Gnderen Konu: Yerli uçak üretimi baþlýyor  (Okunma says 63316 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #110 : 03 Haziran 2023, 02:43:39 »
Tahminimce TAI yaklaþýk C130 a kadarki her boyda nakliye yada genel hizmet askeri uçaðýný kolayca üretebilir. Üstünü de üretir ama bu boydaki uçaklarý þaþýlacak derecede kolayca üretir
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 02:46:21 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #111 : 03 Haziran 2023, 02:46:27 »
Artýk yapalým turboprop motor sýkýntýsý yok.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #112 : 03 Haziran 2023, 02:56:47 »
Yapmýþken bizim genel maksat uçak ihtiyacýmýza cevap verecek boyda yapmak lazým. Nakliye havadan yakýt ikmali HEIK gibi. CN235 kadar bir þey ile baþlayalým desek elimizde kalýr uçak Hürkuþ gibi koyacak yer bulamayýz.

Turbofan daha büyük bir uçakla baþlamak gerek. An 178 çok konuþulmuþtu o boyda en az olmasý gerek. Bu iþ ufaktan baþlayalým öðrenelim denecek bir iþ deðil As400 ün altýndaki istediðimiz boyda uçakla baþlayabiliriz artýk. Muhtemelen iþgücü ayýramýyoruz bu aralar bu iþlere yoksa müdür bey lafýný etti geniþ gövdeli uçak konusunu biraz

 
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 03:00:41 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #113 : 03 Haziran 2023, 04:07:07 »
Sende Ýran nakliye uçaðýný görünce ayný þeyi düþünmüþsün anlaþýlan.

Bu Ýran'ýn hep bizim bir adým önümüzde gitmesi sinirimi bozuyor. Kaan da biraz onlarý geçtik gibi ama göreceksiniz Kaan dan önce bayaðý etkileyici muharip uçaðý uçuracaklar. Füzeyi uçaðý radarý uyduyu helikopteri denizaltýyý her þeyi bizden önce yapýyorlar.

Error 404 (Not Found)!!1


Sevgili putty sen de al An-140 ‘ý sarýya boya , dolaþtýr saðda solda, ne var ki bu da.
 F-5 ten de etkileyici muharip uçak olmuyor ki uçuramadýlar daha.
Dini fikir prangalarýnýn olduðu yerde bilim zor geliþir, o yüzden asla mükemmel olamayacaklar , þimdilik.
Kuzey Kore de füze teknolojisinde ileri seviyelere ulaþtý , varýný yoðunu buraya yatýrýp , geliþmiþ bir ülke oldu mu ?

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #114 : 03 Haziran 2023, 06:20:30 »
Ýran konusunda çok eskiden o komik maketler törenlerde varken bile alay edenlere itiraz ediyordum. Ýran petrol ile geçinemeyecek kadar büyük kalabalýk bir ülkedir ve hiç bir zaman petrol zengini olma seçeneði olmayan bir ülkedir. Diðer petrol zengini ülkeler gibi görülmemeli. Ýran çok petrol geliri olmasýna raðmen bizim gibi çok çalýþmaya mahkum bir ülkedir. Ýran bir endüstri ülkesidir esasýnda. 1970 lerde biz Reno R12 üretirken onlarda R5 filan üretiyorlardý biz otobüs kamyon buzdolabý TV üretmeye baþlarken onlarda baþlamýþtý. Biz yerli araba diye seviniyoruz onlar yýlda bir milyon yerli arabayý 30 yýldýr üretiyor. Her ülke kendi doðusundakine kibirle bakýyor ama bu gerçek deðil Ýran kendi çapýnda gayretli bir ülkedir. Bu Humeyni devriminden ambargodan filan öncede böyleydi. Ýranlýlar bizim gibiler aþaðý yukarý endüstri anlamýnda. Bunu ambargolardan doðan dezavantajý ve militarist motivasyondan ileri gelen avantajý bir yana býrakarak kabaca böyle yorumluyorum. Ýranlýlara beceriksiz gözü ile bakmaktan vazgeçelim. Ýran da yeterli üniversite eðitimi var endüstri var insan kaynaðý var. Yunanlýlarýn bizimle yapamaz edemez diye kibirle bakmasý gibi bizde kendi doðumuza öyle bakmayalým. Türkiye de üretilipte Ýran da üretilmeyen hemen hemen hiç bir þey yok
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 06:27:03 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #115 : 03 Haziran 2023, 10:39:39 »
Yapmýþken bizim genel maksat uçak ihtiyacýmýza cevap verecek boyda yapmak lazým. Nakliye havadan yakýt ikmali HEIK gibi. CN235 kadar bir þey ile baþlayalým desek elimizde kalýr uçak Hürkuþ gibi koyacak yer bulamayýz.

