Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231637 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #30 : 27 Temmuz 2018, 17:25:12 »

Sayýn yönetici size katýlmadýðýn nokta ise planlama konusu devletin bir deðil binlerce planý vardýr bunlar iþletilir hangisinin mantýklý olduðu deðil o zaman hangisinin iþe yaradýðý önemlidir 100 yýllýk projeyi türkiye uygulayabilecek durumda deðildir zincirler kýrýldý kim kiminle nerede nasýl anlaþýr neler yapar hiç belli olmaz bakýnýz rusya-abd  düne kadar abye rest çeken amerika bugün anlaþtýk dediði gibi yaptýrým uygularým çine dediði gibi senato bugün karar aldýðý gibi kaldýrýr vs vs ayak oyunlarýna ayak uydurmak gereklidir bakýnýz BRÝCS RTE kalkýnma bankasýnda olmak istiyoruz söylemi vs vs rabbim ülkemize ve milletimize güzel günler göstersin.

Sevgiyle.

Pek katýlmýyorum buna. Yakýn tarihimiz bunun pek çok örneði ile dolu. Örneðin Suriye politikasý. Ýþin baþýnda yanlýþ ata oynadýk. Baktýk bizim at kaybediyor. Verilen sözler de tutulmuyor. Fýrat Kalkaný ve Zeytin Dalý operasyonlarýna mecbur kaldýk. Sonuç milyarlarca dolar zarar ve bakmak zorunda olduðumuz milyonlarca Suriyeli!

Benzer bir durum çözüm süreci planýnda da vardý. Yine yanlýþ hesap ve yine milyarlarca dolar zarar...
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #31 : 27 Temmuz 2018, 17:47:40 »
Yanlýþ at, kazanan at dedin de aklýma geldi. rte, BRICS ülkelerine katýlmak istiyoruz demiþ. sakýn ha, aman ha diyeyim anlayan anlar!  ;D
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #32 : 27 Temmuz 2018, 18:50:50 »

Sayýn yönetici size katýlmadýðýn nokta ise planlama konusu devletin bir deðil binlerce planý vardýr bunlar iþletilir hangisinin mantýklý olduðu deðil o zaman hangisinin iþe yaradýðý önemlidir 100 yýllýk projeyi türkiye uygulayabilecek durumda deðildir zincirler kýrýldý kim kiminle nerede nasýl anlaþýr neler yapar hiç belli olmaz bakýnýz rusya-abd  düne kadar abye rest çeken amerika bugün anlaþtýk dediði gibi yaptýrým uygularým çine dediði gibi senato bugün karar aldýðý gibi kaldýrýr vs vs ayak oyunlarýna ayak uydurmak gereklidir bakýnýz BRÝCS RTE kalkýnma bankasýnda olmak istiyoruz söylemi vs vs rabbim ülkemize ve milletimize güzel günler göstersin.

Sevgiyle.

Pek katýlmýyorum buna. Yakýn tarihimiz bunun pek çok örneði ile dolu. Örneðin Suriye politikasý. Ýþin baþýnda yanlýþ ata oynadýk. Baktýk bizim at kaybediyor. Verilen sözler de tutulmuyor. Fýrat Kalkaný ve Zeytin Dalý operasyonlarýna mecbur kaldýk. Sonuç milyarlarca dolar zarar ve bakmak zorunda olduðumuz milyonlarca Suriyeli!

Benzer bir durum çözüm süreci planýnda da vardý. Yine yanlýþ hesap ve yine milyarlarca dolar zarar...

