Gnderen Konu: Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de  (Okunma says 3331 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de
« : 23 Nisan 2016, 11:39:17 »
Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de

ÝHA
23 Nisan 2016 - 11:05:00
ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'deSadece ABD ve Ýsrail tarafýndan kullanýlan ve hedef pozisyonuna göre saða ve sola yönlendirilebilmesiyle dikkat çeken yaklaþýk 8 bin liraya mal olan Cornetshot türü silah, artýk artýk Türkiye'de de üretilmeye baþlandý.

Elektrik Elektronik Mühendisi Görkem Kalender, sadece ABD ve Ýsrail tarafýndan kullanýlan ve artýk Türkiye'de de üretilmeye baþlanan Cornershot silahý hakkýnda bilgiler verdi. Kalender, asimetrik savaþ þartlarýna göre üretilen Cornershot silahýyla ilgili olarak, "Silahý bir noktaya doðrultuyorsunuz köþenizden çýkmadan bölgeyi ekrandan gözlemliyorsunuz. Silahýn namlusu çýkýyor, siz de güvenli bir þekilde operasyonu gerçekleþtiriyorsunuz. Cornershot, silahlý kuvvetlerimizin kendi silahýný ön tarafa entegre ederek ön, sað ve sol tarafa ateþ etme imkanýna sahip bir ürün" ifadelerini kullandý.

5 MÜHENDÝS VE 5 ÝÞÇÝ TARAFINDAN 18 AYDA ÜRETÝLDÝ

2014 yýlýnda AR-GE çalýþmalarýna baþlanan ve Türk mühendisleri tarafýndan Ankara Ývedik Organize Sanayi bölgesinde üretilen silahýn, hedef pozisyonuna göre sað ve sol yönde konumlandýrýlabildiði öðrenildi. 5 mühendis ve 5 iþçiden oluþan bir ekip, 18 aylýk bir çalýþmanýn ardýndan teknoloji harikasý Cornershot silahýný ortaya çýkardý.

62 DERECELÝK AÇIYLA BÜKÜLME ÖZELLÝÐÝ

Gece görüþ sistemi de takýlabilen silahýn özellikle yakýn mesafeli mücadelelerde daha etkili olacaðý belirtildi. Cornershort silahýnýn önemli özelliklerinden bir tanesi de 62 derecelik açý ile bükülme kabiliyetine sahip olmasý. Bu sayede polis ve askerler, hem gözlem yapabilecek hem de hedefi etkisiz hale getirebilecek.

HEDEF, YERLÝ ÜRÜNLERÝN DAHA YAYGIN HALE GETÝRÝLEREK CAN KAYIPLARININ AZALTILMASI

Cornershot silahlarýndan Türk silahlý kuvvetlerine 20 tane verildiðini belirten Kalender, hedeflerini bundan sonra yerli ürünlerin silahlý kuvvetler tarafýndan daha yaygýn hale getirilerek, can kaybýnýn azaltýlmasý olduðunu söyledi. Cornershot'ýn yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olduðunun altýný çizen Kalender, "Ayrýca gece görüþ otofokus özelliði de var. Silahýn atýþ menzili içerisinde deðiþtirilebilir kameralarý var ve wifi özelliðine sahip. Görüntüler tim merkezine aktarýlýyor. Atýþ testleri Makina Kimya'nýn atýþ poligonunda denendi. Aðýr ve otomatik silahlara göre çalýþma yapýyor" þeklinde konuþtu.
Tanesi 2 bin 800 dolar yani yaklaþýk 8 bin liraya mal olan silahýn aðýrlýðýnýn ise 4 kilo 300 gram olduðu ifade edildi. Süreç içinde terörle mücadele eden tüm personele daðýtýlmasý planlanan Cornershot silahýnýn, öncelikle Özel Kuvvetler birlikleriyle jandarma ve Özel Harekat ekiplerinin kullanacaðý kaydedildi.

http://www.hurriyet.com.tr/abd-ve-israilden-sonra-turkiyede-40093351
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd azarax

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 295
 • 0
Ynt: Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de
« Yantla #1 : 23 Nisan 2016, 21:17:17 »
yazýdan anladýðým kadarýyla fotoðraftaki silahtan farklý bir silah olacak gibi geldi bana. bi baþlangýç olsun gerisi gelir gerçi

evrimd Nutuk

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 941
 • 4
Ynt: Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de
« Yantla #2 : 24 Nisan 2016, 03:07:11 »
ne ise yariyacak bu kornershot? Anladigim kadariyla bir bukulen kola monte edilmis bir tabanca. Elin terroristi Kelesle, dockayla ates edecek, tabanca ile karsilik mi verilecek?

Hadi belki ev aramalarinda ise yarar, baska de bi poha yaramaz!

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Cornershort: ABD ve Ýsrail'den sonra Türkiye'de
« Yantla #3 : 24 Nisan 2016, 12:24:27 »
Ne iþe yarayacaðý çok açýk deðil mi?!
Meskun mahalde teröristlerle köþe kapmaca oynarken; KORNERDEN GOL ATMAYA YARIYOR:)