Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273867 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1590 : 10 Nisan 2022, 14:42:37 »
Oren Anolik, KKTC üzerinden boru hattý inþasýna dair haberleri yalanladý.
Ýsrail’in Güney Kýbrýs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in, Türkiye gazetesinde çýkan, Ýsrail ile Türkiye arasýndaki boru hattý projesine KKTC’nin de dahil edilmesiyle ilgili haberleri yalanladýðý bildirildi.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n418315-oren-anolik-kktc-uzerinden-boru-hatti-insasina-dair-haberleri-yalanladi

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1591 : 10 Nisan 2022, 15:17:59 »
Bu büyükelçisi yeþil örgütten mi yoksa gerçekten diplomat mý?

Onun dilediði gibi her þey olacak  olursa Ýsrail Hükümetine boru moru yok .

Akdeniz konusunda yunan ve rum böcekleri beni ilgilendirmez. Seçimini yapsýnlar ya bizden tarafa olacaklar ya hamam böcekleri ile Þantaja devam edecekler. Nokta.
« Son Dzenleme: 10 Nisan 2022, 16:34:55 Gnderen: Tigerfish »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1592 : 19 Mays 2022, 11:48:45 »
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi "Cobalt Explorer" Mersin'e ulaþtý.

Yeni sondaj gemisinin isminin yenilenmesi sonrasinda gemi once bakim ve tamirden gececek .
Daha sonrasinda ise yeni gorev yerine hareket edecek . Geminin planlanan gorev bolgesinin Dogu Akdeniz olmasi bekleniyor.

Yeni sondaj gemisi mevcutta bulunan diger sondaj gemilerimizden daha yeni generasyona ait.
Sondaj kabiliyeti daha yuksek bir gemidir.

Bakim sonrasinda yeni gemimizin gorev yerinin Dogu Akdeniz oldugu belirtilmekte . Ancak Dogu Akdeniz denirken Turk kara sulari " Antalya ve Silifke" korfezi mi yoksa MEB sinirlarimiz  bir gorevmi aciklamasi henuz yok.olmasi halinde yaz aylarinda bolge sularinin yeniden isinacagini dusunebiliriz.

Insallah Karadenizde oldugu gibi ,Dogu Akdenizden de ozlemle bekledigimiz guzel haberler isitiriz.
"Simdiden rast gele "

https://www.denizhaber.net/turkiyenin-yeni-sondaj-gemisi-cobalt-explorer-mersine-ulasti-haber-108673.htm
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dorduncu-sondaj-gemisi-turkiyeye-geldi-42065786


evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1593 : 25 Mays 2022, 12:26:52 »
Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'inde yer alan 6'ýncý parseldeki "Cronos-1" hedefindeki sondaj çalýþmalarý baþladý.

Güney Kýbrýs’ýn tek yanlý olarak ilan ettiði sözde “Münhasýr Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ncý parselde yer alan “Cronos-1” hedefindeki sondaj çalýþmalarýnýn bugün baþladýðý haber verildi.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n423895-guney-kibrisin-sozde-mebinde-yer-alan-6inci-parseldeki-cronos1-hedefindeki-sondaj-calismalari-basladi

Ege ve Akdeniz’de “sýcak yaz” beklentisi
Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn ve Türk yetkililerin son bir hafta içinde yaptýðý açýklamalarýn ve Yunus-S isimli araþtýrma gemisinin bugün ve yarýn Ege’de yapacaðý çalýþmalar için Navtex ilan etmesinin, Yunanistan’ý “teyakkuz”, Rum yönetimini ise “izleme” konumuna geçirdiði bildirildi.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n423882-ege-ve-akdenizde-sicak-yaz-beklentisi
« Son Dzenleme: 25 Mays 2022, 12:29:30 Gnderen: metin62 »

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1594 : 27 Mays 2022, 11:42:42 »
RUM TARAFININ TEK TARAFLI ADIMLARI

Doðu Akdeniz'de ve özellikle Kýbrýs çevresinde yürütülen petrol ve doðal gaz aramalarýyla belirli bölgelerdeki kaynak keþifleri, Akdeniz'e komþu ülkelerin enerji arz güvenliðini yakýndan ilgilendiriyor.