Herþeyi doðru planlamak özellikle bizim bölgemizde malasef pek mümkün olmuyor saatlik deðiþen olaylar oluyor buna göre rotayý döndürebilmek bile büyük meseledir dünya üzerinde Türkiyenin bir örneði daha yokki bir sürü düþman tarafýndan çeþitli oyunlarla karþýlaþan terör vs vs buna raðmen verilen refleksler yerindedir aksi olsa bu ülke çoktan suriye ýrak olmuþtu. Tabiki yanlýþlar olacaktýr önemli olan bunlarý doðrultmak suriyeli konusuna gelince ben sizinle malasef ayný düþünmüyorum suriyeli bakmak ülkeye külfet getiriyor tabiki ancak bunun hem geçmiþ hemde gelecek için katkýlarý birgün görülecektir bana göre önemli olan kýsmý güçü tamamlamaktýr tam manasýyla bölgesel güç olmayý baþardýkdan sonra bu yardým ettiklerinizi parasýz bile yönlendirebilirsiniz

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #33 : 27 Temmuz 2018, 18:53:11 »
Yanlýþ at, kazanan at dedin de aklýma geldi. rte, BRICS ülkelerine katýlmak istiyoruz demiþ. sakýn ha, aman ha diyeyim anlayan anlar!  ;D

BRÝCS'in kurduðu katýlým bankasý için söyledi ve kredi derecelendirme kuruluþu için ama katýlým konusundada senin korktuðun kadar ABD'de bu ülkelerden aþýrý korkuyor öyleki 10 yýla kalmaz içlerinden biri varki ÇÝN dünya liderliðini eline alacak potonsiyele eriþiyor.

Bu arada þu yukardaki Yabgu denilen arkadaþa ithafen yeni düþen bir haberi ileteyim ;

ABD Savunma Bakaný Jim Mattis, Trump'ýn Türkiye'ye yaptýrým tehdidinin askeri iliþkileri etkilemediðini, iyi iliþkiler içinde olduklarýný söyledi.
« Son Dzenleme: 27 Temmuz 2018, 18:54:58 Gnderen: firtinabaskan »

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #34 : 27 Temmuz 2018, 19:47:16 »

... suriyeli konusuna gelince ben sizinle malasef ayný düþünmüyorum suriyeli bakmak ülkeye külfet getiriyor tabiki ancak bunun hem geçmiþ hemde gelecek için katkýlarý birgün görülecektir bana göre önemli olan kýsmý güçü tamamlamaktýr tam manasýyla bölgesel güç olmayý baþardýkdan sonra bu yardým ettiklerinizi parasýz bile yönlendirebilirsiniz

2000-2011 tarihleri arasýnda Türkiye-Suriye komþuluk iliþkileri, tarihin en yüksek seviyelerine ulaþmýþtý. Yakýnlaþma biraz daha ilerletilebilseydi; bir sonra ki aþamada ''Türkiye-Suriye Konfederasyonu'' bile kurulabilirdi -ki niyetler o yöndeydi. Yani, ortak hareket eden baðýmsýz devletler... Yanlýþ hesap veya yönlendirmeler sonucu, ortak hareket edebileceðimiz bir ülke yerine; ser-sefil, periþan edilmiþ bir halk bulduk. Buradan bir baþarý hikayesi çýkartýlamaz. 

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #35 : 27 Temmuz 2018, 19:58:09 »

... suriyeli konusuna gelince ben sizinle malasef ayný düþünmüyorum suriyeli bakmak ülkeye külfet getiriyor tabiki ancak bunun hem geçmiþ hemde gelecek için katkýlarý birgün görülecektir bana göre önemli olan kýsmý güçü tamamlamaktýr tam manasýyla bölgesel güç olmayý baþardýkdan sonra bu yardým ettiklerinizi parasýz bile yönlendirebilirsiniz

2000-2011 tarihleri arasýnda Türkiye-Suriye komþuluk iliþkileri, tarihin en yüksek seviyelerine ulaþmýþtý. Yakýnlaþma biraz daha ilerletilebilseydi; bir sonra ki aþamada ''Türkiye-Suriye Konfederasyonu'' bile kurulabilirdi -ki niyetler o yöndeydi. Yani, ortak hareket eden baðýmsýz devletler... Yanlýþ hesap veya yönlendirmeler sonucu, ortak hareket edebileceðimiz bir ülke yerine; ser-sefil, periþan edilmiþ bir halk bulduk. Buradan bir baþarý hikayesi çýkartýlamaz.

