Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231638 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #190 : 06 Ekim 2018, 18:20:37 »
Zannedersem Mc Kinsey Kuruluþunu IMF ile karýþtýrýyorsunuz.  Her kuruluþu paranoyak gözüyle bakmadan evvel bir araþtýrýn bilmiyorsanýz Hazreti Google’ la danýþýn.
MC Kinsey'i ilk defa sizin haþmetli hazretliniz sayesinde duydugumuz için daha önce araþtýrma ihtiyacý duymadýk çok özür dileriz. ÝMF ile Mc Kinseyi karýþtýrmak ne haddimize mesela biri 3 harfli diðeri 8. Asýl sorun ne biliyor musun Tigerfish. Senin yada benim ideolojim deðil. Vatan. Seninde benimde derdimiz vatan.Bunu çok içten ve samimi söylüyorum umarým samimiyetime inanýrsýn. Düne kadar genelkurmayýn kozmik odasýna girilmesini haklý bulanlarda vardý bu ülkede. Sýrf kendi ideolojileri bunun yapýlmasýný uygun gördüðü için sessiz kalanlar vardý. Þimdi gelmiþ burda amerikanlý þirketi þunla yada bunla karýþtýrma diyorsun. Karýþtýrmýyoruz abi , biz sakiniz lütfen bir siz karýþtýrmayýn ülkeyi :D

Yabgu umarým amerikan ürünleri kullanmýyorsundur bu kadar karþý olduðuna göre pc'yi felan býrak keza bilgilerin adamlara gidiyor herþeyini teslim etme güzel kardeþim benden tavsiye :D

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #191 : 06 Ekim 2018, 18:57:39 »
Ben Amerika'ya karþý deðilim ki , sen beni hiç kamera karþýsýna geçip " eyyyy amerihaaa " diye bagirdigimi gördün mu ? Ha bagirmis olsam ve evdeki kasanin anahtarýný Teksaslý Jeremi'ye versem neyse... o zaman bana hani sen Amerika karsitiydin diyebilirsin. Yoksa bu dediðimi yapan birini mi taniyorsun :)) ayrýca korkma ben uyanýk adamimdir cuzdanimi hep kendim tasirim MC kinsey'e tasitmam. Mazallah  dað ayýsý barzaninin bile kandirabildigi insanlarý MC kinsey ne yapar sen düþün.
« Son Dzenleme: 06 Ekim 2018, 18:59:05 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #192 : 06 Ekim 2018, 19:29:12 »
Ben Amerika'ya karþý deðilim ki , sen beni hiç kamera karþýsýna geçip " eyyyy amerihaaa " diye bagirdigimi gördün mu ? Ha bagirmis olsam ve evdeki kasanin anahtarýný Teksaslý Jeremi'ye versem neyse... o zaman bana hani sen Amerika karsitiydin diyebilirsin. Yoksa bu dediðimi yapan birini mi taniyorsun :)) ayrýca korkma ben uyanýk adamimdir cuzdanimi hep kendim tasirim MC kinsey'e tasitmam. Mazallah  dað ayýsý barzaninin bile kandirabildigi insanlarý MC kinsey ne yapar sen düþün.

Yabgu sorduðum soruda S virajý yapma gerek yok :)
Sen önce bir anlat bakalým DANIÞMAN nedir yetkileri nelerdir görevleri nelerdir. DANIÞMAN'a neden karþýsýn sözleþme esnasýnda yanlarýnda bulundunmu ? veyahut eline sözleþmemi geçti çok eminsinya kasanýn anahtarýnýn verildiðini gerçi dalga geçerler adamla danýþman ve kasa anahtarý :D sen þirket felan yönetme sonucu belli batarsýn danýþmana anahtar verilmez öyle inandýðýn için senin için sýkýntý büyük. Ben Allah(C.C)'den baþka kimseden korkmam sen içini ferah tut MC kinseyle akrabalýk mevcutmu sana bazý bilgilermi verdi.Dünya geliþiyor 3 yaþýndaki çocuk babasýný bile yeri geliyor aðlayarak kandýrýyor kanmak insaný bir durumdur önemli olan yanlýþa düþmemek ve devam etmemek düþüncenin tarafýnda olanlarýn tarafý belli olduðu için siyasi olarak senin için bunlar pek önemli deðil at tutarsa :D