GKRY, Türkiye'nin itirazlarýna raðmen, Ada'nýn tek otoritesi gibi davranarak Doðu Akdeniz'de 13 parselden oluþan sözde MEB ilan etti. Rum kesimi, bu sözde MEB sahalarý için Eni, Total, Amerikan ExxonMobil gibi uluslararasý enerji firmalarýna hidrokarbon arama ve çýkarma ruhsatlarý verdi. Bu da Türkiye ve KKTC ile olan gerginliði artýrdý.

Rumlarýn bu çerçevede Türkiye ve KKTC tarafýndan tanýnmayan üç anlaþmasý bulunuyor. Mýsýr'la 2003'te deniz yetki alaný sýnýrlandýrmasýna imza atan GKRY, 2007'de Lübnan'la, 2010'da ise Ýsrail'le anlaþma yaptý.

GKRY tarafýndan ilan edilen sözde MEB parsellerinden, Kýbrýs'ýn güneybatý açýklarýndaki 1, 4, 5, 6, 7 numaralý parsellerin Türk kýta sahanlýðý ile 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralý parsellerin de KKTC'nin hak iddia ettiði alanlarla çakýþtýðý görülüyor. GKRY, bu alanlarda Türkiye ve KKTC'ye ait hak ve menfaatleri ihlal ediyor.

Bölgede yalnýzca sözde 10. ve 11. parsellerde çakýþma meydana gelmiyor. Rum kesiminin ilan ettiði sözde 6. parseldeki sondaj sahasýnýn bir bölümünün Türkiye'nin kýta sahanlýðýnýn bulunduðu alana girmesine karþýn, Ýtalyan ENI ve Fransýz Total'in görevlendirdiði sondaj gemisi çakýþan alanýn dýþýnda bulunuyor.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1595 : 03 Temmuz 2022, 08:05:54 »
Antalya Ýstasyonu-Larnaka Ýstasyonu arasýndaki Navtex “savaþlarý”

Rum basýnýna göre, Türkiye’nin, “Bilim 2” araþtýrma gemisinin çalýþmalarý için Karpaz yarýmadasýnýn kuzey deniz bölgesini 4-22 Temmuz döneminde baðladýðýný bildiren bir Navtex yayýmlamasýnýn ardýndan Antalya Ýstasyonu ile Larnaka’daki “Kýbrýs Radyosu” birbirlerini yalanlayan karþý-Navtex’ler yayýmladý.

http://www.arti392.com/dunya/antalya-istasyonu-larnaka-istasyonu-arasindaki-navtex-savaslari-h58421.html

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Almanya Suudi Arabistan'a Silah Satýþýna Yeniden Baþladý.
« Yantla #1596 : 01 Ekim 2022, 22:05:05 »
Alnt
Almanya Suudi Arabistan'a Silah Satýþýna Yeniden Baþladý.

💢"Almanya, Rusya-Ukrayna Savaþý'nýn ardýndan alternatif enerji ihracatçýlarýyla arasýný iyi tutmak istiyor"


https://savunmasanayist.com/almanya-suudi-arabistana-silah-satisina-yeniden-basladi

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1597 : 16 Ekim 2022, 11:15:03 »
Türkiye’nin kýta sahanlýðýndan geçiyor... AB, Kýbrýs üzerinden Ýsrail’e kablo çekiyor

Kýbrýs Rum Kesimi’nde önceki gün AB’ye Doðu Akdeniz’den elektrik saðlayacak denizaltýndan kablo hattý projesiyle ilgili tören yapýldý.

AB’nin, doðu Akdeniz ülkelerinden elektrik temin etmek amacýyla Yunanistan, Kýbrýs adasý ve Ýsrail’e uzanan deniz altýndan kablo projesi (EuroAsia interconnector), Kýbrýs Rum yönetiminde törenle baþlatýldý. Projenin bir bölümü ise Antalya açýklarýnda Türkiye’nin kýta sahanlýðýndan geçiyor.