Þuan için evet haklý olabilirsiniz ileride ne olur o bakýlan suriliyelilerden çocuklarýndan yiðenlerinden neler olur bilinmez

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #36 : 27 Temmuz 2018, 22:08:16 »
amerika ile askeri iliþkiler iyimiþ ve gelmiþ burda aðzýný gere gere bunu söylüyor. Kafasýna çuval geçirdiler senin askerinin aðzýný açamadýn þimdi mi askeri iliþkileri keseceksin , biz baþýndan beri amerika kýlýcdarogluna benzemez. Öyle boþ boþ atýp tutamazsýn diyoruz zaten. Ne bekliyordun incirliðin boþaltýlabileceðini mi ? Heralde askeri bir halt yiyemeyeceksin. O paça olsa zamanýnda yapardýn bunu..

Suriyeliler konusunda uzun vadede yararlý olacagýna inanýyormuþ vatandaþ. Ne gibi mesela ? Bu gelenlerin kaçta kaçý okumuþ ? Okuyanýn seviyesi nedir ? Sen eðer mülteciler konusunda Ýngiltere ve Amerika gibi olacagýz kafasý yaþýyorsan gerçi þaþýrmam sana. Suriyenin Afganistanýn en serseri kopuk takýmýný ülkeye almýþýz ve uzun vadede iyi þeyler bekliyoruz. Belki çenenizi az bir kessenizde ülkedeki okuyanlar kaçmasalar bir taraflara. Sýrf iþe alan adam fetöcü çýktý diye iki bilgisayar mühendisi karý koca iþinden edildi. Haksýzlýga uðradý Ýspanyaya gittiler. Nefret ettirdiniz vatanlarýndna insanlarý. Düne kadar feötü fetö diye aðladýnýz fetöyle alakasý olmayanlarý vatanlarýndan ettiniz. Az bir susun artýk ya.kendi ülkelerine küfür edenlerin Türkiyeye yararlý olacagýna inanýyormuþ. Yaa arkadaþ. Bunlar insanýn aklýyla alay ediyor ya. Gelmiþ saçma sapan konuþuyor akp propagandasý yapmaktan baþka bir halt bildiði yok. adýmýda bir daha skaýn aðzýna alma birader. Bu sana son uyarým. Ben bundansonra sana cevap vermicem. Sende sakýn benim yorumlarýma zýplama. Sizin gibi çapsýzlar yüzünden ban yemek istemiyorum.
« Son Dzenleme: 27 Temmuz 2018, 22:10:03 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #37 : 27 Temmuz 2018, 22:42:10 »
Forum burasi arkadaþlar. Cevaplar havada uçuþacak tabi.

Þimdi biz pyd'ye pkk'ya karþiyiz ya. Neden? Niye kontrol edemiyoruz bu adamlari? Neden öso denen beceriksizlere mecbur kaldik? Bak israil, Hamas'i kurdu filistin direniþini bölüp-kirip-yozlaþtirmak için. Sen de yap.

Baðdadi, herkesi kirdi geçirdi, bir tek yahudilere dokunmuyor ne hikmetse?!
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #38 : 28 Temmuz 2018, 01:04:08 »

Sayýn yönetici size katýlmadýðýn nokta ise planlama konusu devletin bir deðil binlerce planý vardýr bunlar iþletilir hangisinin mantýklý olduðu deðil o zaman hangisinin iþe yaradýðý önemlidir 100 yýllýk projeyi türkiye uygulayabilecek durumda deðildir zincirler kýrýldý kim kiminle nerede nasýl anlaþýr neler yapar hiç belli olmaz bakýnýz rusya-abd  düne kadar abye rest çeken amerika bugün anlaþtýk dediði gibi yaptýrým uygularým çine dediði gibi senato bugün karar aldýðý gibi kaldýrýr vs vs ayak oyunlarýna ayak uydurmak gereklidir bakýnýz BRÝCS RTE kalkýnma bankasýnda olmak istiyoruz söylemi vs vs rabbim ülkemize ve milletimize güzel günler göstersin.

Sevgiyle.