hadi kal saðlýcakla.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #193 : 06 Ekim 2018, 20:03:58 »
"Kanmak insani bir durumdur" - "yeri geliyor bir çocuk aglayarak babasýný kandýrabiliyor". Bak bunlar senin cümlelerin. Öncelikle devlet insan deðildir. Devletler güvenmez. Çýkar iliþkisine dayalý iþ birliði yapar. devlet aklý denilen birþey vardýr. Amerikada devlet aklý Trump'ýn aklý demek deðildir hani bizde bir kiþini aklý tüm devletin aklýdýr ya ha o Amerikada öyle olmuyor. O mekanizmanýn içinde birçok unsur bulunur. Trump görevi býraksa hatta Melani ile Himalayalar'a tatile gitse bile o sistem o akýl týkýr týkýr çalýþýr. Yani kanmak insani bir durum demek devletin acziyetini gösterir insancýllýðýný deðil.Ýkinci yorumunda çocuklar aðlayarak babasýný kandýrýyor demiþsin. evet bir çocuk babasýný kandýrýr en fazla oyuncak bebek aldýrýr.  Ama senin devletin aldatýlýr ise 250 insan ölür. devlet elden gider. Kozmik odana girilir. meclisin bombalanýr , tüm bilgilerin kaçýrýlýr. O yüzden saçma cümlelerin ile devlet aklýný bir tutma. Ama bunlar konumuz deðil tabiki. Bunlar sana öðretici bilgilerdi. Siz devleti mahallenizdeki bakkal dükkaný mý sanýyorsunuz yahu. Hiç mi ders almazsýnýz kozmik oda olayýndan. Neymiþ ben þirketime danýþman almazsam batarmýþým. Ben þirketime danýþman alýrým lakin sizin aklýnýza gelmeyen birþeyide yaparým. Önce þirketin baþýna iþin uzmaný olan bir yönetici koyarým.Þirketi damadýmýn üstüne yapmam :)) O yöneticinin eksik kaldýgý konularda tabiki danýþman alýrým.
« Son Dzenleme: 06 Ekim 2018, 20:05:11 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #194 : 06 Ekim 2018, 21:15:22 »
Sýkýntý, devleti þirket gibi yönetmeye çalýþmaktan kaynaklanýyor. Oysaki devlet, þirket gibi yönetilmez; devlet devlet gibi yönetilir. Anlamak istemeyenler için basitleþtirecek olursak; ÞÝRKET BAÞA KUZGUN LEÞE deðil, DEVLET BAÞA KUZGUN LEÞE!

Bir diðer sýkýntý:

Emaneti liyakat sahibine deðil de; eþ, dost, akraba, eniþte, damat, elti, görümce, kaynana, kaynata, dünür, bacanak, emmi oðlu, teyze kýzý...arasýnda bölüþtürmekten kaynaklanýyor. Þimdi Allah için; Damat' ýn damat olmaktan baþka ne özelliði var! Koskoca Türkiye Cumhuriyeti' nin ekonomisini yönetebilecek bilgi, görgü, deneyim, iþ tecrübesi, entellektüel sermayeye sahip mi (?) Bu yönetim anlayýþýna kýsaca; MU'AVÝYECÝ YÖNETÝM ANLAYIÞI diyoruz.

