Gnderen Konu: YENI NESIL ZMA PROJESI  (Okunma says 33972 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #10 : 17 Nisan 2020, 15:26:55 »
Adý ZMA da olsa bu sýnýf araçlarýnda tanklar kadar korumaya ihtiyacý var. Çünkü, artýk nerdeyse rpg ler kadar atgm ler var sahada. Bu kadar atgm tehdidi oluncada zma larda da tank gibi aktif pasif koruma ve zýrha ihtiyaç var.

Ýsrail gibi tank gövdesini Zma yapsak yeridir. Yani Altay tank gövdesinden Zma yapýlabilir. En azýndan belli bir miktar çatýþma alanlarý için.

Eðer tankta anti tank mühimmatý varsa Zmalarýn zýrh korumasýnýn tank kadar olmasýna gerek yok. Aktif Pasif olmalý evet ama zýrh yapýlanmasý þöyle olmalý, Yanlar ve arka maks. rpg ve 14.5 mm  ön taraf ise zma'daki anti tank füzesinin maks. menzilinde düþmandaki en güçlü tanktaki namlunun ellerindeki en iyi sabot mühimmat ile delebileceði x kalýnlýktaki mm oranýnda dayaným saðlayacak derecede  güçlendirilmiþ zýrh. Atýyorum rakip top 4 km'de en iyi sabotuyla 800 mm deler ancak senin ön tarafta 800 mm zýrh koymana gerek yok . Zýrhý eðerek plakalar arasý boþluk býrakarak ve farklý dayanýmlarda zýrh malzemelerini karýþtýrarak 200 mm kalýnlýkta ancak 800 mm dayaným da bir zýrh yapýlabilir.

Peki neden sadece ön taraf ?

Çünkü zýrhlýlarýn genelde düþmana þasilerinin ön tarafýný dönerek savaþmalarý beklenir aksi taktirde zýrhlýnýn her yerini zýrhlandýrmak aðýrlýk, maliyet ve vasýtanýn amfibiliði yönünden imkansýz. Diðer yandan uzun vadede iþ yapacak bir zma istiyor isek zma'larda yükseltilebilir optronik ve/veya zýrhlýlarý tespit edip angajmana yarayacak kara konuþlu mwm radara ve 15-16 km menzilli nlos anti tank füzesine sahip zma'lar lazým.

Çünkü yakýn bir zamanda 15-20 km menzilli mach 3 hýzlý em toplu tanklar çýktýðýnda sabot mühimmatlarýnýn deliþ gücü bir kaç zma'ya arka arkaya dizip delmeye yetecek güçte olacaklar.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #11 : 17 Nisan 2020, 16:16:02 »
Zma ve siha nýn ortak kullanýmý da lazým. Özellikle tugay yada tabur seviyesinde dikey kalkýþlý siha barýndýran Zma lar olmalý. Yoksa hedef belirleme zor olur.

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #12 : 17 Nisan 2020, 16:25:10 »
Battlestar hocam, araç araca çatýþmada tamam ama, atgm devreye girdiðinde zýrhlý araçlar önden deðil özellikle dediðiniz gibi zayýf yanlardan özellikle vuruluyor. Bu yüzden zma lara iyi bi zýrh ve harici koruma þart.
« Son Dzenleme: 17 Nisan 2020, 16:42:21 Gnderen: Alpars »

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #13 : 17 Nisan 2020, 17:43:57 »
Battlestar hocam, araç araca çatýþmada tamam ama, atgm devreye girdiðinde zýrhlý araçlar önden deðil özellikle dediðiniz gibi zayýf yanlardan özellikle vuruluyor. Bu yüzden zma lara iyi bi zýrh ve harici koruma þart.


Sanýrým genelde israil'in Namer'i aklýnýzý çeliyor ancak Ýsrail kendine has durumlarý olan bir ülke. Zma denilen alet ucuz, kolay üretilebilir, hafif olmalý. Keza total tank sayýmýzýn 1.5-2 katý sayýda olmasý gereken bir alet bu.

Günümüzdeki anti tanklarýn tandem baþlýklarýný engelleyebilecek düzeyde bir zýrh bu araçlarý tanka çevirir kaldý ki sabot mühimmata dayanýmý olan zýrh türü ile atgm'lerdeki heat baþlýklara dayanýmý olanlar farklý bunlarý kombine etmen lazým ki o daha da fena aðýrlýk ve maliyet demek.

