öncelikli proje o deðil. Ýþlerin bir sýrasý var. Önce Gökbeydeki TS-1400, sonra Altay güç paketi bitecek. Sonra da MMU'nun turbofan motoru ile gemiler için türbin motoru bitecek. Tüm bu öncelikli iþler bittikten sonra boþluklarý kapatabiliriz. O zamana kadar Ukrayna su koyvermez inþallah.

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alıntı
Batýlý ülkelerin ambargo uyguladýðý haberleþme sistemlerini Bayraktar TB2 için yerlileþtiren @netacoms Akýncý'nýn da hava ve yer Data link anten sistemlerini üretecek.

@BaykarTech ve @netacoms arasýnda Akýncý TÝHA hava ve yer data link anten sözleþmesi imzalandý.https://mobile.twitter.com/ssysfakb

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Baykar, Ivchenko-Progress’ten 500 adede kadar motor alacak.
« Yanıtla #535 : 16 Kasım 2021, 17:14:50 »
Alıntı
Ivchenko-Progress, Baykar Savunma ile imzaladýðý anlaþma kapsamýnda MÝUS için AI-322F ve AI-25TL üzerinden Türkiye için geliþtirilmiþ AI-25TLT turbofan motorlarýný teslim edecek.

Ukraynalý kaynaklara göre 2030 yýlýna kadar Baykar, Ivchenko-Progress’ten 500 adede kadar motor alacak. Motorlarýn, Ukrayna ile ortak kurulan BlackSea Shield þirketi üzerinden Türkiye’de üretilmesi ve fikri mülkiyet haklarýnýn Türkiye’de olmasý ihtimali mevcut.

AI-322F Turbofan Motoru
AI-322F motorunun MÝUS’un süpersonik varyantýna güç verecek. Motorda bulunan art yakýcý sayesinde MÝUS’un süpersonik hýzlara eriþilmesine olanak saðlanacak. Motorun itki kapasitesi ve yakýt tüketimi ise þu þekilde:

11 bin metre irtifa, 1.4 mach hýz ve ISA hava standardýnda,

Art yakýcý ile 28kN itki
1.9 kg/kN.h yakýt tüketimi
Deniz seviyesinde ve ISA hava standardýnda

Art yakýcý olmadan 25kN
Art yakýcý ile 42kN itki
624mm fan çapýna sahip motor, 560kg kuru aðýrlýða sahip. Ivchenko-Progress’e göre motorlarýn küçük modifikasyonlar ile istenildiðinde 50kN’a kadar itki saðlayacak varyantlarý türetilebilir.

Motor Sich tarafýndan üretilmekte olan motor, halihazýrda Çin üretimi Hongdu L-15B süpersonik jet eðitim uçaðýnda kullanýlýyor. Çin, 2021 yýlýnýn baþýnda 400 adet daha AI-322F motoru için Ivchenko-Progress’e sipariþ geçmiþti.
https://www.savunmasanayist.com/akinci-tiha-ve-mius-ukrayna-motorlariyla-guclenecek/

Çevrimdışı mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 1685
 • 36
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #536 : 16 Kasım 2021, 18:05:51 »
Motor ömürleri nasýl acaba ?

Çevrimdışı Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #537 : 17 Kasım 2021, 11:59:23 »
Motor ömürleri nasýl acaba ?
Kendileri 3000 saat veriyor. Ama 2-3000 saat arasý da olsa, ucuz alýnýyor ve de en önemlisi iþ görüyorsa gerisi çok ta önemli deðil. Dahasý çalýþan bir motor kaynaðý bizim için.
(Benzer ABD motorlarý 8-9000 saate kadar çýkýyor)

https://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai%E2%88%92322&lang=en

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Akýncý ÝHA Projesi
« Yanıtla #538 : 19 Kasım 2021, 17:11:57 »
Alıntı
BaykarTech Genel Müdürü  @haluk : Ukrayna'da Bayraktar TB2 için bir test, eðitim ve bakým tesisi kuracaðýz. Bunun için bir mutabakat imzaladýk.

Ayný zamanda insansýz sistemlerin Ar-Ge ve üretimi için de bir tesis kurmayý planlýyoruz. Bu plan da uygulamaya koyuldu.

AKINCI'nýn ihracatý hakkýnda:

Ýlgilenen çok sayýda ülke var. Ama adlarýný ve sözleþme þartlarýný henüz açýklayamam. Kýsa sürede sonuçlarý görülecek.

Ukraynalý yetkililerle yaptýðýmýz toplantýlarda da AKINCI konusunu sürekli konuþuyoruz.
youtu.be/JAGKOinRw68
https://mobile.twitter.com/TyrannosurusRex

Çevrimdışı カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • İleti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2021, 01:46:35 Gönderen: カメせ »