Gnderen Konu: Aselsan'ýn KAPLAN'ý görücüye çýkýyor  (Okunma says 5755 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd marial

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 137
 • 0
 • Her Türk asker doðar
Aselsan'ýn KAPLAN'ý görücüye çýkýyor
« : 24 Nisan 2013, 20:55:01 »
ASELSAN, el yapýmý patlayýcýlar ve bombalarýn imha edilmesi amacýyla geliþtirdiði "KAPLAN" adý verilen bomba imha robotlarýnýn yeni modellerini geliþtirdi.

Ýlk kez 2013 IDEF’te kamuoyuna tanýtýlacak KAPLAN’ýn yeni modelleri, radar tabanlý sistemleri sayesinde toprak altýnda veya bir paket içine gizlenmiþ el yapýmý patlayýcýlarý tespit ederek, elektro manyetik güç sistemi sayesinde uzaktan etkisiz hale getirebiliyor.

Savunma sanayinin öncü kuruluþu ASELSAN, el yapýmý patlayýcý ve bombalarýn, insan hayatýný tehlikeye sokmadan, hýzlý ve güvenilir bir þekilde imha edilmesi amacýyla 2012 yýlýnda "KAPLAN Bomba Ýmha Robotu"nu geliþtirdi. Emniyet Genel Müdürlüðünün de kullanmaya baþladýðý KAPLAN Bomba Ýmha Robotu, yeni nesil insansýz teknolojisi sayesinde patlayýcýlarla mücadelede güvenlik güçlerine önemli avantajlar saðladý.

Tamamen milli olarak geliþtirilen KAPLAN, bomba imha personelinin þüpheli bir nesneyi 500 metre mesafeden incelemesini saðlayan gözetleme sistemine ve bombayý imha etmekte kullanýlan 7 hareket serbestliðine sahip robot kola sahip. Robot kol, þüpheli cisim üzerinde istenilen noktaya hassas olarak yönlendirilebiliyor ve tüm iþlemler canlý olarak komuta birimindeki ekrandan izlenebiliyor. Süspansiyonlu paletleri sayesinde, þüpheli nesnelere ulaþabilmek için merdiven inip çýkabilen kar, çamur, su birikintisi gibi zor zeminlerde hareket edebilen KAPLAN, -30 ile 69 derece sýcaklýklar arasýnda çalýþabiliyor.

Batarya deðiþtirilmeden 15 kilometre yol gidebilen KAPLAN, 4 saati aþan süre boyunca bomba imha görevlerini yerine getirebiliyor.

3 boyutlu görüntülüyor

Robot kullanýcýsý, bir aracýn altýna veya bir menfezin içine yerleþtirilmiþ nesnelerin görüntülerini, robot kolu üzerindeki kameralar sayesinde canlý olarak uzak komuta biriminde izleyebiliyor. Bu görüntüler, istenirse sonradan incelenebilmesi için kaydedilebiliyor. Robot, üzerinde yer alan mikrofon ile inceleme yapýlan ortamý dinleyip, gereken durumlarda kullanýcýnýn sesli uyarýlarýný bulunduðu ortamda duyurabiliyor.

Yüksek hassasiyet gerektiren bomba imha görevi, geliþmiþ yazýlým arayüzleri ile hýzlý bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor. Yazýlým arayüzlerinde yer alan 3 boyutlu robot gösterimi sayesinde de kullanýcý robotun gözle göremediði bir yerdeki hareketlerini bile izleyebiliyor. Bomba imha uzmaný tarafýndan imha edilmesine karar verilen patlayýcý, robot kol üzerinde yer alan su topu ile imha ediliyor.

Yeni KAPLAN hazýr

ASELSAN, uzun süren Ar-Ge çalýþmalarýnýn ardýndan gizlenmiþ el yapýmý bombalarý uzaktan tespit edip etkisiz hale getirebilen KAPLAN’ýn yeni modelini geliþtirdi. KAPLAN’ýn yeni modeli, radar tabanlý sistemi sayesinde toprak altýnda, yol altýna veya bir paket içerisine yerleþtirilmiþ el yapýmý patlayýcýlarý tespit edebiliyor, üzerindeki yüksek elektro manyetik güç sistemi sayesinde gömülü olan el yapýmý patlayýcýlarý uzaktan etkisiz hale getirebiliyor.

Bu teknolojiye birkaç ülke sahip

Tamamen milli olanaklarla geliþtirilen KAPLAN’ýn yeni modelleri, önümüzdeki ay düzenlenecek IDEF 2013 Uluslararasý Savunma Sanayii Fuarý’nda sergilenecek.

Yetkililer, yeni versiyon KAPLAN’larda kullanýlan patlayýcý tespit ve imha teknolojisine dünyada birkaç ülkenin sahip olduðunu belirttiler.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Aselsan'ýn KAPLAN'ý görücüye çýkýyor
« Yantla #1 : 24 Nisan 2013, 23:38:16 »
Lütfen eklediðiniz haberlerin kaynaðýný belirtiniz!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd marial

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 137
 • 0
 • Her Türk asker doðar
Ynt: Aselsan'ýn KAPLAN'ý görücüye çýkýyor
« Yantla #2 : 25 Nisan 2013, 04:59:00 »
Milli olanaklarla geliþtirilen KAPLAN'ýn yeni modeli ilk kez 2013 IDEF'te sergilenecek...