Ancak biz pasif korumayý biraz hafife alýyoruz ancak bence en az aktif koruma sistemleri kadar etkililer. Modern pasif koruma sistemleri ki bunlara M-60TM Fýrat'ta dahil, bir anti tank mühimmatý optiði veya tank topu lazer mesafe ölçeri tanka tutulduðunda otomatik olarak algýlýyor tanký uyarýyor ve siz hiçbir þey yapmadan sis havanlarýný atýyor ve insansýz makineli tüfek sistemi/bombatar ve ana topu hedefe direk çeviriyor. Hatta bazýlarý otomatik atýþ bile yaptýrýyor. Mesela bizim M-60 TM Fýrat'ta hedefe direk makineli tüfeði veya bombatarý çevirip angaje olmasý söz konusu.

Þimdi Zma olarak Akkor veya Pulatlý ve atgm lançerli Aselsan Korhan'ý ele alalým. Tankta atgm dayanýmý olan bir zýrh yok ama zma için iyi bir zýrh var. Eðer Korhan o an hareket halinde operasyonelse zaten tasmus ile çevresinde olan bitene hakimdir veya komutan vizörü arama moduna sokar ve kendine tehdit olacak atgm hedeflerini tespit edip üstündeki anti tank ile vurur

Diyelimki pasif halde, zma'yý bir tow hedef aldý. Ayný anda lss algýlar, personeli ve çevreyi uyarýr ve otomatik sis havaný atar ve ayný anda 35mm atom mühimmatlý kuleyi hedefe çevirir ve ateþ eder. Salýrganlarý özellikle atom mühimmatýn etkisi ile anýnda devre dýþý býrakýr , piyade üzerindeki muhtemel etkisi için 01:15 den sonrasýna bknz ;

<a href="http://youtu.be/4UolMYY7QaA?t=77" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4UolMYY7QaA?t=77</a>


O da baþarýlý olmaz ise pulat veya Akkor var. Zma standartýnda bir araca þu an bundan ötesini sunamazsýnýz.
« Son Dzenleme: 17 Nisan 2020, 17:44:33 Gnderen: BATTLESTAR »
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #14 : 17 Nisan 2020, 17:52:53 »
Suriye deneyimi bize namer gibi bir aracýn öncü birlikler ve ileri birlikler için elzem olduðunu dikte ediyor.  Zma filomuzun en az yüzde 10 u bu araç tipinde olmalý. Yoksa kayýplar gereksiz yere artar.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #15 : 17 Nisan 2020, 19:59:06 »
Suriye deneyimi bize namer gibi bir aracýn öncü birlikler ve ileri birlikler için elzem olduðunu dikte ediyor.  Zma filomuzun en az yüzde 10 u bu araç tipinde olmalý. Yoksa kayýplar gereksiz yere artar.


Namer bizim ordu konseptimize uymaz. Ancak pasif korumasý bile olmayan zma'larda yakýþmaz. acv-30 modernizasyonu bir stop-gap belli ki , ynzma projesi içinde bmc'nin de zma'sýný tamamlamasý bekliyor olabilir.

Pasif korumasý ve eþ eksenli anti tank podu olan ve modern tanklar ile omuz omuza mücadele ettiðinde , namer kadar zýrhlý olmasalar da Zma lar koskoca ordulara karþý bile müthiþ iþler yapabiliyor. Bknz. Bradley, Körfez Savaþý, 73 Easting savaþý.

Error 404 (Not Found)!!1


Bu belgeseli izleyin hoþunuza gidecektir.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #16 : 17 Nisan 2020, 22:43:43 »
Suriye deneyimi bize namer gibi bir aracýn öncü birlikler ve ileri birlikler için elzem olduðunu dikte ediyor.  Zma filomuzun en az yüzde 10 u bu araç tipinde olmalý. Yoksa kayýplar gereksiz yere artar.


Namer bizim ordu konseptimize uymaz. Ancak pasif korumasý bile olmayan zma'larda yakýþmaz. acv-30 modernizasyonu bir stop-gap belli ki , ynzma projesi içinde bmc'nin de zma'sýný tamamlamasý bekliyor olabilir.

Pasif korumasý ve eþ eksenli anti tank podu olan ve modern tanklar ile omuz omuza mücadele ettiðinde , namer kadar zýrhlý olmasalar da Zma lar koskoca ordulara karþý bile müthiþ iþler yapabiliyor. Bknz. Bradley, Körfez Savaþý, 73 Easting savaþý.

Error 404 (Not Found)!!1

Bu belgeseli izleyin hoþunuza gidecektir.


Belgeselde görüldüðü ve bizim de arada dile getirdiðimiz üzere tanklar teknolojiye yenik düþüyor biraz. Hava hakimiyetini iki tarafta da yok sayarsak. Konvansiyonel bir savaþ için Kara kuvvetlerinin STA üzerine yatýrým yapmasý olumlu bir hamle oldu. Ancak tanýtýmlarda 2 adet lançer içermeleri ise biraz soru iþareti býraktý tabi. Bence bu lançer sayýsý ZMA birliklerine daha uygun bazý ZMA’lar Bradley örneðindeki gibi atgm ile donatýlabilir.