Turbofan daha büyük bir uçakla baþlamak gerek. An 178 çok konuþulmuþtu o boyda en az olmasý gerek. Bu iþ ufaktan baþlayalým öðrenelim denecek bir iþ deðil As400 ün altýndaki istediðimiz boyda uçakla baþlayabiliriz artýk. Muhtemelen iþgücü ayýramýyoruz bu aralar bu iþlere yoksa müdür bey lafýný etti geniþ gövdeli uçak konusunu biraz

 

Sayýn re turbofan motorumuz yok ...

Ama turboshaft iþine girdik sayýlýr

Ürettiðimiz yada üreteceðimiz turbofan olan tf6000 ve tf10000 ise

Düþük bypass oranlý sadece askeri ucaklarda kullanýlýr belki t6000 den iþjeti yapýlabilir

Yüksek by pass oranlý motora ihtiyaç var..

Bu bypass oranlarýný karýþtýrmýþ olabilirim

Sn.Yaþar yada baþka bir arkadaþ düzeltecektir..
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 12:05:50 Gnderen: Denizci16 »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #116 : 03 Haziran 2023, 11:48:57 »
Yapmýþken bizim genel maksat uçak ihtiyacýmýza cevap verecek boyda yapmak lazým. Nakliye havadan yakýt ikmali HEIK gibi. CN235 kadar bir þey ile baþlayalým desek elimizde kalýr uçak Hürkuþ gibi koyacak yer bulamayýz.

Turbofan daha büyük bir uçakla baþlamak gerek. An 178 çok konuþulmuþtu o boyda en az olmasý gerek. Bu iþ ufaktan baþlayalým öðrenelim denecek bir iþ deðil As400 ün altýndaki istediðimiz boyda uçakla baþlayabiliriz artýk. Muhtemelen iþgücü ayýramýyoruz bu aralar bu iþlere yoksa müdür bey lafýný etti geniþ gövdeli uçak konusunu biraz

 

Sayýn re turbofan motorumuz yok ...

Ama turboshaft iþine girdik sayýlýr

Ürettiðimiz yada üreteceðimiz turbofan olan tf6000 ve tf10000 ise

Düþük bypass oranlý sadece askeri ucaklarda kullanýlýr belki t6000 den iþjeti yapýlabilir

Yüksek by paþa oranlý motora ihtiyaç var..

Bu bypass oranlarýný karýþtýrmýþ olabilirim

Sn.Yaþar yada baþka bir arkadaþ düzeltecektir..
Sn Denizci16,
Söyledikleriniz doðru. Yüksek Bypass oranlý turbofan motor yapmamýz lazým ticari uçaklar için.
TF6000 düþük Bypass oranlý askeri motor. Ticari uçaklara uymaz.
Ticari turbofan motorlarýn fanlarý çok büyüktür. Üretilen itkinin %80-90’lýk bölümü Bypass kanallarýndan atýlan soðuk hava ile saðlanýr. Jet itkinin %10-20 lik bir katkýsý vardýr. Asýl görevi bu fanlarý çeviren türbini döndürmektir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #117 : 03 Haziran 2023, 12:11:36 »
Motor dert deðil. Ticari uçak olacaksa ambargo olmaz..

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli uçak üretimi baþlýyor
« Yantla #118 : 03 Haziran 2023, 12:28:59 »
Biz zengin deðiliz sn serkan1976 bizim uçak her iþte kullanýlabilmeli....

Yada þöyle birþey yapabiliriz..

Sivil ve ticari versiyon için üreteceðimiz askeri versiyonun daha geniþ gövdeli olan bir modelini yurtdýþýndan tedarik edeceðimiz bir turbofan motor ile uçurabiliriz...

Fakat askeri versiyon daha küçük gövde ve elimizde ulaþabileceðimiz turboprop motor ile bu iþin altýndan kalkabiliriz...

Koskaca ülkede bir kayseride hava indirme tugayý var.oda iki taburu yada alayý diye hatýrlýyorum...

Sýrf bunun kapasitesini arttýrmak için bile casa cn235 den daha yetenekli bir nakliye uçaðýna ihtiyacýmýz var
9-13 ton taþýma kapasiteli...
« Son Dzenleme: 03 Haziran 2023, 12:30:06 Gnderen: Denizci16 »