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #195 : 07 Ekim 2018, 01:16:22 »
"Kanmak insani bir durumdur" - "yeri geliyor bir çocuk aglayarak babasýný kandýrabiliyor". Bak bunlar senin cümlelerin. Öncelikle devlet insan deðildir. Devletler güvenmez. Çýkar iliþkisine dayalý iþ birliði yapar. devlet aklý denilen birþey vardýr. Amerikada devlet aklý Trump'ýn aklý demek deðildir hani bizde bir kiþini aklý tüm devletin aklýdýr ya ha o Amerikada öyle olmuyor. O mekanizmanýn içinde birçok unsur bulunur. Trump görevi býraksa hatta Melani ile Himalayalar'a tatile gitse bile o sistem o akýl týkýr týkýr çalýþýr. Yani kanmak insani bir durum demek devletin acziyetini gösterir insancýllýðýný deðil.Ýkinci yorumunda çocuklar aðlayarak babasýný kandýrýyor demiþsin. evet bir çocuk babasýný kandýrýr en fazla oyuncak bebek aldýrýr.  Ama senin devletin aldatýlýr ise 250 insan ölür. devlet elden gider. Kozmik odana girilir. meclisin bombalanýr , tüm bilgilerin kaçýrýlýr. O yüzden saçma cümlelerin ile devlet aklýný bir tutma. Ama bunlar konumuz deðil tabiki. Bunlar sana öðretici bilgilerdi. Siz devleti mahallenizdeki bakkal dükkaný mý sanýyorsunuz yahu. Hiç mi ders almazsýnýz kozmik oda olayýndan. Neymiþ ben þirketime danýþman almazsam batarmýþým. Ben þirketime danýþman alýrým lakin sizin aklýnýza gelmeyen birþeyide yaparým. Önce þirketin baþýna iþin uzmaný olan bir yönetici koyarým.Þirketi damadýmýn üstüne yapmam :)) O yöneticinin eksik kaldýgý konularda tabiki danýþman alýrým.

Ben ne söylemiþim sen devlet insan ayrýmýna girmiþsin ben sana bir kaç þey söyliyim cevaplarýný merakla bekliyorum. Kozmik Oda'ya nasýl girildi kimler hangi delil belgelerle hangi hakim savcý kararýyla hangi isimlerle girdi he þimdi savcýyý oraya kimler atadý diye sizin tarafýn çok saçma bir savunma mekanizmasý var hakim ve savcý olduysan nerede olduðunun bir önemi yoktur cevabýna göre detaylandýrýrým. Ýkincisi mesele damat ise Bayraktar ÝHA'da DAMAT yapýyor yapmasýnmý DAMAT sonuçta he ne dersin ? Sen veyahut siz DAMAT dediðiniz kiþi hakkýnda ne biliyorsunuz neyi ne kadar bildiðini ne biliyorsunuz sen kendini ne sanýyorsun önemli kýsým o herþeye bu kadar net kararlar veriyorsunda devlete millete katkýn ne senin ne ürettin hangi þirketin CEO'luðunu yapýyorsun nerenin karar mercisisin her haltý siz biliyorsunuz kimse hiçbir þey bilmiyor sizin Kemal derviþlerinizi gördü bu ülke bu vatandaþ yazar kasalarýn havalarda uçuþtuðu zamanlarda canlý yayýnlar girerdi o yüzden herþeyi bilmiþlik yapmaya kalkma zira o aklýn sende kalsýn damat olmasý birþeyi ifade etmez etse etse güveni ifade eder.

Amerikada devlet aklýndan bahsetmiþsin Amerikada Devlet Aklý yoktur o iþi geçeceksin körü körüne yazýlar yazma amerikada kurumlar vardýr Pentagon,CÝA yani benim ülkemde aðlayýp zýrladýðýnýz Derin devlet meselesidir.
Bu arada türkiyedede sistem çalýþmaya baþladý meraklanma aksaklýklar olur zira uzun yýllar ülkede hiçbirþey yapýlmadýðý ("yapýlanýnda kapatýldýðý")bir sistemide olmadýðý için emekleme aþamasýnda

Birde þu kliþe olmuþ devlet aklý devlet aklýný iþletenler robotlarmýdýr acaba :) ilahi bir güçmüdür netice itibari ile insandýr insan yazdýðýn þeyin kliþeden öteye gitmediði bir zýrvalýk devletin olsa olsa yapýsý olur.Tabi ülkemizde devlet aklý devlet aklý diye kafalara kazýdýlar çünki otorite tanýnmadýðý için heryerde çomak sokulduðu için beðenilmeyen baþbakan hop ipe devlet aklý tabi osmanlýya her türlü lafý söylerler ama devlet aklýndan bahsederler hangi devlet 1923 de kurulan devletin aklýndanmý bahsediyoruz ?? Yoksa Osmanlý zamanýndan gelen devlettenmi ?? neyse uzun uzaya yazarým ama gerek yok

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #196 : 07 Ekim 2018, 03:00:11 »
Devlet Aklý odur ki; uzun soluklu stratejiler belirleyebilme kabiliyetidir. Strateji belirlemekteki temel amaç; devlet ve milletin selametini temin edebilmek ve asýl itibariyle Devletin beka sorunlarýna çözümler üretebilmektir. Buradan hareketle Türk milleti tarih boyunca hiç bir dönem devletsiz kalmamýþtýr lakin kurmuþ olduðu devletlerin tamamý da yýkýlmýþtýr. Demek ki Devlet Aklýnda bir takým zafiyet noktalarý var!