RUM KESÝMÝNDE TÖREN

Kýbrýs Rum yönetimindeki sembolik enerji baðlantý törenine Rum lider Nikos Anastasiadis’in yaný sýra, projeye 657 milyon Euro katký koyan AB Komisyonu’nun enerjiden sorumlu komiseri Kadri Simson ile Ýsrail, Mýsýr ve Ürdün Enerji Bakanlarý da katýldý. Törene katýlan Anastasiadis ile AB ve diðer ülkelerin bakanlarý, sembolik olarak bir kablo baðladýlar.

AB’NÝN ENERJÝ GÜVENLÝÐÝ

2030’da tamamlanmasý planlanan 2 bin megavat kapasiteli ve 1200 kilometre uzunluðundaki enterkonnekte hat, 6.5 milyar Euro’ya mâl olacak. Anastasiadis törende yaptýðý konuþmada, Yunanistan’ýn Girit adasý ile Rum yönetimindeki ilk bölümün 2027 sonunda tamamlanmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Rum lider, Ýsrail’e uzanacak elektrik hattý ile AB’nin enerji güvenliðine büyük katký saðlanacaðýný kaydetti. AB Enerji Komiseri Kadri Simson ise son enerji krizinin projeyi daha önemli hale getirdiðini söyledi.

TÜRKÝYE’NÝN YETKÝ ALANINI YOK SAYIYOR

Projeyle ilgili yayýnlanan haritalarda deniz zeminine döþenecek hattýn Girit adasý ile Kýbrýs Rum yönetimi arasýndaki bölümü (Antalya açýklarý) Türkiye’nin kýta sahanlýðý içinde yer alýyor. Rum yönetimi ve Yunanistan, enerji hattýyla ilgili kullandýðý haritalarda Türkiye’nin kýta sahanlýðýný yok sayýyor ve Kaþ açýklarýndaki Meis adasý ile birleþtirerek bölgeyi kendi alaný kabul ediyor.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkiyenin-kita-sahanligindan-geciyor-ab-kibris-uzerinden-israile-kablo-cekiyor-42154081

https://www.arti392.com/dogu-akdeniz-gaz-forumu-guneyde-yapildi

* Bu konu hakkinda gecmis sayfalarda bir dusunce oldugunu gecmis sayfalarda deginmistim. Artik dusunce proje asamasina donustu halen bu konuda tavrimizi net olarak aciklamadik!
Aceba projenin montaj asamasi baslamasi sonrasinda kaplo doseyecek olan gemileri engellemeyi mi planliyoruz.Yoksa Su aralik Israil den beklentilerimiz oldugu icin ketum mu davranmaktayiz.
« Son Dzenleme: 16 Ekim 2022, 11:27:39 Gnderen: metin62 »

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1598 : 16 Ekim 2022, 11:29:32 »
Geçirmek için izin almadýlarsa engelleme yapilmali, yok çoktan izinsiz geçirdiler ise kesilmeli..

Yapýlmasý gereken belli...
« Son Dzenleme: 16 Ekim 2022, 11:30:09 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1599 : 16 Ekim 2022, 11:38:39 »
Ben bunu okumuþtum bir yerde denk gelip tekrar bulup okuyamayacaðým biraz karmaþýk bir durumu vardý tam hatýrlamýyorum ama yanlýþ bilgi umarým vermiyorumdur sizde merak ederseniz araþtýrýn. Benim anýmsadýðým kýta sahanlýðý karasularý gibi tam hükümran olunan bir bölge deðildir orada baþka ülkelerce balýkçýlýk filan yapýlamaz yer altý kaynaklarý çýkartýlamaz ama boru kablo döþenebilir gemi geçirilebilir. Bunun için izin alýnmýyor ama galiba hükümran ülkenin öncelikleri gözetiliyor gibi hatýrlýyorum. Yani istersek boru hattýný biraz kuzeye güneye taþýttýrabiliyoruz ama geçemezsin diyemiyoruz. Bunu daha iyi bilenleri kýþkýrtýp konuyu toparlamasý için yazdým yarým yamalak böyle anýmsýyorum çünkü tam gerçek bilgi gibi öðrenmeyiniz
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.