ASELSAN, el yapýmý patlayýcýlar ve bombalarýn imha edilmesi amacýyla geliþtirdiði "KAPLAN" adý verilen bomba imha robotlarýnýn yeni modellerini geliþtirdi. Ýlk kez 2013 IDEF'te kamuoyuna tanýtýlacak KAPLAN'ýn yeni modelleri, radar tabanlý sistemleri sayesinde toprak altýnda veya bir paket içine gizlenmiþ el yapýmý patlayýcýlarý tespit ederek, elektro manyetik güç sistemi sayesinde uzaktan etkisiz hale getirebiliyor.

Savunma sanayinin öncü kuruluþu ASELSAN, el yapýmý patlayýcý ve bombalarýn, insan hayatýný tehlikeye sokmadan, hýzlý ve güvenilir bir þekilde imha edilmesi amacýyla 2012 yýlýnda "KAPLAN Bomba Ýmha Robotu"nu geliþtirdi. Emniyet Genel Müdürlüðünün de kullanmaya baþladýðý KAPLAN Bomba Ýmha Robotu, yeni nesil insansýz teknolojisi sayesinde patlayýcýlarla mücadelede güvenlik güçlerine önemli avantajlar saðladý.

Tamamen milli olarak geliþtirilen KAPLAN, bomba imha personelinin þüpheli bir nesneyi 500 metre mesafeden incelemesini saðlayan gözetleme sistemine ve bombayý imha etmekte kullanýlan 7 hareket serbestliðine sahip robot kola sahip. Robot kol, þüpheli cisim üzerinde istenilen noktaya hassas olarak yönlendirilebiliyor ve tüm iþlemler canlý olarak komuta birimindeki ekrandan izlenebiliyor. Süspansiyonlu paletleri sayesinde, þüpheli nesnelere ulaþabilmek için merdiven inip çýkabilen kar, çamur, su birikintisi gibi zor zeminlerde hareket edebilen KAPLAN, -30 ile 69 derece sýcaklýklar arasýnda çalýþabiliyor.

Batarya deðiþtirilmeden 15 kilometre yol gidebilen KAPLAN, 4 saati aþan süre boyunca bomba imha görevlerini yerine getirebiliyor.

3 boyutlu görüntülüyor

Robot kullanýcýsý, bir aracýn altýna veya bir menfezin içine yerleþtirilmiþ nesnelerin görüntülerini, robot kolu üzerindeki kameralar sayesinde canlý olarak uzak komuta biriminde izleyebiliyor. Bu görüntüler, istenirse sonradan incelenebilmesi için kaydedilebiliyor. Robot, üzerinde yer alan mikrofon ile inceleme yapýlan ortamý dinleyip, gereken durumlarda kullanýcýnýn sesli uyarýlarýný bulunduðu ortamda duyurabiliyor.

Yüksek hassasiyet gerektiren bomba imha görevi, geliþmiþ yazýlým arayüzleri ile hýzlý bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor. Yazýlým arayüzlerinde yer alan 3 boyutlu robot gösterimi sayesinde de kullanýcý robotun gözle göremediði bir yerdeki hareketlerini bile izleyebiliyor. Bomba imha uzmaný tarafýndan imha edilmesine karar verilen patlayýcý, robot kol üzerinde yer alan su topu ile imha ediliyor.

Yeni KAPLAN hazýr

ASELSAN, uzun süren Ar-Ge çalýþmalarýnýn ardýndan gizlenmiþ el yapýmý bombalarý uzaktan tespit edip etkisiz hale getirebilen KAPLAN'ýn yeni modelini geliþtirdi. KAPLAN'ýn yeni modeli, radar tabanlý sistemi sayesinde toprak altýnda, yol altýna veya bir paket içerisine yerleþtirilmiþ el yapýmý patlayýcýlarý tespit edebiliyor, üzerindeki yüksek elektro manyetik güç sistemi sayesinde gömülü olan el yapýmý patlayýcýlarý uzaktan etkisiz hale getirebiliyor.

Bu teknolojiye birkaç ülke sahip

Tamamen milli olanaklarla geliþtirilen KAPLAN'ýn yeni modelleri, önümüzdeki ay düzenlenecek IDEF 2013 Uluslararasý Savunma Sanayii Fuarý'nda sergilenecek.

Yetkililer, yeni versiyon KAPLAN'larda kullanýlan patlayýcý tespit ve imha teknolojisine dünyada birkaç ülkenin sahip olduðunu belirttiler.


http://teknoloji.bugun.com.tr/ilk-kez-gorucuye-cikti-haberi/596394

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Aselsan'in Insansiz Araclari...
« Yantla #3 : 07 Mays 2016, 02:22:04 »