Ýþte son Türk Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir Devlet Aklýna dayanmaktadýr ve büyük mücadeleler sonucu kurulmuþtur. Þöyle ki; Osmanlý Devleti gerileme dönemine girdiðinde devletin varlýðý da tehlikeye girmiþti. Bu tehlikeyi sezinleyen devlet ricali, kötü gidiþatý durdurabilmek için çareler aramýþ ve ona uygun stratejiler belirlemiþti. Bu kapsamda bir takým senaryolar hayata geçirilmiþ, bir takým düzenlemeler yapýlmýþ ancak kötü gidiþata engel olunamamýþtýr. Netice itibariyle kötünün kötüsü -en kötü senaryo gerçekleþmiþ ve devletin elinde, devletin asli unsuru olan BÜYÜK TÜRK MÝLLETÝNDEN baþka dayanak noktasý kalmamýþtý. Ýþte Büyük Atatürk, tam da burada devreye girmiþ ve DEVLET AKLI' nýn surete bürünen yüzü olmuþtur. Uyguladýðý stratejiler, harekat planlarý veya Devrimler; DEVLET AKLININ önceden belirlediði stratejiler olup bunlardan bi haber olarak ortalýða atýlan lakýrdýlarý anlamak mümkün deðildir.

Diyorlar ki; Atatürk geldi millete zorla þapka taktýrdý, Alfabeyi deðiþtirdi, Hilafeti-Saltanatý kaldýrdý... yok efendim þunlarý bunlarý yaptý (!) Bilmezler ki bunlar DEVLET AKLININ yüz yýllýk planlarýdýr. Örneðin Alfabenin deðiþtirilmesi tee Abdülaziz zamanýnda gündeme gelmiþtir. Efenim þapkaydý þuydu buydu... bunlar II. Mahmut döneminde planlanmýþ ve uygulamaya çalýþýlmýþtýr. Ancak yapabilirlik kabiliyeti yoktu. Ýþte DEVLET ADAMI odur ki; zor zamanda çözümler üretebilen kiþidir.

Ýstanbul Ýngilizler tarafýndan iþgal edildiðinde; Büyük Atatürk hangi öz güvene dayanarak GELDÝKLERÝ GÝBÝ GÝDERLER diyebilmiþtir veyahut hiç kimsenin haberi yokken YARIN CUMHURÝYETÝ ÝLAN EDÝYORUZ demiþtir! Bu öz güveni nereden bulmuþtur? Çünkü bunlar üzerinde uzunca yýllar çalýþýlmýþ konular olup, artýk zamaný geldiðinde hayata geçirilecek projelerdi. O nedenle tavsiyemiz odur ki; 1923 Cumhuriyetle, Milli Mücadeleyle, Atatürk' le uðraþmaktan vazgeçsinler. Bunlar devlet aklýnýn stratejileridir ve Milletin ve Devletin selameti için yapýlmasý zaruri olan devrimlerdi. Sayesinde bugünleri yaþayabiliyoruz. Unutulmamalýdýr ki Devlet Aklý; en zaruri yerde devreye girer ve gündelik polemiklerle uðraþmaz.
« Son Dzenleme: 07 Ekim 2018, 03:06:39 Gnderen: PARTÝKÜL »

evrimd firtinabaskan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 123
 • -85
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #197 : 07 Ekim 2018, 03:39:35 »
Devlet Aklý odur ki; uzun soluklu stratejiler belirleyebilme kabiliyetidir. Strateji belirlemekteki temel amaç; devlet ve milletin selametini temin edebilmek ve asýl itibariyle Devletin beka sorunlarýna çözümler üretebilmektir. Buradan hareketle Türk milleti tarih boyunca hiç bir dönem devletsiz kalmamýþtýr lakin kurmuþ olduðu devletlerin tamamý da yýkýlmýþtýr. Demek ki Devlet Aklýnda bir takým zafiyet noktalarý var!