Pek katýlmýyorum buna. Yakýn tarihimiz bunun pek çok örneði ile dolu. Örneðin Suriye politikasý. Ýþin baþýnda yanlýþ ata oynadýk. Baktýk bizim at kaybediyor. Verilen sözler de tutulmuyor. Fýrat Kalkaný ve Zeytin Dalý operasyonlarýna mecbur kaldýk. Sonuç milyarlarca dolar zarar ve bakmak zorunda olduðumuz milyonlarca Suriyeli!

Benzer bir durum çözüm süreci planýnda da vardý. Yine yanlýþ hesap ve yine milyarlarca dolar zarar...

Herþeyi doðru planlamak özellikle bizim bölgemizde malasef pek mümkün olmuyor saatlik deðiþen olaylar oluyor buna göre rotayý döndürebilmek bile büyük meseledir dünya üzerinde Türkiyenin bir örneði daha yokki bir sürü düþman tarafýndan çeþitli oyunlarla karþýlaþan terör vs vs buna raðmen verilen refleksler yerindedir aksi olsa bu ülke çoktan suriye ýrak olmuþtu. Tabiki yanlýþlar olacaktýr önemli olan bunlarý doðrultmak suriyeli konusuna gelince ben sizinle malasef ayný düþünmüyorum suriyeli bakmak ülkeye külfet getiriyor tabiki ancak bunun hem geçmiþ hemde gelecek için katkýlarý birgün görülecektir bana göre önemli olan kýsmý güçü tamamlamaktýr tam manasýyla bölgesel güç olmayý baþardýkdan sonra bu yardým ettiklerinizi parasýz bile yönlendirebilirsiniz

Ne yazýk ki bu söylediðine de katýlamýyorum. Þu vermiþ olduðum iki örnek için bile, biz bu forumda en baþýnda olacaklarý söylemiþtik. Söylediklerimiz nedense harfi harfine gerçekleþiyor genelde. Biz bütün bu olumsuzlarý en baþýndan fark edebilirken, devletin istihbarat dahil bütün olanaklarýna sahip olanlar her zaman bildiklerini okuyor ve sonuç hep zarar.

Eðer bu verdiðim örnekler ve daha nice hatalar yapýlmamýþ olsaydý, þimdi zararda deðil, kasamýzda kalacak olan milyarlarca dolarla, saðlam ekonomimizle , çok farklý bir konumda olacaktýk!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #39 : 28 Temmuz 2018, 09:39:28 »
Dünyada artýk iliþkiler menfatlar üzerine gerçekleþiyor . Yani eski kalýcý dostluklar , stratejik ortaklýklarýn devri kapandý.

Bizler de Türkiye  olarak madem bunu idrak ettiðimizi söylüyoruz o zaman yeni oluþuma göre stratejiler ve politikalar geliþtirmeliyiz .  Tabi  politika ve stratejileri geliþtirirken öncelikle devletin iç organlarýmýzýn saðlýklý adil olmasý  ,ekonomizin ve mali durumumumuz oluþabilecek karþý politikalardan mininimum etkilenebilecek þekilde geliþtirip düzenlemeliyiz . Tabii  bunu sýrf dýþ etkenlerden korunmak amacýyle  deðil öncelikle kendi halkýmýz için yapmalýyýz. Ne zaman devlet anlayýþý ve iþleyiþi  geliþirse o zaman rakiplerimize  veya bizlere yýllardan beri þantaj ve tehtitte bulunmakta olan ülkelerin ellerindeki bir takým kozlarý da kullanýlmaz hale getirmiþ oluruz.
Belirtmiþ olduðum konularý ise ancak gerçekci bir demokrasi anlayýþý ile çozülebileceði kanýsýndayým.
Uzun lafýn kýsasý milletce uyanmalýyýz. Hesap sorabilir olmalayýz , aksi taktirde önceki iktidarlar veya þimdikiler gibi yönetildiðimiz sürece  onlar günü kurtarma yolunu , bizler de burada ABD denin , AB nin veya yarýn bir baþkasýnýn þantajýný tartýþmaya devam ederiz.