Belgeselde iki zýrhlýnýn tanklarýn karþýsýna pat diye çýkmasý biraz organizasyon bozukluðu ve disiplin eksiði anlamýna geliyor sanki o da ayrý.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #17 : 17 Nisan 2020, 23:28:06 »
Suriye deneyimi bize namer gibi bir aracýn öncü birlikler ve ileri birlikler için elzem olduðunu dikte ediyor.  Zma filomuzun en az yüzde 10 u bu araç tipinde olmalý. Yoksa kayýplar gereksiz yere artar.


Namer bizim ordu konseptimize uymaz. Ancak pasif korumasý bile olmayan zma'larda yakýþmaz. acv-30 modernizasyonu bir stop-gap belli ki , ynzma projesi içinde bmc'nin de zma'sýný tamamlamasý bekliyor olabilir.

Pasif korumasý ve eþ eksenli anti tank podu olan ve modern tanklar ile omuz omuza mücadele ettiðinde , namer kadar zýrhlý olmasalar da Zma lar koskoca ordulara karþý bile müthiþ iþler yapabiliyor. Bknz. Bradley, Körfez Savaþý, 73 Easting savaþý.

Error 404 (Not Found)!!1

Bu belgeseli izleyin hoþunuza gidecektir.


Belgeselde görüldüðü ve bizim de arada dile getirdiðimiz üzere tanklar teknolojiye yenik düþüyor biraz. Hava hakimiyetini iki tarafta da yok sayarsak. Konvansiyonel bir savaþ için Kara kuvvetlerinin STA üzerine yatýrým yapmasý olumlu bir hamle oldu. Ancak tanýtýmlarda 2 adet lançer içermeleri ise biraz soru iþareti býraktý tabi. Bence bu lançer sayýsý ZMA birliklerine daha uygun bazý ZMA’lar Bradley örneðindeki gibi atgm ile donatýlabilir.

Belgeselde iki zýrhlýnýn tanklarýn karþýsýna pat diye çýkmasý biraz organizasyon bozukluðu ve disiplin eksiði anlamýna geliyor sanki o da ayrý.


Daha önce söylemiþtim okudunuz mu bilmiyorum Sta brojesi 8 km menzilli l-umtas ve yükseltilebilir optronik olmazsa tamamen etkisiz bir proje. Keza düþman zýrhlý kuvvetlerinin toplarý sabot mühimmatla 4 km'de stalarý delik deþik eder. Sutre gerisi felan demeyin onun içinde yükseltilebilir mast optroniði lazým.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #18 : 18 Nisan 2020, 10:34:08 »
Alpars kardeþ sayýn Battlestar emin olun ki bu sözlerinizi hakedecek birisi deðil hatta askerimizi bizden daha çok önemseyen bir arkadaþýmýz.
Zaten yapýlan hatalarý da en çok eleþtiren kendisidir...
Bu sözleri emin olun ki haketmiyor...

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #19 : 18 Nisan 2020, 12:39:09 »


ABD ordusu Bradley'in yerine yeni araç almak için harekete geçti.

Yirmi yýlda dördüncü kez, ABD Ordusu M-2 Bradley Zýrhlý Aracýnýn (bundan sonra ZMA) yerini alacak bir ihale baþlatacak. Çabalarýn özünde yine, mürettebat ve birlik taþýyan geleneksel bir araç olarak veya zor görevler üstlenen uzaktan kumandalý robotik bir araç olarak savaþa girecek olan Zýrhlý bir araç olan Ýsteðe Baðlý Ýnsanlý Dövüþ Aracý (OMFV) var.

Bu çabanýn tamamlanmasýna umut veren yenilik, önceki yarýþmalarýn baþarýsýzlýklarýndan öðrenen ABD Ordusunun, özellikle savunma alanýnda ve savaþ alanýnda nasýl kullanýlacaðý konusunda OMFV'yi þekillendirmek için önemli kararlar almasýdýr. aracýn tasarýmýný ve geliþimini etkileyecek özellikler.

Piyadelerin yerini alan araç M-2 Bradley, 1980'lerin baþýnda M-1 Abrams savaþ arabasýna eþlik ederek geliþtirildi ve ABD Ordusunun ilk gerçek ZMA'sýydý. Bradley ile birlikte ABD Ordusu, piyade gruplarýný ve mangalarýný savaþ alanýndan çýkarmak ve savaþmak için tek baþýna savaþmak ve onlara güçlü bir araç vermek için þimdiye kadar basit nakliye piyade doktrini terk etti. ateþ gücü, göðüs ve düþman tanklarý ve helikopterlerle baþa çýkma yeteneði saðlayarak onlarla kalabilir ve onlarla savaþabilir.