Ýþte son Türk Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir Devlet Aklýna dayanmaktadýr ve büyük mücadeleler sonucu kurulmuþtur. Þöyle ki; Osmanlý Devleti gerileme dönemine girdiðinde devletin varlýðý da tehlikeye girmiþti. Bu tehlikeyi sezinleyen devlet ricali, kötü gidiþatý durdurabilmek için çareler aramýþ ve ona uygun stratejiler belirlemiþti. Bu kapsamda bir takým senaryolar hayata geçirilmiþ, bir takým düzenlemeler yapýlmýþ ancak kötü gidiþata engel olunamamýþtýr. Netice itibariyle kötünün kötüsü -en kötü senaryo gerçekleþmiþ ve devletin elinde, devletin asli unsuru olan BÜYÜK TÜRK MÝLLETÝNDEN baþka dayanak noktasý kalmamýþtý. Ýþte Büyük Atatürk, tam da burada devreye girmiþ ve DEVLET AKLI' nýn surete bürünen yüzü olmuþtur. Uyguladýðý stratejiler, harekat planlarý veya Devrimler; DEVLET AKLININ önceden belirlediði stratejiler olup bunlardan bi haber olarak ortalýða atýlan lakýrdýlarý anlamak mümkün deðildir.

Diyorlar ki; Atatürk geldi millete zorla þapka taktýrdý, Alfabeyi deðiþtirdi, Hilafeti-Saltanatý kaldýrdý... yok efendim þunlarý bunlarý yaptý (!) Bilmezler ki bunlar DEVLET AKLININ yüz yýllýk planlarýdýr. Örneðin Alfabenin deðiþtirilmesi tee Abdülaziz zamanýnda gündeme gelmiþtir. Efenim þapkaydý þuydu buydu... bunlar II. Mahmut döneminde planlanmýþ ve uygulamaya çalýþýlmýþtýr. Ancak yapabilirlik kabiliyeti yoktu. Ýþte DEVLET ADAMI odur ki; zor zamanda çözümler üretebilen kiþidir.

Ýstanbul Ýngilizler tarafýndan iþgal edildiðinde; Büyük Atatürk hangi öz güvene dayanarak GELDÝKLERÝ GÝBÝ GÝDERLER diyebilmiþtir veyahut hiç kimsenin haberi yokken YARIN CUMHURÝYETÝ ÝLAN EDÝYORUZ demiþtir! Bu öz güveni nereden bulmuþtur? Çünkü bunlar üzerinde uzunca yýllar çalýþýlmýþ konular olup, artýk zamaný geldiðinde hayata geçirilecek projelerdi. O nedenle tavsiyemiz odur ki; 1923 Cumhuriyetle, Milli Mücadeleyle, Atatürk' le uðraþmaktan vazgeçsinler. Bunlar devlet aklýnýn stratejileridir ve Milletin ve Devletin selameti için yapýlmasý zaruri olan devrimlerdi. Sayesinde bugünleri yaþayabiliyoruz. Unutulmamalýdýr ki Devlet Aklý; en zaruri yerde devreye girer ve gündelik polemiklerle uðraþmaz.

Partikül kardeþ yazýnýn bazý yerlerine katýlýyorum bazý yerlerine katýlmýyorum ama asýl konu olan devlet aklý demekki insan aklýdýr hani insan deðildir diyorya bazý arkadaþlar ondan dolayý diyorum atatürkle bazý uç noktalar hariç kimsenin uðraþtýðýda yok atatürk'ün sadece adýný kullanan bir kýsým var atatürkü Allah(c.c) gören var atatürk'ü sevmeyende olabilir ama bunun temel sebeplerinede bakmak lazýmdýr acaba atayý bu uç kýsýmlara ve bir altýna sevdirmeyen Atatürk'ün adýný kullanýp Atatürk'ün tasvip etmeyeceði þeyler yapanlarmýdýr bunlarýn üzerinde epey çalýþma yapýlmasý lazýmdýr.Þahsen ben Atatürküde çok severim FSM'yide Kanuniye kýsaca ben ecdadýn her birini sever sayarým he birini çok seversin birini az seversin o sana kalmýþtýr ama birini sevipde ötekine tu kaka dedinmi orada bana göre yanlýþ var demektir.Yorumundan ötürü teþekkür ederim ayrýca
Önceki yorumlara gelecek olursak sýrf kiþiyi veya partiyi ve zümreyi sevmediðin için herþeye çamur atma çabasýna girmek herþeyi kötülemek saçma abye þikayet edeni çýktý ülkeyi gerçi oda ayrý misalen þikayet eden sözüm ona Atatürk'çü Ata yaþasa ayný gün Taksimde  dar aðacý kurardý misal demek istediðim kardeþim sen ülkemi seviyorum diyeceksin herþeyi kötüleyeceksin herþeyin altýnda birþey arýyacaksýn sýkýþtýnmý ülkemi seviyorum bilmem ne bunlar boþ þeyler laiklikde elden gidiyordu þeriat geliyordu atatürk unutturulmaya çalýþýlýyordu týpký sað sol davalarý baþý açýk kapalý durumlarý vs ülkenin enerjisini hep boþa harcama durumlarý bunuda ne yazýkki hep içerden yapýyorlar bugün çýkmýþ sözüm ona yeni saðcý parti bazý þeyleri kaþýmaya karýþýklýk çýkarmaya çalýþýyor sonuç saðcýyý saðcýya kýrdýrma çalýþmalarý hoþ beyhude yemez bu millet onlarý her olaydan öyle veya böyle ders alýnýyor.takým tutar gibi görüþ tutmaya karþýyým ama danýþman abd merkezli diye ki o þirketin %90 farklý ülkelerden danýþman barýndýrýyor ekonomi abdye verildi imf geldi mantýðý kadar saçma bir mantýk üzerinden algý operasyonu boþ bir olayda ama sinek misali mide bulandýrmasýn diye kestirip atýldý ne oldu ne çýkarým elde edebildiler koca bir 0 he yok elinde bir bilgi varsa legal illegal yetki anlaþmasý vs vs çýk tvye söyle zaten iþin bu millettede desinki he bu böyle diyor ama bak böyleymiþ kuru gürültüye hacet yok ülkenin uðraþmasý gereken çok daha elzem ve önemli iþleri var

sevgiyle.

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #198 : 07 Ekim 2018, 09:08:03 »
Þu ulkeyi ab'ye sikayet etme geyigi de baydi artik. Bunu diyen adamlar genelde nedimof gibi putinci cikiyor! "Bati beni tanimadi ben de ulkeyi zorla yonetirim"

O isin sonu silivride birilerine yalvar yakar mektup yazarken bitiyor.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #199 : 07 Ekim 2018, 11:55:17 »
...ama asýl konu olan devlet aklý demekki insan aklýdýr...

Devlet Aklý netice itibariyle insan aklýdýr -doðru fakat ORTAK AKILDIR. Tek bir kiþinini aklý deðildir. Modern dünyada ''Devlet'' denilen þey asýl itibariyle TÜZEL KÝÞÝLÝKTÝR. Yani elle tutulan gözle görülebilen somut birþey deðildir. Ne Kraldýr, ne Sultandýr, ne Padiþahtýr... Devlet yaþayan bir organizmadýr. Fakat burada zafiyet noktalarý var. Devlet Aklý' ný kiþi aklýnda indirgediðiniz zaman ''Ortak Akýldan'' kopmuþ olursunuz ki iþte o zaman  yanlýþ yapmaya baþlarsýnýz.

DEVLET OLMAK nedir biliyor musunuz? YÖNETEBÝLME KABÝLÝYETÝDÝR. Þimdi siz devlet olmuþsunuz fakat ekonomiyi yönetemiyorsunuz -diyelim. Böyle birþey olabilir mi?  Sen devlet deðil misin, senin insanlýk tarihiyle baþlayan bilgi birikimin yok mu, senin üniversitelerin, kurumlarýn, yetiþmiþ insan gücün yok mu? Nasýl ekonomiyi yönetemezsiniz yav! Þurada seksen milyon insanýz. Seksen milyon içinden 100-200 tane yetiþmiþ eleman çýkartamayacak mýyýz? Ha... demek ki devlet yönetilebilir olmaktan çýkmýþtýr. Yönetebilir olmak demek, devlet olabilmek demektir. Yönetemiyorsan, ya kabile devletisin ya da devlet yönetimini zafiyete uðrattýn demektir.