Yirmi yýl sonra, Bradley'in zayýflýklarý çok daha fazla ve birçok yükseltme ve yükseltmenin ötesinde, ilk önce Future Combat Systems araç ailesiyle, sonra Savaþ Aracý ile üç ardýþýk deðiþtirme programý baþlattý . Ve son olarak Ýsteðe Baðlý Ýnsanlý Dövüþ Aracý ile. Her giriþim, üretim için tek bir araç saðlamadan savunma bütçesinden 18,5 milyar dolar "zarar" ile baþarýsýz oldu.

Þimdi OMFV yeniden baþlýyor, ancak özellikleri "askerleri savaþ alanýndan zafere taþýyan esnek bir platform olmak" gibi temel gerekliliklerle açýkça daha gerçekçi.

Ekleme vurgusu tesadüfi deðildir. Orijinal Bradley, nehirleri geçerken aracýn amfibi kapasitesini korumak için yüksek mukavemetli 7000 serisi alüminyum alaþýmý kullanan 33,6 tonluk bir araçtý. Bununla birlikte, zýrhýn yetersiz olduðu ve bazý durumlarda mürettebatýn kendisi için yýkýcý olduðu kanýtlandý ve yeni versiyonlarda amfibi kabiliyet, -A2 versiyonundaki raylarý korumak için çelik plakalardan ve güçlendirilmiþ önlüklerden sürekli koruma saðlayarak daha fazla koruma için feda edildi. Versiyon-A3, topçu mermileri tarafýndan vurulduðunda delme kuvvetini reaksiyona sokarak ve nötralize ederek reaksiyon koruyucu parçalar, patlamaya dayanýklý göðüs parçalarý ve patlayýcýlarla korumayý daha da geliþtirdi. Bir ayakkabý kutusu boyutundaki parçalar, personel tarafýndan kolayca deðiþtirilebilir.

Bugün, 40 yýllýk hizmetten sonra Bradley yaþýný gösteriyor. Ordu, moderniyasyonun sýnýrlarýný tüketti, ancak aracýn zýrhýný istenen seviyeye getiremedi. Pasif, aktif, reaktif ekleme plakalarý aracýn etrafýna "monte edilmiþtir", ancak bu durum savunmasýz kalýr ve ekstra aðýrlýk, motorunun ve baOMFV'nin öncelikleri bu sýrayla koruma, hareketlilik, özellik iyileþtirme, ölümcüllük ve aðýrlýktýr. Her þeyin gösterdiði gibi, yeni araç M2 Bradley'den daha büyük, daha aðýr olacak, daha fazla zýrha sahip olacak ve kesinlikle yaklaþan füzeleri tespit edecek ve vurmadan önce onlarý yok edecek bir karþý önlem sistemi olan bir çeþit aktif zýrh içerecek.

Bu araç kategorisinde son yýllarda geliþtirilen tüm araçlarýn bu tanýmýna en yakýn model Ýsrail Namer aracýdýr. Merkava IV tanklarýnýn genel tasarýmý üzerinde tasarlanan Namer, Bradley'den 3 daha fazla 9 piyade taþýyor, 60 ton aðýrlýðýnda ve bir Throphy kendini savunma sistemine sahip. Çok aðýr pasif (konvansiyonel) korumaya sahiptir, seviyesi hala bir sýrdýr, ancak kesinlikle bugün hizmette olan en iyi korunan ZMA'dýr. En son sürümünde, 30 mm otomatik ateþleme topu ve iki Spike-MR tanksavar füzesi taþýyan insansýz bir kule ile donatýlmýþtýr.

Bunu göz önünde bulundurarak, OMFV o kadar hantal ve aðýr bir araç olacak ki sadece gemi ile taþýnabilecek. Muhtemelen ihalenin þartlarýný bozan ve iptaline yol açan hýzlý hava taþýmacýlýðý talebinin kaldýrýldýðý görülmektedir. OMFV, Rusya veya Çin gibi aðýr donanýmlý bir düþmana sahip nihai piyade savaþ aracý olacak ve sadece geleneksel durumlarla baþa çýkmak için geliþtirilecek. Diðer her þey için ve hýz gerektiren oþka bir araç için baþka bir dönem için tasarlanmýþ süspansiyonlarýnýn sýnýrlarýný test eder. Deðiþim zamaný geldi!

laðanüstü krizler için, paraþütçüler, Rangers ve Stryker tugaylarý þeklinde ýþýk kuvvetleri vardýr.